Finanse

Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

Rynek papierów wartościowych. Wydan...

Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

Witold Bień

Posługiwanie się papierami wartościowymi wymaga przede wszystkim bliższej znajomości ich istoty i funkcji oraz zasad obrotu nimi. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone jest kolejne wydanie książki, w której scharakteryzowano najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, bony pieniężne, akcje, weksle i czeki oraz te prawa pochodne, których cena zależy od ceny określonego papieru wartościowego. Istotną część opracowania stanowi także charakterystyka f..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 50% rabatu

Finansowe aspekty rozwoju polskiej ...

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 50% rabatu

Beata Filipiak, Jerzy Węcławski redakcja naukowa

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje cykl monografii pod wspólnym tytułem „Studia Finansów i Bankowości”. Autorami poszczególnych pozycji są pracownicy naukowi katedr finansów i bankowości uczelni ekonomicznych. Niniejsza monografia jest kolejną w tym cyklu. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza prezentuje miejsce i rolę sektora finansowego w kreowaniu rozwoju polskiej gospodarki. Rozważania drugiej części skupione są na wskazaniu instrumentów i rozwi..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP 50% rabatu

Finansowe uwarunkowania konkurencyj...

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnien...

Bożena Mikołajczyk redakcja naukowa

Opracowanie charakteryzuje finansowe otoczenie przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MSP. Autorzy zaakcentowali instrumenty i mechanizmy konkurencji, pomoc publiczną i fundusze pomocowe Unii Europejskiej, sprawozdaw­czość podatkową i finansową oraz komercyjne formy finansowania...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

E jak euro - waluta nowej Europy 50% rabatu

E jak euro - waluta nowej Europy 50...

E jak euro - waluta nowej Europy 50% rabatu

Joanna Królak-Werwińska

  Książka napisana przez eksperta w dziedzinie bankowości i finansów międzynarodowych, Dyrektora Departamentu Zagranicznego Kredyt Banku SA w Warszawie.           ..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 17.50 zł

Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych 50% rabatu

Finansowe uwarunkowania rozwoju org...

Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych 50% rabatu

redakcja naukowa Jan Turyna, Wiesław Szczęsny

Treść publikowanych referatów pozwala zidentyfikować bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw i w wielu przypadkach wskazuje sposoby ich przezwyciężania. Formułowane postulaty uwzględnią wyniki badań własnych autorów oraz ich doświadczenie praktyczne, często konfrontowane z najnowszą literaturą polską i zagraniczną. Referaty zostały przedstawione w trzech blokach tematycznych: I. Finansowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. II. System informacyjny r..

45.00 zł 90.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Pokazuje 121 do 125 z 125 (9 Stron)