Rachunkowość

Pakiet: Rachunkowość małych firm

Pakiet: Rachunkowość małych firm

Pakiet: Rachunkowość małych firm

Pakiet zawiera:1. Rachunkowość małych firm. Tom 1. Podręcznik2. Rachunkowość małych firm. Tom 2. Zbiór zadań..

78.00 zł Cena netto: 74.29 zł

Pakiet: Podstawy rachunkowości

Pakiet: Podstawy rachunkowości

Pakiet: Podstawy rachunkowości

Pakiet zawiera:1. Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykład. Wydanie 82. Podstawy rachunkowości. Tom 2. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydanie 5..

80.00 zł Cena netto: 76.19 zł

Od tradycyjnego rachunku kosztów do nowoczesnego controllingu kosztów. Pragmatyczne podejście

Od tradycyjnego rachunku kosztów do...

Od tradycyjnego rachunku kosztów do nowoczesnego controllingu kosztów....

Celem opracowania jest pokazanie, jaki wpływ na wykorzystanie informacji o kosztach ma sposób ich przygotowania oraz jakie mogą być konsekwencje zastosowania nieodpowiednich rozwiązań rachunku kosztów dla uzyskania informacji do podejmowania decyzji. Źródłem informacji o kosztach może być zarówno tradycyjny rachunek kosztów, jak i nowoczesny controlling kosztów. Tradycyjny to „zgodny z tradycją”, „znany, stosowany od dawna”, „zachowujący tradycję, przywiązany do przeszłości”...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie

Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria...

Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie

W książce Autorka kompleksowo przedstawia tematykę kontroli i audytu wewnętrznego, w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Jest to kompendium wiedzy ukazujące proces prawno-metodologiczny stosowania procedur kontrolnych i audytowych, odnoszących się do sektora publicznego i prywatnego. W monografii opisane zostały obecnie najczęściej stosowane procesy kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, które pozwalają usprawnić funkcjonowanie każdej organizacji. Szczególnie intere..

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Wartość informacyjna sprawozdania biegłego rewidenta

Wartość informacyjna sprawozdania b...

Wartość informacyjna sprawozdania biegłego rewidenta

W publikacji zaprezentowano rozważania teoretyczne i przykłady badań empirycznych, dotyczące wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta, w świetle  dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym jednostek gospodarczych. Autorzy dokonali porównania wartości informacyjnej sprawozdań biegłych rewidentów z badań, sporządzanych przed i po wdrożeniu do polskiego systemu rewizji finansowej zmodyfikowanych Międzynarodowych Standardów Badania (MSB). Monografia uwzględ..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Badanie wartości szacunkowych w praktyce rewizji finansowej

Badanie wartości szacunkowych w pra...

Badanie wartości szacunkowych w praktyce rewizji finansowej

W książce zaprezentowano rozważania teoretyczne i badania empiryczne dotyczące praktyki badania wartości szacunkowych przez biegłych rewidentów w ramach procesu badania sprawozdań finansowych. Opracowanie zawiera rezultaty i wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych na próbie polskich biegłych rewidentów. Monografia jest rezultatem prac badawczych, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i s..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej

Monografia jest rezultatem badań prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów i tutorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Mälardalen University ze Szwecji, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. W skład zespołu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, certyfikowani tutorzy, księgowi z długoletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w zakresie raportowania finansowego i nie..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pracownicze Plany Kapitałowe. Nowe obowiązki i wyzwania dla pracodawców księgowych i działów kadrowo-płacowych

Pracownicze Plany Kapitałowe. Nowe ...

Pracownicze Plany Kapitałowe. Nowe obowiązki i wyzwania dla pracodawcó...

Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) do ustawodawstwa krajowego stanowi odpowiedź na rozpoznane potrzeby dodatkowej, dobrowolnej formy oszczędzania na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych. Jest to zupełnie nowy program, niezależny od ZUS, KRUS czy innej instytucji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W książce w sposób przystępny przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem PPK w podmiotach gospodarczych. Wszystkie informacje..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zbiór zadań

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i...

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zbiór zadań

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zbiór zadań jest przeznaczony jako pomoc naukowa przy realizacji zajęć z rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Stanowi on uzupełnienie książki Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zarys problematyki wydanej w 2019 r. Książka, obok zadań, zawiera szereg schematów księgowych przybliżających specyfikę zasad księgowania operacji gospodarczych w tych podmiotach, a także pytania testowe..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewidencja, sprawozdawczość

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

Instrumenty finansowe. Wycena, ewidencja, sprawozdawczość

Książka obejmuje zaprezentowanie - na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (ogólnych i szczegółowych) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - zasad klasyfikowania instrumentów finansowych, sposobów określania ich wartości, prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych, wykorzystania instrumentów finansowych w rachunkowości zabezpieczeń, a także sposobów ujawniania informacji o instrumentach finansowych w spra..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publicznych

Narzędzia rachunkowości podstawą st...

Narzędzia rachunkowości podstawą stabilności sektora finansów publiczn...

Monografia jest napisana prostym i zrozumiałym językiem z wykorzystaniem bogatej szaty graficznej: tabele, rysunki. Autorki dokonują porównania systemu rachunkowości jednostek sektora prywatnego i publicznego na podstawie aktualnych przepisów obowiązującego prawa. Pokazują możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi rachunkowości (finansowej i zarządczej) -audytu finansowego i rachunku kosztów działań oraz kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego jako mechan..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ryzyko we współczesnej rachunkowości

Ryzyko we współczesnej rachunkowośc...

Ryzyko we współczesnej rachunkowości

Współczesna rachunkowość postrzegana jako system informacyjno-kontrolny stanowi zasadnicze źródło informacji, które może być wykorzystane w procesie zarządzania ryzykiem. Rola rachunkowości w tym zakresie przejawia się w różnych sferach, przede wszystkim poprzez identyfikację ryzyka, informowania o nim, a także pomiarze i kontroli z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce instrumentów systemu rachunkowości, w tym poprzez podstawy formalne działania systemu rachunkowości, w szczególności prz..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Accounting reporting and auditing. Meeting the needs of the information preparers and users

Accounting reporting and auditing. ...

Accounting reporting and auditing. Meeting the needs of the informatio...

Accounting is constantly evolving as a business vernacular. In general, it spans an extensive array of topics ranging from financial statements and audits to non-financial disclosures and accounting education. The scope of topics covered by accounting changes with the environment thereby contributing to its development. Concepts like integrated reporting, Key Audit Matters (KAMs), generation Z and e-learning were not so popular several years ago. The future will see the advent of new issues, ide..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Wyzwania rewizji finansowej

Wyzwania rewizji finansowej

Wyzwania rewizji finansowej

W monografii zaprezentowano rozważania teoretyczne i badania empiryczne dotyczące aktualnych i ważnych problemów szczegółowych współczesnej rewizji finansowej, które stanowią wyzwania dla biegłych rewidentów w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i wzrostu zapotrzebowania na wiarygodną informację sprawozdawczą wśród szerokiego grona interesariuszy. Książka jest rezultatem prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Eko..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy

Nadrzędną cechą jakościową informacji sprawozdawczej jest obecnie użyteczność dla szerokiego grona interesariuszy. Potrzeby informacyjne odbiorców, wymagających informacji przydatnych w procesach decyzyjnych,wymusiły obserwowany w ostatnich latach, dynamiczny rozwój sprawozdawczości. Sprawozdania spółek giełdowych traktowane są w szerokim ujęciu jako raporty biznesowe, obejmujące zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe, uwzględniające także troskę o naturalne środowisko człowieka i zrównoważo..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 1 do 15 z 77 (6 Stron)