Finanse

Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku

Współczesna polityka pieniężna. Per...

Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku

Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko redakcja naukowa

Książka jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów wydziałów ekonomii i zarządzania oraz kierunków finansowych bądź ogólnoekonomicznych – wyższych uczelni ekonomicznych i uniwersytetów oraz innych szkół, prowadzących edukację ekonomiczno-finansową. Wspierać może zarówno kształcenie studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak i studentów uczestniczących w studiach doktoranckich, a także słuchaczy studiów podyplomowych. Książka stanowi podręcznik podstawowy do przedmiotów ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane

Giełda. Podstawy inwestowania. Wyda...

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane

Adam Zaremba

Giełda od A jak „akcja” do Z jak „zysk” Ta książka to skarbnica podstawowych informacji o polskiej giełdzie. Podstawowych, czyli takich, które powinien koniecznie poznać początkujący inwestor, zanim zdecyduje się na ulokowanie środków finansowych w akcjach spółek. Brak tej wiedzy może mieć bardzo negatywne skutki dla portfela osoby rozpoczynającej przygodę z rynkiem akcji. Wydaje się zresztą, że luki w edukacji giełdowej na poziomie podstawowym wykazują także gracze o dłuższym stażu. Probl..

37.11 zł 39.90 zł Cena netto: 37.11 zł

Analiza techniczna. Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory

Analiza techniczna. Średnie ruchome...

Analiza techniczna. Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory

Krzysztof Borowski

Książka stanowi kompendium oscylatorów i wskaźników analizy technicznej, a także średnich ruchomych. Przedstawione zostały podstawy systemów transakcyjnych. Liczne przykłady, ukazują zastosowanie wskaźników i oscylatorów do analizowania wykresów cen aktywów, notowanych na rynkach finansowych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspektów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych

Siła dywersyfikacji w działalności ...

Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspekt...

Aneta Ejsmont, Stanisław Ejdys, Alina Walenia

Najważniejszym przesłaniem monografii jest to, aby przedsiębiorstwa, prowadząc swoją działalność gospodarczą, umiały radzić sobie na co dzień z ryzykiem, aby dobierały asortyment produktów i usług oferowanych przez siebie w taki sposób, żeby zmniejszyć to ryzyko. Książka skierowana jest przede wszystkim do zarządzających przedsiębiorstwami małymi, średnimi i dużymi o różnym profilu działalności, w tym spółek akcyjnych oraz pracowników działów handlowych, finansowych i księgowych, działów anal..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985. Wspomnienia uczestnika wydarzeń

Jak doszło do zadłużenia Polski za ...

Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985. Wspomni...

Witold Bień

Upływa 37 lat od utraty wypłacalności naszego kraju wobec państw Zachodu. W rezultacie zadeklarowana na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku słuszna polityka „otwarcia Polski na Zachód”, która mogła i  powinna była doprowadzić do rozwoju kraju, zakończyła się kryzysem gospodarczym przezwyciężonym dopiero po upływie kilkunastu lat. W książce Witold Bień, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, naświetla bliżej okoliczności, które doprowadziły do tego kryzysu wskutek..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Finanse publiczne w architekturze g...

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Marta Postuła

Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funkcję finansów publicznych. W tym celu wykorzystywane były różne rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty redystrybucyjne. W książce przedstawiona została skala transferów publicznych i złożoność tego procesu. Czytelnicy będą mieli okazję poznać opinie najważniejszych osób w kraju odpowiedzianych za za..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Metody przypisania wyników zarządzania na rynku akcji i papierów dłużnych

Metody przypisania wyników zarządza...

Metody przypisania wyników zarządzania na rynku akcji i papierów dłużn...

Krzysztof Borowski

O ile inwestowanie na rynkach finansowych jest procesem trudnym, to ocena uzyskanych wyników jest jeszcze trudniejsza. Uwaga ta dotyczy w głównej mierze funduszy inwestycyjnych oraz zespołów asset management. Dzięki określonym metodom, zaprezentowanym w tej monografii, proces oceny wyników można podzielić na kilka głównych etapów: pomiar stóp zwrotu z portfela inwestycyjnego, z właściwych benchmarków, ewentualnie z portfeli wzorcowych, następnie przeprowadzenie atrybucji wyników oraz dokonanie a..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Podstawy finansowania spółki akcyjnej

Podstawy finansowania spółki akcyjn...

Podstawy finansowania spółki akcyjnej

Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Czesław Martysz, Piotr Russel, Mich

Od Autorów: Przekazując czytelnikowi tę książkę, mamy nadzieję, że z jednej strony przyczynimy się do ograniczenia chaosu pojęciowego, z drugiej natomiast udzielimy odpowiedzi przynajmniej na część pytań nurtujących badaczy, dla których analiza finansowa i rachunkowość jest nie tylko wymaganym rzemiosłem, ale również pasją i prowadzi do odkryć naukowych...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 71.10 zł

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości

Finansowe aspekty rozwoju przedsięb...

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości

Kazimierz Zieliński redakcja naukowa

Książka skupia się na instrumentach finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. Specyficzne problemy finansowe dotyczą firm wchodzących na rynek. Nowe formy zatrudnienia lub samo zatrudnienia wymagają elastycznych źródeł finansowania. Wsparciem dla firm wchodzących na rynek są fundusze podwyższonego ryzyka - venture capital, private equity. W sektorach kreatywnych nowym narzędziem finansowania jest crowdfunding. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej czynnikiem gospodarczym o rosnącym z..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Wykup lewarowany. Sposób akwizycji firm

Wykup lewarowany. Sposób akwizycji ...

Wykup lewarowany. Sposób akwizycji firm

Zbigniew Kuryłek

Książka przedstawia w przystępny sposób teoretyczne i praktyczne aspekty transakcji fuzji i przejęć. Ukazuje ich wpływ na działalność przedsiębiorstw. Skupia się na analizie łączenia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wykupów lewarowanych (LBO).Zawartymi w książce informacjami i badaniami mogą być zainteresowani przedsiębiorcy planujący rozwój działalności biznesowej, zarządzający przedsiębiorstwami prezesi i menedżerowie, a także studenci kierunków ekonomicznych i finansowych, pragną..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe księgowe i finansowe

Finansowanie działalności przedsięb...

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe księgowe...

Elżbieta Wrońska-Bukalska redakcja naukowa

Książka prezentuje zagadnienia związane ze sposobami finansowania (w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego, podział wyniku finansowego, wypłata dywidendy, zatrzymanie zysku, pozyskanie kredytu, emisja obligacji, pozyskanie leasingu operacyjnego, finansowego) z uwzględnieniem opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT zarówno na etapie pozyskania, jak i spłaty danego źródła. Przedstawione są również sposoby księgowania pozyskania, jak i spłaty danego źródła (łącznie z opłatami dodatkow..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarunkowania, procesy, decyzje

Współpraca jednostek samorządu tery...

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowy...

Beata Z. Filipiak, Magdalena Zioło redakcja naukowa

Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce stało się impulsem dla rozwoju licznych płaszczyzn współpracy i kooperacji jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Znaczenie i zakres współpracy JST z instytucjami rynku finansowego ewoluuje wraz z ilością i różnorodnością ich zadań oraz szansami i wymogami kreowanymi przez otoczenie. Opracowanie prezentuje próbę kompleksowego przedstawienia popytu JST na usługi finansowe przez pryzmat zadań i specyfiki ich funkcjonowania. Au..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Kapitał i kryzysy finansowe. Perspektywa historyczna

Kapitał i kryzysy finansowe. Perspe...

Kapitał i kryzysy finansowe. Perspektywa historyczna

Halina Zadora

Monografia poświęcona kapitałowi pozostaje w ścisłym związku z dokonaniami teorii ekonomicznej i przemianami rzeczywistości gospodarczej. Książka jest osadzona w realiach historycznych po to, by wykazać, że kapitał co do swej istoty nie zmienia się. Jest taki, jaki jest i jaki był zawsze. Nawet wtedy, kiedy społeczeństwa nie uświadamiały sobie jego istnienia, on istniał w formie prymitywnej. Jeśli postrzega się go inaczej, to dlatego, że zmieniły się warunki, w których przychodzi mu być...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Rynek kapitałowy bez tajemnic

Rynek kapitałowy bez tajemnic

Rynek kapitałowy bez tajemnic

Leszek Dziawgo redakcja naukowa

Jak i w co inwestować?Co wybrać? Akcje? Obligacje? Giełdę?Fundusze inwestycyjne? Waluty?Odpowiedzi na te ważne pytania można znaleźć w tym właśnie poradniku.Jak wiadomo, rynek finansowy oferuje wiele atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych i warto je przemyśleć. Cel inwestycji to oczywiście zysk, który może nam się bardzo przydać w realizacji celów życiowych własnych lub rodziny. Dajmy sobie szansę na poprawę swojej sytuacji finansowej, mając jednak na uwadze również ryzyko.Pamiętajmy, że aby odn..

26.10 zł 29.00 zł Cena netto: 26.10 zł

Skarbnik korporacyjny

Skarbnik korporacyjny

Skarbnik korporacyjny

Katarzyna Kreczmańska-Gigol redakcja naukowa

Pierwsza książka w Polsce poświęcona skarbnikowi korporacyjnemu napisana przez naukowców i praktyków. Skarbnik w korporacji jest menedżerem finansowym zwykle na równoległym stanowisku do głównego księgowego i kontrolera finansowego. Funkcja zarządzania skarbem koncentruje się na bieżącym zarządzaniu finansami, a zwłaszcza na zarządzaniu płynnością finansową. Powinna być wykonywana również w przedsiębiorstwach niebędących częścią międzynarodowych korporacji. Przeniesienie funkcji skarbowości ..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Pokazuje 16 do 30 z 125 (9 Stron)