Finanse

Analiza i projekcje gospodarki finansowej

Analiza i projekcje gospodarki fina...

Analiza i projekcje gospodarki finansowej

Rafał Pawlicki, Jan Śliwa

Książka w syntetycznej i przystępnej formie omawia istotę, zakres, metody i narzędzia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ma ona stanowić podstawę wyjściową do projekcji gospodarki przedsiębiorstwa na okres najbliższych kilku lat. Publikacja składa się z dwóch części teoretycznej i empirycznej. Autorzy wychodząc z części teoretycznej, przedstawili empiryczną ocenę kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa, a także projekcje jego działalności na najbliższe lata. Ze względu na analizę..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw

Interpretacje podatkowe a finanse p...

Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw

Teresa Famulska redakcja naukowa

W przedłożonej monografii instytucja interpretacji przepisów prawa podatkowego rozpatrywana jest zarówno w wymiarze prawnym, jak i ekonomicznym. Treść książki podzielono na dwie części. W pierwszej zaprezentowano problematykę interpretacji podatkowych w ujęciu ogólnym, w tym ze zwróceniem uwagi na jej funkcje oraz związane z nią szanse i zagrożenia – tak dla przedsiębiorców, jak i dla władzy publicznej. Część druga obejmuje zagadnienia szczegółowe dotyczące skutków w finansach przedsiębiorstwa w..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Wprowadzenie do finansów

Wprowadzenie do finansów

Wprowadzenie do finansów

Jan Śliwa, Rafał Pawlicki

Książka przedstawia w uporządkowanej kolejności wszystkie najważniejsze obszary finansów, jakie występują w gospodarce światowej. W przejrzystej i syntetycznej formie zostały przedstawione: finanse sfery realnej, finanse publiczne: samorządowe i międzynarodowe z wyszczególnienie finansów UE. W książce zostały omówione główne instytucje i centra finansowe świata. Dużo uwagi poświęcono również mechanizmom rynkowym i występującym na tych rynkach instrumentom finansowym. Przedstawiony w publikacji p..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Relacje inwestorskie spółek kapitałowych

Relacje inwestorskie spółek kapitał...

Relacje inwestorskie spółek kapitałowych

Gabriela Łukasik redakcja naukowa

Rozwój rynku kapitałowego i gotowość spółek do pozyskiwania kapitału na zorganizowanych rynkach zwiększa rolę relacji inwestorskich i właściwego kształtowania kontaktów z uczestnikami rynku finansowego. Przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać stabilny, długoterminowy dostęp do kapitału, muszą wyznaczyć nowe relacje inwestorskie, aby zabezpieczyć wzrost wartości swoich papierów wartościowych. Niniejsza publikacja stanowi wieloaspektowe ujęcie złożonych problemów związanych z wprowadzaniem i funk..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 47.70 zł

Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wyzwania strategiczne w zarządzaniu...

Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Elżbieta Wrońska-Bukalska redakcja naukowa

Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia strategicznych decyzji wspierających realizację strategii działania oraz determinujących osiągnięcie przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Książka może być wykorzystana zarówno na studiach ekonomicznych stacjonarnych i niestacjonarnych, jak również na studiach podyplomowych i kursach dla absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w przedsiębiorstwach czy bankach. Będzie też pożyteczną lekturą..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

Konsekwencje zmiany obciążeń podatk...

Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

Jan Głuchowski, Krystyna Piotrowska-Marczak, Joanna Fila redakcja naukowa

Publikacja dotyczy problematyki kształtowania systemu podatkowego w Polsce. Podniesione w niej zostały kwestie związane z opodatkowaniem dochodów w szerokim znaczeniu, opodatkowania transakcji finansowych, wpływów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego czy ucieczek przed podatkami...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 55.80 zł

Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych

Finansowanie profilaktycznych progr...

Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych

Izabela Nawrolska

Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest ocena metod, struktury i prawidłowości wydatków przeznaczonych na finansowanie programów oraz wskazanie kierunków zmian ich finansowania ze środków publicznych w Polsce...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału

Faktoring jako jeden z instrumentów...

Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowi...

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Publikacja jest poświęcona trzem ważnym procesom finansowym-zarządzania, zarządzania zobowiązaniami i kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Łączy je faktoring jako instrument, który może być w tych procesach wykorzystywany. W książce po raz pierwszy w Polce zostały opisane etapy i narzędzia zarządzania zobowiązaniami. Treść książki odpowiada na pytanie: jak poprawić skuteczność zarządzania należnościami oraz zobowiązaniami handlowymi  i dzięki temu uzyskać oczekiwaną strukt..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw

Oddziaływanie instytucji interpreta...

Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsię...

Teresa Famulska redakcja naukowa

Książka jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym problematyki instytucji interpretacji podatkowych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Stanowi ona rezultat projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Podatki są istotnym zewnętrznym ogranicznikiem działalności przedsiębiorstw. Oddziaływanie opodatkowania na finanse przedsiębiorstw wiąże się nie tylko z określonym uszczerbkiem w zasobach pieniężnych. Obciążenia podatkowe wpływają na płynność finansową, rentown..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Problemy i zadania

Decyzje finansowe w przedsiębiorstw...

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Problemy i zadania

Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow

Podręcznik może być wykorzystany zarówno na studiach ekonomicznych stacjonarnych i niestacjonarnych, jak również na studiach podyplomowych i kursach dla absolwentów wyższych uczelni zatrudnionych w przedsiębiorstwach, bankach i innych instytucjach finansowych. Będzie też pożyteczną lekturą dla tych, którzy z różnych powodów chcą poznać praktyczną stronę finansów przedsiębiorstwa i nabyć praktycznych umiejętności...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych

Wycena wartości przedsiębiorstwa w ...

Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków fin...

Artur Paździor

W publikacji zdiagnozowano czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji rynków finansowych. W tym celu przeprowadzono ocenę sytuacji finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.W pracy podjęto również próbę zweryfikowania znanych metod pomiaru wartości spółek publicznych...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

Decyzje finansowe w przedsiębiorstw...

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow

Książka adresowana jest do studentów studiujących na kierunkach finansowych, a także menedżerom, którzy chcą zgłębić wiedzę dotyczącą skomplikowanych procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwe...

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce

Kamila Stańczak-Strumiłło

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce to pozycja oparta na autorskiej koncepcji oceny oddziaływania uwarunkowań determinujących rozwój tego rodzaju funduszy. Z książki tej Czytelnik dowie się: - jaka jest istota rozwoju funduszy inwestycyjnych, - jakie czynniki determinują ten rozwój, - jakie miary mogą służyć jego kwantyfikacji, - które uwarunkowania stymulowały lub ograniczały rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992–2011...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

The influence of Polands accession to the euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies

The influence of Polands accession ...

The influence of Polands accession to the euro zone on the internation...

Marian Gorynia, Barbara Jankowska

The book is the result of a research project funded by a grant from Poland’s Ministry of Science and Higher Education. The name of the project was “The influence of Poland’s accession to the euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies” (N N115 257136). The project was carried out in 2009-2010 by a research team consisting of Marian Gorynia (project leader); Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski, Piotr Tarka and Marlena Dzikowska. The main reas..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem

Zrozumieć finanse. Inteligencja fin...

Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem pryw...

Jarosław Tuczko

Czy można być bogatym bez chodzenia do pracy? Czy w wieku ok. 35-40 lat można przejść na wysokopłatną emeryturę? Odpowiedz brzmi – Tak. Problem nie w tym, czy można. Problem brzmi, jak? W odróżnieniu od poprzedniej wersji, czyli Zrozumieć finanse firmy książka ta mówi nie tylko o technice zarządzania finansami, ale sporo miejsca poświęca filozofii finansów. To, co jest nowością w tym wydaniu, to pojawienie się rozdziału „Inteligencja finansowa”. Rozdział ten zapewne wielu osobom popsuje humor..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 85.50 zł

Pokazuje 61 do 75 z 125 (9 Stron)