• Współuzależnienie. Doświadczenia żon alkoholików w perspektywie biograficznej

Współuzależnienie. Doświadczenia żon alkoholików w perspektywie biograficznej

 • Autor: Wioletta Klimczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-822-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 184/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: Duża ilość na magazynie

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Publikacja przedstawia opisy symptomów i psychologicznej perspektywy współuzależnienia, koncepcje współuzależnienia zarówno w ujęciu choroby, jak i zaburzeń osobowości oraz adaptacji do stresującej sytuacji. Dodatkowo są w niej zawarte opisy form pomocy psychologicznej udzielanej osobom współuzależnionym. W prezentowanych badaniach udział wzięły trzydzieści dwie kobiety, które podjęły terapię ze względu na swoje trudności życiowe. Wyniki badań pozwoliły zrozumieć wpływ tych doświadczeń na proces tworzenia przekonań o sobie, interpretowania własnego życia i nadawania mu sensu, wartościowania innych ludzi, i kształtowania relacji z nimi. Książka może służyć za punkt odniesienia w interpretowaniu współuzależnienia jako reakcji adaptacyjnej na trudne i stresujące sytuacje doświadczane w dzieciństwie, które przyczyniły się do wykształcenia takich cech osobowych, które w późniejszym okresie życia zostały rozpoznane jako współuzależnienie.

Spis treści:

Wstęp
    
Rozdział 1. Współuzależnienie w perspektywie psychologicznej – przegląd stanowisk badawczych
    
1.1. Symptomy współuzależnienia
1.2. Koncepcje współuzależnienia
1.2.1. Współuzależnienie jako choroba
1.2.2. Współuzależnienie jako zaburzenie osobowości
1.2.3. Współuzależnienie w ujęciu adaptacyjnym
1.3. Podsumowanie – współuzależnienie a życiowe doświadczenia
    
Rozdział 2. Pomoc psychologiczna udzielana osobom współuzależnionym
    
2.1. Analiza doznanych krzywd w procesie terapii współuzależnienia
2.2. Procesy zachodzące w terapii współuzależnienia
2.3. Grupy spotkaniowe Al-Anon
2.4. Terapia współuzależnienia
2.5. Cele realizowane w terapii współuzależnienia
2.6. Podsumowanie
    
Rozdział 3. Problematyka badań własnych
    
3.1. Cel i problem badań
3.2. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
3.3. Charakterystyka grupy badanej

Rozdział 4. Procedura badań własnych w paradygmacie jakościowym
    
4.1. Przebieg badań
4.2. Scenariusz wywiadu
4.3. Analiza wyników badań
    
Rozdział 5. Znaczące zdarzenia w biografiach osób współuzależnionych
    
5.1. Doświadczenie straty jako ważne wydarzenie biograficzne
5.2. Związek doświadczeń biograficznych z przeżywanymi emocjami
    
Rozdział 6. Związek znaczących zdarzeń z kształtowaniem się kolejnych historii życiowych
    
6.1. Ważne wydarzenia życiowe a relacje rówieśnicze
6.2. Ważne wydarzenia życiowe a związki uczuciowe
6.3. Związek ważnych wydarzeń życiowych z dalszym funkcjonowaniem psychospołecznym współuzależnionych kobiet
    
Rozdział 7. Tworzenie przekonań na temat własnego życia i własnej osoby u współuzależnionych kobiet
    
7.1. Związek ważnych wydarzeń życiowych z kształtowaniem się cech osobowości u osób współuzależnionych
7.2. Znaczenie ważnych wydarzeń życiowych w kształtowaniu się przekonań dotyczących własnej osoby, innych ludzi i świata
    
Rozdział 8. Znaczenie zdarzeń życiowych w nadawaniu znaczeń, wartościowaniu innych ludzi i tworzeniu relacji z nimi
    
8.1. Znaczące osoby w biografiach współuzależnionych kobiet
8.2. Subiektywne interpretacje tajemnic z rodziny pochodzenia
8.3. Poczucie wstydu a kształtowanie relacji społecznych

Rozdział 9. Wnioski z badań
        
Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. nadzw.:

Monografia stanowi cenne kompendium wiedzy na temat współuzależnienia. Z jednej strony Czytelnik uzyskuje syntetyczny i przejrzysty obraz zjawiska, prezentowany dotychczas w badaniach naukowych, a z drugiej – konkretne wskazówki do pracy z osobami współuzależnionymi. Z całą pewnością opracowanie będzie wartościowym drogowskazem w karierze naukowej i zawodowej: pracowników naukowych i studentów nauk społecznych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, terapeutów i wszystkich innych osób, które wspierają osoby współuzależnione. Wyniki badań są naukowym wkładem w proces zwiększania efektywności udzielania pomocy osobom, których zasoby osobiste są niewystarczające oraz inspiracją do kontynuowania eksploracji badawczych w tym zakresie.

Wioletta Klimczak

psycholog kliniczny, pedagog rodzinny, biegły sądowy, mediator, trener szkoleń, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Dyrektor programowy kierun-
ku psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz pracownik naukowo-dydaktyczny. Prezes Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. Specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Pracuje w kontakcie indywidualnym i grupowym z osobami współuzależnionymi oraz doświadczającymi przemocy. Prowadzi także konsultacje dla par i rodzin, treningi kompetencji wychowawczych oraz mediacje rodzinne. Współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi i biznesowymi w kraju.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane