Bezpieczeństwo

Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki

Elementy filozofii bezpieczeństwa. ...

Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy histor...

Wojciech Rechlewicz

Celem publikacji jest realizacja trzech zadań. Pierwszym z nich jest wprowadzenie do samej filozofii i jej historii, drugim – do klasyki filozofii polityki, trzecim natomiast – do filozofii bezpieczeństwa. Prezentowana książka może spełniać rolę podręcznika bądź lektury uzupełniającej dla studentów tych kierunków, na których przedmiot filozofia ma charakter ogólnego wprowadzenia. Może też stanowić lekturę w ramach przedmiotu filozofia polityki dla studentów politologii i kierunków pokrewnych...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Analiza informacji. Teoria i praktyka

Analiza informacji. Teoria i prakty...

Analiza informacji. Teoria i praktyka

Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz

Analiza informacji leży u podstaw niemal każdej codziennej czynności, podejmowanej decyzji, zaplanowanych działań. We współczesnym świecie – wypełnionym informacją, docierającą do każdego człowieka przez media, środki komunikacji elektronicznej, służbowe i prywatne lektury – analiza to sposób i narzędzie, które pozwala odnaleźć się w złożonej i wymagającej rzeczywistości. Książka, jako jedyna w Polsce pełna monografia dotycząca analizy informacji, skierowana jest do: - pracowników administrac..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

Oś naftowa. Latynoamerykańskie imperium Hugo Cháveza

Oś naftowa. Latynoamerykańskie impe...

Oś naftowa. Latynoamerykańskie imperium Hugo Cháveza

Dominik Smyrgała

Książka pokazuje, w jaki sposób w Ameryce Łacińskiej Wenezuela zdołała zbudować blok państw, w którym odgrywa dominującą rolę. Było to możliwe dzięki osobistej charyzmie i cechom charakteru prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza, jak również umiejętności manipulowaniu handlem ropą naftową w regionie. Ogromną rolę w tym procesie odegrała lewicowa ideologia socjalizmu XXI wieku, zaś cały proces ma szereg daleko idących konsekwencji geopolitycznych...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki

Zarządzanie kryzysowe. Dobre prakty...

Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki

Romuald Grocki

W publikacji przedstawiono kompleksowo całokształt zagadnień dotyczących systemu zarządzania kryzysowego, ujmując poszczególne obszary jako elementy modelu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje uwzględnienie takich zagadnień jak standardowe procedury operacyjne, świadomość czy kwantyfikacja pojęć stosowanych w zarządzaniu kryzysowym, które do tej pory nie były w szerszym zakresie ujmowane w polskich wydawnictwach. Przedstawione rozwiązania są uniwersalne i mogą być stosowane i wykorzystywane, bez ..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckie...

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profe...

Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan redakcja naukowa

Książka odnosi się do wybranych problemów bezpieczeństwa na obszarze byłego ZSRR, dotyczących Rosji, Ukrainy, Białorusi, państw południowokaukaskich i środkowoazjatyckich oraz relacji tych państw z organizacjami bezpieczeństwa euroatlantyckiego, czyli NATO i Unią Europejską. Jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora Kazimierza Malaka. Zainteresowania badawcze Profesor wiązał z obszarem WNP, jego bezpieczeństwem i polityką państw poradzieckich..

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 64.80 zł

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

Organizacja i funkcjonowanie system...

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

Andrzej Szymonik

Książka zawiera treści programowe kierunku studiów – Inżynieria bezpieczeństwa. Systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Kolejne podrozdziały są poświęcone zagadnieniom: - Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce, - Stany nadzwyczajne, - Plany reagowania kryzysowego, - Fazy zarządzania kryzysowego, - Zarządzanie progresywne i konserwatywne, - Poziomy reagowania, - Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce, - Domeny bezpiecze..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie

Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagr...

Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie

Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz redakcja naukowa

Wydarzenia w Norwegii świadczą o tym, iż terrorystyczne użycie przemocy jako narzędzia politycznego jest narzędziem dla zradykalizowanych grup niezależnie od deklarowanego przez nie podłoża ideologicznego. Działania Andersa Breivika jasno pokazały światu, że zapewnienia o tym, że jakikolwiek kraj jest bezpieczny z punktu widzenia braku zagrożeń terrorystycznych, nie mogą być traktowane poważnie. Dlatego właśnie powinniśmy starać się wiedzieć więcej i więcej rozumieć, jeśli chodzi o mechanizmy..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 28.80 zł

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego

Zarys teorii bezpieczeństwa narodow...

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego

Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak

Zasadniczym zadaniem prezentowanego podręcznika jest zapewnienie jednolitej interpretacji definicji, pojęć i terminów z zakresu teorii bezpieczeństwa stosowanych w praktyce dydaktycznej na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku

Bezpieczeństwo społeczne Polaków wo...

Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku

Marek Leszczyński

W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa społecznego jako części składowej bezpieczeństwa narodowego. Może być przydatna jako podręcznik dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia oraz innych kierunków społecznych, w ramach których funkcjonują specjalności związane z bezpieczeństwem. Publikacja jest także adresowana do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obywateli, a także sze..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 35.10 zł

Logistyka w bezpieczeństwie. Wydanie 2

Logistyka w bezpieczeństwie. Wydani...

Logistyka w bezpieczeństwie. Wydanie 2

Andrzej Szymonik

Książka zawiera treści programowe nowoczesnego kierunku studiów – Inżynieria bezpieczeństwa, na którym wykładanym przedmiotem jest Logistyka w bezpieczeństwie. Podręcznik systematyzuje zadania logistyki zgodnie z wymogami działań w sytuacjach kryzysowych. Autor (posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w kierowaniu logistyką) łączy teorię z praktyką i systemowo podaje opracowane poszczególne zagadnienia: - Logistyka w optymalizacji procesów gospodarczych, - Zasady sprawnego i efektywnego st..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie terroryzmu

Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie t...

Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie terroryzmu

Z Krzysztofem Liedelem rozmawia Dorota Kowalska

Ze wstępu: Ta rozmowa jest próbą podsumowania tego, jak zmienił się świat, my sami, przez te ostatnie 10 lat i odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał w przyszłości. Jest też próbą zdefiniowania zjawiska terroryzmu, nazwania jego przemian i określenia kierunku, w którym zmierza. Mamy nadzieję, że jej odbiorcami będą przede wszystkim ci, którzy na co dzień nie zajmują się terroryzmem, ale oglądają go każdego niemal dnia na ekranach telewizorów i którzy muszą nauczyć się z nim żyć. To dla ni..

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 18.50 zł

Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012 50% rabatu

Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w ...

Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012 50% rabatu

Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka redakcja naukowa

Publikacja systematyzuje problematykę zagrożeń dla bezpieczeństwa i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Uwzględnia dotychczasowe, międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie, regulacje prawne, które trzeba wziąć pod uwagę, analizując funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa podczas Euro 2012 oraz zadania i zakresy odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, należących zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Patroni medialni:   ..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 23.50 zł

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo społeczności lokalny...

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie...

Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski

Książka ma na celu ukazanie złożoności oraz interdyscyplinarności procesu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie samorządu lokalnego. Autorzy porządkują oraz charakteryzują zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania organów samorządu lokalnego w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki, uzupełniając zebraną wiedzę o treści dotyczące realizacji ustawowo nałożonych zadań, tych stałych, jak również doraźnych wynikających z lokalnej specyfiki i zagrożeń. Zawarte w niej treści wskazują kier..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli 50% rabatu

Zagadnienia ontologiczne wojny, bez...

Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wy...

Krzysztof Drabik

Książka zawiera rozważania dotyczące bezpieczeństwa, wojny i pokoju. Jest próbą analizy tych zagadnień w oparciu o wybrane koncepcje z zakresu filozofii społecznej, psychoanalizy i socjologii.  ..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego

Transsektorowe obszary bezpieczeńst...

Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego

Krzysztof Liedel redakcja naukowa

płk. dr hab. Dariusz Kozerawski, prof. AON: W publikacji, w interesujący i zarazem wartościowy merytorycznie sposób, został przedstawiony problem bezpieczeństwa narodowego w ujęciu transsektorowym. Zespół autorski pod kierownictwem naukowym dr. Krzysztofa Liedela zaprezentował w szerokiej perspektywie interdyscyplinarnej podstawowe obszary bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: paradygmatu bezpieczeństwa, zagrożeń ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie, bezpiecz..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

Pokazuje 121 do 135 z 139 (10 Stron)