Prawo podręczniki

Prawo policyjne

Prawo policyjne

Prawo policyjne

Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Krzysztof Orzeszyna redakcja naukowa

Policję utworzono jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu, przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tak określonym spektrum działania zajmuje ona szczególne miejsce w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego. Istotnym aspektem funkcjonowania przedmiotowej formacji są podstawy prawne pozwalające na podejmowanie określonych czynności, zwłaszcza związanych z działaniami władczymi. Tego właśnie dotyczy ta k..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Prawo prywatne w przykładach i zadaniach

Prawo prywatne w przykładach i zada...

Prawo prywatne w przykładach i zadaniach

Piotr Stec, Mariusz Załucki redakcja naukowa

Dobrego prawnika poznaje się nie po tym, że zna przepisy na pamięć, tylko po tym, że umie je stosować. Dlatego od studenta prawa wymaga się także zrozumienia, jak działają poszczególne instytucje prawa cywilnego i umiejętności zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania zadań (kazusów). Nabraniu wprawy w tej trudnej sztuce ma pomóc ten podręcznik. Ucząc się z niego, zaczniesz od konkretnego problemu prawniczego, potem dowiesz się, jak wygląda dana instytucja w teorii i wreszcie – jak ta teoria prze..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo obronne Rzeczypospolitej Pols...

Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej

Paweł Bała redakcja naukowa

Obrona niepodległości i nienaruszalności terytorium państwa to konstytucyjne zadanie Rzeczypospolitej Polskiej. Struktury państwa powołane dla zapewnienia obronności Państwa Polskiego znajdują swe oparcie w normach prawa powszechnie obowiązującego, które niekiedy bywa zbiorczo określane mianem odrębnej gałęzi prawa – prawa obronnego. Zagadnienia objęte tymi normami prawnymi stanowią o skuteczności aparatu państwa, którego jednym z podstawowych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatel..

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 70.20 zł

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów

Prawo własności intelektualnej dla ...

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów

Bogusława Gnela redakcja naukowa

Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w większości uprawnieni do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego. Wszyscy autorzy posiadają znaczny dorobek naukowy w zakresie prawa oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w tym związane z prawem własności intelektualnej. W podręczniku przedstawiono w sposób ogólny..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Podstawy prawa karnego materialnego...

Podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska

Podręcznik prezentuje podstawowe instytucje prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. Adresowany jest do studentów tych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z prawa karnego i prawa wykroczeń, w głównej mierze do studentów studiów nieprawniczych (np. kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne), ale może być także wykorzystywany przez studentów wydziału prawa. Spośród dostępnych na rynku podręczników książka ta wyróżnia się nie tylko jasnym i przejrzystym układem, prostym języ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Nauka administracji

Nauka administracji

Nauka administracji

Mirosław Karpiuk, Waldemar Kitler redakcja naukowa

Celem książki jest wskazanie zasad funkcjonowania administracji publicznej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Problematyka opracowania skupia się na organizacji i zarządzaniu w administracji, obsłudze kancelaryjnej, podziale terytorialnym państwa. Jest ona wizją funkcjonowania administracji w dynamicznych warunkach, w których potrzeby społeczeństwa muszą być w sposób nieprzerwany i na odpowiednim poziomie realizowane. Monografia ma również wskazywać na formy zawiadywania sprawa..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik akademicki

Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolit...

Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik akademicki

Jerzy Kuciński

Podstawowym zadaniem książki jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy o ważnych zagadnieniach ustrojowych Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje to wiedzę o obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz o ustroju państwowym Rzeczypospolitej określonym normatywnie w tej właśnie Konstytucji. Jest to wiedza niezbędna każdemu obywatelowi, aby mógł w pełni korzystać ze swoich obywatelskich wolności i praw, zwłaszcza politycznych, i był przygotowany do pełnienia różnych ról w strukturach o..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Prawo podatkowe. Zarys wykładu

Prawo podatkowe. Zarys wykładu

Prawo podatkowe. Zarys wykładu

Leonard Etel (red.), Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz

Podręcznik dla studentów kierunków prawa, administracji i ekonomii, uczęszczających na zajęcia z przedmiotów: prawo podatkowe, prawo finansowe, finanse publiczne. Autorzy w sposób przystępny i rzetelny przedstawili polski system podatkowy. Praca zawiera omówienie zarówno części ogólnej, jak i części szczególowej polskiego prawa podatkowego. Poruszono w niej także m. in. takie zagadnienia jak: tworzenie i wykładnia prawa podatkowego, postępowanie podatkowe, sądowa kontrola orzeczeń wydawanych..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Legislacja administracyjna

Legislacja administracyjna

Legislacja administracyjna

Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Mariusz Paździor, Katarzyna Popik-Chorąży, Kamil Sikora

Jest to pierwsza na rynku wydawniczym książka, która całościowo traktuje o najważniejszych zagadnieniach legislacji administracyjnej, zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i nauki administracji oraz prawa administracyjnego czy konstytucyjnego...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie

Prawo karne materialne w nauce o be...

Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie

Piotr Starzyński, Maciej Nawacki

Jest to pierwsze tego typu monograficzne opracowanie dedykowane przede wszystkim studentom bezpieczeństwa wewnętrznego i innych pokrewnych kierunków...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Publicznoprawne formy działania administracji. Teoria i praktyka

Publicznoprawne formy działania adm...

Publicznoprawne formy działania administracji. Teoria i praktyka

Andrzej Adamczyk

Autor wyeksponował wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tytułową problematyką, zastosował nie tylko tradycyjną metodę dogmatyczną, polegającą na egzegezie prawa pozytywnego powszechnie obowiązującego, ale i – po części – metodę empiryczną, związaną z kwerendą istniejących aktów stanowienia i stosowania prawa...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Prawo w działalności gospodarczej. Wydanie 2 50% rabatu

Prawo w działalności gospodarczej. ...

Prawo w działalności gospodarczej. Wydanie 2 50% rabatu

Grzegorz Michniewicz

Książka spełnia oczekiwania nie tylko potencjalnych czy aktualnych przedsiębiorców, ale również stanowi doskonały podręcznik do nauki prawa gospodarczego, szczególnie dla studentów szkół nieprawniczych. Zagadnienia poruszane w publikacji są ukazane w sposób zrozumiały dla wszystkich. Praca obejmuje wszystkie etapy prowadzenia działalności gospodarczej: od jej rozpoczęcia aż do zakończenia czy nawet do upadłości...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa

Cyberkultura prawa. Współczesne pro...

Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa

Jacek Janowski

Książka uzupełnia badanie i nauczanie, zawarte w publikacji Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów (Difin 2009), o społeczne i kulturowe problemy posługiwania się nią. Masowe i wyrafinowane stosowanie jej w obrocie prawnym i działaniu administracji skutkuje kształtowaniem się nowego typu kultury. Zapoznanie się z szansami i zagrożeniami, jakie ona niesie ze sobą dla jednostek i społeczeństw stanowi dziś konieczny element przygotowania prawniczego, administracyjnego, politolo..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 56.70 zł

Administracja rządowa w Polsce

Administracja rządowa w Polsce

Administracja rządowa w Polsce

Marek Chmaj redakcja naukowa

W publikacji Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny i przystępny całokształt systemu administracji rządowej w Polsce, zaczynając od Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, poprzez organy i urzędy centralne, aż po administrację terenową. Ta ostatnia, wciąż bardzo rozbudowana, obejmuje administrację niezespoloną oraz wojewodów i administrację zespoloną. Praca oparta jest na najnowszej literaturze przedmiotu oraz aktualnym stanie prawnym. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studen..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Status prawny rady gminy

Status prawny rady gminy

Status prawny rady gminy

Marek Chmaj redakcja naukowa

W publikacji Autorzy kompleksowo przedstawili pozycję ustrojową oraz status prawny rady gminy, status prawny radnego, a także problem nadzoru nad samorządem gminnym. Duży nacisk położono na przejrzystość i jasność rozważań oraz klarowną strukturę wewnętrzną. Dodatkową zaletą jest wykorzystanie obszernej literatury przedmiotu, wielu aktów prawnych i orzeczeń sądowych. Dzięki bibliografii czytelnik będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę o inne aspekty...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Pokazuje 16 do 30 z 50 (4 Stron)