Prawo podręczniki

Wstęp do nauki prawa cywilnego 50% rabatu

Wstęp do nauki prawa cywilnego 50% ...

Wstęp do nauki prawa cywilnego 50% rabatu

Kazimierz Piasecki

Publikacja obejmuje wstęp do nauki prawa cywilnego. Nauka prawa cywilnego jako prawa prywatnego (ius privatum) obejmuje prawo pozytywne (lex scripta) w postaci przepisów prawnych – norm prawnych, judykaturę w postaci orzecznictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego, oraz teorię prawa cywilnego. Są to zasadnicze trzy poziomy, na których kształtuje się wiedza dotycząca prawa cywilnego. Opracowanie wskazuje, że nauka prawa cywilnego w ten sposób pojmowana zajmuje się takimi ogólnymi problemami ja..

14.75 zł 59.00 zł Cena netto: 14.75 zł

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wydanie 4 zaktualizowane i rozszerzone

Prawo administracyjne. Pojęcia, ins...

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzeczni...

Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małg

Dynamika prawa administracyjnego, jego związki z polityką, a przede wszystkim członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusiły znaczące zmiany w obszarze prawa administracyjnego - w sferze jego stanowienia i stosowania. Zmianie uległy też niektóre instytucje ustrojowe i wiele rozwiązań prawnych, m.in. weszła w życie nowa ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Pewne pojęcia nabrały nowego szczególnego znaczenia, ukształtowały się nowe zasady mające wpływ na działanie administ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Organy pomocy prawnej 50% rabatu

Organy pomocy prawnej 50% rabatu

Organy pomocy prawnej 50% rabatu

Przemysław Szustakiewicz, Jacek Zaleśny

Publikacja przedstawia węzłowe zagadnienia organizacji organów pomocy prawnej w Polsce. W sposób skondensowany ujmuje obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, ich historyczne umocowanie i ewolucję. Omawiana problematyka jest szczególnie ważna dla studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, politologicznych i ekonomicznych. Publikacja będzie pomocna dla osób przygotowu­jących się na aplikacje prawnicze, samym aplikantom, jak i wszystkim tym, którzy są zainteresowani realizacją pro..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 29.50 zł

Prawo karne materialne. Część ogólna

Prawo karne materialne. Część ogóln...

Prawo karne materialne. Część ogólna

Ryszard A. Stefański

Podręcznik z jednej strony daje możliwość poznania podstawowych instytucji prawa karnego w ich teoretycznym i historycznym ujęciu, a z drugiej pokazuje ich funkcjonowanie w praktyce. Realizując drugie zadanie, w szerokim zakresie cytuje się in extenso orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, w których dokonano wykładni przepisów określających daną instytucję prawną. Dzięki temu istnieje możliwość poznania wątpliwości, jakie rodzą poszczególne przepisy w praktyce i sposobów ich rozwiązyw..

18.75 zł 75.00 zł Cena netto: 18.75 zł

Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami - materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii 50% rabatu

Kazusy z prawa bankowego z rozwiąza...

Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami - materiały pomocnicze dla st...

Lucyna Jachimowska-Jaskólska, Marcin Targosz, Filip Grzegorczyk

     Podstawowe zagadnienia omówione w publikacji: - Rachunki bankowe; - Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków; - Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności; - Gwarancje bankowe, poręczenie i akredytywy; - Papiery wartościowe w obrocie bankowym; - Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym; - Bankowy Fundusz Gwarancyjny; - Powstawanie banków, nadzór bankowy oraz postępowanie w razie niewypłacalności banków Książka skierowana ..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 15.00 zł

Pokazuje 46 do 50 z 50 (4 Stron)