Marketing

Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich

Marketing terytorialny. Jak podejść...

Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystk...

Małgorzata Duczkowska-Piasecka

Książka koncentruje się na zarządzaniu jednostkami terytorialnymi poprzez marketing, a szczegółowiej - poprzez orientację marketingową w zarządzaniu...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Etyka w zawodzie specjalistów public relations

Etyka w zawodzie specjalistów publi...

Etyka w zawodzie specjalistów public relations

Ewa Hope

Jeszcze do niedawna naturalnym było używanie określenia „etosu zawodowego” – i nie był to ani slogan reklamowy, ani komunał. Etos zawodowy odnosił się do szczególnie rozumianej rzetelności zawodowej – rzetelności, która była nie tylko wysokiej jakości pracą, umiejętnością, szeroką wiedzą, lecz wyrażała się również w poszanowaniu i pielęgnowaniu pewnego, charakterystycznego dla danego zawodu systemu wartości. Czy dzisiaj mówienie o etosie zawodowym to anachronizm? Autor: Kiedy zaczynałam zg..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 38.70 zł

200 odpowiedzi na pytania z marketingu

200 odpowiedzi na pytania z marketi...

200 odpowiedzi na pytania z marketingu

Tadeusz Wojciechowski

Książka ma charakter praktyczny i może służyć jako podręcznik uzupełniający z podstaw marketingu dla studentów kierunków zarządzania oraz ekonomii...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne

Marketing w agroturystyce. Ujęcie s...

Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne

Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz

Publikacja jest przeznaczona jako podręcznik akademicki dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, turystyka i rekreacja oraz nauki rolnicze, słuchaczy studiów podyplomowych, MBA oraz doktorantów. Powinna być także użyteczna dla kadry naukowej, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz reprezentantów branży turystycznej. Treści pracy mogą zainteresować także rolników i mieszkańców wsi w Polsce, którzy prowadzą lub zamierzają rozpocząć działalnoś..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Contemorary conditions of promotion and advertising

Współczesne uwarunkowania promocji ...

Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Contemorary conditions o...

Artur Jan Kukuła redakcja naukowa

Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we współczesnym społeczeństwie. Celem pracy było uchwycenie najważniejszych sposobów wykorzystania promocji i reklamy w społeczeństwie (...) pozwalających formułować wnioski na temat ich pozytywnych i negatywnych wpływów na kształtowanie tożsamości jednostkowej i społecznej oraz zmiany instytucjonalne odpowiadające nowym wyzwaniom cywilizacyjnym...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

e-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej

e-marketing przedsiębiorstwa w społ...

e-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej

Urszula Świerczyńska-Kaczor

E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej nadal pozostaje nowym obszarem badawczym. Tematyka książki koncentruje się wokół e-marketingu przedsiębiorstw w serwisach społecznościowych oraz w wirtualnych światach. Wybór obu środowisk, jako przedmiotu analizy, wynika z kilku przesłanek. Pierwsza, to stale rosnąca na globalnym rynku liczba użytkowników obu środowisk. Społeczny Internet otwiera dla przedsiębiorstw nowe szanse budowy dialogu z nabywcami, wzmocnienia wizerunku marki, pob..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Badania w public relations. Wprowadzenie

Badania w public relations. Wprowad...

Badania w public relations. Wprowadzenie

Anna Miotk

Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public relations. Podczas gdy w tej młodej jeszcze w Polsce branży większość praktyków PR bazuje na wyliczaniu „ekwiwalentu reklamowego”, aby udowodnić swoją skuteczność – okazuje się, że istnieje wiele innych sposobów na to, aby mierzenie efektów w public relations przestało być „Świętym Graalem”, a stało się wymierną codziennością..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Reklama w procesach konkurencji

Reklama w procesach konkurencji

Reklama w procesach konkurencji

Robert Nowacki, Marian Strużycki redakcja naukowa

Publikacja stanowi aktualne kompendium wiedzy uwzględniające najnowsze badania z zakresu zarządzania reklamą i jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa, które wypełnia lukę poznawczą dotyczącą rozpoznania wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy tymi zagadnieniami. Zespół autorów skoncentrował swoją uwagę na różnych aspektach tego procesu: zjawiskach konkurencji i konkurencyjności, międzynarodowym kontekście prowadzenia działań reklamowych, przebiegu procesów reklamowych w przedsiębior..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie 2 zaktualizowane

Marketingowo-logistyczne zarządzani...

Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie 2 zakt...

Tadeusz Wojciechowski

Motywem przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w przedsiębiorstwach muszą być stopniowo integrowane z działaniami logistycznymi i że – tym samym – wymagają wspólnego, zsynchronizowanego zarządzania. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie to powinno koncentrować się na rozwiązywaniu problemów marketingowych i logistycznych w sposób zmierzający do uzyskania maksymalnej satysfakcji klientów. Uzasadnienie tej tezy zostało wsparte przejrzystym przegląd..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Marketing w ochronie zdrowia

Marketing w ochronie zdrowia

Marketing w ochronie zdrowia

Aleksandra Czerw redakcja naukowa

W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego. Jako uzupełnienie omówiono obszary zastosowania marketingu w kształtowaniu postaw zdrowotnych, co w dobie wzrostu znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia odgrywa niezwykle istotną rolę. Głównymi adresatami ksi..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce

Standaryzacja instrumentów marketin...

Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji mi...

Mariusz Sagan

Książka przeznaczona jest dla studentów na kierunkach zarządzanie, ekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, a także dla doktorantów. Adresatami publikacji są także menedżerowie zatrudnieni w tych polskich przedsiębiorstwach, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć ekspansje na rynki zagraniczne. Przedstawia bowiem pewien model prowadzenia biznesu, który odnosi sukcesy w skali międzynarodowej...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 42.30 zł

Marketing medialny

Marketing medialny

Marketing medialny

Anna Jupowicz-Ginalska

Marketing medialny (MM) to termin, który wraz z postępującym umasowieniem i interaktywnością mediów zyskuje coraz większą popularność. Jego obecność zauważalna jest nie tylko na polu medialnym, ale również politycznym, społecznym i edukacyjnym. Jako przedmiot akademicki lub temat polemik dziennikarskich – do dzisiaj nie doczekał się dogłębnej analizy naukowej, która nadawałaby mu teoretyczne ramy definicyjne i klasyfikujące. Niniejszy podręcznik jest więc odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie r..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Marketing międzynarodowy 50% rabatu

Marketing międzynarodowy 50% rabatu

Marketing międzynarodowy 50% rabatu

Andrzej Limański, Ireneusz Drabik

Głównym celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka rozwoju koncepcji marketingu na rynkach zagranicznych w warunkach postępujących procesów globalizacji i integracji ekonomicznej. W publikacji skoncentrowano się na trzech zasadniczych obszarach tematycznych:   - internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa; - marketing w operacjach na rynkach zagranicznych;- strategia marketingu-mix na rynkach zagranicznych...

35.00 zł 70.00 zł Cena netto: 35.00 zł

Komunikacja i negocjowanie w organizacji

Komunikacja i negocjowanie w organi...

Komunikacja i negocjowanie w organizacji

Józef Penc

Książka powinna pomóc menedżerom w znajdowaniu sposobów na to, jak złe nawyki i postawy związane z komunikowaniem się i negocjowaniem zastąpić dobrymi, korzystając z dostępnych środków i możliwości. Powinna ona zwłaszcza uświadomić menedżerom znaczenie i potrzebę umiejętnego komunikowania...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura. Wydanie 2

Negocjacje. Jednostka, organizacja,...

Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura. Wydanie 2

Anna Winch, Sławomir Winch

W książce ukazano dwie perspektywy analizy i rozumienia negocjacji. W pierwszej perspektywie traktuje się negocjacje jako zestaw umiejętności i narzędzi działania – w tych ramach przedstawiono zbiór taktyk i strategii negocjacyjnych, różnych sposobów manipulacji i technik im przeciwdziałających. W drugiej perspektywie kładzie się nacisk na negocjacje postrzegane z punktu widzenia organizacji i kultury. Tego typu ujęcie pozwala wyjaśnić różnice w rozumieniu racjonalności podejmowanych działań; da..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Pokazuje 31 do 45 z 49 (4 Stron)