Psychologia, pedagogika

Wychowanie bez nagród i kar.

Wychowanie bez nagród i kar.

Wychowanie bez nagród i kar.

Alfie Kohn

Rodzicielstwo bezwarunkowe „Książka Kohna prezentuje alternatywny model wychowania, który pomaga dzieciom stać się troskliwymi i odpowiedzialnymi ludźmi.” Adele FABER, współautorka książki: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ? jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Książka wybitnego amerykańskiego psychologa może zaskoczyć rodziców przyzwyczajonych do tradycyjnych poglądów na temat wychowania i dyscypliny. Powołując się na dziesiątki fachowych badań, autor demonstruje negatywne sku..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 31.41 zł

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

Marshall B. Rosenberg

W ŚWIECIE POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY Praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji „Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga nie jest kolejną techniką porozumiewania się ani sposobem wywierania wpływu na ludzi. To podejście pełne zrozumienia i szacunku dla człowieka. Pokazuje, jak poprzez dialog i empatię nawiązać prawdziwy kontakt z drugą osobą i wspierać się we wspólnym życiu.” Zofia Aleksandra ŻUCZKOWSKA, pedagog i certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy ..

29.61 zł 32.90 zł Cena netto: 29.61 zł

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Nastolatki. Kiedy kończy się wychow...

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Jesper Juul

NASTOLATKI Kiedy kończy się wychowanie? Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole? Jak reagować na łamanie ustalonych reguł? Co robić, kiedy dom zamienia się w hotel? Jak odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę? Gdy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie ? twierdzi Jesper Juul. Niestety, właśnie wtedy wielu ro..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 26.91 zł

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest po...

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

Jesper Juul

DLACZEGO POTRZEBNA JEST NAM I NASZYM DZIECIOM? Czy agresja u dzieci jest zła? Jak należy na nią reagować? Jak uczyć dzieci radzenia sobie z silnymi emocjami? Co robić, gdy rodzeństwo ze sobą walczy? Niemal wszyscy zgodnie potępiają agresję i próbują ją wyeliminować z przedszkoli i szkół. Czy słusznie? Agresja u dzieci nie jest przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Ich obowiązkiem jest zrozumienie tego przekazu i nauczenie dzieci radzenia sobie z ..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 26.91 zł

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Problemy uczniów niedostosowanych s...

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia p...

Aneta Paszkiewicz

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski: Jest to ciekawe kompendium wiedzy dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego uczniów. Książka wpisuje się w nurt dyskusji nad sposobami pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie. Tekst ma przede wszystkim charakter diagnostyczny, dzięki czemu wzrasta jej znaczenie, bowiem może być przydatna dla wielu środowisk zajmujących się wychowaniem. Zatem pojawia się na rynku wydawniczym pozycja książkowa, która systematyzując wiadomości na temat zjawiska niedos..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Psychologia osobowości. Nurty, teor...

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Henryk Gasiul

Książka zawiera przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane według dwóch zasad – po pierwsze, od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech),..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Barbara Baraniak redakcja naukowa

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury 50% rabatu

Równa szkoła. Matematyka, władza i ...

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury 50% rabatu

Lucyna Kopciewicz

Problematyka książki wpisuje się w krytykę współczesnej szkoły służącej maksymalizowaniu nierównych szans w społeczeństwie; szkoły poddanej dyktatowi neoliberalnych rozwiązań. Pytania, które przyświecały powstaniu tej pracy dotyczą tego, co matematyka robi z ludźmi (w sensie społecznym), ale i tego, co ludzie robią ze szkolną matematyką. W kontekście zaprezentowanych wyników badań empirycznych, wydaje się ważne podkreślenie konieczności odejścia od języka, którym opisujemy matematykę i uczące si..

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.50 zł

Społeczne piętno eurosieroctwa

Społeczne piętno eurosieroctwa

Społeczne piętno eurosieroctwa

Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień

Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu zmian w zakresie mobilności Polaków. Używanie terminu „eurosierota” wobec dzieci euroemigrantów może pełnić funkcję negatywnej etykiety, uruchamiającej, zwłaszcza w środowisku szkolnym, niekorzystne dla stygmatyzowanych zjawiska. Wiodąca rola w tej analizie przypada koncepcjom determinizmu językowego oraz konstruktywizmu społecznego. Książka dostępna w wersji e-book    ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Trudności w czytaniu i pisaniu. Rozważania teoretyczne i praktyczne

Trudności w czytaniu i pisaniu. Roz...

Trudności w czytaniu i pisaniu. Rozważania teoretyczne i praktyczne

Izabela Pietras redakcja naukowa

Książka porusza zagadnienia ważne zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Porządkuje wiedzę dotyczącą trudności w uczeniu się, ich różnicowania i charakterystyki a także systemu pomocy uczniom, którzy mają specyficzne problemy edukacyjne. Wskazuje na specyficzne trudności w uczeniu się pisania, jako ważny problem badawczy, dydaktyczny i diagnostyczny...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życi...

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne

Jan Rostkowski

Książka jest adresowana do przedstawicieli różnych, naukowych dziedzin zainteresowanych interdyscyplinarnym podejściem do problematyki rozwoju ludzkiego mózgu, rozpatrywanej z uwzględnieniem podejścia neuronauki, głównie jednak neuropsychologii. Treści zawarte w tej książce stanowią syntezę współczesnych badań, opartych głównie na funkcjonalnym obrazowaniu mózgu, nad rozwojowymi prawidłowościami i zróżnicowaniami ludzkiego mózgu przejawiającymi się w całym cyklu życia oraz współwystępującymi z n..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 47.70 zł

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne ...

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzi...

Krzysztof Gąsior

Dorosłe dzieci alkoholików jak żadna grupa społeczna nie tylko ciągle budzą zainteresowanie terapeutów, klinicystów czy naukowców, ale powstają wokół nich liczne stereotypy, a nawet kontrowersje. Niniejsza praca wynikła zarówno z praktyki terapeutycznej, jak i przeprowadzonych badań...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami

Socjotechnika. Sztuka zdobywania wł...

Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami

Christopher Hadnagy, Paul Wilson

Pierwszy na świecie kompleksowy model socjotechniki   Poznaj zjawiska psychologiczne, które wykorzystują socjotechnicy Odkryj sekrety perswazji, jakie socjotechnika rozgryzła dawno temu Przekonaj się, do czego można wykorzystać kamery, urządzenia GPS i identyfikację numeru Dowiedz się, jak niesamowite informacje można znaleźć w internecie Zapoznaj się krok po kroku z przebiegiem ataku socjotechnicznego   ..

54.87 zł 59.00 zł Cena netto: 54.87 zł

Psychologia w ratownictwie

Psychologia w ratownictwie

Psychologia w ratownictwie

Joanna Kliszcz

Książka przedstawia problemy z pogranicza psychologii, etyki i medycyny, z jakimi stykają się osoby, które z racji zawodu lub w wyniku przypadkowego zbiegu okoliczności wchodzą w kontakt z ofiarami rozmaitych nieszczęśliwych wydarzeń, wypadków i katastrof. Autorka zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla ich dalszych losów ma prawidłowy kontakt interpersonalny, umiejętne udzielenie wsparcia na miejscu zdarzenia oraz wiedza o psychospołecznych aspektach reakcji i zachowań ludzi w sytuacji zagrożen..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunk...

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne

Zofia Ratajczak redakcja naukowa

Praca jest zbiorem artykułów na temat psychologicznych problemów przedsiębiorczości. Ich Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących różnych aspektów aktywności człowieka, ukierunkowanej na osiąganie ambitnych celów, przynoszących im jeśli nie wprost korzyści materialne, to przynajmniej poprawę ogólnej sytuacji życiowej. Są tu rozważania o zachowaniu się ludzi dążących do poprawy swego losu, znajdujących się w różnych sytuacjach: zarówno dobrobytu i dobrze prosperujących, jak i w sytuacjac..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Pokazuje 256 do 270 z 358 (24 Stron)