Psychologia, pedagogika

Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko. Poradnik dla rodziców?

Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko....

Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko. Poradnik dla rodziców?

Matthew McKay, Kim Paleg, Patrick Fanning, Dana Landis

Dlaczego złościmy się na dzieci? Kiedy złość staje się poważnym problemem w rodzinie? Jakie mogą być jej dalekosiężne skutki? Jak nie dopuścić do tego, by zdominowała relacje z dzieckiem? Oto mądra i prosta książka na temat rodzicielskiej złości. Autorski zespół psychologów pokazuje, jak zmienić swój sposób postępowania, myślenia i komunikacji z dzieckiem, żeby skutecznie rozwiązywać rodzinne konflikty – bez złości. „Bardzo praktyczny poradnik dla rodziców zmagających się z destrukcyjn..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 26.91 zł

Szanujący rodzice Szanujące dzieci

Szanujący rodzice Szanujące dzieci

Szanujący rodzice Szanujące dzieci

Kindle Hodson V., Hart Sura

SZANUJĄCY RODZICE, SZANUJĄCE DZIECI Jak zmienić rodzinne konflikty we współdziałanie? „Ta niezwykle ważna, ale i bardzo praktyczna książka nauczy cię, jak naprawdę przygotować dziecko do życia w świecie.” Marshall B. Rosenberg, twórca Porozumienia Bez Przemocy(NVC) Książka Sury Hart i Victorii Kindle Hodson, doświadczonych trenerek Porozumienia bez Przemocy (Nonvilent Communication – NVC), to pozycja dla rodziców gotowych zmieniać swój sposób myślenia, działania i słuchania. J..

33.21 zł 36.90 zł Cena netto: 33.21 zł

Psychologia migracji

Psychologia migracji

Psychologia migracji

Jacek Kubitsky

Migracja jest zjawiskiem, którym psychologia kliniczna zaczęła interesować się niedawno. W książce zostały przedstawione ważniejsze zagadnienia związane ze zmianą kraju. Jej treść może okazać się pożyteczna dla psychologów i psychoterapeutów oraz dla samych migrantów, łącznie z turystami zarobkowymi, pracownikami firm międzynarodowych i dyplomatami. Migracja jest przedsięwzięciem niosącym w sobie element nadziei i zarazem ryzyka. Jedną z zalet migracji jest możliwość uwolnienia się od „niechc..

29.70 zł 33.00 zł Cena netto: 29.70 zł

Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin

Wybrane problemy współczesnych małż...

Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin

Hanna Liberska, Alicja Malina redakcja naukowa

Prezentowany zbiór tekstów o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony jest ważnym problemom nurtującym rodziny czasów ponowoczesnych. Prace Autorów służą nie tylko przybliżeniu problematyki współczesnej rodziny, ale przede wszystkim rozbudzeniu społecznego zainteresowania tym najważniejszym - wg Autorów - obszarem aktywności człowieka...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów

Oblicza złości. Perspektywa psychol...

Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutó...

Bernarda Bereza redakcja naukowa

W książce Autorzy przedstawili w sposób przekrojowy różne oblicza złości – złość w normie (czym się wyraża, jak sobie z nią radzić, jakie funkcje pełni, skąd się bierze) oraz złość w patologii (w uzależnieniach, w zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach odżywiania, w nerwicach, zaburzeniach osobowości itp.) W publikacji zostały również omówione sposoby radzenia sobie z gniewem oraz formy pracy terapeutycznej z pacjentami, którym złość towarzyszy m.in. w uzależnieniach, obrazie osobowości, zab..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 56.70 zł

Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona

Zarys dziejów ateńskiej historii wy...

Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Z...

Mikołaj Krasnodębski

W opracowaniu zostały omówione dzieje ateńskiego wychowywania z perspektywy warsztatu historii filozofii...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Dojrzałość menedżerska

Dojrzałość menedżerska

Dojrzałość menedżerska

Agnieszka Kozak

Kluczem do bycia dojrzałym menedżerem jest bycie dojrzałym człowiekiem – potencjał osobowościowy ujawniający się w obrazie siebie jest predyktorem sukcesu menedżera. Bez pracy nad osobistymi uwarunkowaniami trudno jest być skutecznym, nawet posługując się adekwatnymi narzędziami menedżerskimi. (…) Bez prawidłowo funkcjonującej, dojrzałej osobowości, nawet przy dużym potencjale intelektualnym, nie można osiągać twórczych celów i rozwijać ludzi wokół siebie. Osiągnięcie dojrzałej osobowości jes..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 28.80 zł

Jak walczyć z uzależnieniami?

Jak walczyć z uzależnieniami?

Jak walczyć z uzależnieniami?

Andrzej Augustynek

Czytelnik otrzymuje monografię psychologiczną, zawierającą aktualną wiedzę wzbogaconą badaniami i doświadczeniem terapeutycznym autora na temat uzależnień opisanych od strony diagnozy, rozpowszechnienia i terapii. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów terapii uzależnień, ale także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz osób borykających się z problemem własnego uzależnienia...

29.70 zł 33.00 zł Cena netto: 29.70 zł

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawny...

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoj...

Hanna Liberska redakcja naukowa

W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w tym tomie dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie 50% rabatu

Horyzonty rozwoju edukacji w dialog...

Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie 50% rabatu

Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk redakcja naukowa

Z Wprowadzenia dr hab. Anny Karpińskiej, prof. UwB i dr Katarzyny Borawskiej-Kalbarczyk: W (…) dysonans wielorakich implikacji przeobrażającego się świata wpisuje się prezentowany czytelnikom tom, będący rezultatem pogłębionej refleksji, badań i analiz wielu wybitnych badaczy rzeczywistości edukacyjnej, skupionych wokół Augustowskiego Spotkania Naukowego. Uczestnicy naukowej debaty – organizowanej przez Zakład Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu w Białymstoku – goszczący już po raz szósty na pojez..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie 50% rabatu

Kierunki rozwoju dydaktyki w dialog...

Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie 50% rabatu

Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska redakcja naukowa

Książka podejmuje naukową refleksję w obszarze dydaktyki. W pierwszej części prowadzony jest dialog nad poszukiwaniem różnych paradygmatów rozumienia dydaktyki ogólnej. W drugiej zaś zostały zaprezentowane perspektywy rozwoju dydaktyki szczegółowej dotyczącej kształcenia na poziomie wyższym. Z Wprowadzenia Anny Karpińskiej, Kierunki działalności Zespołu Dydaktyki Ogólnej w strukturach Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk: Książka (...) to przykład współpracy i współdziałania..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 29.50 zł

Drama. Techniki, strategie, scenariusze

Drama. Techniki, strategie, scenari...

Drama. Techniki, strategie, scenariusze

Kamila Witerska

Drama rozwija się dzięki ludziom, którzy widzą w niej coś więcej niż „odgrywanie scenek”. Każdy praktyk dramy ma swoje ulubione techniki, za pomocą których realizuje zamierzone cele. Techniki i strategie dramowe są otwarte na eksploracje, transformacje i kombinacje, są one istotą dramy „pociętej” i dwupłaszczyznowej, której fabuła jest wielokrotnie przerywana i poddawana rozmaitym zabiegom poznawczym. Jest pocięta na kawałki, a to, co dzieje się w przestrzeni między fragmentami dramowej fabuły j..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie. Perspektywa noo-teoretyczna 50% rabatu

Poczucie odpowiedzialności w zdrowi...

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie. Perspektywa noo-teo...

Suchocka Lilia

Książka mieści się w paradygmacie psychologii zdrowia. Podejmuje problematykę poczucia odpowiedzialności za zdrowie osób zdrowych oraz za proces zdrowienia osób chorych przewlekle (pacjentów reumatycznych i kardiologicznych)...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.50 zł

Włączanie społeczne w placówce specjalnej

Włączanie społeczne w placówce spec...

Włączanie społeczne w placówce specjalnej

Leszek Ploch

Głównym celem publikacji jest przedstawienie i opisanie propozycji, wskazówek wychowania włączającego podopiecznych o obniżonej sprawności umysłowej w warunkach systemowego kształcenia i zorganizowanej opieki w placówce specjalnej. Przybliżono zjawiska, procesy, prawidłowości i wskazania strategii włączającej w aspekcie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych podopiecznych, jak też trudnej i skomplikowanej pracy pedagogiczno-integracyjnej. Tym samym prezentowane opracowanie może więc być..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych 50% rabatu

Skrypty miłości, nienawiści i lęku ...

Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych 50% rabatu

Barbara Gawda

Książka opisuje sposoby rozumienia trzech podstawowych uczuć przez osoby z zaburzeniami osobowości (dokładniej z osobowością psychopatyczną). Uczuciami tymi są miłość, nienawiść i lęk. Od niedawna trwają badania nad sferą emocjonalną takich osób; pozostaje ona jeszcze nieopisana. Choć w literaturze światowej pojawiają się pewne dane na temat przeżywania uczuć przez takie osoby, nie ma jednak opracowanego modelu sfery emocjonalnej takich osób. Książka proponuje model uczuć osób psychopatycznych. ..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 19.50 zł

Pokazuje 286 do 300 z 358 (24 Stron)