Edukacja zawodowa

Reklama

Reklama

Reklama

Rozdział 2. Reklama. Cele i klasyfikacje Fragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Układ podręcznika oparty został na obowiązującym programie nauczania przedmiotu Reklama dla szkoły średniej, rozszerzonym o zagadnienia występujące w programie szkół policealnych o profilu reklamowym, a także treści uzupełniające. Podręcznik składa się z jedenastu rozdziałów. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31

Organizowanie i monitorowanie proce...

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31

Podręcznik wyczerpuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.31.1 wyodrębnionej w zawodzie technik logistyk. Treści omówione w książce obejmują zagadnienia związane z transportem i podstawami spedycji, do których można zaliczyć informacje dotyczące: - ogólnych zagadnień związanych z transportem, kwalifikacją, systemem transportowym, procesami transportowymi; - podstawowych informacji związanych z poszczególnymi rodzajami transportu; - infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu; - p..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 34.20 zł

Egzamin zawodowy Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30

Egzamin zawodowy Technik organizacj...

Egzamin zawodowy Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30

Zbiór zadań został przygotowany z myślą o wszystkich, którzy będą przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy. Ma on na celu wspomaganie procesu edukacyjnego. Może być wykorzystywany zarówno do pracy w szkole, jak i do indywidualnej nauki. Obejmuje zestaw testów pisemnych i praktycznych do kwalifikacji AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Zadania zostały opracowane na wzór egzam..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Organizacja sprzedaży z wykorzystaniem programu Subiekt GT AU.20 i AU.25

Organizacja sprzedaży z wykorzystan...

Organizacja sprzedaży z wykorzystaniem programu Subiekt GT AU.20 i AU....

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie pozwalającym na opanowanie obsługi programu Subiekt GT oraz przygotowaniem się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Książka opisuje podstawowe kroki, jakie wykonuje przedsiębiorca podczas prowadzenia ewidencji dokumentacji handlowej i stanowi przewodnik obejmujący: instruktaż założenia firmy, wprowadzania podstawowych danych kontrahentów i towarów, wystawiania dokumentów. W podręczniku zawarto zadania praktyczne, powiązane ze sobą a..

26.10 zł 29.00 zł Cena netto: 24.86 zł

Egzamin zawodowy Technik spedytor A.28 i A.29

Egzamin zawodowy Technik spedytor A...

Egzamin zawodowy Technik spedytor A.28 i A.29

 Zestaw pierwszyFragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.28 i A.29. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić  umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tek..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Egzamin zawodowy Technik BHP Z.13

Egzamin zawodowy Technik BHP Z.13

Egzamin zawodowy Technik BHP Z.13

Zestaw pierwszyFragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Z.13. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić  umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów, tabel i wykresów,..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Środki transportu A.28 Część 1

Środki transportu A.28 Część 1

Środki transportu A.28 Część 1

Podręcznik Środki transportu. Część 1 wraz ze Środkami transportu. Część 2 zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania w zakresie trzech części kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik spedytor, tj.: A.28.1. Planowanie realizacji procesów transportowych, A.28.2. Przygotowywanie ładunków do transportu, A.28.3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych. Publikacja zawiera szeroko opisaną wiedzę z zakresu poszczególnych gałę..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 34.20 zł

Marketing w działalności gospodarczej A.26.1

Marketing w działalności gospodarcz...

Marketing w działalności gospodarczej A.26.1

Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu marketingu, zgodną z najnowszą podstawą programową dla pierwszej części kwalifikacji A.26, rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny. Zaprezentowane w nim zagadnienia pozwolą uczniowi wykształcić umiejętność widzenia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność reklamową i jego działań w szerszej, strategicznej perspektywie. Ambicją autorów było przygotowanie podręcznika, który będzie przydatny w szkole i w życiu codzien..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 34.20 zł

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.1 Część 1

Organizacja współczesnej recepcji h...

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.1 Część 1

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Część 1 to niezwykła pozycja wydawnicza na rynku podręczników szkolnych. Autorka jest wieloletnim praktykiem w zawodzie hotelarza, a od kilku lat także wykładowcą przedmiotów zawodowych. Doświadczenie zawodowe, pasja i chęć podzielenia się swoją bogatą wiedzą zaowocowały przekrojowym opracowaniem o szczegółach pracy współczesnej hotelowej recepcji XXI wieku, która opiera się na starannie wykształconych pracownikach i systemach informatycznych. Podr..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.2 Część 2

Organizacja współczesnej recepcji h...

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.2 Część 2

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Część 2 jest podręcznikiem dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i przygotowujących się do egzaminu z kwalifikacji zawodowej T.11. W publikacji znajdują się standardy związane z obsługą gości, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają z hotelu. Przedstawiona jest organizacja pracy w recepcji, procedury wspomagające system obsługi gości, a także zaprezentowane są druki i formularze obowiązujące w hotelu. Dodatkowo opisane są urządzenia i n..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Podstawy elektroniki

Podstawy elektroniki

Podstawy elektroniki

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk. Może być on również przydatny do realizacji celów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, w nowej podstawie programowej oznaczanych jako PKZ(E.a). Są to umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik ..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Organizacja pracy służby pięter T.12.1

Organizacja pracy służby pięter T.1...

Organizacja pracy służby pięter T.12.1

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową realizującą treści z zakresu części 1 kwalifikacji T.12 Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych. Wiedza zawarta w publikacji pozwala poznać zasady działalności oraz organizację pracy służby pięter. Typy jednostek mieszkalnych, ich funkcje oraz, co ważne, zasady dostosowania tych jednostek do potrzeb osób o różnych rodzajach..

9.87 zł 29.90 zł Cena netto: 9.40 zł

Podstawy prawa administracyjnego A.68.1

Podstawy prawa administracyjnego A....

Podstawy prawa administracyjnego A.68.1

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.68. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego. Obejmuje zagadnienia związane z organami administracji publicznej: formy ich działania, strukturę, zadania przypisane poszczególnym organom, a także generalne normy, będące fundamentem administracji publicznej. Zawartość merytoryczna gruntownie przygotowuje do egzaminu potwier..

9.90 zł 30.00 zł Cena netto: 9.43 zł

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych...

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2

Podręcznik obejmuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista.Kwestie kadrowo-płacowe występują w działalności każdego przedsiębiorcy i wymagają znajomości przepisów prawa oraz ich interpretacji i praktycznego zastosowania. Nabycie takiej wiedzy i umiejętności pozwoli na wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy.W podręczniku zamie..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Postępowanie administracyjne A.68.2

Postępowanie administracyjne A.68.2

Postępowanie administracyjne A.68.2

Podręcznik jest zgodny z programem nauczania dla zawodu technik administracji (334306). Realizuje treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.68. Prowadzenie postępowania administracyjnego. Treści zawarte w podręczniku dotyczą problematyki związanej z postępowaniem przed organem administracji publicznej, postępowaniem przed sądem administracyjnym oraz postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Podręcznik wzbogacony jest wzorcowymi pismami, kazusami i schematami, mającymi na celu przybliżenie istot..

9.75 zł 39.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Pokazuje 1 do 15 z 60 (4 Stron)