• Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne

Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne

 • Autor: Włodzimierz Szpringer
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-746-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 270/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W przypadku innowacyjnych modeli e-biznesu internet jest czymś, co umożliwia firmom działalność (np. wyszukiwarki). W innym, szerszym sensie innowacyjne są te wszystkie modele, które wykorzystując postęp technologii ICT, odpowiadają na potrzeby klientów i dzięki temu zdobywają przewagę konkurencyjną. Innowacyjne modele e-biznesu kojarzą strategię biznesu, organizację oraz technologię, a także uwarunkowania instytucjonalne.

Spis treści:

Wstęp

1. Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój modeli e-biznesu

1.1. Kierunki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
1.2. Rozwój technologii ICT jako wyzwanie dla e-biznesu
1.3. Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci
1.4. Kształtowanie się pojęcia rynku wirtualnego

2. Modele e-biznesu – tendencje rozwojowe

2.1. Modele e-biznesu – uwagi wstępne
2.2. Innowacyjne modele e-biznesowe – tendencje rozwojowe
2.3. Modele e-biznesu – kontekst prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji (standardy de facto i efekty sieciowe)
2.3.1. Pogranicze praw własności intelektualnej oraz prawa konkurencji
2.3.2. Zarządzanie patentami jako model biznesowy
2.3.3. Patentowanie a standaryzacja
2.3.4. Przykład Rambus
2.3.5. Sprawa Samsung/Apple
2.3.6. Sprawa Oracle/Google
2.3.7. Kooperacja a konkurencja – w kierunku konkurencji dynamicznej
2.3.8. Sprawa Google/Motorola Mobility
2.4. Prawo własności intelektualnej a modele biznesowe wyszukiwarek
2.4.1. Problem definiowania twórczości
2.4.2. Wyszukiwarki a prawo autorskie
2.4.3. Możliwości przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich w internecie
2.4.4. Nowe metody zwalczania piractwa
2.4.5. Ochrona oprogramowania komputerowego i baz danych
2.4.6. Sprzedaż praw wyłącznych a prawo do informacji i wiedzy
2.5. Serwisy społecznościowe – przyszłość modeli e-biznesu (kontekst odpowiedzialności operatorów ISP)
2.6. Nowe szanse dla małych i średnich firm
2.7. Usługi consumer finance – nowe szanse dla innowacyjnych modeli e-biznesu
2.8. Grid Computing i Cloud Computing
2.9. Ochrona prywatności w internecie
2.9.1. Problemy definiowania danych osobowych
2.9.2. Kierunki zmian koncepcji ochrony prywatności

3. Strategia dobrowolnego dzielenia się aktywami niematerialnymi na rynkach technologii ICT – sieciowe platformy usługowe 1

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Otwarte innowacje (kooperacja a konkurencja)
3.3. Wiązanie produktów – między wymuszonym a dobrowolnym udostępnianiem aktywów niematerialnych
3.4. Dobrowolne udostępnianie aktywów niematerialnych – nowa strategia budowania
pozycji rynkowej
3.5. Dwu- (wielo)stronne modele biznesowe
3.6. Przykłady rynków dwu- (wielo)stronnych
3.7. Systemy kart płatniczych
3.8. Rynek dóbr systemowych – inne ujęcie rynku dwustronnego

4. Przekształcenia modeli biznesowych mediów elektronicznych

4.1. Konwergencja mediów i cyfryzacja kontentu
4.2. Kreowanie treści przez użytkowników w internecie
4.3. Przyszłość telewizji w środowisku mediów elektronicznych
4.4. Problem delimitacji reżimu prawnego mediów elektronicznych
4.5. Sposoby i formy rozpowszechniania treści w internecie
4.6. Kartel telewizji mobilnej – sprawa spółki Info-TV-FM
4.7. Przenikanie się różnego rodzaju treści w internecie
4.8. Rozwój rynku reklamy internetowej

5. Komunikacja elektroniczna (ewolucja w kierunku łączności mobilnej)

5.1. Pojęcie rynku telekomunikacyjnego
5.2. Regulacyjne determinanty modeli biznesowych usług mobilnych
5.3. Polityka i prawo konkurencji w telekomunikacji
5.4. Wpływ regulacji na konkurencję na rynku telefonii mobilnej
5.5. Regulacja hurtowego rynku usług mobilnych

6. Koncepcja re-use – ponowne korzystanie z publicznych zasobów wiedzy

6.1. Wprowadzenie
6.2. Problem zakresu otwartości publicznych zasobów wiedzy
6.3. Przykłady projektów otwartości zasobów publicznych
6.4. Kluczowa rola państwa w budowie infrastruktury
6.5. Modele biznesowe – problemy wstępne
6.6. Ruch Open Access a strategie budowy repozytoriów
6.7. Modele finansowania repozytoriów
6.8. Koncepcja repozytorium w noweli do ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w założeniach do projektu ustawy o dostępie do publicznych zasobów wiedzy
6.9. Zasady korzystania z publicznych zasobów wiedzy
6.10. Niejasności, wątpliwości i ograniczenia projektowania repozytorium
6.11. Problemy dostępu do publicznych zasobów wiedzy objętej prawami autorskimi
6.12. Czy formy spółek spin-off lub spin-out mogą być przydatne dla projektowania repozytorium?
6.12.1. Potrzeba wsparcia ze strony państwa
6.12.2. Modele transferu wiedzy między nauką a biznesem (spin-off/spin-out)
6.12.3. Spółki spin-off i spin-out w przedsiębiorczości akademickiej w Polsce

Bibliografia (wybór)

Informacje o autorach

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz:

Autor bardzo słusznie wskazuje na dynamikę zmian zachodzących w bieżącym stuleciu w życiu współczesnych państw, narodów i przedsiębiorstw. To ten okres właśnie charakteryzuje się radykalną transformacją wielu dotychczas działających na globalnym rynku przedsiębiorstw. Widoczne jest na nim coraz intensywniejsze poszukiwanie możliwości rozwoju różnorodnych form i modeli biznesowych, które sprzyjają skutecznemu funkcjonowaniu na rynku nie tylko lokalnym czy regionalnym, ale i na rynku światowym. Stąd też niezwykle ważne jest zdefiniowanie przez Autora kategorii innowacyjności w e-biznesie.

Włodzimierz Szpringer

profesor Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Pracował w składzie Expert Group „Customer Mobility in Relation to Bank Accounts”, wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR) – VI Program Ramowy UE. Członek European Association of Law and Economics (EALE). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane