• Organizacja inteligentna generacyjnie

Organizacja inteligentna generacyjnie

 • Autor: Joanna M. Moczydłowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-775-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 214/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zatrudnionych w różnego rodzaju organizacjach, zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów non-profit. W szczególności zainteresowani publikacją powinni być członkowie kadry menedżerskiej, przedsiębiorcy, ale również studenci (w tym słuchacze studiów podyplomowych) i konsultanci zajmujący się rozwiązywaniem problemów zarządzania.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Przynależność generacyjna pracowników jako źródło pokoleniowej różnorodności organizacyjnej
 
1.1. Istota przynależności i tożsamości pokoleniowej
1.2. Zmiany demograficzne jako źródło wyzwań dla zarządzania
1.3. Generacje na rynku pracy
1.4. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
1.5. Stereotypy jako bariera w relacjach międzypokoleniowych
   
Rozdział 2. Inteligencja generacyjna na tle koncepcji inteligencji człowieka
 
2.1. Wybrane teorie inteligencji
2.2. Inteligencja generacyjna człowieka
2.3. Inteligencja generacyjna a inteligencja emocjonalna
   
Rozdział 3. Koncepcja inteligencji organizacyjnej i organizacji inteligentnej
 
3.1. Inteligencja organizacji i jej rodzaje
3.2. Istota i cechy organizacji inteligentnej
3.3. Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się
3.4. Bariery w rozwoju organizacji inteligentnych
3.5. Nowy wymiar inteligencji organizacji – rewolucja 4.0

Rozdział 4. Organizacja inteligentna generacyjnie – ujęcie modelowe i empiryczne
 
4.1. Organizacja inteligentna generacyjnie – model teoretyczny
4.2. Metodyka badań nad inteligencją generacyjną polskich organizacji
4.3. Inteligencja generacyjna polskich menedżerów – przyczynek empiryczny
4.4. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w praktyce polskich przedsiębiorstw
4.5. Relacje międzypokoleniowe w organizacji inteligentnej generacyjnie
   
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Aneks

prof. zw. dr hab. Anna Lipka:

Jest to, według mojej wiedzy, pierwsza monografia na polskim rynku wydawniczym z tego zakresu, a zatem Autorce należy pogratulować wyboru problematyki badawczej. Autorka nie tylko przeniosła na grunt polski nazwę: inteligencja generacyjna, ale opracowała sposób diagnozy stopnia rozwoju tego rodzaju inteligencji dla organizacji, co jest znaczącym wkładem w zarządzanie multigeneracyjnością – zagadnieniem bardzo ważnym z uwagi na istniejące uwarunkowania demograficzne (współfunkcjonowanie na rynku pracy po raz pierwszy aż tylu pokoleń). Zaproponowany, złożony z wielu cząstkowych narzędzi, sposób diagnozy inteligencji generacyjnej organizacji przetestowała w praktyce, co ma nawet większe znaczenie niż uzyskane (dotyczące bardzo szczegółowych aspektów) wyniki badań empirycznych ze względu na inspirację i źródło porównań metodycznych dla innych autorów.

dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. AFiB Vistula:

Książka  dotyczy  bardzo  aktualnych  problemów  wzbudzających  duże  zainteresowanie w środowisku  naukowym,  wśród praktyków firm jak również  pracowników z różnych pokoleń oraz studentów. Na krajowym rynku wydawniczym nie znalazłam aktualnej pozycji książkowej na ten temat. Wyniki rozważań i badań przedstawione w książce mają dużą wartość poznawczą. Z merytorycznego punktu widzenia oceniam tę publikację bardzo pozytywnie. Jest to dojrzałe pod względem naukowym, empiryczne studium poświęcone istotnym z punktu widzenia zarządzania organizacją zagadnieniom. Zaletą książki jest także to, że porządkuje stan wiedzy i skłania do refleksji nad wieloaspektowym charakterem problemów związanych z zarządzaniem pracownikami z różnych pokoleń. Książka może być dedykowana różnym kręgom czytelników: pracownikom działów personalnych, menedżerom, studentom.

Joanna M. Moczydłowska
profesor nauk społecznych, doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, doktor psychologii. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Współpracuje m.in.: z Politechniką Białostocką, Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Autorka i współautorka monografii, podręczników akademickich i wielu innych prac naukowych oraz popularno-naukowych dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim, psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. www.moczydlowska.pl

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane