Turystyka i Hotelarstwo

Rynek turystyczny. Struktura, procesy, tendencje. Wydanie 2

Rynek turystyczny. Struktura, proce...

Rynek turystyczny. Struktura, procesy, tendencje. Wydanie 2

Aleksander Panasiuk

Publikacja przedstawia miejsce turystyki w gospodarce narodowej oraz podstawy teoretyczne funkcjonowania rynku turystycznego. Przeprowadzono w niej analizę struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku turystycznego, omówiono działalność dostawców ofert turystycznych (przedsiębiorstw turystycznych i destynacji turystycznych) oraz popyt turystyczny i zachowania rynkowe konsumentów turystycznych. Szczególne miejsce zajmuje problematyka podaży turystycznej, w tym produkt..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego. Potrzeby, motywacje, zachowania

Przedstawiciele pokolenia Z jako uc...

Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego. Potrz...

Agata Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna Klimek

Temat podjęty w monografii ma charakter pionierski. To pierwsza obszerna pozycja naukowa z zakresu pokolenia Z na rynku turystycznym. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków turystycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką zachowań turystycznych, marketingiem, ale również rekreacją, socjologią...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych

Satysfakcja klienta na rynku usług ...

Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych

Maria Johann

Tematyka monografii koncentruje się na zagadnieniach związanych z satysfakcją klienta oraz jakością usług turystycznych. W pracy przedstawiono kwestie związane z kształtowaniem mechanizmu satysfakcji klienta, kładąc punkt nacisku na prezentację znaczenia satysfakcji klienta we współczesnych modelach biznesowych w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej. Ważną część pracy stanowi analiza rynku turystycznego w Polsce z podkreśleniem znaczenia zorganizowanej turystyki przyjazdowej oraz jej moż..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Polityka turystyczna. Powstanie - rozwój - główne obszary

Polityka turystyczna. Powstanie - r...

Polityka turystyczna. Powstanie - rozwój - główne obszary

Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz

Rozwój turystyki sprawił, że władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym dostrzegły szansę na ekspansję gospodarcza i promocję regionów oraz krajów. W książce autorzy omówili: • istotę, powstanie i rozwój polityki turystycznej, • obszary, narzędzia oraz podmioty uczestniczące w tworzeniu i realizacji polityki turystycznej państwa, • podstawowe zasady, które muszą być respektowane w odniesieniu do polityki turystycznej państwa, w tym zasadę zrównoważonego rozwoju, • wpływ Un..

49.41 zł 54.90 zł Cena netto: 47.06 zł

Japonia niekończące się odkrycie

Japonia niekończące się odkrycie

Japonia niekończące się odkrycie

Wiesława Regel

Japonia, kraj do niedawna uważany za niedostępny, otwiera swoje bramy dla podróżników. Kusi swoją odmiennością i zapachem kwitnącej wiśni… Zorganizuj własną wyprawę, nie bój się rozwinąć żagli. Może zainspiruje Cię samotna wyprawa do Japonii opisana w książce? Może poczujesz przypływ energii, a Twoje skrzydła będą gotowe do lotu? Sięgnij po swoje marzenia, poczuj wiatr we włosach i wybierz się w podróż, na jaką czekałeś całe życie… Podróż pomoże Ci odnaleźć samego siebie, wyzwolić drzemiąc..

9.00 zł 10.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia

Organizacja imprez. Kreowanie zdrow...

Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia

Paweł Fryderyk Nowak

Książka stanowi zbiór zasad, którymi powinien kierować się organizator, pragnący w sposób wysoce skuteczny i atrakcyjny kreować aktywny, zdrowy styl życia, organizując imprezy sportowo-rekreacyjne, akcje profilaktyczno-zdrowotne. Podręcznik składa się z części teoretycznej, wprowadzającej do problematyki upowszechniania zdrowego stylu życia poprzez imprezy, akcje, eventy, a także praktycznej, opisującej w sposób szczegółowy praktyczne zasady organizacji i prowadzenia imprez z dziedziny rekrea..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludzki w gospodarce turystycznej

Jakość pracy w procesie konkurowani...

Jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludzki w gospodarce tur...

Marlena Bednarska

Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie rywalizowania o kapitał ludzki przez podmioty gospodarki turystycznej. Jakość pracy, jako instrument konkurowania, za pośrednictwem którego dostarczana jest nosicielom kapitału ludzkiego wartość, jest ważnym narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, gdyż oddziałuje na decyzje pracobiorców dotyczące nawiązywania i rozwiązywania relacji z pracodawcami oraz na ich gotowość do aktywnego angażowania swojego potencjału ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Elżbieta Szymańska, Ewa Dziedzic, Aleksander Panasiuk, Eugenia Panfiluk, Andrzej Rutkowski

Rynek turystyki zdrowotnej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w globalnej gospodarce turystycznej. Stałe wydłużanie się życia ludzkiego, rosnący zasób czasu wolnego oraz zróżnicowanie ofert turystyki zdrowotnej w destynacjach turystycznych zwiększają popyt na usługi służące poprawie lub zachowaniu zdrowia. W książce zostały przedstawione zagadnienia związane z innowacyjnością turystyki zdrowotnej, która jest podstawą kształtowania konkurencyjności przez podmioty dz..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej

Marka jako źródło kształtowania kon...

Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej

Aleksandra Grobelna, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz

Głównym przesłaniem proponowanej publikacji jest wskazanie roli marki jako źródła budowania konkurencyjności oraz ukazanie powiązań między markami destynacji, produktów i przedsiębiorstw w kontekście marki pracodawcy. Wynika to z faktu, iż wciąż istnieje deficyt opracowań, które traktowałyby problematykę marki kompleksowo, tj. z perspektywy regionu i przedsiębiorstwa, pokazując przy tym występujące między nimi współzależności. Podjęcie tej tematyki, z tak różnych perspektyw, należy uznać za rozw..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Krajoznawstwo tradycja i współczesność

Krajoznawstwo tradycja i współczesn...

Krajoznawstwo tradycja i współczesność

Hanna Prószyńska-Bordas

Podręcznik wpisuje się w ramy programowe obowiązującego przedmiotu „krajoznawstwo” na studiach I stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja”. Książka prezentuje rozwój krajoznawstwa w perspektywie przemian historycznych. Przedstawia dziejowe uwarunkowania polskiego krajoznawstwa, tradycyjne formy uprawiania krajoznawstwa i przekazywania wiedzy krajoznawczej (np. opowieść, eksponaty muzealne), a także innowacje wykorzystywane w gromadzeniu i popularyzacji wiedzy krajoznawczej (multimedia, apli..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne

Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ...

Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacy...

Daniel Puciato

Podręcznik zawiera współczesną wiedzę na temat przedsiębiorstwa hotelowego w aspekcie jego ekonomiki, finansów i rachunkowości oraz organizacji, zarządzania i marketingu. W książce omówiono m.in. tendencje występujące w strukturze instytucjonalnej rynku hotelowego, struktury i kulturę organizacyjną współczesnych hoteli, podstawowe formy prawno-organizacyjne tego rodzaju podmiotów gospodarczych, politykę cenową, metody sterowania ryzykiem, współczesne koncepcje zarządzania operacyjnego i strategi..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Ekonomika turystyki kulturowej

Ekonomika turystyki kulturowej

Ekonomika turystyki kulturowej

Adam E. Szczepanowski

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie turystyki kulturowej w jej ekonomicznym wymiarze, począwszy od zagadnień megaekonomicznych, poprzez makroekonomiczne, a skończywszy na zagadnieniach mikroekonomicznych związanych z produktami turystyki kulturowej, które powstają w przedsiębiorstwach turystycznych. Autor omówił najistotniejsze czynniki, które wpływają na podaż, popyt i kształtowanie cen produktów na rynku turystyki kulturowej. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów zwi..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty

Obsługa uczestników turystyki i rek...

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty

Beata Meyer redakcja naukowa

Książka stanowi podręcznik akademicki (jako literatura podstawowa) przeznaczony do wykładów z przedmiotu "Obsługa ruchu turystycznego" i zbliżonych, prowadzonych na przykład na specjalności "Organizacja i obsługa rekreacji". Łączy zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko rozumianej obsługi ruchu w turystyce i rekreacji. Podręcznik ma charakter: - kompleksowy - prezentuje ogół zagadnień związanych z obsługą ruchu w turystyce i rekreacji, co jest rozszerzeniem podejścia prezent..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Lodowcowo uniesieni. Wokół Morza Bałtyckiego i na Spitsbergen

Lodowcowo uniesieni. Wokół Morza Ba...

Lodowcowo uniesieni. Wokół Morza Bałtyckiego i na Spitsbergen

Tomasz Serafin, Anna Królak

Lodowcowo uniesieni... to relacja z podróży samochodem wokół Morza Bałtyckiego i rejsu na Spitsbergen, które zrealizowane zostały w ciągu jednego, letniego miesiąca. Autorzy zorganizowali część lądową oraz dołączyli do rejsu w ramach projektu żeglarskiego „Shackleton 2015”. Podróż rozpoczęła i zakończyła się w Polsce. Po drodze przejechali przez Niemcy, Danię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, Rosję, Estonię, Łotwę i Litwę. Bogato zdobiona fotografiami książka powinna zachęcić osoby, zainteresowa..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne

Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ek...

Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne

Marta Sidorkiewicz, Adam Pawlicz

Hotelarstwo stanowi istotną część gospodarki turystycznej, a usługi tej branży należą niewątpliwie do dóbr wyższego rzędu, które charakteryzują się wysoką elastycznością dochodową. Współczesne hotelarstwo jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, dlatego tak ważne jest śledzenie jego zmian, aktualizowanie informacji z nim związanych oraz dostarczanie wiedzy w tym zakresie osobom, które w danym momencie lub przyszłości będą związane z szeroko rozumianą branżą turystyczną. Celem ni..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 1 do 15 z 30 (2 Stron)