• Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

 • Autor: Teresa Kiziukiewicz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-568-0
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 464/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy – zarówno o ogólnych zasadach audytu, jak i o specyfice jego poszczególnych obszarów. Obydwa te aspekty są zaprezentowane w niniejszej pracy:

- część I dotyczy ogólnej charakterystyki zasad, metod i organizacji audytu wewnętrznego,
- część II została poświęcona podstawowym obszarom audytu: kontroli zarządczej, systemom informatycznym, organizacji kadr i wynagrodzeń, a także funduszom ze źródeł zagranicznych i zasadom audytu finansowego z uwzględnieniem specyficznych cech sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzania.

Opracowanie jest adresowane do audytorów oraz przedstawicieli kierownictw jednostek korzystających z ustaleń audytu. Praca może być też przydatna osobom przygotowującym się do zawodu audytora, studentom specjalności obejmujących problematykę audytu, słuchaczom studiów podyplomowych i kursów z zakresu audytu wewnętrznego.

W opracowaniu uwzględniono najnowsze regulacje obowiązujące w zakresie zasad i metod audytu wewnętrznego, zgodne z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.

W publikacji uwzględniono stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 roku.

Spis treści:

Wstęp
 
Część I. Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
 
Rozdział 1. Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego
Halina Szymańska
 
1.1. Istota audytu wewnętrznego
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu wewnętrznego
1.3. Rodzaje audytu wewnętrznego
1.4. Audyt wewnętrzny a kontrola zarządcza
 
Rozdział 2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego
Waldemar Gos
 
2.1. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
2.2. Kodeks etyki audytora wewnętrznego
2.3. Akty prawne w zakresie audytu wewnętrznego w Polsce
2.4. Polski system audytu wewnętrznego
 
Rozdział 3. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego
Tomasz Kufel
 
3.1. Istota i rodzaje ryzyka
3.2. Identyfikacja czynników ryzyka
3.3. Obszary ryzyka
3.4. Kryteria oceny ryzyka
3.5. Metody analizy ryzyka
 
Rozdział 4. Planowanie audytu wewnętrznego
Halina Szymańska
 
4.1. Analiza potrzeb audytu
4.2. Strategiczne planowanie audytu wewnętrznego
4.3. Elementy rocznego planu audytu wewnętrznego
4.4. Program zadania audytowego
 
Rozdział 5. Techniki badania audytowego
Teresa Kiziukiewicz
 
5.1. Charakterystyka technik badania audytowego
5.2. Techniki przydatne na wstępnym etapie audytu
5.3. Techniki audytu właściwego
5.4. Wykorzystanie metod badań analitycznych
na potrzeby audytu wewnętrznego
 
Rozdział 6. Tryb przeprowadzania zadania audytowego
Bożena Nadolna
 
6.1. Wybór zadania audytowego
6.2. Procedury badania audytowego
6.3. Dokumentacja audytu wewnętrznego
6.4. Dokumentacja robocza zadania audytowego – studium przypadku
 
Rozdział 7. Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego
Waldemar Gos
 
7.1. Narada zamykająca
7.2. Raport (sprawozdanie) z zadania audytowego
7.3. Zalecenia z audytu wewnętrznego (mapa ryzyka)
7.4. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego
7.5. Czynności sprawdzające audyt wewnętrzny
 
Rozdział 8. Organizacja działu audytu wewnętrznego
Halina Szymańska
 
8.1. Komórka audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki
8.2. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego
8.3. Wymagania wobec audytora wewnętrznego
8.4. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego
8.5. Współpraca audytora wewnętrznego z otoczeniem
 
Część II. Wybrane obszary audytu wewnętrznego
 
Rozdział 9. Audyt systemu kontroli zarządczej
Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki
 
9.1. Istota sytemu kontroli zarządczej
9.2. Wstępna ocena jakości systemu kontroli zarządczej przez audytora
9.3. Audyt funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
 
Rozdział 10. Audyt zarządzania zasobami informatycznymi
Bożena Nadolna
 
10.1. Istota audytu systemów informatycznych
10.2. Procedury audytu systemów informatycznych
10.3. Narzędzia wspomagające audyt systemów informatycznych
10.4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych jako szczególny obszar audytu wewnętrznego
10.5. Przykład realizacji zadania audytowego w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych
 
Rozdział 11. Audyt systemu kadr i wynagrodzeń
Halina Szymańska
 
11.1. Wewnętrzne akty normatywne w zakresie kadr i wynagrodzeń
11.2. Audyt rekrutacji i zatrudniania pracowników
11.3. Akta osobowe i ich audyt
11.4. Audyt czasu pracy
11.5. Audyt systemu wynagrodzeń
 
Rozdział 12. Audyt projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych
Bożena Nadolna
 
12.1. Przedmiot i podmiot audytu projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych
12.2. Regulacje prawne dotyczące audytu funduszy unijnych
12.3. Procedury audytu wewnętrznego
12.4. Przykładowe dokumenty robocze dla wybranych obszarów audytu funduszy ze źródeł zagranicznych
 
Rozdział 13. Audyt finansowy
Kazimierz Sawicki
 
13.1. Sprawozdanie finansowe i budżetowe jako podstawa audytu wewnętrznego
13.2. Zasady audytu finansowego
13.3. Audyt w zakresie pozycji bilansu
13.4. Audyt wewnętrzny w zakresie rachunku zysków i strat
13.5. Audyt zmian w funduszu jednostki

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane