• Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej

 • Autor: Wiesława Przybylska Kapuścińska, Magdalena Szyszko redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-644-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 159/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Autorzy postawili sobie za cel zaprezentowanie wyzwań, przed jakimi na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku stanęły banki centralne. Realizując ten cel, analizowali wybrane aspekty polityki pieniężnej – od teoretycznych, poprzez płaszczyznę strategiczną i instytucjonalną, do płaszczyzny operacyjnej. Przesłanką do tej analizy był kryzys zapoczątkowany w 2007 roku. Ich rozważaniom przyświecała wspólna myśl – koncentracja na zmianach w prowadzeniu polityki monetarnej. Rozważania mają charakter opisowy i empiryczny.


Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Współczesna teoria ekonomii a polityka pieniężna
Magdalena Szyszko
 
Wprowadzenie
1.1. Ramy nowej syntezy neoklasycznej a współczesna polityka pieniężna
1.2. Krytyka nowej syntezy neoklasycznej
1.3. Rewizja teorii monetarnej a polityka pieniężna
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Ewolucja nowoczesnych strategii polityki pieniężnej
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko
 
Wprowadzenie
2.1. Stabilność finansowa jako cel banku centralnego
2.2. Modyfikacja kanałów transmisji monetarnej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Instrumenty polityki monetarnej NBP w kształtowaniu płynności polskiego sektora bankowego
Irena Pyka
 
Wprowadzenie
3.1. Płynność sektora bankowego a płynność banku
3.2. Ocena stanów płynności w polskim sektorze bankowym w latach 2007–2011
3.3. Działania NBP w regulowaniu płynności sektora bankowego w Polsce w latach 2007–2011
Bibliografia
 
Rozdział 4. Operacje otwartego rynku NBP w latach światowego kryzysu gospodarczego i ich perspektywy
Marcin Zajder
 
Wprowadzenie
4.1. Zmiany struktury płynności sektora bankowego w Polsce w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego
4.2. Przebieg operacji otwartego rynku w latach 2008–2010
4.3. Konsekwencje polityki otwartego rynku po 2008 roku
4.4. Perspektywy płynności systemu bankowego w Polsce
Bibliografia
 
Rozdział 5. Quantitative easing jako reakcja banków centralnych na niedobór płynności sektora bankowego na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej
Hanna Żywiecka
 
Wprowadzenie
5.1. Symptomy kryzysu finansowego na amerykańskim rynku finansowym
5.2. Pojęcie polityki quantitative easing
5.3. Niekonwencjonalna polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej
5.4. Wpływ niekonwencjonalnej polityki pieniężnej na bilans FED
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Działania Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego w reakcji na kryzys finansowy
Hanna Kołodziejczyk
 
Wprowadzenie
6.1. Standardowe działania podjęte przez SRF i EBC
6.2. Niestandardowe działania zastosowane przez EBC i SRF
6.3. Strategie wyjścia
6.4. Implikacje zastosowania niestandardowych działań
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Nadzwyczajne instrumenty oddziaływania polityki pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego. Praktyka brytyjska
Aleksandra Szunke
 
Wprowadzenie
7.1. Polityka poluzowania ilościowego
7.2. Implikacje dla władzy monetarnej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 8. Wpływ polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych na notowania instrumentów na rynkach finansowych
Roman Asyngier, Anna Korzeniowska
 
Wprowadzenie
8.1. Instrumenty prowadzenia polityki monetarnej w warunkach kryzysu
8.2. Uwarunkowania polityki monetarnej USA w latach 2001–2011
8.3. Polityka monetarna USA w latach 2007–2011
8.4. Ilościowe rozluźnienie polityki pieniężnej
8.5. Wpływ polityki monetarnej na rynki finansowe i rynki innych aktywów
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 9. Przejrzystość polityki pieniężnej banków centralnych wybranych krajów Europy Środkowej
Violetta Kałuzińska
 
Wprowadzenie
9.1. Pomiar przejrzystości polityki pieniężnej
9.2. Przejrzystość polityki pieniężnej krajów E-5 na tle przejrzystości jej liderów
Podsumowanie
Bibliografia
 
Spis tabel, schematów, wykresów
 

Notki o autorach

dr hab. Agnieszka Alińska, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Recenzowana publikacja dotyczy bardzo istotnej i aktualnej problematyki zmian, jakie miały miejsce w funkcjonowaniu banków centralnych w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych oraz nowych wyzwań, przed którymi stają władze monetarne wielu krajów. Banki centralne, prowadząc analizy i badania, dostarczają informacji dla pozostałych uczestników rynku finansowego, a jednocześnie mają możliwość szybkiej i efektywnej reakcji poprzez wykorzystanie najbardziej efektywnych instrumentów, dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów. W okresie obecnego kryzysu finansowego banki centralne wykazały się skutecznością prowadzonych działań przez wdrażanie wielu niestandardowych rozwiązań i zmodyfikowanych instrumentów w zakresie zasilania rynków w płynność. Działania te przyczyniły się do zachowania stabilności na rynkach finansowych. Utrzymanie stabilności finansowej okazało się wyzwaniem o szczególnym znaczeniu w okresie silnych zaburzeń na rynkach finansowych i coraz wyraźniej zarysowujących się przejawów kryzysu gospodarczego. Jednak warunkiem pożądanego wykorzystania możliwości i różnych form aktywności banków centralnych na rynku jest ich niezależność (ekonomiczna, instytucjonalna, funkcjonalna, finansowa itp.), o której należy pamiętać, dokonując identyfikacji nowych ram instytucjonalno-prawno-finansowych banków centralnych na rynku. Na wszystkie te aspekty zwracają uwagę Autorzy niniejszej monografii (...).

Podkreślić należy, że w opracowaniu wiele miejsca poświęcono na zaprezentowanie wyjątkowo interesujących zagadnień z zakresu zdefiniowania i oceny wpływu banków centralnych na funkcjonowanie gospodarki narażonej na kryzys oraz zawirowania w sferze realnej i systemie finansowym. Ogólną problematykę poruszaną w opracowaniu, tzn. sposób sformułowania problemu badawczego, ocena dotychczasowego dorobku nauki, innowacyjność i aktualność omawianych zagadnień, ocenić należy bardzo wysoko i niezwykle pozytywnie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane