Psychologia, pedagogika

Arteterapia w  działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych

Arteterapia w działaniu. Propozycj...

Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeut...

Anna Glińska-Lachowicz redakcja naukowa

Książka zawiera 15 scenariuszy warsztatów bazujących na różnorodnych technikach arteterapeutycznych. Czytelnicy znajdą tu m.in. działania oparte na muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii, choreoterapii, terapii poprzez ekspresję plastyczną (wizualną), a także działania, które proponują różnorodność sztuk. Autorzy opisywane przez siebie warsztaty przeprowadzili wielokrotnie – sprawdzali je, modyfikowali, zbierali ciekawe doświadczenia, którymi zechcieli podzielić się z innymi. Książka pokazuj..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku

Pedagogika serca. Wychowanie emocjo...

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku

Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski redakcja naukowa

Książka ma na celu wspieranie i propagowanie idei Pedagogiki serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa. Celem Komitetu jest uzyskanie zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych na dodatkowy wpis w Konwencji Praw Dziecka, odnoszący się do obowiązkowego kształcenia uczuć wyższych w systemach edukacyjnych państw członkowskich ONZ i rozwijania u dzieci i młodzieży zdolności ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Osobna kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II. Doktryna i rewizja

Osobna kobieta a personalizm Karola...

Osobna kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II. Doktryna i ...

Justyna Melonowska

Justyna Melonowska napisała książkę, będącą polemiką z papieżem Janem Pawłem II i koncepcją natury kobiecości zawartą w jego dziełach. Autorka zauważa, iż Jan Paweł II jako filozof pozornie promuje emancypację kobiet, ale jego nauczanie tak naprawdę skutkuje utrzymywaniem kobiet w ryzach i tradycyjnych rolach. Jan Paweł II zdaje się postrzegać kobiety głównie przez pryzmat macierzyństwa: macierzyństwo jako podstawowe i jedyne powołanie kobiety. Papież pisze, że kobieta jest stworzona do relacji...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Kompetencje. Aspekty teoretyczne i ...

Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Urszula Jeruszka

Książka ukazuje problemy związane z definiowaniem kompetencji, ich kształceniem i ocenianiem, ze zjawiskiem niedostosowania potencjału kompetencyjnego aktualnych i potencjalnych pracowników do wymagań pracodawców oraz propozycje sposobów ich rozwiązywania. Publikacja prezentuje modele kształcenia kompetencji oraz czynniki charakteryzujące ścieżkę edukacyjną i zawodową mogące sprzyjać rozwojowi kompetencji społecznych. Książka ma na celu przedstawienie czytelnikowi kompleksowej wiedzy umożliwiaj..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozw...

Grzegorz Kudlak redakcja naukowa

Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z instytucji, i każdy z pomysłów pomocy małoletnim popełniającym przestępstwa zasługuje więc na rozważenie oraz rzetelną ocenę ewaluacyjną skuteczności tych działań. W publ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata

Wypalenie zawodowe w perspektywie w...

Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata

Patrycja Stawiarska

Temat wypalenia zawodowego, niezwykle aktualny we współczesnym świecie, Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób refleksyjny przedstawia ona wypalenie zawodowe w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, patologie w środowisku pracy, możliwości ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Książka artystyczna w arteterapii

Książka artystyczna w arteterapii

Książka artystyczna w arteterapii

Wiesław Karolak

Książka stanowi próbę podzielenia się z czytelnikiem wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sztuki, edukacji twórczej i artystycznej i arteterapii. Zawiera autorskie zestawy ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uzupełnione są fotografiami, co pozwala na dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów. Jest to oferta dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Wychowanie w praktyce szkolnej. Sce...

Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla k...

Teresa Zubrzycka-Maciąg redakcja naukowa

Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujących gotowych rozwiązań lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji metodycznych dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców klas. Publikacja zawiera miniprogramy zajęć wychowawczych (obejmujące kilka scenariuszy) o tematyce ważnej dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów. Poszczególne tematy zajęć mogą być podejmowane według zaproponowanej w książce kolejności, albo też m..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 2

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej ...

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli ...

Julian Piotr Sawiński

Skuteczność jest jedną z ważniejszych cech wszystkich naszych celowych  działań. Nauczyciele i dyrektorzy szkół są żywo zainteresowani zabieganiem o wysokie efekty pracy szkoły. Drogą do tego celu jest przede wszystkim zmotywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, do pracy i wysiłku. Wszystkie prezentowane zagadnienia dotyczą edukacyjnych innowacji, które zwykle łamią normy, schematy i stereotypy oraz zmierzają do uzyskania  wyższych efektów uczenia się uczniów. Wymaga to precyzyjnego formułowania ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii

Kobiety przestworzy. Refleksyjność ...

Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Sił...

Anna Odrowąż-Coates, Anna Perkowska-Klejman

Książka opisuje świat trudno dostępnej grupy kobiet służących w wojsku, odkrywa mało dotąd zbadane aspekty fascynującego świata lotnictwa wojskowego. Skierowana jest do osób zainteresowanych historycznie i społecznie rosnącym udziałem kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn oraz do tych, którym bliska jest tematyka równouprawnienia czy czynnik ludzki w nowoczesnym lotnictwie wojskowym. Książka jest przewodnikiem po głębokich przeżyciach i refleksjach niezwykłych kobiet oddanych służbie wo..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn

Psychologia przyjaźni. Doświadczeni...

Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn

Anna Olejniczak, Justyna Iskra

Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni pozwoliła poznać jego specyfikę z uwzględnieniem różnic płciowych. Jakościowe badania zjawiska przyjaźni umożliwiło stworzenie wzorców ukazujących obraz przyjaźni z perspektywy kobiet i mężczyzn, co finalnie stało się podstaw..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym

Czas wolny małych dzieci w świecie ...

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym

Aneta Jegier redakcja naukowa

Czas wolny dziecka stanowi niedoceniane źródło jego rozwoju. To wtedy maluch może pozwolić sobie na spontaniczność i nieskrępowane niczym zachowanie. Robi to, co sprawia mu przyjemność, ale jednocześnie naśladuje, eksploruje i wypróbowuje. Nawet, gdy dorosłym wydaje się, że dziecko nic nie robi, ono uczy się kierować swoją aktywnością i organizować samodzielnie czas. Dla dorosłych jest to więc bezcenne źródło wiedzy o dziecku – co lubi, w czym jest dobre, czego potrzebuje.Poradnik jest przeznacz..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami

O prawdziwej pracy psychologa. Spot...

O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami

Agnieszka Pasztak-Opiłka redakcja naukowa

Książka skierowana jest do studentów psychologii oraz innych kierunków społecznych i medycznych, praktyków oraz osób niezwiązanych ze środowiskiem psychologicznym a zainteresowanych psychologią. Publikacja ma na celu skonfrontowanie wyidealizowanego obrazu pracy psychologa z realnymi trudnościami, jakich doświadcza on w swej codziennej pracy oraz z utrwalonymi w społeczeństwie stereotypami, przedstawiającymi go w niekorzystnym świetle. Autorzy ukazali, że rzeczywista praca psychologa na ogół nie..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej

Diagnostyka neuropsychologiczna w p...

Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej

Krzysztof Jodzio

Książka poświęcona jest problemom psychologicznym osób dorosłych z nabytym uszkodzeniem mózgu. Szczególny akcent położony jest na kwestię trafnego rozpoznawania (diagnozowania) zaburzeń poznawczych i behawioralnych, spowodowanych rozmaitymi incydentami mózgowymi. Współcześnie bowiem neuropsycholog zajmujący się pracą diagnostyczną staje przed nowymi i coraz bardziej licznymi wyzwaniami praktyki klinicznej, której zapotrzebowanie odzwierciedla intensywne zmiany społeczno-demograficzne zachodzące ..

62.40 zł 78.00 zł Cena netto: 62.40 zł

Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa

Odporność psychiczna w okresie dzie...

Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa

Iwona Sikorska

Wartość poznawcza tej monografii to ukazanie odporności psychicznej jako metakonstruktu o złożonej strukturze, różnie konceptualizowanej w literaturze przedmiotu oraz roli kontekstu edukacyjnego w jej kształtowaniu. Podjęta problematyka w książce jest ważna dla teorii i praktyki psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej oraz zdrowia, jak również pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje jej wartość aplikacyjna, wyrażająca się w opracowaniu i empirycz..

37.11 zł 39.90 zł Cena netto: 37.11 zł

Pokazuje 136 do 150 z 358 (24 Stron)