• Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw

 • Autor: Teresa Famulska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-905-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 353/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Książka jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym problematyki instytucji interpretacji podatkowych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Stanowi ona rezultat projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Podatki są istotnym zewnętrznym ogranicznikiem działalności przedsiębiorstw. Oddziaływanie opodatkowania na finanse przedsiębiorstw wiąże się nie tylko z określonym uszczerbkiem w zasobach pieniężnych. Obciążenia podatkowe wpływają na płynność finansową, rentowność, strukturę kapitału, generują również koszty „obsługi”. Złożone zależności podatków i finansów przedsiębiorstw wymagają prawidłowej identyfikacji obowiązków podatkowych. Mnogość i duży stopień skomplikowania regulacji podatkowych stają się źródłem ryzyka podatkowego. W odpowiedzi na liczne postulaty podatników, głównie przedsiębiorców mających problemy ze stosowaniem niejasnych, skomplikowanych i często niespójnych regulacji podatkowych, do polskiego systemu podatkowego wprowadzono instytucję interpretacji podatkowych. W książce przedstawiono kompleksowo tę instytucję oraz diagnozę jej oddziaływania na finanse przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Dokonano jej oceny oraz zaproponowano kierunki doskonalenia. Publikacja skierowana jest do osób profesjonalnie zajmujących się podatkami, w tym doradców podatkowych. Adresatami są również pracownicy Ministerstwa Finansów oraz biur Krajowej Informacji Podatkowej. Pozycja ta inspiruje do dalszych badań i kontynuacji dyskusji naukowej, tym samym przydatna jest dla środowiska akademickiego, może też być wykorzystana w procesie dydaktycznym.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Cele i metodyka projektu badawczego „Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw”
Teresa Famulska
 
1.1. Przedmiot i zakres badań
1.2. Charakterystyka prób badawczych
 
Rozdział 2. Istota i ewolucja instytucji interpretacji podatkowych
Jakub Pachecka
 
2.1. Pojęcie i funkcje interpretacji podatkowych
2.2. Ewolucja instytucji interpretacji podatkowych
2.3. Ogólne interpretacje podatkowe
 
Rozdział 3. Instytucja indywidualnych interpretacji podatkowych
Jakub Pachecka
 
3.1. Strony i przedmiot indywidualnych interpretacji podatkowych
3.2. Postępowanie w sprawie wydania indywidualnych interpretacji podatkowych
3.3. Administracyjna i sądowa kontrola indywidualnych interpretacji podatkowych
3.4. Zakres ochrony prawnej podatnika w instytucji indywidualnych interpretacji podatkowych
 
Rozdział 4. Krajowa Informacja Podatkowa w systemie interpretacji podatkowych
Beata Rogowska-Rajda, Roman Kucharczyk
 
4.1. Geneza i zasady funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej
4.2. Analiza i ocena działalności Krajowej Informacji Podatkowej
 
Rozdział 5. Systemy interpretacji podatkowych w wybranych krajach
Artur Gostomski
 
5.1. Interpretacje podatkowe w świecie – geneza i współczesne modele
5.2. Wybrane elementy systemów interpretacji podatkowych
 
Rozdział 6. Finanse przedsiębiorstw – uwarunkowania gospodarki
Bożena Ciupek
 
6.1. Istota i cele gospodarki finansowej przedsiębiorstw
6.2. Decyzje finansowe przedsiębiorstw
6.3. Obciążenia podatkowe jako szczególne uwarunkowanie gospodarki finansowej przedsiębiorstw
 
Rozdział 7. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania przychodów na finanse przedsiębiorstw
Teresa Famulska
 
7.1. Obciążenia podatkowe przychodów przedsiębiorstw
7.2. Przesłanki wystąpień o indywidualne interpretacje podatkowe
7.3. Wpływ indywidualnych interpretacji podatkowych na sytuację finansową przedsiębiorstw
 
Rozdział 8. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie opodatkowania dochodów na finanse przedsiębiorstw
Bożena Ciupek
 
8.1. Obciążenia podatkowe dochodów przedsiębiorstw
8.2. Przesłanki wystąpień o indywidualne interpretacje podatkowe
8.3. Wpływ indywidualnych interpretacji podatkowych na sytuację finansową przedsiębiorstw
 
Rozdział 9. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie podatków kosztowych na finanse przedsiębiorstw
Artur Walasik
 
9.1. Wpływ podatku od nieruchomości na finanse przedsiębiorstw w kontekście przesłanek występowania o indywidualne interpretacje podatkowe
9.2. Wpływ podatków od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportowych na finanse przedsiębiorstw w kontekście przesłanek występowania o indywidualne interpretacje podatkowe
 
Rozdział 10. Kierunki zmian systemu interpretacji podatkowych
 
10.1. Ocena ekspertów funkcjonowania instytucji interpretacji podatkowych
Teresa Famulska
10.2. Propozycje modelowych zmian w zakresie systemu interpretacji podatkowych
Teresa Famulska, Beata Rogowska-Rajda, Roman Kucharczyk, Jakub Pachecka
 
Bibliografia
 
Spis tabel
 
Spis rysunków

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane