• Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

 • Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-407-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Opracowanie poświęcone zostało kwestii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Autor starał się umieścić problematykę bezpieczeństwa UE w szerokim kontekście, rozpoczynając swoje rozważania od podjęcia próby syntetycznego opisu przemian w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI stulecia. Wydaje się bowiem oczywiste, iż zakończenie zimnej wojny, postępujące procesy globalizacyjne, powstanie społeczeństwa informacyjnego i – równolegle – społeczeństwa sieciowego, a także przemiany roli suwerennego państwa narodowego na arenie międzynarodowej, odegrały i odgrywają kluczową rolę w zmianach otoczenia bezpieczeństwa i wykazują znaczący wpływ na rozwój Unii Europejskiej.


Książka ma charakter podręcznika akademickiego przeznaczonego przede wszystkim dla studentów kierunków tj. bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, prawo i administracja oraz stosunki międzynarodowe, politologia, czy stosunkowo nowa specjalność, jaką są studia strategiczne. Podręcznik przydatny będzie także słuchaczom szkół resortowych służb policyjnych.

Zaprezentowane w książce rozwiązania obejmują stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.
Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Przemiany w stosunkach międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku
 
1.1. Koniec zimnej wojny
1.2. Globalizacja
1.3. Suwerenność państwa narodowego
1.4. Wiek informacji
1.5. Społeczeństwo sieci
 
Rozdział 2. Zagrożenia dla współczesnej Europy
 
2.1. Źródła zagrożeń
2.2. Kategoria zagrożeń (konfliktów) asymetrycznych
2.3. Europejska Strategia Bezpieczeństwa
 
Rozdział 3. Rozwój integracji europejskiej
 
3.1. Integracja europejska jako projekt polityczny realizowany środkami ekonomicznymi
3.2. Rozszerzanie i pogłębianie integracji
3.3. Od szóstki do dwudziestki siódemki
3.4. Od Traktatu Paryskiego do Traktatu z Lizbony
3.5. Poszczególne etapy pogłębiania integracji europejskiej
 
Rozdział 4. Instytucje i prawo Unii Europejskiej
 
4.1. Instytucje i organy Unii Europejskiej
4.2. Źródła prawa Unii Europejskiej
4.3. Prawo pierwotne: traktaty i zasady prawa
4.4. Prawo wtórne (pochodne)
4.5. Prawo unijne a prawo wewnętrzne
 
Rozdział 5. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 
5.1. Geneza i rozwój WPZiB
5.2. WPZiB po wejściu w życie traktatu lizbońskiego
5.3. Zasady i cele WPZiB
5.4. Organy i instytucje WPZiB
5.5. Instrumenty WPZiB
5.6. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
5.7. Klauzule solidarnościowe
5.8. Procedury decyzyjne WPBiO
 
Rozdział 6. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 
6.1. Geneza i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
6.2. Rozwój współpracy w zakresie zwalczania przestępczości w ramach integracji europejskiej
6.3. Zasady współpracy w ramach PWBiS
6.4. Metody regulacji
6.5. Polityki w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
6.5.1. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji
6.5.2. Współpraca sądowa w sprawach karnych
6.5.3. Współpraca policyjna
 
Załączniki
Bibliografia

dr Krzysztof Liedel:

Publikacja „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” stanowi zarazem podsumowanie, jak i punkt wyjścia dla osób, które zajmują się bądź chcą się zajmować kwestiami bezpie­czeństwa Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. (...) Autor porusza kwestie związane ze wszystkimi najważniejszymi teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagrożeń i bezpieczeństwa w środowisku kształtowanym przez współpracę państw członkowskich UE oraz ramy prawno-traktatowe samej Unii Europejskiej. Dzięki temu tworzy przekaz, który przydatny będzie zarówno dla studentów takich kierunków, jak: politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, jak i dla studentów dziennikarstwa i innych dziedzin humanistycznych. Warto przy tym dodać, że na zapoznaniu się z książką skorzystają także ci, którzy posiadają wiedzę o Unii Europejskiej i rządzących nią prawach oraz mechanizmach, ale chcą ją uporządkować i nadać jej wymiar narzędzia, które służyć im będzie w dalszych, pogłębionych studiach i badaniach.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane