Politologia, socjologia

Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

Marek Rewizorski

W książce dokonano analizy funkcjonowania G20 na poziomie przywódców państw jako relatywnie nowego, istniejącego od 2008 roku, klubu współpracy międzynarodowej, będącego zarazem systemowym centrum globalnej sieci powiązań. Signum specificum grupy jest umiejętność łączenia się i wspólnego działania przez państwa na różnych poziomach, co stanowi zmianę jakościową w porównaniu do powolnego i mało elastycznego funkcjonowania organizacji międzynarodowych powstałych po II wojnie światowej. ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna

Rzecznik prasowy. Oczekiwania i moż...

Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i ...

Beata Czechowska-Derkacz, Marek Zimnak

Rosnąca rola ekspertów w komunikacji skłania do refleksji. Teoretycznej – aby podjąć wy zwanie opisania nowych zjawisk – oraz praktycznej – aby przygotować profesjonalistów do skutecznych działań w przestrzeni komunikacyjnej. Książka obejmuje szeroki obszar ich działań – od praktycznych sugestii w zakresie współpracy z mediami, po teoretyczne aspekty miejsca i roli specjalisty public relations w organizacji. Ważną część zajmują zagadnienia prawne oraz dyplomatyka firmowa. Całość składa się na ob..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Unia Europejska 2014+

Unia Europejska 2014+

Unia Europejska 2014+

Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur redakcja naukowa

Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i gospodarczą oraz efekty osiągnięte po ponad 70 latach od powstania pierwszej Wspólnoty. Uwzględniono regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania 2014–2020 w zakresie najważniejszych obszarów polityki UE oraz jej struktury instytucjonalnej. Każdy rozdział podręcznika rozpoczyna informacja wskazująca, jakie najważniejsze zagadnie..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 72.00 zł

Świat informacji

Świat informacji

Świat informacji

Marek Hetmański

Książka stanowi prezentację rozległej, interdyscyplinarnej tematyki dotyczącej informacji, którą w publikacji autor analizuje od strony jej lingwistycznych, kategorialnych i metaforycznych użyć i zastosowań. Ponadto są przedstawione koncepcje, stanowiska i dyskusje na temat cywilizacji zdominowanej środkami i narzędziami informatycznymi, w tym postaw i ocen od entuzjazmu po sceptycyzm i krytycyzm. Dużo miejsca poświęcono omówieniu koncepcji zajmujących się związkiem informacji z komunikacją...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa

Bezpieczeństwo socjalne współczesne...

Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa

Bogusław Jagusiak

Podręcznik stanowi nowy wkład w rozwój polityki bezpieczeństwa socjalnego. Jest to bowiem ten rodzaj bezpieczeństwa, którego brak jest odczuwalny w codziennym życiu prywatnym i zawodowym społeczeństwa narażonego na różnego rodzaju patologie społeczne. Autor omówił i zdefiniował podstawowe priorytety dotyczące bezpieczeństwa socjalnego, jego funkcji oraz zasad działania we współczesnym państwie...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Etyka dziennikarska i dziennikarstwa

Etyka dziennikarska i dziennikarstw...

Etyka dziennikarska i dziennikarstwa

Jan Pleszczyński

Od Autora: Książkę adresuję głównie do studentów dziennikarstwa, ale nie tylko. Mam nadzieję, że poszerzy ona horyzonty intelektualne i profesjonalne także młodych praktyków dziennikarstwa, którzy już studia ukończyli; przynajmniej tych, którzy nie traktują dziennikarstwa jako zwykłej pracy ani nie trafili do mediów tylko na krótko – z chwilowego braku innych możliwości i pomysłów na życie. W książce kładę mocny nacisk na filozofię – etyka jest przecież filozofią – ale raczej wskazuję prob..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych

Strategie sukcesyjne polskich przed...

Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych

Krzysztof Safin, Jacek Pluta, Barbara Pabjan

Książka poświęcona jest ukazaniu kondycji przedsiębiorstw rodzinnych oraz ich rodzin w sytuacji zmiany generacyjnej. Dwudziestopięcioletni okres przemian ustrojowych w Polsce jest ku temu dobrą okazją. O ile sama rodząca się idea przedsiębiorczości oraz możliwość prowadzenia własnego biznesu - zwłaszcza w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w – były powszechnie uznawane za ważną kwestię i zarazem niezbędny element udanej transformacji ustrojowej, o tyle wydaje się, że w ostatnich latach..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko

Podstawy socjotechniki dla politolo...

Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko

Mirosław Karwat

Książka stanowi pierwszy w Polsce podręcznik systematyzujący podstawy wiedzy z socjotechniki, objaśniający podstawowe pojęcia i zależności. W odróżnieniu od nastawienia dominującego w publikacjach z zakresu teorii polityki, socjologii polityki oraz socjotechniki politycznej w książce Autor wyraźnie podkreśla, że realistyczne i praktycznie użyteczne badanie, nauczanie oraz wdrażanie socjotechniki w oddziaływaniach politycznych nie może ograniczać się do uprawnień i narzędzi działania formalnych l..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt ustrojowo-politologiczny

Decentralizacja władzy publicznej w...

Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodni...

Jacek Wojnicki

W książce dokonano analizy procesów decentralizacji władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Autor koncentruje się na trzech głównych etapach przeobrażeń administracyjnych: kształtowaniu systemu władz samorządowych na przełomie XIX i XX wieku, reorganizacji systemu rad narodowych w państwie socjalistycznym oraz formowaniu samorządów lokalnych w ramach procesu przemian polityczno-ustrojowych po 1989 roku. Przedmiotem analizy uczyniono pięć państw regionu: Bułgarię, Czechosłowację..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Systemy polityczne krajów nadbałtyckich

Systemy polityczne krajów nadbałtyc...

Systemy polityczne krajów nadbałtyckich

Bogusław Jagusiak

Książka stanowi całościowe i logiczne kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów modernizacji kształtowania nowego ładu oraz własnej tożsamości w systemach politycznych krajów nadbałtyckich. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich czytelników zainteresowanych procesem instytucjonalnych zmian ustrojowych ich wieloaspektowością, które są niezwykle istotne dla szczegółowego poznania uwarunkowań współcześnie zachodzących tam procesów politycznych, rozpatrywanym również w kontekście europejskim. ..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener...

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Marek Rewizorski, Remigiusz Rosicki, Witold Ostant

Publikacja ma na celu ukazanie czytelnikowi złożonego i wieloaspektowego obrazu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, która 1 grudnia 2009 roku zaczęła funkcjonować w zmienionych ramach prawnych. Autorzy, nauczyciele akademiccy, od lat zajmujący się problematyką terroryzmu, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, dokonując analizy wybranych aspektów bezpieczeństwa energetycznego Unii, przedstawiają pojęcie i istotę bezpieczeństwa. Analizują bezpieczeństwo w kontekście ekonomicz..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej 50% rabatu

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europ...

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej 50% rabatu

Jolanta M. Szaban

Celem książki jest służenie pomocą przede wszystkim studentom, interesującym się szeroko rozumianą problematyką rynku pracy. Może ona pozwolić im zrozumieć skomplikowanie współczesnych zasad rządzących rynkiem pracy nie tylko po to, by zdobyć wiedzę potrzebną na studiach, ale także kompetencje ułatwiające poruszanie się na tym rynku. Wiele odniesień międzynarodowych w niniejszej pracy, w szczególności dotyczących europejskiego rynku pracy, ma związek ze swobodą przepływu osób, pozwalającą szukać..

32.00 zł 64.00 zł Cena netto: 32.00 zł

Polskie organizacje kombatanckie we Francji w latach 1945-1976

Polskie organizacje kombatanckie we...

Polskie organizacje kombatanckie we Francji w latach 1945-1976

Leszek Kędziora

Polacy, którzy walczyli z faszyzmem na wielu frontach drugiej wojny światowej, często kontestowali komunizm, w dodatku po podziale Europy i nowym nakreśleniu granic Polski w 1945 roku w Jałcie utracili swój majątek i miejsce pochodzenia. W tej sytuacji wybrali niejednokrotnie emigrację, życie na obczyźnie. Wiele napisano o weteranach w Wielkiej Brytanii, bardzo mało zaś o tych, którzy pozostali we Francji. Stanowili oni znaczącą grupę około 100 tysięcy osób i choć nie byli tak zorganizowani oraz..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej

Schizofrenik jako błazen. O roli sz...

Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej

Monika Stasiuk, Tomasz Baran

W monografii ukazano liczne podobieństwa między kulturowymi figurami - błaznem i schizofrenikiem, a w konsekwencji – także między funkcjami, które pełnią oni w kulturze i podzielanej przez społeczeństwo wizji rzeczywistości. Zarówno schizofrenik jak i błazen są zawsze outsiderami, są inni i obcy. Książka "Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej" otrzymała nagrodę Rektora UW »..

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 33.30 zł

Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim

Rywalizacja mocarstw na obszarze po...

Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim

Agata Włodkowska-Bagan

Przedmiotem książki jest rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim. Analizowany obszar obejmuje jedenaście byłych republik radzieckich: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę i Uzbekistan. Do grupy mocarstw zaangażowanych w rywalizację w przestrzeni poradzieckiej zaliczono: Federację Rosyjską, Stany Zjednoczone Ameryki, Chińską Republikę Ludową, Republikę Turcji, Islamską Republikę Iranu oraz Unię Europejską...

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 64.80 zł

Pokazuje 31 do 45 z 121 (9 Stron)