Psychologia, pedagogika

Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii 50% rabatu

Werbalne i niewerbalne oddziaływani...

Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii 50% rabatu

Wiesław Sikorski

Publikacja jest pierwszą w Polsce próbą opisu psychoterapii pod kątem oddzia­ływań specyficznych i niespecyficznych oraz werbalnych i niewerbalnych. Adre­satami są praktykujący psychologowie, lekarze, pedagodzy, pracownicy socjalni, studenci różnych kierunków i specjalności, zamierzający pracować w placów­kach oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, zajmujący się terapią, udzielaniem wsparcia psychologicznego, interwencją kryzysową. Przekaz tej książki może znacząco wzbogacić wiedzę i um..

22.00 zł 44.00 zł Cena netto: 22.00 zł

Zmień swój mózg, zmień swoje życie. Opanuj stres, niepokój, depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność

Zmień swój mózg, zmień swoje życie....

Zmień swój mózg, zmień swoje życie. Opanuj stres, niepokój, depresję, ...

Daniel G. Amen

RECEPTY DLA MÓZGU, KTÓRE NAPRAWDĘ DZIAŁAJĄ W tym przełomowym bestsellerze znajdziesz dowody naukowe na to, jak twój niepokój, depresja, złość, obsesyjność lub impulsywność mogą być związane z funkcjonowaniem określonych struktur w twoim mózgu. Nie jesteś skazany na mózg, z którym się urodziłeś. Oto tylko kilka z zaskakujących – i skutecznych – „recept dla mózgu” neuropsychiatry dr. Daniela Amena, które mogą ci pomóc uzdrowić swój mózg i zmienić życie: Aby opanować niepokój i panikę: •    Zast..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań

Psychologia rodziny. Małżeństwo i r...

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań

Teresa Rostowska redakcja naukowa

Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 42.30 zł

Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne 50% rabatu

Wokół Freuda i Lacana. Interpretacj...

Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne 50% rabatu

Lena Magnone, Anna Mach redakcja naukowa

Publikacja zawiera zbiór esejów o literaturze, sztuce, filozofii, w których myśl ojca psychoanalizy i jego francuskiego kontynuatora stanowi główną inspirację. Psychoanaliza powraca dziś jako jeden z najciekawszych języków przydatnych w interpretacji rozmaitych zjawisk kultury, choć wciąż chyba niedostatecznie reprezentowana jest na wydziałach filologicznych, filozoficznych czy katedrach historii sztuki. Stąd też pomysł na książkę, która – sto lat po ukazaniu się słynnego Freudowskiego eseju Pis..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie

Patologie w środowisku pracy. Zapob...

Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie

Stanisław Kozak

Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omówiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów patologii najczęściej występujących w organizacjach. Omówiono pojęcie, przyczyny, mechanizmy psychospołeczne powstawania zjawisk patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi dotkniętych, ich rodzin i zakładów pracy. Zainteresowany czytelnik może skorzystać z przedstawionych narzędzi badawczych, które umożliwią diagnozę omawianych patologii - uzależnień i zachowań odbiegających od norm w przedsiębiorstwach i..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 47.70 zł

Wstęp do psychologii 50% rabatu

Wstęp do psychologii 50% rabatu

Wstęp do psychologii 50% rabatu

Andrzej Augustynek

Książka – kompendium wiedzy psychologicznej – adresowana jest szczególnie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakul­tatywny. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce podstawowych procesów psychicznych – pamięci, myślenia, in­teligencji i osobowości, emocji (również stresu), jak i zagadnienia, których poznanie służy zwiększeniu efektywności własnego działania: prowadzenie negocjacji, rodz..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 19.50 zł

Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet

Śmiało przez życie. Asertywność dla...

Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet

Katarzyna Starowicz, Jarosław Starowicz

Poradnik przedstawia wiedzę o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych. Uczy umiejętności formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb, uczuć, opinii. Wszystko w pigułce – przekazywana wiedza to minimum niezbędnej teorii i wiele rozwijających świadomość ćwiczeń i zadań do samodzielnego wykonania. Głównym adresatem książki są kobiety, które dla własnego dobra chcą dziś jasno i głośno wyraża..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych 50% rabatu

Komputer w procesie kształtowania u...

Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych 50% rabatu

Tomasz Huk

Ideą przewodnią książki jest prezentacja, analiza i wskazanie znaczenia koncepcji edukacji skupionej na kształtowaniu umiejętności kluczowych. Wymaga to odmiennych podejść do procesu organizacji nauczania oraz nowych kompetencji nauczycieli. Podejście to umożliwia w konsekwencji osobom młodym przygotowanie się do dalszej nauki oraz dorosłego życia i podjęcia pracy zawodowej. Osobom dorosłym zapewnia możliwości rozwijania i aktualizowania ukształtowanych umiejętności poprzez korzystanie z oferty ..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka 50% rabatu

Psychologia finansowa. O pieniądzac...

Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka 50% rabatu

Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Czy kobiety potrzebują więcej pieniędzy niż mężczyźni? Dlaczego decyzje finansowe nie są perfekcyjnie racjonalne i czy ludzie są tego świadomi? Do czego służą pieniądze i dlaczego stanowią podłoże konfliktów? To tylko nieliczne z pytań, na które Czytelnik znajdzie odpowiedź w publikacji. Książka zawiera prezentację naukowych prac psychologicznych, drążących temat znaczenia pieniędzy w życiu jednostek. Książka może stanowić podręcznik przydatny w procesie kształcenia studentów nauk społecznych..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka

Patologie wśród dzieci i młodzieży....

Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka

Stanisław Kozak

Książka zawiera kompendium wiedzy na temat patologii społecz­nych, które wpływają niekorzystnie na rozwój i zachowanie się dzieci i młodzieży. Obser­wujemy wzmożoną agresję wśród ludzi dorosłych, ale także w środowisku młodzieżowym, a nawet wśród dzieci. Środki masowego komunikowania wciąż alarmują, ukazując tragiczne skutki przemocy w rodzinie, w szkole, w środowisku życia, w którym wzrasta młode pokolenie. Te niepokojące fakty to wynik dysfunkcjonalności wielu rodzin, niedostatków środowisk..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Dzieci z zaburzeniami łączonymi. ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia.

Dzieci z zaburzeniami łączonymi. AD...

Dzieci z zaburzeniami łączonymi. ADHD, trudności w nauce, zespół Asper...

Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff

Od 18 lat Kutscher diagnozuje często współwystępujące schorzenia neuropsychiatryczne takie jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autystycznego, trudności w nauce czy depresję dwubiegunową. Jego przystępnie i zrozumiale napisany poradnik opisuje ogólne zasady diagnozowania i terapii tych zaburzeń u dzieci; kolejne rozdziały książki dotyczą różnych schorzeń i przybliżają czytelnikom przyczyny i objawy zaburzeń, ich wzajemny wpływ na siebie oraz sposoby leczenia. Library Journal Po zap..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 35.10 zł

Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi

Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialo...

Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi

Hanna Hamer

Książka jest efektem doświadczeń autorki m.in. z zakresu praktyki psychoterapeutycznej i rodzicielskiej. Jest przeznaczona dla znękanych rodziców, którym zależy na przyjaznym kontakcie z dorastającymi dziećmi, i dla młodzieży, która chciałaby znaleźć z rodzicami wspólny język. Jak wypracować bezpieczne granice między ludźmi, nie naruszając wolności? Czy istnieją dobre sposoby ustalenia kompromisu między uleganiem kaprysom a zakazami? Próbą odpowiedzi są zasady mojego Drogowskazu Rodzinnego, d..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Psychologia komunikowania się dla menedżerów 50% rabatu

Psychologia komunikowania się dla m...

Psychologia komunikowania się dla menedżerów 50% rabatu

Teresa Rzepa

Autorka na podstawie wielu przykładów zaczerpniętych z życia polskich firm charakteryzuje reguły skutecznego zachowania w sytuacjach komunikacyjnych, typowych dla każdej pracy wymagającej ciągłego kontaktowania się z innymi ludźmi. Książka jest więc przewodnikiem po prawidłowościach przemawiania, prowadzenia zebrań, dyskusji i prezentacji, a także - rozmów oceniających, dyscyplinujących i kwalifikacyjnych. Z pewnością przyczyni się do polepszenia funkcjonowania każdego kierownika, przywódcy, neg..

26.50 zł 53.00 zł Cena netto: 26.50 zł

Pokazuje 346 do 358 z 358 (24 Stron)