• Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 50% rabatu

Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 50% rabatu

 • Autor: Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-610-6
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 192/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zawiera informacje określające zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Omawia zasady i procedurę wyboru partnera prywatnego do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizuje charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi praktyczne wyjaśnienie oraz zasady wdrażania instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, co niewątpliwie stanowi trudną i złożoną problematykę. Wskazuje także na pozytywne aspekty zachęcające przedsiębiorców do przystępowania do współpracy na podstawie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Introduction
Wstęp

Rozdział 1. Przepisy ogólne
 
Art. 1. [Zakres regulacji ustawowej oraz przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego]
Art. 2. [Słowniczek ustawowy]
Art. 3. [Zadania ministra do spraw gospodarki]
 
Rozdział 2. Wybór partnera prywatnego
 
Art. 4. [Procedura wyboru partnera prywatnego]
Art. 5. [Zamieszczenie informacji]
Art. 6. [Najkorzystniejsza oferta]
 
Rozdział 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego
 
Art. 7. [Umowa o partnerstwo publiczno-prywatne]
Art. 8. [Kontrola partnera prywatnego przez podmiot publiczny]
Art. 9. [Wniesienie wkładu własnego]
Art. 10. [Wybór nowego partnera prywatnego]
Art. 11. [Przekazanie składnika majątkowego po realizacji przedsięwzięcia]
Art. 12. [Sprzedaż nieruchomości będącej wkładem własnym]
Art. 13. [Zmiana umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym]
 
Rozdział 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki
 
Art. 14. [Realizacja przedsięwzięcia w formie spółki celowej]
Art. 15. [Zbycie nieruchomości i przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC]
Art. 16. [Prawo pierwokupu akcji lub udziałów partnera prywatnego]
 
Rozdział 5. Przepisy z zakresu finansów publicznych
 
Art. 17. [Pułap wydatków na realizację partnerstwa publiczno-prywatnego]
Art. 18. [Zgoda ministra do spraw finansów publicznych]
 
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących
 
Art. 19. [Drogi publiczne]
Art. 20. [Podatek dochodowy od osób fizycznych]
Art. 21. [Zakłady opieki zdrowotnej]
Art. 22. [Gospodarka nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]
Art. 23. [Podatek dochodowy od osób prawnych]
Art. 24. [Gospodarka komunalna]
Art. 25. [Gospodarka nieruchomościami]
Art. 26. Prawo ochrony środowiska]
Art. 27. [Transport kolejowy]
Art. 28. [Działalność pożytku publicznego]
Art. 29. [Agencja Rynku Rolnego i organizacja niektórych rynków rolnych]
Art. 30. [System finansów publicznych]
Art. 31. [Finansowanie infrastruktury transportu lądowego]
Art. 32. [Zasady prowadzenia polityki rozwoju]
Art. 33. [Polska Agencja Żeglugi Powietrznej]
Art. 34. [Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012]
Art. 35. [Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym]
 
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i przepis końcowy
 
Art. 36. [Zasady dotyczące stosowania przepisów dotychczasowych o partnerstwie publiczno-prywatnym]
Art. 37. [Utrata mocy obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2005 r.]
Art. 38. [Data wejścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2009 r.]
 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.)
 
Literatura

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane