• Socjologia pracy w zarysie

Socjologia pracy w zarysie

 • Autor: Monika Budnik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-614-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 50.57 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka przybliża współczesną subdyscyplinę nauki jaką jest socjologia  pracy. Poruszana tematyka we wprowadzeniu dotyczy obszarów historii socjologii pracy w Polsce oraz wskazuje na elementy socjologii organizacji i przemysłu. Współczesny obraz socjologii pracy opisywany jest przez społeczne obszary: rynku pracy, zawodu, instytucje kształcące do zawodów różnego typu,  wskazuje się także na pojęcia adaptacji zawodowej, satysfakcji zawodowej oraz zjawisk występujących w grupach pracowniczych i organizacjach zatrudniających ludzi. Publikacja prezentuje socjologiczne spojrzenie na socjologię pracy z perspektywy organizacji: prywatnych, publicznych, sfery ekonomii społecznej i podmiotów istotnych z perspektywy podziału pracy. Wskazuje się na zróżnicowane relacje w podziale pracy w kontekście pojęć socjologicznych wskazujących na nowe formy pracy obecne we współczesności.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Socjologia pracy jako socjologia szczegółowa


1.1. Socjologia pracy w Polsce
1.2. Definicja i funkcje pracy
1.3. Metody i techniki badań społecznych w socjologii pracy
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 2. Wiodące problemy badawcze współczesnej socjologii pracy

2.1. Problem przemian podmiotowości człowieka pracującego w ponowoczesności
2.2. Problem dematerializacji i dekoncentracji pracy
2.3. Problem destandaryzacji form pracy
2.4. Problem biednych pracujących i pojęcie prekariatu
2.5. Problem niepewności wobec niestabilnych form pracy zarobkowej
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 3. Zawód i kariera – pojęcia i klasyfikacje

3.1. Zagadnienia karier zawodowych
3.2. Problem płynności pojęcia kariery i zawodu
3.3. Predyspozycje do zawodu
3.4. Teorie dotyczące życia zawodowego człowieka
3.5. Klasyfikacje zawodowe
3.6. Stratyfikacja zawodowa i struktura zawodowa w Polsce
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 4. Rynek pracy i segmentacja rynku pracy

4.1. Teorie rynku pracy
4.2. Instytucje rynku pracy
4.3. Sektor ekonomii społecznej w zatrudnieniu wspomaganym
4.4. Mobilność zawodowa i pojęcie ruchliwości społecznej
4.5. Bezrobocie typy i modele
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 5. Na peryferiach zatrudnienia

5.1. Usługi i formy wsparcia kierowane do osób poszukujących pracy
5.2. Pojęcie grup zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy
5.3. Formy jawnej i ukrytej dyskryminacji na rynkach pracy
5.4. Pojęcie dialogu społecznego, zagadnienie konfliktów i negocjacji
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 6. Organizacja procesów pracy – perspektywa pracy ludzkiej

6.1. Adaptacja w życiu zawodowym
6.2. Zespoły w miejscu pracy i praca indywidualna
6.3. Praca z ludźmi: dobór pracowników
6.4. Budowanie profili stanowisk pracy
6.5. Motywacja i jej znaczenie w pracy
6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6.7. Bezpieczeństwo socjalne
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 7. Zagrożenia psychospołeczne związane z wykonywaniem pracy

7.1. Wypalenie zawodowe, prezentyzm, stres
7.2. Pracoholizm – i inne zachowania ryzykowne
7.3. Zagrożenia relacyjne – mobbing
7.4. Narzędzia diagnozowania zagrożeń psychospołecznych
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 8. Kultura organizacyjna

8.1. Kulturowe modele organizacji pracy
8.2. Pojęcie zmiany wobec pracy
8.3. Czas w pracy w perspektywie kulturowej
8.4. Filozofia równowagi Life Work Balance
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj:

(…) Autorka podręcznika podjęła rozważania odnoszące się do niezmiernie ważnych, aktualnych, a zarazem bardzo złożonych problemów dotyczących współcześnie wykonywanej pracy, rozpatrywanej zarówno w perspektywie makro, głównie w perspektywie globalizującego się rynku pracy w społeczeństwach rynkowych, jak i w perspektywie mezo podmiotu gospodarującego (przedsiębiorstwa, instytucji publicznej czy innej instytucji formalnej). (…) Pozytywną cechą podręcznika jest jego interdyscyplinarny charakter, sięganie do paradygmatów ekonomii czy psychologii, co przy zastosowaniu perspektywy historycznej czyni pracę w ogólnym, pierwszym odbiorze z jednej strony bardzo zwartą, z drugiej zaś, umożliwiającą uruchamianie zróżnicowanych perspektyw interpretacyjnych, nacechowanych przesłankami socjologii humanizującej (…). Adresatami przygotowywanego podręcznika są  przede wszystkim młodzi ludzie, którzy będą wchodzić na coraz bardziej sfragmentaryzowany, zindywidualizowany rynek pracy, na którym znajduje się coraz więcej osób o bardzo złożonych biografiach zawodowych i niekiedy świadomie przerywanych karierach zawodowych.

Monika Budnik

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Autorka monografii pt. Dynamika zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwie usługowym oraz publikacji naukowych w czasopismach i zbiorach o tematyce pracy, edukacji, konfliktów i człowieka społecznie uwikłanego w jawne i ukryte wymiary życia społecznego. Dydaktyk, badacz i wykonawca zróżnicowanych w nazwach profesji obecnych w sektorze publicznym i niepublicznym. Kobieta z doświadczeniem deficytu pracy i jej nadmiaru, uczestnik robót tymczasowych, sezonowych i stałych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane