Psychologia, pedagogika

Mózg a ciało w psychoterapii

Mózg a ciało w psychoterapii

Mózg a ciało w psychoterapii

Wiesław Sikorski

Książka charakteryzuje istotę komunikacji interpersonalnej, a zwłaszcza niewerbalnej. Dokonano dokładnego opisu znaczenia poszczególnych kanałów takiej komunikacji – języka twarzy, parajęzyka (śmiechu, sygnałów wokalnych), zachowań wzrokowych (ruchu gałek ocznych), gestykulacji, środowiska fizycznego (proksemiki), dotyku – dla relacji terapeutycznej i postępowania diagnostycznego. Skoncentrowano się na charakterystyce pozasłownej komunikacji terapeutycznej sprzyjającej i angażującej neurony, uwz..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzi...

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem pol...

Marek Górka redakcja naukowa

Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających tam niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów pozwala poznać i zrozumieć współczesne i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że zarówno poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak zwykli użytkownicy..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia

Psychologia starzenia się i strateg...

Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia

Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak

Starość i starzenie się społeczeństw staje się stopniowo coraz lepiej rozpoznanym problemem. Wyzwaniem pozostaje zdiagnozowanie, na ile starość można uczynić produktem i to rentownym. Autorki określają zakres, w jakim seniorzy wpisują się w najnowsze strategie marketingowe na rynku, w jakim zakresie ich zasoby stają się doceniane na rynku pracy (międzygeneracyjny mentoring) i jak oni sami rewolucjonizują technologię (telesenior). Bezsprzecznym atutem książki jest wpisanie się w najnowsze tren..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci

Rozwód jako proces. Perspektywa dor...

Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci

Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter

Książka rekomendowana przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Publikacja przybliża specyfikę sytuacji rozwodowej rozumianej jako procesu przebiegającego w trzech fazach: okresu nasilonego konfliktu małżeńskiego poprzedzającego decyzję o rozstaniu, okresu formalnego rozwodu oraz okresu porozwodowego cechującego się licznymi zmianami i wymagającego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspektywy dorosłych i dzieci z uwzględnieniem modeli wyjaśniają..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Czas wolny i niepełnosprawność

Czas wolny i niepełnosprawność

Czas wolny i niepełnosprawność

Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch

Praca poświęcona została organizacji czasu wolnego w kontekście analizy teoretycznego dorobku, jak też perspektyw, oczekiwań i potrzeb dzieci, młodzieży, rodziny oraz osób z niepełnosprawnością. Pytania odnoszące się do systemu kategorialnego pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu i zakresu badań nad czasem wolnym w ujęciu pedagogicznym, nadmiernego obciążenia ucznia nauką, wpływu zajęć wolnoczasowych na osobowość stanowią zakres analiz i rozważań w pierwszej części pracy. Ponadto autor dokonał..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia

Młodzi emigranci polscy pracujący w...

Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii. Adaptacja zawod...

Renata Krawczyk

Rzeczywistość społeczna charakteryzuje się stałymi zmianami i przejawia szereg ambiwalencji i wieloznaczności. Wpisana w nią konieczność trwałego podejmowania decyzji i ryzyka, stawia człowieka wobec szeregu wyzwań życiowych, w tym zawodowych. Konsekwencją przeobrażeń społecznych i gospodarczych jest zwiększenie mobilności i elastyczności oraz otwartości na nowości, co prowadzi również do zmian w przebiegu życia zawodowego. Otwarcie nowych rynków pracy w Unii Europejskiej przyczyniło się do nowy..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Arteterapia. Przygoda i porządek

Arteterapia. Przygoda i porządek

Arteterapia. Przygoda i porządek

Wiesław Karolak

Książka stanowi poradnik dla nauczycieli, arteterapeutów, metodyków i studentów zajmujących się pracą artystyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Zawiera scenariusze dwudziestu pięciu ćwiczeń. Ich struktura składa się z kilku stałych części: krótkiej prezentacji problematyki, opisu przebiegu ćwiczenia, polecenia pewnych refleksji przy pokazie, określenia grupy wiekowej uczestników oraz miejsca, materiałów i czasu trwania poszczególnych zadań. Następnie autor przedstawia opisy realizacji oraz uwa..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Poradnik dla rodziców i terapeutów

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyz...

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Poradnik ...

Małgorzata Mikołajczak

Propozycja dla rodziców i specjalistów mających na co dzień styczność z osobami z zaburzeniami autystycznymi. Książka dostarcza wiedzy o sposobach radzenia sobie z dzieckiem autystycznym w życiu codziennym oraz zapewnienia jemu i sobie radości ze wspólnego funkcjonowania przez wzajemnego osiągania sukcesów. Zawiera analizę indywidualnych przypadków, z którymi autorka spotkała się podczas swojej pracy terapeutycznej, m.in. - opis i analizę przypadku chłopca autystycznego z niepełnosprawnoś..

32.40 zł 36.00 zł Cena netto: 32.40 zł

Wychowanie do osobistego rozwoju. Część 1

Wychowanie do osobistego rozwoju. C...

Wychowanie do osobistego rozwoju. Część 1

Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud

Nowoczesny podręcznik dla wychowawców, nauczycieli, rodziców, opiekunów, dzięki któremu lekcje wychowawcze zamienią się w budującą przygodę po własne marzenia. Książka jest pierwszą pozycją na rynku umożliwiającą rozwój osobisty od najmłodszych lat. Stanowi zbiór kompetencji miękkich, umiejętności osobistych, które pomogą w dorosłym życiu znaleźć wymarzoną pracę, ustalić swoje priorytety, samodzielnie podejmować decyzje i odnieść sukces. To 12 scenariuszy zajęć rozwijających kreatywność, int..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Znajdź swój wewnętrzny kompas i kieruj się nim

Znajdź swój wewnętrzny kompas i kie...

Znajdź swój wewnętrzny kompas i kieruj się nim

Barbara Berger

Znajdź swój wewnętrzny kompas i kieruj się nim, aby częściej niż kiedykolwiek dotąd doświadczać harmonii i radości w swoim życiu!  -> Krótki przewodnik w erze nadmiaru informacji Jakże możemy żeglować przez bezkresny ocean informacji i wiedzieć, co jest dla nas najlepsze w każdej sytuacji – w czasach, kiedy to od rana do wieczora ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani informacjami o tym, co dla nas najlepsze, co „powinniśmy” albo czego „nie powinniśmy” robić, aby wieść szczęśliwe życie. ..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 31.41 zł

Śmierć  Ostatni etap rozwoju

Śmierć Ostatni etap rozwoju

Śmierć Ostatni etap rozwoju

Elisabeth Kübler-Ross

Nasze społeczeństwo wypiera istnienie śmierci. Jednak śmierć jest nieunikniona i musimy zmierzyć się z pytaniem, jak sobie z nią radzić. Akceptacja własnej skończoności pomaga odkryć prawdziwy sens życia. Dlaczego śmierć jest dla nas tematem tabu? Gdzie leżą źródła naszych obaw? W jaki sposób wyrażamy naszą żałobę? Jak możemy zaakceptować śmierć bliskiej osoby, a jak przygotować się na własną śmierć? Czerpiąc z wiedzy o postawach wobec śmierci i umierania zarówno w naszej, jak i w inny..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 35.91 zł

Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne

Przemoc rodzinna. Aspekty psycholog...

Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne

Agnieszka Lewicka-Zelent redakcja naukowa

W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, policjanta, pracownika służby więziennej, psychologa, terapeuty, członka zespołu interdyscyplinarnego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możliwości współpracy, aby zwiększyć efektywność wspomagania rodzin...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Kultura pracy profesjonalisty

Kultura pracy profesjonalisty

Kultura pracy profesjonalisty

Zdzisław Wołk

Wykonywanie pracy zawodowej wymaga kompetencji zawodowych oraz osobistego zaangażowania. Obydwa komponenty łączy w sobie kultura pracy, będąca indywidualną, niepowtarzalną cechą każdego człowieka. Rzutuje ona na kulturę organizacyjną firmy, a wraz z nią na jej powodzenie oraz na satysfakcję zawodową pracownika. Profesjonalizm wiąże się zarówno z fachowością, jak i z odpowiedzialnością pracownika za podejmowaną pracę – w każdym zawodzie i na każdym stanowisku. Na spore luki w tym zakresie wskazuj..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci

Trudności w uczeniu się i zaburzeni...

Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych d...

Anna Mikler-Chwastek redakcja

To książka o zaburzeniach i trudnościach rozwojowych, z którymi mogą zmagać się już najmłodsze dzieci. Rodzice, opiekunowie w żłobku lub nauczyciele wychowania przedszkolnego spędzają z dzieckiem wiele czasu, mają zatem możliwość obserwowania jego działań podczas zabawy i codziennych czynności. To doskonała okazja do tego, by zwrócić uwagę na zarysowujące się już problemy rozwojowe i szybko zorganizować pomoc w domu, w żłobku, klubie dziecięcym i przedszkolu.Czytelnik uzyska informacje, jak prac..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

10 minut uważności. Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strachem

10 minut uważności. Jak pomóc dziec...

10 minut uważności. Jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strac...

Goldie Hawn, Wendy Holden

Zachwyć swoje dziecko rzeczywistością! Czy nosisz w sercu wspomnienie tej przejmującej radości, kiedy wreszcie nauczyłeś się jeździć na rowerze? Czy pamiętasz jak cudowny, wielki i niezbadany był świat, kiedy byliśmy dziećmi? Czy pragniesz, by twoje dziecko wspominało swoje dzieciństwo jeszcze lepiej? Niestety – dziś nasze dzieci są przytłoczone, zestresowane i nadmiernie pobudzone. Wiele z nich zmaga się z depresją i innymi problemami psychicznymi. Potrzeba rozwiązań umożliwiających je..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 35.10 zł

Pokazuje 61 do 75 z 358 (24 Stron)