Psychologia, pedagogika

Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym

Pedagogika. Podręcznik dla pierwsze...

Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie ...

Teresa Hejnicka-Bezwińska

Podręcznik może być wykorzystywany przez studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kierunków przygotowujących do zawodu pedagoga i nauczyciela, jak również przez środowisko naukowe i dydaktyczne oraz osoby zajmujące się zawodowo problemami edukacji. Korzystając z niego, studenci zyskają rozeznanie w najważniejszych trendach pedagogicznego myślenia o edukacji, a także ogólnie poznają dorobek współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Będzie on zatem przydatny w kontekście zarówno tych p..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych

Funkcjonowanie psychospołeczne przy...

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych...

Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent

Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące normy moralne i ich przestrzeganie. Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co d..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży

Wychowanie przez zabawę. Projekty i...

Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kom...

Agnieszka Kozdroń

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, także tych z deficytami. Zaproponowane aktywności dla dzieci i młodzieży w każdym wieku mają za zadanie wzmocnić wszechstronny rozwój dziecka od poczęcia do dojrzałości, a także przyczynić się do kompensacji deficytów rozwojowych. Dzieci i młodzież uczestnicząc w proponowanych zabawach, grach i projektach wzmocni obszary związane z rozwojem kluczowych komp..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci ...

Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców

Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona redakcja naukowa

Książka skierowana jest zwłaszcza do rodziców, nauczycieli z przedszkola i szkoły podstawowej. Czytelnik otrzymuje kompendium wiedzy na temat rozwodu w aspekcie dzieci zaangażowanych w niego. Uzyskuje informacje o skutkach rozwodu dla dzieci, wskazówki dotyczące udzielania wsparcia dzieciom i wiedzę prawną dotyczącą rozwodów w Polsce. Następnie może skorzystać z bajek skierowanych do dzieci rozwodzących się rodziców. Bajki dotykają wielu problemów związanych z rozwodem...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik

Mediacja rodzinna. Praktyczny porad...

Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik

Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak

Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób podejmujących się roli mediatora rodzinnego - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Autorzy analizują wieloaspektowo przebieg postępowania mediacyjnego - od momentu skierowania mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości lub złożenia wniosku o mediację przez stronę, aż do momentu formalnego zakończenia mediacji. Autorzy koncentrują się przede wszystkim na praktycznych aspektach organizacji i przeprowadzania mediacji w polskiej rzeczywistości społec..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie

Konflikt społeczny w perspektywie s...

Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psycho...

Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska redakcja naukowa

Konflikty społeczne (między jednostkami czy grupami społecznymi) to naturalne, nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie, jak i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nim, aby rozwijać kompetencje umożliwiające umiejętne zarządzanie tymi trudnymi sytuacjami. Nade wszystko należy uwzględnić, że konflikty mogą mieć rozwojowy wymiar wzbo..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 55.80 zł

Psychologia dla służb społecznych

Psychologia dla służb społecznych

Psychologia dla służb społecznych

Krystyna Ostrowska redakcja naukowa

Książka jest pracą zbiorową i obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy psychologicznej, które powinna posiadać osoba pracująca na rzecz innych ludzi, pomagająca im w rozwoju oraz w normalnym funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym tzn. pomagająca, by jak najwięcej osób, członków społeczeństwa mogło działać jako osoby autonomiczne, a jednocześnie włączone w struktury społeczne i odczuwające satysfakcję z życia (…). Przygotowana przez teoretyków i praktyków psychologii książka będzie użytec..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego

Kompetencje mediacyjne w profesji p...

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego

Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent

Pracownik socjalny powinien legitymować się szerokim wachlarzem kompetencji, od wiedzy począwszy na różnego rodzaju umiejętnościach społecznych skończywszy. Kompetencje mediacyjne jest to jeden z aspektów, który jest niezbędny w profesji pracownika socjalnego, biorąc pod uwagę szeroki wachlarz problemów, z jakimi przychodzą klienci do ośrodków pomocy społecznej. Książka ma na celu pokazanie, jaka jest wiedza pracowników socjalnych nt. mediacji oraz diagnoza kompetencji mediacyjnych w tej g..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera

Magdalena Charbicka

Poradnik dla osób pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera, zawierający kluczowe informacje związane z procesem diagnozy, terapii oraz wsparcia w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Od Autorki: Książka, która powstała jest wypadkową wiedzy zawartej w coraz większej ilości literatury dostępnej na rynku oraz codziennych doświadczeń osobistych i zawodowych. Starałam się przytoczyć w niej przykłady sytuacji, osób i doświadczeń, z którymi zmierzamy się każdego dnia jako specjaliści, terape..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne

Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. S...

Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne

Ewa Jarczewska-Gerc

Dzięki tej książce dowiesz się: - czy można schudnąć, zdać egzamin na prawo jazdy, rzucić palenie, wygrać wyścig na 100 metrów, czy też wcielić w życie decyzję o zmianie stylu życia dzięki odpowiednim wyobrażeniom, - czym są wyobrażenia i jakie są ich rodzaje, - dlaczego niektóre wyobrażenia pomagają, a inne przeszkadzają w osiąganiu celów, - jaki wpływ na proces osiągania celów ma szczególny rodzaj wyobrażeń – symulacje mentalne, - czy myślenie pozytywne zawsze sprzyja wytrwałemu i efekt..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków

Psychologiczne uwarunkowania i ocen...

Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadkó...

Bartosz W. Wojciechowski redakcja naukowa

Problematyka związana z uzyskiwaniem i oceną zeznań świadków stanowi jeden z ważniejszych obszarów badań w psychologii sądowej. Ustalenie w toku postępowania sądowego przyczyn, przebiegu i okoliczności zdarzenia przestępczego odbywa się przy zastosowaniu różnych metod, ale wyjaśnienie sprawy najczęściej nie jest możliwe bez zebrania i przeanalizowania zeznań świadków. Dowód z zeznań świadków jest jednym z podstawowych środków dowodowych i najczęściej występujących w postępowaniu karnym, a relacj..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia

Psychologia rozwoju młodzieży w kon...

Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia

Maria Czerwińska-Jasiewicz

Książka przedstawia rozwój w okresie dorastania w różnych sferach w odniesieniu do rozwoju człowieka w ciągu życia, a także autorski rozszerzony model koncepcji własnego życia młodzieży oraz wybrane problemy okresu dorastania. Książka może być przydatna dla studentów psychologii, pedagogiki, socjologii, psychologów i pedagogów praktyków, socjologów, a także dla nauczycieli, rodziców oraz w wielu zakresach dla dorastającej młodzieży...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań

Dylematy współczesnych ludzi. Radze...

Dylematy współczesnych ludzi. Radzenie sobie z wielością ról i zadań

Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz redakcja naukowa

Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynam..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

Błędy językowe uczniów z inteligenc...

Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

Jolanta Piekarska

Wśród uczniów, którym szkoła powinna zapewnić wszechstronną pomoc są dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna. Uczniowie ci, pomimo zaangażowania w proces edukacji, nie są w stanie opanować wymaganego materiału szkolnego, popełniają mnóstwo błędów, w tym takich, które w istotny sposób zakłócają zrozumienie nadawanego komunikatu. Książka jest pierwszą próbą zasygnalizowania zakresu i specyfiki zachowań językowych uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna na poziomie szkoły podstawowej i g..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych

Filmoterapia scenariusze zajęć w ed...

Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych

Ewa Warmuz-Warmuzińska

Książka jest podsumowaniem doświadczeń autorki związanych z rozwojem dziedziny filmoterapii, zawiera przegląd programów edukacyjnych działających w Polsce, scenariusze zajęć filmowych tworzonych przez autorkę dla programów edukacyjnych Akademia Planete + DOC i dla Młodzieżowej Akademii Filmowej w Gliwicach. Druga część książki przedstawia propozycje najnowszych filmów z podziałem na kategorie oraz szczegółowe plany zajęć z wykorzystaniem danych tytułów filmowych dla wszystkich grup wiekowych: ..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Pokazuje 166 do 180 z 358 (24 Stron)