• Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami

Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami

 • Autor: Joanna Wiśniewska Krzysztof Janasz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-633-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 235/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zagadnienia innowacji i procesów transferu technologii omawiane w monografii, prezentowane są w kontekście zarządzania strategicznego w organizacji. Przyjmują zatem charakter analiz w ujęciu głównie mikroekonomicznym. Odnoszą się do organizacji różnego typu co rozszerza perspektywę badanych kategorii w stosunku do rozważań prowadzonych przez innych autorów. Ponadto wyróżniającą cechą opracowania jest powiązanie analizowanych procesów z problemem tworzeniem i realizacji strategii w organizacjach.

 

Spis treści:
   
Wprowadzenie
 
Władysław Janasz    
1. Dylematy kreatywności w rozwoju współczesnej innowacyjnej organizacji  

1.1. Kategoria kreatywności jako składowa transferu wiedzy
1.2. Tworzenie kultury kreatywnej
1.3. Identyfikacja czynników procesu kreatywnego
1.4. Kreatywność w organizacji przyszłości
 
Władysław Janasz   
2. Wiedza w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej organizacji

2.1. Czynniki instytucjonalne i organizacyjne  użytkowania wiedzy
2.2. Interaktywny proces tworzenia nowej wiedzy
2.3. Restrukturyzacja kreatywna
2.4. Ewolucja modeli procesu innowacyjnego
2.5. Ścieżki rozwoju uwarunkowań innowacyjności organizacji
2.6. Integracja relacji rynkowych

Katarzyna Kozioł-Nadolna   
3. Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce

3.1. Nowy paradygmat innowacji
3.2. Zmiana charakteru innowacji  
3.3. Zmiana podejścia do ochrony własności intelektualnej
 
Krzysztof Janasz
4. Strategie innowacyjne organizacji

4.1. Strategie działania organizacji
4.2. Myślenie strategiczne a wybór strategii innowacyjnych
4.3. Modele strategicznego zarządzania innowacjami
4.4. Finansowanie innowacji w strategii rozwoju organizacji  
 
Krzysztof Janasz   
5. Ryzyko innowacyjne w strategii funkcjonowania organizacji

5.1. Ryzyko w działalności organizacji   
5.2. Ryzyko innowacyjne jako ryzyko strategiczne  
5.3. Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji
 
Joanna Wiśniewska
6. Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności organizacji

6.1. Istota technologii  
6.2. Rodzaje technologii w organizacji
6.3. Strategia technologiczna
6.4. Technologia a innowacyjność organizacji
 
Roman Tylżanowski   
7. Procesy transferu technologii w modelu otwartej innowacji

7.1. Znaczenie i rola transferu technologii  we współczesnej gospodarce
7.2. Istota modelu otwartej innowacji
7.3. Szanse i zagrożenia dla procesów transferu technologii w modelu otwartej innowacji

Marian Gołębiowski   
8. Standardy zarządzania jakością w procesach innowacyjnych w organizacji
 
8.1. Powiązania innowacji i jakości w organizacji  
8.2. Podstawowe aspekty procesu innowacyjnego
8.3. Zasady zarządzania jakością a procesy innowacyjne
8.4. Zasady doskonałości organizacji a działania  proinnowacyjne
 
Katarzyna Kozioł-Nadolna   
9. Kooperencja w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce  

9.1. Kooperencja jako szczególna  forma współpracy przedsiębiorstw
9.2. Współpraca (kooperencja) przedsiębiorstw w Polsce – wyniki badań
9.3. Wybrane przykłady kooperencji przedsiębiorstw
 
Katarzyna Kazojć
10. Innowacyjność sektora MSP

10.1. Znaczenie sektora MSP w budowaniu innowacyjnej gospodarki
10.2. Procesy kooperacji jako stymulanta innowacyjności sektora MSP
10.3. Bariery innowacyjności sektora MSP
10.4. Sposoby wspierania innowacyjności w sektorze MSP
 
Bibliografia
 
Spis tabel

Spis rysunków

prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

Współcześnie problematyka innowacyjności organizacji ma pierwszorzędne znaczenie zarówno w wymiarze globalnym, jak i poszczególnych państw, sektorów, sekcji, działów oraz pojedynczych podmiotów (organizacji) gospodarki. Tempo i zakres innowacyjności organizacji to nowoczesny i jeden z najważniejszych czynników ich rozwoju, a tym samym gospodarki i społeczeństwa. Innowacje, a także procesy transferu technologii mają decydujący wpływ na konkurencyjność organizacji i poszczególnych dziedzin działalności ludzkiej. To innowacje i procesy ich akceleracji umożliwiły przejście od obowiązującego przez tysiąclecia społeczeństwa agrarnego do nowoczesnych faz jego rozwoju przemysłowego, a obecnie – informatyczno-usługowego. Nastąpiło to w niebywale krótkim okresie z punktu widzenia wymiaru czasu historycznego.

Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest wprowadzanie innowacji i korzystanie z procesów transferu technologii, a także zarządzanie nimi, ponieważ są one składowymi ogólnej (globalnej) strategii podmiotu gospodarczego obejmującej inne dziedziny jego działania.

Praca napisana pod redakcją prof. Joanny Wiśniewskiej i prof. Krzysztofa Janasza jest rzetelnym, merytorycznym opracowaniem, syntetyzującym współczesną wiedzę dotyczącą zarządzania innowacjami i procesami transferu technologii, wspartą wynikami badań nad wpływem współpracy (kooperacji) przedsiębiorstw na ich innowacyjność. Należy podkreślić, że recenzowana monografia mieści się w obszarze zarządzania strategicznego i dotyczy nowego, zasobowego spojrzenia na niezwykle ważną problematykę innowacji i procesów transferu technologii zachodzących w organizacjach różnego typu.

Joanna Wiśniewska

Książki tego autora

Krzysztof Janasz
dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane