Psychologia, pedagogika

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja 50% rabatu

Psychologiczne uwarunkowania zachow...

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość...

Maryla Goszczyńska, Małgorzata Górnik-Durose redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono główne problemy współczesnej psychologii ekonomicznej dotyczące zachowań ludzi związanych z zarabianiem pieniędzy i umiejętnym, racjonalnym gospodarowaniem nimi, dzięki czemu możliwe staje się nabywanie dóbr i zaspokajanie różnorakich ludzkich potrzeb. Zarabianie i pomnażanie pieniędzy związane jest z przedsiębiorczością. Psychologiczny opis tego zjawiska, determinant i konsekwencji przedsiębiorczości to zagadnienie, które zajmuje ważne miejsce w prezentowanej publikac..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Meandry e-learningu

Meandry e-learningu

Meandry e-learningu

Grażyna Penkowska

E-learning na świecie rozwija się bardzo dynamicznie, przyczyniając się do zmian nie tylko w systemach edukacji poszczególnych krajów, ale także w innych dziedzinach. Dzięki e-learningowi inaczej uczymy się, pracujemy, korzystamy z dóbr kultury. Książkę odróżnia od podobnych pozycji refleksja towarzysząca zarówno definiowaniu pojęć dotyczących edukacji online, jak i ich praktycznej realizacji w pracy nauczyciela akademickiego. Pozycja ta wpisuje się w trend postrzegania sieci jako optymalnego..

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 33.30 zł

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? 50% rabatu

Sytuacje konfliktu w środowisku rod...

Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Ja...

Danuta Borecka-Biernat redakcja naukowa

Książka prezentuje ważną, zarówno pod względem merytorycznym, jak i społecznym, problematykę dotyczącą sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych. Zagadnienie sposobów zmagania się z sytuacjami konfliktowymi wydaje się aktualne w czasach, w których życie bez konfrontacji z konfliktem o charakterze społecznym nie jest czymś wyjątkowym. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez dzieci i młodzież w celu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w środo..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów

Patologiczny hazard. Poradnik dla o...

Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagro...

Aleksandra Derwich-Nowak

Poradnik odwołuje się do rozumienia patologicznego hazardu jako uzależnienia i w tym też kontekście opisuje samą chorobę oraz określone sposoby jej leczenia. Jest to więc publikacja zarówno dla osób cierpiących na to schorzenie, jak i dla ich rodzin. Autorka starała się zawrzeć wiele wskazówek, sugestii, czy porad, mających zachęcać do poszukiwania pomocy oraz zapoczątkowywania zmian przez każdą zainteresowaną osobę. Zebrana wiedza wynika z doświadczenia i przeżyć wielu ludzi chorujących na n..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym 50% rabatu

Ryzyko i stres w lotnictwie sportow...

Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym 50% rabatu

Ryszard Makarowski

Książka mówi o ryzyku na ziemi i w powietrzu, o ryzykowaniu, o stresie wywołanym przez ryzykowanie i błędach, które czasami skutkują katastrofą lub wypadkiem lotniczym i o czynniku ludzkim, który jest ich najczęstszą przyczyną...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? 50% rabatu

O co pytają rodzice dzieci z niepeł...

O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? 50% rabatu

Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak redakcja naukowa

Psychologicznie trudna sytuacja jest udziałem tych rodziców, którzy posiadają niepełnosprawne dziecko. Brak przygotowania do zmagania się z tego typu doświadczeniem rodzi u nich szereg pytań i wątpliwości. Książka z jednej strony przybliża czytelnikowi dylematy rodziców, towarzyszące sytuacji diagnozy o niepełnosprawności dziecka, z drugiej pozwala odpowiedzieć na pytania kluczowe dla procesu jego wychowania i rehabilitacji. Autorki poszczególnych rozdziałów podjęły trud przeprowadzenia wywia..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 17.50 zł

Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?

Uzależnienie od czynności. Mit czy ...

Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?

Nina Ogińska-Bulik

Książka poświęcona jest omówieniu takich uzależnień behawioralnych jak: pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i patologiczny hazard. W kolejnych rozdziałach dokonano charakterystyki zjawiska, wskazano na mechanizmy rozwoju uzależnienia, przedstawiono skutki nadmiernego angażowania się w czynności o charakterze kompulsywnym, a przede wszystkim omówiono czynniki sprzyjające ich rozwojowi. W odniesieniu do każdego z analizowanych rodzajów „holizmów” przedstawiono badania wła..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

Pracoholizm. Perspektywa poznawcza 50% rabatu

Pracoholizm. Perspektywa poznawcza ...

Pracoholizm. Perspektywa poznawcza 50% rabatu

Kamila Wojdyło

W publikacji sformułowano hipotetyczny poznawczy model pracoholizmu. Tworząc koncepcję poznawczą uzależnienia od pracy, przyjęto założenie, że elementarnymi czynnikami wyznaczającymi zaburzenie są poznawcze konstrukty (schematy poznawcze, przekonania), kształtujące się w konsekwencji określonych doświadczeń z dzieciństwa i podtrzymywane w rezultacie określonych podmiotowych strategii pseudozaradczych (np. zachowań zabezpieczających)...

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 18.50 zł

Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin

Patologia eurosieroctwa w Polsce. S...

Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dziec...

Stanisław Kozak

Patologia eurosieroctwa to sytuacja, gdy matka i ojciec pozostawiają w kraju dzieci bez opieki rodzicielskiej na dłuższy okres. W raporcie o eurosieroctwie z 2008 roku stwierdzono, że liczbę takich dzieci szacuje się w Polsce na ponad 150 tysięcy. Eurosieroctwo powoduje u dzieci zachowania zaliczane w literaturze psychologicznej i pedagogicznej do niedostosowania społecznego (np. zamykanie się w sobie czy nałogi – narkomanię, alkoholizm). Inne reakcje to zachowania demonstracyjne wrogie, agresja..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole

Młodzież przeciwko sobie. Zaburzeni...

Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - ja...

Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska

Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem. Tymczasem dla młodych ludzi zachowania te bywają drogą do realizacji ważnych potrzeb. Wzmacniają poczucie własnej wartości, bywają sposobem kontrolowania własnego życia lub strategią radzenia sobie z silnymi emocjami, które towarzyszą kryzysowi tożsamości okresu dorastania. Autorzy adresują książkę przede..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 35.10 zł

Psychologia zwolnień. Jak właściwie prowadzić działania derekrutacyjne 50% rabatu

Psychologia zwolnień. Jak właściwie...

Psychologia zwolnień. Jak właściwie prowadzić działania derekrutacyjne...

Agnieszka J. Mackiewicz

Ze wstępu: Gdyby poprosić przełożonych, by wskazali, który moment związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest dla nich najtrudniejszy emocjonalnie, to może okazać się, że wielu z nich nie będzie mówiło o rekrutowaniu, ocenianiu czy motywowaniu swoich podwładnych. Wielu z nich z przekonaniem powie, że najtrudniej jest zwolnić pracownika. Powiedzieć mu, że nie ma dla niego miejsca w ramach danej organizacji, że trzeba się rozstać, często po latach udanej współpracy. Wiele pisze się i mówi..

12.25 zł 49.00 zł Cena netto: 12.25 zł

Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego

Psychospołeczne aspekty życia rodzi...

Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego

Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska redakcja naukowa

Współcześnie rozumiana psychologia rodziny jest dziedziną rozwojową, poszerzającą krąg obszarów badawczych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi podejmuje próby wnikliwego wyjaśniania uwarunkowań ludzkich zachowań w różnych obszarach życia. Wyrazem takiego podejścia do problematyki małżeństwa i rodziny jest przekazywana do rąk czytelnika książka. Przedstawiono niepodejmowane dotychczas w polskiej literaturze psychologicznej aspekty genetyczne, ewolucyjne i neuropsychologiczne uwarunkowania d..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego

Rozwojowe i wychowawcze aspekty życ...

Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego

redakcja naukowa Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska

Praca stanowi zbiór opracowań naukowych wielu autorów i mieści się w nurcie badawczym psychologii rodziny. Czytelnik ma rzadką okazję zapoznania się z wieloma złożonymi problemami życia rodzinnego, rozpatrywanymi w kontekście psychologii rozwoju i wychowania, a opartymi na rzetelnie przeprowadzonych badaniach naukowych. Zaletą książki jest przedstawienie problemów bardzo ważnych ze społecznego punktu widzenia, a dotyczących nowego spojrzenia, między innymi, na takie kwestie jak: rola dziadków..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Trening koncentracji dla uczniów

Trening koncentracji dla uczniów

Trening koncentracji dla uczniów

Justyna Święcicka

Trening koncentracji dla uczniów zawiera wiele gier, zabaw i ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji. Autorka, przedstawiając scenariusze zajęć, skorzystała ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Przy pomocy książki, nauczyciele, wychowawcy i rodzice mogą wzbogacić codzienne zajęcia z dziećmi o elementy treningu koncentracji. Umiejętność koncentracji jest jedną z kluczowych umiejętności, potrzebną w procesie uczenia i rozwoju. Umiejętność ..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 27.00 zł

Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą

Człowiek w firmie. Bez obaw i z och...

Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą

Anna Paszkowska-Rogacz, Ewa Brzezińska

Jeżeli chcesz odnieść sukces oraz tworzyć udane relacje bądź Twoja praca wywołuje stres, to ta książka jest dla Ciebie! Zachęca do zmiany postaw oraz modyfikacji: ról, które się już zdezaktualizowały, działań nieefektywnych w czasach generacji Y, a także systemu wartości i przekonań. A to wymaga odwagi „puszczenia” starych wzorców, schematów i wyjścia ze strefy komfortu. Wtedy pojawia się możliwość eksperymentowania i świadomego wpływania na sytuacje, w których się znajdujesz. Książka ma char..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Pokazuje 331 do 345 z 358 (24 Stron)