Psychologia, pedagogika

Burza w mózgu nastolatka.

Burza w mózgu nastolatka.

Burza w mózgu nastolatka.

Daniel J. Siegel

Oto książka, w której neuropsycholog Daniel Siegel rozprawia się z mitami na temat dorastania i nastolatków. Twierdzi, że zmiany, jakie wtedy zachodzą mają niewiele wspólnego z szalejącymi hormonami, lecz wynikają przede wszystkim z procesów przebudowy mózgu i tworzenia się nowych połączeń. Ten okres od dwunastego do dwudziestego czwartego roku życia decyduje o tym, kim staniemy się w przyszłości. Zdaniem Siegela, nabywamy wtedy wielu ważnych umiejętności i przygotowujemy się do opuszczenia domu..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 31.41 zł

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne

Problemy jednostki i rodziny w obsz...

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psyc...

Danuta Rode redakcja naukowa

Przedstawiona problematyka odnosi się do zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokura..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2

Ewa Grudziewska redakcja naukowa

W poradniku Czytelnik znajdzie teksty dotyczące diagnozy w socjoterapii wraz ze wskazaniem narzędzi do jej przeprowadzenia oraz ewaluacji, jakże istotnej z punktu prowadzenia oddziaływań socjoterapeutycznych. Ponadto znajdzie w niej trzy niezależne programy zajęć dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w zakresie rozwiązywania konfliktów, wyrażaniu emocji oraz mających nieadekwatną samoocenę. Pierwszy z programów autorstwa Elżbiety Chwałek – „Ja wśród innych”, program socjoterapeutyc..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy

Psychologia w biznesie. Nowe perspe...

Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy

Zofia Ratajczak redakcja, Dominika Ochnik współpraca

Obecność psychologii w szeroko rozumianej praktyce zarządzania jest powszechnie znana. Sfera aktywności biznesowej nie zawsze jednak pokrywa się z tym, co przyjęliśmy traktować jako zarządzanie. Pojęcie „biznesu” użyte w tytule monografii zbiorowej ma na celu podkreślenie ważności problemów nowych i pokazanie nowych zastosowań psychologii w warunkach gospodarki rynkowej. Obserwujemy bowiem z jednej strony szybki rozwój psychologii jako nauki, powstawanie nowych koncepcji i nowych metod badań, a ..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 63.00 zł

Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów. Wybrane zagadnienia

Psychologia dla fizjoterapeutów i m...

Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów. Wybrane zagadnienia

Joanna Kliszcz

Relacja terapeuta-pacjent, w której dochodzi do bliskiego kontaktu emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego z osobą chorą, niepełnosprawną, cierpiącą wymaga bardzo dobrze rozwiniętej umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu, respektowania podmiotowości drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb i oczekiwań. Jest to relacja szczególna, w której terapeuta musi zmierzyć się z cierpieniem chorego, realistycznie ocenić jego szanse na powrót do zdrowia i sprawności. Jednocześnie utrzymać ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 1

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej ...

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli ...

Julian Piotr Sawiński

W poradniku, który w zamyśle ma być ABC skutecznego działania w edukacji, w kilkudziesięciu rozdziałach zatytułowanych od A do Ż przedstawiono wybrane problemy zabiegania o wysoką skuteczność edukacji. Autor stawia liczne pytania i porusza problemy, na które nie zawsze jest jedna trafna odpowiedź. Są też dobre rady dla nauczycieli i edukatorów. Ważne jest, aby nauczyciel sam poszukiwał skutecznych strategii organizowania uczenia się uczniów i pozytywnie myślał o potrzebie osiągania wysokich e..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

Wsparcie społeczne osób stygmatyzow...

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

Marta Kondracka-Szala

Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach. Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II

Był z nami. Psychologowie Janowi Pa...

Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II

Piotr Oleś, Maria Ledzińska redakcja naukowa

W 10 rocznicę śmierci Papieża i w roku Jego kanonizacji psychologowie różnych specjalności i ośrodków postanowili uczcić Jana Pawła II,  pisząc teksty na temat tego, jak zrozumieli Jego myśl i jaki tkwi w niej potencjał dla zrozumienia człowieka. Zbiór zawiera artykuły naukowe i popularno-naukowe oraz wypowiedzi – narracje o wpływie Karola Wojtyły na życie autorów i ich bliskich...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów

Edukacja osób starszych. Seniorzy w...

Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów

Łukasz Tomczyk

Obecne czasy naznaczone dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych i najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych stawiają przed osobami starszymi szczególne wyzwania. Liczne trudności - natury społecznej, psychologicznej czy finansowej - stają się przyczyną wykluczenia społecznego, a w szczególności wykluczenia cyfrowego tej grupy. Autor, który przez wiele lat wspierał swoją wiedzą w zakresie nowych mediów Uniwersytety Trzeciego Wieku w południowej części Polski, analizując miejsce senior..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy ...

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej

Książka stanowi wprowadzenie w złożone i często skomplikowane zagadnienia z zakresu teorii, badań i historii rodziny, a w szczególności jej zadań opiekuńczo-wychowawczych. Może być przydatna tym czytelnikom, którzy chcieliby skonfrontować własną wiedzę i doświadczenie na temat rodziny z inną perspektywą patrzenia na nią, pogłębić zrozumienie jej złożoności i uwrażliwić na zachodzące w niej zjawiska. Autorzy przedstawili obszar badań pedagogiki opiekuńczej, której głównym przedmiotem jest opie..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do globalnego świata

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do global...

Daniel Wiśniewski redakcja naukowa

Publikacja skierowana jest do studentów pedagogiki, socjologii, nauczycieli-praktyków oraz decydentów oświatowych, by mogli postrzegać oświatę nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i etnicznych w zmieniającym się świecie. W książce zawarte są treści mające na celu ukazanie tego, co jest wymagane od szkoły w dobie globalizacji. Jakie zmiany tożsamości przechodzi młody człowiek, aby przystosować się do zmieniających warunków życia w otac..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Prawda dobro piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny

Prawda dobro piękno. Wymiar filozof...

Prawda dobro piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny

Anna Kieszkowska redakcja naukowa

Publikacja podejmuje problemy związane z sytuacjami funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, przestrzeganiem prawa, wiedzą , umiejętnościami i kompetencjami w zakresie jego istnienia w makrosystemie oraz zagrożeniami i możliwościami rozwiązywania zarówno przez jednostkę jak i instytucje. Człowiek transkulturowy staje przed określonymi wyzwaniami, jednak zawsze na względzie winno być dobro drugiego człowieka, prawda o nim i piękno ,które można dostrzec w każdej jednostce poprzez dialog, wymianę..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 99.00 zł

Tutoring w polskiej szkole

Tutoring w polskiej szkole

Tutoring w polskiej szkole

Adrianna Sarnat-Ciastko

Książka jest unikatową na rynku wydawniczym prezentacją rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, będącego nową metodą, traktowaną jako swoista alternatywa dla wychowawstwa klasowego. Publikacja zawiera zestawienie treści porządkujących dotychczasową wiedzę o tutoringu, ze wskazaniem oryginalnych korzeni metody oraz polskiego jej wykorzystania. Obok tego wskazuje na skalę obecnego zastosowania tej metody w polskiej szkole, procedurę jej wdrażania, jak również możliwą przyszłość tutoringu. Ks..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami

Psychologia relacji, czyli jak budo...

Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, d...

Mateusz Grzesiak

Wszystko, co dobre i złe w człowieku, bierze się z najwcześniejszego etapu życia — życia w rodzinie. To właśnie ona daje mentalny, emocjonalny, relacyjny i moralny kręgosłup, z którym młoda osoba rusza w świat. Jeśli ten ekwipunek okaże się słabej jakości, prawdopodobieństwo bycia szczęśliwym i odnoszącym sukcesy dorosłym znacznie spada. Nieuleczone rany rodziców przechodzą na nieświadome dzieci, które bez odpowiednich wzorców nie radzą sobie w życiu tak, jakby mogły. Aż 40% polskich małżeństw ..

26.97 zł 29.00 zł Cena netto: 26.97 zł

Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu. Wydanie 2

Kodeks wygranych. X przykazań człow...

Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu. Wydanie 2

Krzysztof Król

Wznieś się na fali sukcesu! Czy umiesz szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, po co żyjesz? Co sprawia, że Twoje życie nabiera sensu, kolorów, rozmachu i pełni? Jak często doświadczasz tego uczucia? Założę się, że niezbyt często. Wśród miliardów ludzi na świecie tylko garstka wie, jak osiągnąć szczęście, dbać o harmonijny rozwój i odczuwać osobistą satysfakcję każdego dnia. Z jakichś dziwnych, niewytłumaczalnych powodów zdecydowana większość mieszkańców planety Ziemia wybiera sobie najgorsze..

40.92 zł 44.00 zł Cena netto: 40.92 zł

Pokazuje 151 do 165 z 358 (24 Stron)