Prawo w praktyce

Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne

Likwidacja masy upadłości. Zagadnie...

Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne

Rafał Adamus

Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom likwidacji majątku należącego do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytego przez upadłego w toku postępowania upadłościowego celem zaspokojenia wierzycieli. Likwidacja masy upadłości stanowi jeden z podstawowych etapów postępowania upadłościowego obejmującego tzw. likwidację majątku upadłego. Książka stanowi praktyczny komentarz do regulacji art. 306–334 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest ona adresowana przede..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

Zarządzanie własnością intelektualn...

Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii

Aldona Małgorzata Dereń

Prawa własności intelektualnej posiadają ogromny potencjał gospodarczy, którego wykorzystanie w coraz większym stopniu zależy od zdolności różnych podmiotów tych praw do współpracy i licencjonowania technologii, produktów i treści kreatywnych oraz do udostępniania nowych produktów i usług konsumentom. W publikacji ukazana została problematyka transferu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych, jako najbardziej skutecznego instrumentu pozwalającego na korzystanie ..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej

Partnerstwo publiczno-prywatne w Un...

Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej

Michał Wieloński

Publikacja stanowi analizę prawa unijnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem badań jest również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące PPP. Cechą wyróżniającą książkę jest włączenie do analiz prawnych metodologii austriackiej szkoły ekonomii oraz teorii wyboru publicznego, co pozwala na dogłębną ocenę efektywności rozwiązań prawnych w tym obszarze. Autor poddaje rewizji skuteczność istniejących przepisów i ocenia planowane zmiany. Jako jedna z pi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Umowa deweloperska. Zagadnienia praktyczne

Umowa deweloperska. Zagadnienia pra...

Umowa deweloperska. Zagadnienia praktyczne

Jan Wszołek

Publikacja poświęcona jest problematyce umów deweloperskich, w tym w szczególności analizie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Książka jest adresowana zarówno do prawników praktyków-notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów zajmujących się problematyką umów deweloperskich, a także deweloperów i pośredników i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy na co dzień uczestniczą w ich zawieraniu. Może być takż..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce 50% rabatu

Rygory prawne podejmowania oraz pro...

Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej ...

Agnieszka Żywicka

Usługi turystyczne to dynamicznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu świadczenia tych usług. Autorka porusza problem prawnych uwarunkowań kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorców turystycznych i legalności usług turystycznych. W publikacji wielowymiarowo przybliżone zostały kompetencje organów administr..

28.50 zł 57.00 zł Cena netto: 28.50 zł

Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia praktyczne 50% rabatu

Ochrona interesów przedsiębiorcy w ...

Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia p...

Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Agnieszka Roguska-Kikoła, Szymon Zięba

Publikacja ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom instrumentów prawnych, pozwalających im skutecznie chronić wypracowaną latami pozycję na rynku. W obecnym systemie wolnorynkowym, umożliwiającym podejmowanie różnych form aktywności biznesowej, niezwykle ważna dla każdego uczestnika obrotu gospodarczego jest świadomość prawna, która skutecznie pozwoli uchronić przed nieuczciwymi działaniami innych uczestników obrotu. Renoma, klientela to wartości same w sobie, które raz dane powinny być uważnie ..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 21.00 zł

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden cel

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych ...

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden ...

Emil W. Pływaczewski, Ewa Kowalewska-Borys

Oddawana do rąk czytelników pozycja stanowi próbę wskazania dobrych praktyk w zakresie zwalczania przemytu, ze szczególnym uwzględnieniem przemytu wyrobów akcyzowych. Problematyka zwalczania tego zjawiska nabrała bowiem istotnego znaczenia we Wspólnocie Europejskiej z uwagi przede wszystkim na obowiązującą zasadę swobodnego przepływu towarów między krajami członkowskimi i związany z tym praktyczny brak kontroli granicznych w obrocie towarami między krajami członkowskimi. W związku z powyższym w ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu 50% rabatu

Proces dowodzenia w sprawach przest...

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys...

Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Pawelec

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu to opracowanie łączące w sobie elementy monografii oraz podręcznika. Składa się z czterech części, przy czym każda z nich, co należy podkreślić, ściśle łączy się z procesem dowodzenia. I tak, część pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych. Część druga to analiza zagadnień podstawowych w procesie rozpoznania ustawowych znamion przestępstw i wykroczeń skarbowych z części szczegółow..

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 34.50 zł

Prawo w wirtualnych światach

Prawo w wirtualnych światach

Prawo w wirtualnych światach

Katarzyna Grzybczyk redakcja, Aleksandra Auleytner, Jan Kulesza

Historia gier komputerowych, chociaż bardzo krótka, jest jednak niezmiernie dynamiczna. Rozrywka, która dzisiaj jest niemal powszechna wśród dzieci i młodzieży (starszej i młodszej) liczy sobie zaledwie kilkadziesiąt lat, lecz wydaje się, że przyszłość należy do niej. Przemysł gier komputerowych jest na drugim miejscu po przemyśle filmowym a niedługim czasie prawdopodobnie go wyprzedzi. Gwałtowny rozwój środowiska internetowego, doprowadził do powstania w nim licznych wirtualnych, tj. niemateria..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 56.70 zł

Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne 50% rabatu

Spółka partnerska. Zagadnienia prak...

Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne 50% rabatu

Tomasz Darłak

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli wolnych zawodów wykonujących lub zainteresowanych wykonywaniem wolnego zawodu w formie spółki partnerskiej. Omawia podstawowe zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem spółki partnerskiej oraz praktyczne aspekty funkcjonowania spółki partnerskiej. Książka zawiera również wzory wniosków i pism procesowych niezbędnych w prowadzeniu spółki partnerskiej. Opracowanie omawia w szczególności: -procedurę utworzenia spółki partne..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 21.00 zł

Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski 50% rabatu

Zasada dostępu stron trzecich w pra...

Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej...

Michał Krzykowski

Zgodnie z tytułem, autor koncentruje się na prawodawstwie unijnym i polskim, normującym zasadę dostępu stron trzecich w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz jej wpływie na konkurencyjność rynku energetycznego...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

Przestępstwa zniesławienia i zniewa...

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

Monika Bartnik, Wojciech Lis

Problematyka przestępstw bezpośrednio związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w szczególności problematyka czynów zabronionych popełnionych za pomocą środków masowego komunikowania, a wymierzonych w dobre imię i cześć człowieka od dawna stanowi przedmiot badań nie tylko prawników, ale również etyków, socjologów, dziennikarzy i należy do jednej z najbardziej aktualnych i spornych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.Rozwój techniki, a co za tym również idzie rozwój nowych możliwości komun..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych

Problematyka przemocy w rodzinie. P...

Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osó...

Ewa Kowalewska-Borys redakcja naukowa

Publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celachszkoleniowych, dydaktycznych, jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar jednostkowy, ale także społeczny. Kontrowersje wokół zjawiska przemocy wynikają przede wszystkim z nieznajomości tego problemu, z nieświadomości jego złożoności, wieloaspektowości. Dodatkowo funkcjonująca powszechnie mnogość m..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

Spadek i testament. Poradnik praktyczny 50% rabatu

Spadek i testament. Poradnik prakty...

Spadek i testament. Poradnik praktyczny 50% rabatu

redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska

Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny – bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. Autorzy starali się w ten sposób przedstawić możliwie najpełniejszy obraz sytuacji prawnej wywołanej przez śmierć człowieka i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się w takim przypadku pytania prawne. Opracowanie ma za zadanie przedstawić prawo spadkowe w sposób pr..

58.00 zł Cena netto: 58.00 zł

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym 50% rabatu

Formalizm w postępowaniu wieczystok...

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym 50% rabatu

Agnieszka Maziarz

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczystej. Publikacja omawia m.in.: - pojęcie i funkcję postępowania wieczystoksięgowego, - zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego, - zasięg teryto..

31.50 zł 63.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Pokazuje 46 do 60 z 84 (6 Stron)