Psychologia, pedagogika

Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia

Zdrowie psychiczne młodych dorosłyc...

Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia

Ewa Sokołowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Sylwia Kluczyńska, Joanna Wojda-Kornacka

Zdrowie psychiczne jest traktowane jako kluczowe zagadnienie wielu modeli teoretycznych, wyjaśniających funkcjonowanie człowieka w otaczającym świecie. Bywa odmiennie definiowane, bądź utożsamiane z innymi pojęciami, jak jakość życia, poczucie szczęścia. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień zdrowia psychicznego, czynników go determinujących oraz wzmacniających w grupie młodych dorosłych. Wybór tego okresu jest odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie na syntetyczne opracowanie z zakresu..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 39.60 zł

Oblicza patologii zawodowych i społecznych

Oblicza patologii zawodowych i społ...

Oblicza patologii zawodowych i społecznych

Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski redakcja naukowa

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w sferze finansów i patologie dot..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych

Dwa oblicza traumy. Negatywne i poz...

Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznyc...

Nina Ogińska-Bulik

Publikacja podejmuje niezwykle ważną problematykę, jaką są następstwa doświadczonych zdarzeń traumatycznych występujące u pracowników służb ratowniczych. Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką traumy i jej skutków, zwłaszcza pozytywnych. Szczególnie jednak będzie przydatna dla psychologów, zarówno teoretyków, jak i praktyków, psychologów klinicznych, specjalistów z zakresu zdrowia, stresu i psychotraumatologii, a także lekarzy-psychiatrów, którzy zajmują się ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju

Magiczny świat baśni i bajek. Metaf...

Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagani...

Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska

Główną ideą książki jest przybliżenie czytelnikom dwóch światów: dziecięcego i bajkowego. Te dwa światy można i warto łączyć, ponieważ baśniowa symbolika skutecznie przemawia do wyobraźni dziecka i może być najlepszą drogą do porozumienia się z nim oraz wspierania go w trudnościach. Prezentacja osiągnięć rozwoju emocjonalno-społecznego w okresie średniego dzieciństwa, a także zagrożeń i problemów, z którymi zmaga się wiele dzieci na tym etapie rozwojowym ma za zadanie uwrażliwić czytelnika na wa..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć

Aktywizator seniorów. Scenariusze z...

Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć

Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska

Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje osobom pracującym z seniorami – propozycje konkretnych zajęć. W codziennym zabieganiu, konieczności zapewnienia jak najlepszej opieki i zaspokajania indywidualnych potrzeb każdego seniora nie zawsze jest czas na kreatywne podejście do przygotowania zajęć terapeutycznych czy wypełnienia wolnego czasu podopiecznych. Publikacja jest odpowiedzią na tę potrzebę. Oferuje pomysły na zajęcia skierowane do osób starszych o różnych możliwościach intelektualnyc..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży

Stres w środowisku edukacyjnym młod...

Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży

Stanisław Korczyński

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się problematyką edukacji. Autor dokonuje w niej analizy podobieństw i różnic w subiektywnej ocenie stresorów edukacyjnych uczniów na różnych poziomach kształcenia. Opisywane źródła stresu w ujęciu ilościowym wzbogaca licznymi wypowiedziami uczniów, świadczącymi o postrzeganiu szkoły, rówieśników, środowiska rodzinnego i samego siebie z punktu widzenia przyczyn irytacji, frustracji i wielu napięć emocjonalnych. Autor, analizuj..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

Trauma egzystencjalna a wartości

Kazimierz Popielski, Piotr Mamcarz

Książka stanowi rozwinięcie idei psychologii egzystencjalnej, dotyczącej fenomenologii ludzkich przeżyć i doświadczeń. Zostało w niej przedstawione autorskie pojęcie traumy egzystencjalnej. Propozycja ta odróżnia się od koncepcji Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrej Reakcji Stresowej (ASD), jak również innych jednostek nozologicznych, opisujących konsekwencje psychofizjologiczne wystąpienia zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i zdrowiu. Publikacja koncentruje się na noo-psychosomaty..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć

Ewa Grudziewska redakcja naukowa

Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności, a także kwestie związane z eurosieroctwem...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Bezdomność. Modele pracy socjalnej. Wsparcie psychologiczne

Bezdomność. Modele pracy socjalnej....

Bezdomność. Modele pracy socjalnej. Wsparcie psychologiczne

Beata Maria Pawlik

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli pracy socjalnej i wsparcia psychologicznego osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych, ale jest to także zapis losów konkretnych ludzi i zdarzeń, zamkniętych w zjawisku bezdomności. Autorka wprowadza w temat przedstawiając przegląd ugruntowanej wiedzy dotyczącej różnych aspektów pracy socjalnej z osobami..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce

Rysunek w arteterapiach, twórczości...

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce

Wiesław Karolak

Książka jest praktycznym przewodnikiem po metodzie pracy w obszarze treningu twórczego i kreatywności, a przede wszystkim w obszarze arteterapii. Dzieli się na dwie części. Część pierwsza to wprowadzenie i rozważania dotyczące różnego rozumienia tak rysunku, jak i możliwości rysowania, a co za tym idzie – uczenia, edukacji w zakresie rysunku, rysowania. Druga część książki to zestaw scenariuszy. Scenariusze zostały zaprezentowane według bardzo prostego schematu: tytuł, czasem motto, pierws..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline

Mentalizacja w kontekście przywiąza...

Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie ...

Monika Marszał

Książka otrzymała nominację w kategorii najlepszej psychologicznej książki naukowej w Konkursie Nagrody Teofrasta 2015. Książka jest syntezą dotychczasowego stanu wiedzy na temat mechanizmów powstawania zaburzeń osobowości z perspektywy teorii relacji z obiektem, teorii przywiązania i wywodzącej się z niej koncepcji mentalizacji. Mentalizacja to bardzo ważna i złożona umiejętność, która z jednej strony obejmuje rozumienie samego siebie, refleksję nad własnymi emocjami i przekonaniami oraz umi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów

Sposoby radzenia sobie z trudnościa...

Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów

Justyna Iskra

Praca inspirowana jest doświadczeniami autorki będącej nauczycielem akademickim. Obserwacje i rozmowy ze studentami wskazują, że gwarancją sukcesu akademickiego nie są jedynie zdolności intelektualnie. Duża grupa studentów pomimo posiadanych zdolności intelektualnych nie radzi sobie w nowej sytuacji, którą jest rozpoczęcie kolejnego etapu kształcenia (studia). Książka przedstawia specyfikę trudności, z którymi spotykają się studenci w trakcie studiów, ze szczególnym uwzględnieniem studentów I ro..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Psychopatologia człowieka dorosłego

Psychopatologia człowieka dorosłego

Psychopatologia człowieka dorosłego

Andrzej Augustynek

Czytelnik otrzymuje publikację zawierającą aktualną wiedzę na temat psychopatologii człowieka dorosłego w odniesieniu do najnowszej klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik zawiera pierwsze tłumaczenie DSM-5 na język polski. Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów, ale także studentów kierunków medycznych i psychologicznych oraz osób zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych, ich etiologią, epidemiologią i leczeniem...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą?

Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, ż...

Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej ...

Peter Gray

Dzieci potrzebują zabawy. Potrzebują zabawy z innymi dziećmi bez nadzoru dorosłych. Tylko w takiej zabawie mogą nauczyć się radzenia sobie z emocjami, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów i wielu, wielu innych umiejętności. Zabawa spełnia bardzo ważną funkcję w rozwoju dzieci. Amerykański psycholog Peter Gray dowodzi, że jest ona naturalnym sposobem, w jaki dzieci uczą się, że nie są bezradne. W ten sposób zdobywają nowe umiejętności, radzą sobie z strachem czy złością, poznają mo..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 31.41 zł

Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii

Jak rozwijać aktywność twórczą dzie...

Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, ...

Maria Gudro-Homicka

Książka stanowi zbiór scenariuszy do pracy z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. Pokazany w niej sposób dramowej pracy z tekstem literackim został wzbogacony o obszerne uwagi dotyczące ich realizacji i wskazówki wieloletniego praktyka. Szczególną wartością scenariuszy jest perspektywa humanistyczna, oparta na priorytecie rozwijania osobowości jako całości, pracy z emocjami i rozmowie o wartościach. Publikacja może służyć wszystkim nauczycielom przedmiotów humanistycznych – polonistom, ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Pokazuje 181 do 195 z 358 (24 Stron)