Psychologia, pedagogika

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

Między wyborem a przymusem. Rodzina...

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych ...

Marzanna Farnicka

Autorka na podstawie zaprezentowanych w monografii wyników badań własnych rozpoznała procesy, które zostają uruchomione w systemie rodziny w związku z wydarzeniami normatywnymi i nienormatywnymi, pożądanymi z punktu widzenia rozwoju rodziny i jej członków, jak i niepożądanymi, zagrażającymi patologizacją życia rodziny i jednostek (dorosłych i dzieci). Wskazuje także zasoby tkwiące w systemie rodziny przydatne w rozwiązaniu różnych sytuacji trudnych, a szczególnie na bliskie, nasycone dodatnimi e..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły

Pozytywne skutki doświadczeń trauma...

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają...

Nina Ogińska-Bulik

Trauma (uraz psychiczny), do jakiej dochodzi w reakcji na wydarzenia lub sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, na ogół wiąże się z różnymi negatywnymi konsekwencjami i zaburzeniami. Tymczasem książka pokazuje, że w wyniku doświadczonej traumy może pojawić się wiele pozytywnych zmian, które składają się na fenomem potraumatycznego wzrostu. Te pozytywne zmiany przejawiają się w poprawie relacji z innymi, większym docenianiu życia, dokonanych przewartościowaniach w sferze duchowej, wyższe..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Pełnienie ról rodzicielskich wobec ...

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektu...

Żaneta Stelter

Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Szczególnie starannej analizie poddano wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodziny...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Wybrane uwarunkowania jakości życia...

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zesp...

Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Autorka podejmuje problem jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa, wpisując się w tym samym w nurt badań coraz częściej podejmowanych przez psychologów i pedagogów specjalnych, zajmujących się funkcjonowaniem psychospołecznym rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Errata..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

Arteterapia i warsztaty edukacji tw...

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

Maja Stańko-Kaczmarek

W pierwszej części książki dokonano analizy zjawiska kreacji plastycznej z perspektywy możliwości stosowania jej w psychoterapii i edukacji. Następnie (w rozdziałach 2 i 3) przedstawiono charakterystykę działań arteterapeutycznych i warsztatowych z zakresu edukacji twórczej, które w największym stopniu z wszystkich działań o charakterze psychoterapeutycznym oraz edukacyjnym bazują na kreacji. Poza pogłębioną charakterystyką tych dziedzin, w rozdziale 4 przedstawiono ich porównanie pod względem k..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

Zaangażowane rodzicielstwo a autokr...

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

Lucyna Bakiera

W książce przedstawiono teoretyczną i empiryczną analizę rodzicielstwa, ujmowanego głównie z perspektywy funkcjonowania dorosłych. Przyjęto, iż rodzice zmieniają się podejmując działania opiekuńcze i wychowawcze wobec dziecka, a zmiany te mogą mieć charakter rozwojowy. Przeniesienie uwagi z wychowawczych aspektów rodzicielstwa na doświadczenia dorosłych wpisuje się w nurt badań nad rozwojem człowieka dorosłego w kontekście rodziny, któremu w monografii towarzyszy wizja człowieka kreującego swoje..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego...

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wy...

Beata Prościak

Książka przeznaczona jest dla podwójnego odbiorcy. Łączy wymagania stawiane monografii naukowej z ujęciem popularyzatorskim, przeznaczonym do szerszej rzeszy odbiorców. Adresowana jest zarówno do dydaktyków, jak i studentów oraz nauczycieli polonistów w dobie reformy, z myślą o maturze 2015 roku. Jednak jej szczególna wartość polega na pokazaniu nauczycielom i wychowawcom sposobu na eliminowanie agresji i patologii wśród młodzieży. W ramach nowych pomysłów wniesionych do nauki, publikacja pre..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Wartość systemów e-learningowych w ...

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Adam Stecyk

Książka jest próbą spojrzenia na podmioty edukacyjne przez pryzmat systemu e-learningowego rozumianego jako zbiór kluczowych elementów występujących na trzech płaszczyznach: merytoryczno-metodologicznej, informatycznej i organizacyjno-ekonomicznej, oraz przez pryzmat procesów zachodzących w organizacji, które są podstawowym mechanizmem tworzenia wartości...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Małgorzata Sitarczyk redakcja naukowa

Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze, jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach życia: od przemian cywilizacyjnych, przez postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczn..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność  za wychowanie i edukację dzieci?

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie ...

Aneta Jegier redakcja naukowa

Zaletą książki jest przejrzystość, przystępność i spójność, co nie jest łatwe w książkach pisanych pod redakcją. Niewątpliwym atutem są liczne opisy z praktyki Autorów, raporty z badań, przykłady bajek, utworów literackich, opisy zabaw, wskazówki dla rodziców i nauczycieli...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania

Zachowania agresywne dzieci i młodz...

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości...

Danuta Borecka-Biernat redakcja naukowa

prof. dr. hab. Kazimierz Pospiszyl: Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, zarówno przez pryzmat wyników badań empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia wartościowych konceptualizacji stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska. Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona także prace autorów zagranicznych, przez co niep..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 56.70 zł

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Funkcjonowanie współczesnych młodyc...

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz redakcja naukowa

Publikacja obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ogromna skala zmian zachodzących w kontekście życia skutkuje przemianami funkcjonowania młodych ludzi, niekiedy bardzo drastycznymi i niepokojącymi z punktu widzenia ich dobrostanu. Współcześnie młodzi ludzie doświadczają różnorodnych problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość, których nie napotkały starsze generacje. Toteż bywa, że młoda osoba często pozostaje sama wobec trud..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Rafał Wawer, Monika Wawer

Gwałtowny przyrost wiedzy, nieustająca konkurencja o pracę i pozycję zawodową oraz wiele innych zjawisk, zmuszają ludzi do zapamiętywania coraz większej ilości informacji. Dynamizm zachodzących zmian nie pozwala na odkładanie nauki na później. Konieczne jest wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji. Kluczowego znaczenia nabiera nie tylko sam proces permanentnego uczenia się, którego założenia dobrze oddaje idea programu „uczenie się przez całe życie” (life-long learning), ale również trwał..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji

Dzieci i młodzież z niepełnosprawno...

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie eduka...

Marzena Buchnat, Beata Tylewska-Nowak redakcja

Jak powinna wyglądać i na czym opierać się diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Co to jest wczesna interwencja i czym się różni od wczesnego wspomagania rozwoju? Jakie przedszkole będzie najlepsze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie możliwości edukacyjne ma do wyboru uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a jakie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 30.60 zł

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Jesper Juul

Wartości w rodzicielstwie i partnerstwie Jakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie? Oto lektura dla rodziców, którzy nie chcą wychowywać groźbami i karami, ale wiedzą też, że tak zwane wychowanie bezstresowe prowadzi donikąd.   Jesper Juul proponuje cztery podstawowe wartości, które pozwolą dorosłym rozwinąć naturalny autorytet i b..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 26.91 zł

Pokazuje 241 do 255 z 358 (24 Stron)