Finanse

System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa. Obieg informacji

System finansowy małego i średniego...

System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa. Obieg informacji

Elżbieta Wrońska-Bukalska redakcja naukowa

W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia odnoszące się do sektora MSP, głównie w obszarze finansowych aspektów działania i czynników determinujących finansowe decyzje zarządzających przedsiębiorstwami z sektora MSP. Struktura pracy obejmuje trzy części wyodrębnione w zależności od rodzaju omawianych zagadnień. W pierwszej części opisano zagadnienia wstępnie charakteryzujące sektor MSP. Część druga, najbardziej obszerna, obejmuje zagadnienia charakteryzujące system informacji finansowej w prze..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności

Windykacja polubowna i przymusowa. ...

Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelnośc...

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Rynek windykacyjny w Polsce jest jeszcze mało zbadany, mimo że działa na nim wiele podmiotów, a skuteczność odzyskiwania należności jest jednym z podstawowych czynników warunkujących utrzymanie płynności finansowej przez wierzycieli. W książce dokonano charakterystyki całego procesu windykacji w podziale na poszczególne etapy, przedstawiono działania i narzędzia windykacji wykorzystywanych na różnych etapach tego złożonego procesu oraz omówiono podstawowe modele windykacji ze szczególnym uwzględ..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa

Prawne i finansowe aspekty prowadze...

Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębior...

Magdalena Mosionek-Schweda, Barbara Spychała-Krzesaj

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym aspekty księgowe, obowiązki publiczno-prawne (podatki, ubezpieczenia społeczne), a także różnorodne źródła finansowania przedsiębiorstw (dotacje z funduszy europejskich, rynek kapitałowy, kredyt, leasing, itp.). Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne: Załącznik 1. Przykłady wybr..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw

Finansowanie inwestycji przedsiębio...

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw

Rafał Rębilas

Przedmiotem pracy jest analiza źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Analiza ta dokonana jest w odniesieniu do specyficznych uwarunkowań jakie determinowane są przez niestabilne otoczenie gospodarcze, w tym w okresie kryzysu na rynkach finansowych i światowego kryzysu gospodarczego. Prezentowane rozważania powinny wyposażyć zarządzających inwestycjami rzeczowymi w kompetencje, pozwalające na dokonanie racjonalnego wyboru źródła ich finansowania. W tym aspekcie, studia niniejszej prac..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Inwestycje finansowe w koncepcji zr...

Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Bogna Janik

Pojęcie społecznej gospodarki rynkowej i próba zasymilowania tego pojęcia z wieloma dziedzinami życia stają się coraz bardziej powszechne. Prezentowana koncepcja inwestycji finansowych nie jest nowa, jedynie nowatorska jest prezentacja tej koncepcji w ujęciu zrównoważonego rozwoju, jak również wskazanie uwarunkowań dla rozwoju takich inwestycji w Polsce...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa

Analiza fundamentalna. Metody wycen...

Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa

Krzysztof Borowski

W podręczniku zaprezentowano najbardziej popularne metody kalkulacji wartości wewnętrznej akcji. Książka jest bogato ilustrowana przykładami, co ma ułatwić Czytelnikowi opanowanie materiału. Została ona napisana na podstawie zebranych przez autora doświadczeń na rynku kapitałowym, a także na bazie wykładów prowadzonych przez niego w Szkole Głównej Handlowej i licznych kursach z zakresu tematyki rynków finansowych.  ..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych

Strategia finansowa dla Polski 2014...

Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. Fundusze unijne dla przedsię...

Rafał Pawlicki

Książka zawiera informacje na temat projektowanej przez Unię Europejską strategii finansowej na lata 2014–2020. Strategia ta obejmuje cele, priorytety i narzędzia służące realizacji Polityki Spójności UE. Znajduje ona między innymi swój wyraz w podziale środków finansowych wśród państw członkowskich. Bazę opracowania książki stanowiły dokumenty i projekty Unii Europejskiej oraz odpowiednich organów państwowych odpowiadających za wdrażanie pomocy unijnej...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym

Dynamika zależności na globalnym ry...

Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym

Małgorzata Doman, Ryszard Doman

W opracowaniu autorzy przedstawiają rezultaty swoich badań dotyczących zmian w dynamice powiązań na światowym rynku finansowym w latach 1995–2014. Zmiany te są rozważane w kontekście kryzysów gospodarczych oraz procesu globalizacji. Szczególną wagę przykłada się do uwzględnienia wpływu, jaki na wyniki analizy wywiera rzeczywistość rynkowa (niesynchroniczność obserwacji, różne godziny otwarcia rynków, znaczenie walut, w których denominowane sąkwotowania). Zastosowane metody opisu dynamiki powiąza..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 39.60 zł

Finanse behawioralne. Modele

Finanse behawioralne. Modele

Finanse behawioralne. Modele

Krzysztof Borowski

Jeszcze nie tak dawno powszechnie uważano, że inwestorzy operujący na rynkach finansowych zachowują się w sposób racjonalny, niczym kultowy Terminator, w którego postać wcielił się A. Schwarzenegger. Koniec lat 70. XX w., kiedy to pojawiła się teoria perspektywy, pokazał, że tak nie jest. Narodziły się finanse behawioralne cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów. Ba, coraz więcej efektów nie tylko związanych z rynkiem kapitałowym można wytłumaczyć za pomocą teorii wywodzący..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce

Źródła finansowania działalności a ...

Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działając...

Dorota Ostrowska redakcja naukowa

W opracowaniu dokonano analizy wskaźników rentowności obrotu, aktywów i kapitałów własnych oraz wskaźników zadłużenia i płynności finansowej. Prawidłowy ich poziom zależy między innymi od sprawności w zakresie zarządzania kapitałem i oczywiście od zaopatrzenia przedsiębiorstwa w tenże kapitał. Dzięki odpowiedniemu poziomowi zasobów kapitałowych (w szerokim znaczeniu) firmy mogą dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w ich otoczeniu (potrzeby konsumentów, kontrahentów, zmiany polityczne, prawn..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Miary umiejętności i wyczucia rynku

Miary umiejętności i wyczucia rynku

Miary umiejętności i wyczucia rynku

Krzysztof Borowski

Zarządzanie pasywne czy może aktywne? Ten spór trapi od dawna nie tylko profesjonalistów, ale też inwestorów indywidualnych. Każda z tych najbardziej popularnych strategii inwestycyjnych ma plusy i minusy. Jeśli już jednak zdecydowaliśmy się sami zarządzać naszym portfelem lub też skorzystaliśmy z usługi asset management, to czy istnieją miary pozwalające na określenie umiejętności zarządzania portfelem i wyczucia tendencji na rynku? Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie pozytywna – takie mi..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe

Kamil Liberadzki

Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy również analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się ..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych

Miary efektywności zarządzania na r...

Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych

Krzysztof Borowski

W książce zaprezentowane zostały zarówno podstawowe, jak i zaawansowane miary efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym. Bardzo popularne miary oceny, takie jak współczynniki Sharpe’a i Treynora oraz alfa Jensena, należą już do miar klasycznych, a stosowanie ich wymaga przyjęcia wielu założeń dotyczących stóp zwrotu i samych rynków finansowych. Jednak, jak pokazały badania naukowe z lat 90. XX w. i początku XXI w., znaczna część tych założeń nie jest spełniana. W związku z tym pojawiła si..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji

Miary ryzyka na rynku akcji i oblig...

Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji

Krzysztof Borowski

W trakcie procesu inwestycyjnego inwestorzy muszą brać po uwagę oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko. Z pozoru można byłoby sądzić, że określenie ryzyka nie jest aż tak skomplikowane. Jednak uważna analiza problematyki ryzyka i rozkładów stóp zwrotu na rynkach finansowych szybko doprowadza do wniosku, że zagadnienie ryzyka na rynkach finansowych jest o wiele bardziej skomplikowane. W książce zaprezentowane zostały różne miary ryzyka stosowane na współczesnym rynku finansowym, a zwłaszcza na rynku ak..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Sztuka inwestowania w sztukę

Sztuka inwestowania w sztukę

Sztuka inwestowania w sztukę

Krzysztof Borowski

Obcowanie ze sztuką uszlachetnia!!! Jak więc mamy stać się lepszymi ludźmi? To proste, zacznijmy kolekcjonować sztukę, o ile tego jeszcze nie robimy! Na rynku można spotkać wiele książek traktujących o malarzach, kierunkach i stylach sztuki. Ta pozycja jest zupełnie inna. Stara się ukazać najważniejsze tendencje na rynku sztuki, ale od strony inwestowania. Jak bowiem wynika z przeprowadzonych analiz, rynek sztuki wbrew pozorom ma wiele cech wspólnych z rynkami finansowymi. Książka przybliża C..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Pokazuje 46 do 60 z 125 (9 Stron)