• Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

 • Autor: Małgorzata Ratajczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-767-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 352/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finansowego formy prawne, w jakich mogła być organizowana działalność
budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczypospolitej oraz w latach 1944–1950. Głównymi walorami książki są: oryginalność, kompleksowość analizy, interesująca tematyka, użyteczność oraz bogactwo źródeł.

Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności do studentów kierunków: prawo, administracja, ekonomia, historia i zarządzania oraz uczestników studiów podyplomowych. Będzie interesującą lekturą również dla teoretyków prawa i ekonomii, działaczy samorządowych, a także innych osób zainteresowanych problematyką polskiego samorządu terytorialnego i prowadzonej przez ten samorząd działalności finansowej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
        
Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające
        
1. Pojęcie, istota i geneza samorządu terytorialnego
2. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
        
Rozdział 2. Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w latach 1918–1939
        
1. Ustrój i zakres działania samorządu terytorialnego
1.1. Podstawy prawne i organizacja samorządu terytorialnego    
1.2. Zadania samorządu terytorialnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji
2. Podstawy prawne i ogólna charakterystyka gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
2.1. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego
2.2. Główne zasady gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
3. Formy organizacyjno-prawne samorządowej gospodarki budżetowej
3.1. Organizacja gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego – uwagi wstępne
3.2. Forma organizacyjna gospodarki finansowej urzędu (biura) j.s.t.
3.2.1. Pojęcie, geneza i charakterystyka urzędu (biura) j.s.t.
3.2.2. Gospodarka finansowa urzędu (biura) j.s.t.
3.3. Budżetowe formy organizacyjno-prawne zakładu samorządowego
3.3.1. Pojęcie, geneza i charakterystyka samorządowego zakładu dobra publicznego
3.3.2. Gospodarka finansowa zakładów samorządowych
3.3.2.1. Forma budżetowania brutto samorządowego zakładu dobra publicznego
3.3.2.2. Forma budżetowania netto samorządowego zakładu dobra publicznego
3.4. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa komunalnego sfery budżetowej
3.4.1. Pojęcie, geneza i charakterystyka przedsiębiorstwa komunalnego
3.4.2. Formy organizacyjne przedsiębiorstwa komunalnego finansowanego w ramach gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
3.4.2.1. Ogólna charakterystyka form organizacyjnych przedsiębiorstwa komunalnego
3.4.2.2. Przedsiębiorstwo niewydzielone z centralnej administracji j.s.t. (nieusamodzielnione)
3.4.2.3. Przedsiębiorstwo wydzielone z centralnej administracji j.s.t. (usamodzielnione)
3.4.2.4. Przedsiębiorstwo komunalne wyposażone w osobowość prawną prowadzące gospodarkę finansową według zasad prawa budżetowego samorządu terytorialnego
3.4.3. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw komunalnych sfery budżetowej
Podsumowanie rozdziału 2
        
Rozdział 3. Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w latach 1944–1950
        
1. Ustrój i zakres działania samorządu terytorialnego
1.1. Podstawy prawne i organizacja samorządu terytorialnego
1.2. Zadania samorządu terytorialnego i formy organizacyjno-prawne ich wykonania
2. Podstawy prawne i ogólna charakterystyka gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
2.1. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego
2.2. Główne zasady gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
3. Formy organizacyjno-prawne samorządowej gospodarki budżetowej
3.1. Organizacja gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego – uwagi wstępne
3.2. Forma organizacyjna gospodarki finansowej urzędu (biura) j.s.t.
3.3. Budżetowe formy organizacyjno-prawne zakładu samorządowego
3.4. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw samorządowych sfery budżetowej
3.4.1. Pojęcie przedsiębiorstwa samorządowego w literaturze i prawie lat 1944–1950
3.4.2. Formy organizacyjne przedsiębiorstwa samorządowego finansowanego w ramach gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
3.4.3. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw samorządowych sfery budżetowej
Podsumowanie rozdziału 3
        
Rozdział 4. Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego od 1990 roku
        
1. Ustrój i zakres działania samorządu terytorialnego
1.1. Podstawy prawne i organizacja samorządu terytorialnego
1.2. Zadania samorządu terytorialnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji
2. Podstawy prawne i ogólna charakterystyka gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
2.1. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego w III RP
2.2. Główne zasady gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
3. Formy organizacyjno-prawne samorządowej gospodarki budżetowej
3.1. Organizacja gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego – uwagi wstępne
3.2. Samorządowa jednostka budżetowa
3.2.1. Pojęcie, historia i charakterystyka samorządowej jednostki budżetowej
3.2.2. Gospodarka finansowa samorządowej jednostki budżetowej
3.3. Szczególne formy finansowania działalności samorządowej jednostki budżetowej
3.3.1. Pojęcie i ogólna charakterystyka szczególnych form finansowania samorządowej jednostki budżetowej
3.3.2. Gospodarstwo pomocnicze samorządowej jednostki budżetowej
3.3.2.1. Pojęcie, historia i charakterystyka gospodarstwa pomocniczego
3.3.2.2. Gospodarka finansowa gospodarstwa pomocniczego samorządowej jednostki budżetowej
3.3.3. Środki specjalne samorządowej jednostki budżetowej
3.3.4. Rachunek dochodów własnych samorządowej jednostki budżetowej
3.3.5. Wydzielony rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność oświatową
3.4. Samorządowy zakład budżetowy
3.4.1. Pojęcie, historia i charakterystyka samorządowego zakładu budżetowego
3.4.2. Gospodarka finansowa samorządowego zakładu budżetowego
4. Problematyka samorządowych funduszy celowych
4.1. Pojęcie, historia i charakterystyka samorządowego funduszu celowego
4.2. Gospodarka finansowa samorządowych funduszy celowych
Podsumowanie rozdziału 4
        
Zakończenie
Tabela. Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej samorządu
terytorialnego w Polsce    
Bibliografia
Wykaz literatury
Wykaz aktów prawnych
Inne źródła i opracowania
Wykaz orzecznictwa

dr hab. Ryszard Sowiński, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:

Praca (…) wyróżnia się oryginalnością podjętej problematyki badawczej (m.in. jednym z ważnych efektów dokonanych w pracy analiz jest skonstruowanie katalogu obejmującego wszystkie formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce, od form stosowanych w okresie międzywojennym do form dzisiejszych), kompleksowym ujęciem problematyki badawczej (praca jest próbą wypełnienia luki w nauce prawa finansowego, jaką stanowi brak całościowego opracowania form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce) oraz bogactwem materiału źródłowego (…).

Małgorzata Ratajczak

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Encyklopedia samorządu terytorialne...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Encyklopedia samorządu terytorialne...

27.00 zł 90.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Ewolucja wydatków jednostek samorzą...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Gospodarka samorządu terytorialnego

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warszawski samorząd terytorialny w ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Naprawa finansów jednostki samorząd...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Szacowanie poziomu zadłużenia jedno...

32.00 zł 64.00 zł Cena netto: 30.48 zł

Koszt władzy w polskim samorządzie ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Współpraca jednostek samorządu tery...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Podstawy analizy ekonomiczno-finans...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Współpraca międzynarodowa polskich ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zadania jednostek samorządu terytor...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Finanse samorządowe. Teoria i prakt...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Kontrola zarządcza w jednostkach se...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Normatywny model współpracy samorzą...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane