Psychologia, pedagogika

Arteterapia część 3

Arteterapia część 3

Arteterapia część 3

Bartosz Łoza, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota redakcja naukowa

Część 3 poświęcona została w całości twórcom i ich projektom arteterapeutycznym. Arteterapia, podobnie jak sztuka, jest napędzana energią procesu twórczego, ale występuje też drugie, wyjątkowe źródło energii – kontakt terapeutyczny, katharsis, przemiana, uzdrowienie. Mamy więc do czynienia z „dwiema energiami”, których interakcje przyjmują rozmaite, osobiste formy. O ile dwa poprzednie tomy „Arteterapii” były pragmatyczne i w pewnym stopniu – akademickie, o tyle w III tomie przychodzi pora na wy..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 85.50 zł

Dziecko jako projekt rodzicielski?

Dziecko jako projekt rodzicielski?

Dziecko jako projekt rodzicielski?

Anna Szymanik-Kostrzewska

Książka obejmuje badania współczesnych matek małych dzieci. Autorka za cel przyjęła udowodnienie, iż istnieje współzależność pomiędzy przekonaniami współczesnych matek na temat rozwoju i wychowania dzieci oraz wynikającymi z nich zachowaniami matek, a obserwowanymi przez matki u swoich dzieci wczesnymi zachowaniami o charakterze kompresji wiekowej. Przyczyn takich zachowań, jak użytkowanie przez małe dzieci technologii (np. telefonów komórkowych), wybieranie zabawek, pokarmów czy ubrań, upatruje..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej

Pamięć sensoryczna czyli myśleć cia...

Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci z...

Małgorzata Modrak

Publikacja opisuje mechanizmy poznawcze, rodzaje pamięci, zaburzenia procesu zapamiętywania oraz metody aktywizacji intelektualnej. Pamięć zmysłów i pamięć komórkowa stanowią wspaniałe dopełnienie pamięci operacyjnej i wyzwalacz pamięci długotrwałej. Efektywne wykorzystywanie zasobów sensorycznych wydatnie zwiększa potencjał pamięciowy jednostki. „Myślenie ciałem” to nowatorski sposób na uczenie się i rozwijanie własnych możliwości intelektualno-zmysłowych. Książka powstała z myślą o uczących..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Fenomen męskiej prostytucji w Polsce

Fenomen męskiej prostytucji w Polsc...

Fenomen męskiej prostytucji w Polsce

Renata Gardian-Miałkowska

Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku dotyczącym prostytucji mężczyzn. Dotychczas brak było wieloaspektowych i systematycznie prowadzonych badań, jak i wiedzy o tym, kim są mężczyźni świadczący płatne usługi seksualne, jakie są ich motywacje i przekonania, co skłania ich do podejmowania tego rodzaju aktywności, a także nieznany był rozmiar męskiego seksbiznesu w naszym kraju...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia. Scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące m...

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia. Scenariusze zajęć d...

Piotr Winczewski

Jest to książka jakiej obecnie brakuje na rynku, prezentuje bowiem sposób korygowania wad postawy ciała u kilkulatków. Wszelkie zajęcia usprawniania ruchowego dla paroletnich dzieci należy wszakże prowadzić w oparciu o gry i zabawy. Tymczasem dostępne publikacje zawierają jedynie ćwiczenia ścisłe. Owszem, czasem nadaje się im nazwy, aby upodobnić je do zabaw, ale nie wyposaża się ich w fabuły. Autor jednak nie skonstruował nowej metody prowadzenia zajęć. Wręcz przeciwnie – zastosował się jedynie..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania...

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percep...

Arkadiusz Mański

Książka pozwoli spojrzeć na proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podłożu genetycznym z perspektywy mało do tej pory eksplorowanej, mianowicie cech osobowych rehabilitantów i ich roli w tworzeniu optymalnych relacji z opiekunami dzieci i nimi samymi. Książka dotyka także subtelnego aspektu jakim jest wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. W przekonaniu autora zmieniona twarz może mieć istotny wpływ na tworzenie relacji ze specjalistami. Będą one tym lepsze, głębsze i trwalsze im bar..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Teatr Forum

Teatr Forum

Teatr Forum

Kamila Witerska

Teatr Forum stanowi narzędzie pracy ze społecznościami, wspierające takie wartości jak wolność, relacje międzyludzkie, poczucie sprawiedliwości, poczucie wpływu samoskuteczności, możliwość samorealizacji. Metodologia Teatru Forum koresponduje z wartościami kreującymi dialogiczne relacje człowieka ze światem. Dialog w Teatrze Forum oznacza, że kształt rzeczywistości jest negocjowany zarówno przez widzów, jak i aktorów, a podstawową zasadą jest demokracja. Teatr Forum polega na generowaniu pytań, ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi

Wiesław Sikorski

Książka ma na celu zbliżenie najnowszej wiedzy o mózgu z psychoterapią i w konsekwencji ustalenie dwóch faktów: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, i tym samym mogą być najefektywniejsze „leczniczo”. Publikacja zainteresuje psychiatrów, praktykujących psychoterapeutów, arteterapeutów, neuroterapeutów oraz osoby zainteresowane wykorzystaniem najnowszej wiedzy o mózgu w oddziaływaniach terapeutycznych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Udar mózgu i afazja wspomnienia Tadeusza T. Kaczmarka

Udar mózgu i afazja wspomnienia Tad...

Udar mózgu i afazja wspomnienia Tadeusza T. Kaczmarka

Tadeusz T. Kaczmarek

Od Autora: Moje złe samopoczucie tłumaczyłem sobie i żonie przesileniem wiosennym, dużą ilością pracy na uczelni. Na samą myśl, że mam iść do lekarza, ogarniała mnie złość, bo uważałem, że to strata czasu i ewentualnie otrzymam receptę na kolejne tabletki. Ale żona była nieugięta i przekonała mnie, że lepiej jednak zasięgnąć porady lekarza, bo to uspokoi nas, a w przypadku stwierdzonej dolegliwości – pozwoli na jej wyeliminowanie. (…) Niespodziewanie nagle poczułem silny ból głowy (…). W klin..

18.00 zł 20.00 zł Cena netto: 18.00 zł

RE-WIZJA PSYCHOLOGII

RE-WIZJA PSYCHOLOGII

RE-WIZJA PSYCHOLOGII

James Hillman

Jedna z nielicznych książek XX wieku, która rzeczywiście traktuje o psycho-logii, czyli poznaniu, rozumieniu i służbie duszy we wszystkich jej aspektach i odcieniach włącznie z przyrodzoną jej tendencją do patologizowania, którego nie należy interpretować jako choroby i leczyć (czym zajmuje się krytykowana przez Hillmana psycho-terapia), lecz wysoko sobie cenić, szanować oraz traktować jako niewyczerpane źródło fascynującej wiedzy o nas samych. Arcydzieło Jamesa Hillmana – Re-wizja psychologi..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 62.10 zł

Poczucie odpowiedzialności a aktywność autoedukacyjna studentów

Poczucie odpowiedzialności a aktywn...

Poczucie odpowiedzialności a aktywność autoedukacyjna studentów

Violetta Rodek

Prezentowane w publikacji badania stanowią wstępne rozpoznanie problemu wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy autoedukacją a odpowiedzialnością jednostki. Zostały one zainspirowane wynikami szeroko zakrojonych badań, prowadzonych przez autorkę w latach 2012-2013 nad stanem i uwarunkowaniami autoedukacji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych. Łącząc podejście ilościowe i jakościowe, stanowiły one próbę holistycznego ujęcia autoedukacji studentów. Analizując wypowiedzi autobio..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki

Pedagogika porównawcza. Podręcznik ...

Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki

Czesław Kępski

Celem książki jest prezentacja systemów oświatowych Polski, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji (i Związku Radzieckiego), Szwecji i Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku na tle przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, koniecznych dla zrozumienia mechanizmów ekonomicznych, społecznych i politycznych warunkujących rozwój oświaty. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki, głównie studiów magisterskich, oraz młodych ludzi, interesujących się z przyczyn ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia

Psychologia w pracy terapeuty zajęc...

Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia

Edyta Janus

Autorka przedstawiła psychologię w kontekście aplikacyjnym, specyficznym dla prowadzenia procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się przede wszystkim do budowania właściwej relacji z uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym zrozumieniu, właściwej komunikacji wpisującej się w podejście Person-Centered Practice. Ważnym elementem publikacji jest także ukazanie problematyki udzielania wsparcia społecznego osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych. Wykonywanie zawodu terapeuty wymaga również db..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Zmiana przekonań utrudniających ada...

Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młod...

Justyna Siemionow

Głównym celem pracy było poznanie przekonań utrudniających adaptację społeczną nieletnich przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Liczne badania opisane w literaturze po roku 1990 wskazują, że koncentrowanie się jedynie na zmianach behawioralnych, dostępnych obserwacji nie prowadzi do trwałych zmian w funkcjonowaniu nieletnich, a sprzyja jedynie dostosowaniu do warunków i wymogów instytucji. Istotą zmiany w funkcjonowaniu młodego człowieka o zaburzonym procesie socjalizacji jest mody..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty

Zmiany w życiu współczesnych ludzi ...

Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty

Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz redakcja naukowa

Książka stanowi zbiór tekstów poświęconych szeroko pojętej problematyce funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Autorzy, reprezentanci różnych dyscyplin nauki, postanowili przyjrzeć się bliżej kontekstom, w jakich zachodzą. Cykl monografii, których ta książka stanowi część, składa się z artykułów psychologów, socjologów, pedagogów, prawników, lekarzy.Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy wobec przemian społeczno-ekonomicznych, politycznych i obyczajowych, jakie mają miejsce w os..

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 64.80 zł

Pokazuje 121 do 135 z 358 (24 Stron)