Ekonomia

W poszukiwaniu animatora edukacji zrównoważonego rozwoju dla społeczności lokalnych

W poszukiwaniu animatora edukacji z...

W poszukiwaniu animatora edukacji zrównoważonego rozwoju dla społeczno...

Edukacja zrównoważonego rozwoju to temat, który wymaga upowszechniania z uwagi na jego wieloaspektowość. Mimo dostępności do wiedzy, społeczeństwo cechuje się niewystarczającym poziomem świadomości i aktywności w zakresie ochrony środowiska i zdrowia w życiu codziennym. Edukacja jest wyzwaniem pedagogicznym, powinna uwzględniać koncepcję kształcenia przez całe życie (lifelong learning).Książka przedstawia metody i techniki współpracy animatorów ze społecznością lokalną – współpracy mającej na ce..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Ekologiczny kapitał w perspektywie społeczeństwa wiedzy XXI wieku

Ekologiczny kapitał w perspektywie ...

Ekologiczny kapitał w perspektywie społeczeństwa wiedzy XXI wieku

Świadomość społeczna z zakresu konieczności budowania ekologicznego kapitału jest kluczowym zagadnieniem w obliczu problemu degradacji środowiska przyrodniczego. Znajomość celów zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem poszanowania dobrobytu kolejnych pokoleń to za mało, aby wdrażać strategię naprawczą na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Istotna jest aktywizacja społeczeństwa do zastosowania wiedzy w praktycznym ujęciu. Na podstawie wyników badań wykazano, że dialog obywatelski może zagwa..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Konkurencyjność małych miast w Polsce i jej uwarunkowania

Konkurencyjność małych miast w Pols...

Konkurencyjność małych miast w Polsce i jej uwarunkowania

Konkurencyjność uznawana jest za jeden z podstawowych mechanizmów ekonomicznych. Uwzględniając kierunki polityki regionalnej, w których zwraca się m.in. uwagę na wzmacnianie potencjału konkurencyjnego jednostek terytorialnych, konkurencyjność małych miast należy uznać za zjawisko naturalne i spójne, powstałe w następstwie konkurencyjności dużych miast czy regionów.Książka koncentruje się na trzech aspektach konkurencyjności małych miast: społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. W warstwie em..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

Własność intelektualna w kształtowa...

Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

Strategiczne zarządzanie własnością intelektualną może być dla wielu przedsiębiorstw źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Monografia skupia się na problematyce wyboru skutecznych strategii, taktyk oraz działań i procesów zmierzających do powstania nowatorskiego rozwiązania lub nowego produktu, czy pozyskiwania ich na zewnątrz, np. w drodze nabycia licencji bądź praw wyłącznych na produkt lub technologię już istniejące na rynku. Autorzy analizują strategię własności intelektualnej jako ogólną..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Inwestowanie w wartość na rynku akcji

Inwestowanie w wartość na rynku akc...

Inwestowanie w wartość na rynku akcji

Podstawowe zasady inwestowania w wartość (value investing) zostały sformułowane w latach 30. XX wieku przez Benjamina Grahama. Popularność tej filozofii inwestycyjnej jest w znacznej mierze rezultatem tego, że jej adeptami są znani inwestorzy, m.in. Warren Buffett, Seth Klarman, Charles Munger, Joel Greenblatt, oraz rozpowszechnienia się przekonania, że ma ona wyjątkowy potencjał generowania zysków w długim okresie. Pomimo tego widoczny jest brak kompleksowych badań nad ewolucją i obecnym stane..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej

Transformacja organizacyjna w persp...

Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej

Transformacja organizacyjna to proces zmiany w strukturze, kulturze, procesach i działaniach organizacji, mający na celu zwiększenie efektywności, adaptacyjności i konkurencyjności firmy. Transformacja organizacyjna może być spowodowana zmianami w otoczeniu firmy, takimi jak zmiany technologiczne, społeczne lub rynkowe, a także wewnętrznymi czynnikami, takimi jak zmiana strategii czy restrukturyzacja firmy. Proces transformacji organizacyjnej często wymaga zmiany mindsetu pracowników, wprowad..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Modelowanie i symulacja wieloagentowa w badaniach zachowań konsumentów

Modelowanie i symulacja wieloagento...

Modelowanie i symulacja wieloagentowa w badaniach zachowań konsumentów

Celem monografii jest zapoznanie Czytelnika z podstawami metodologicznymi analizy zachowań konsumenckich z wykorzystaniem modelowania i symulacji wieloagentowej, a także przedstawienie wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych przez Autorkę. W pięciu rozdziałach omówione zostały m.in.: uwarunkowania zachowań konsumentów na współczesnym rynku oraz kluczowe czynniki wpływające na te zachowania, metody modelowania zachowań konsumentów oraz przesłanki zastosowania modelowania i symulacji wieloage..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Neuronauka konsumencka. Badania zachowań konsumentów z zastosowaniem elektroencefalografii i wybranych technik biometrycznych

Neuronauka konsumencka. Badania zac...

Neuronauka konsumencka. Badania zachowań konsumentów z zastosowaniem e...

Neuronauka konsumencka zajmuje się teorią podejmowania decyzji przez człowieka, wynikającą z nieuświadomionych i na ogół niewyjaśnionych mechanizmów zachodzących w jego mózgu. W monografii przedstawiono, w zrozumiały sposób, neurobiologiczne metody, techniki i narzędzia (m.in.: EEG, GSR, eye tracking), wykorzystywane w ekonomii behawioralnej w obszarze neuronauki konsumenckiej. Autorka przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz opisuje własne doświadczenia i spostrzeżenia na temat pr..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Pakiet: Bankructwa

Pakiet: Bankructwa

Pakiet: Bankructwa

Pakiet zawiera:1. Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy2. Bankructwa. Tom 2. Banki i SKOK-i3. Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa i konsumenci..

185.00 zł Cena netto: 176.19 zł

Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa i konsumenci

Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa...

Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa i konsumenci

Niestabilne czasy, jakich obecnie jesteśmy świadkami, na skutek pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie pokazują jednoznacznie, że problematyka zagrożenia finansowego i bankructw przedsiębiorstw oraz osób fizycznych jest ważna i ciągle aktualna. Książka porusza tematykę upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, tzw. upadłości konsumenckiej. W sposób szczegółowy ukazuje kwestie upadłości - w ujęciu zarówno ekonomicznym, jak i prawnym - oraz zagadnien..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Projekty inwestycyjne. Jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju

Projekty inwestycyjne. Jak nie wpaś...

Projekty inwestycyjne. Jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego roz...

Treści publikacji przedstawione są na podstawie doświadczenia autorów w obszarze bankowości, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz finansów publicznych. Skupiają się oni na wyjaśnieniu zasad, omówieniu procedur i prezentacji zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzędzi niezbędnych dla budowy finansowego modelu projektu rozwojowego, oceny jego efektywności, wrażliwości i związanego z nim ryzyka. W książce wskazane są praktyczne możliwości aplikacyjne róż..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bankructwa. Tom 2. Banki i SKOK-i

Bankructwa. Tom 2. Banki i SKOK-i

Bankructwa. Tom 2. Banki i SKOK-i

Tom 2 serii Bankructwa analizuje bankructwa banków: centralnych, komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ów, zwłaszcza na rynku polskim ostatnich lat. Jedyna taka książka na rynku – powinien ją przeczytać każdy klient banku i osoba zainteresowana gospodarką. Nie tylko „krwiste” opowieści o tyleż spektakularnych, co nierzadko już nieco zapomnianych plajtach kilkudziesięciu polskich banków i SKOK-ów z ostatnich trzech dekad. Na ponad 400 stronach przepełnionych „gęstą” treścią, odniesieniami do aktual..

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Ekosystem przedsiębiorczości. Uwarunkowania i źródła finansowania

Ekosystem przedsiębiorczości. Uwaru...

Ekosystem przedsiębiorczości. Uwarunkowania i źródła finansowania

Monografia zawiera wyniki badań naukowych o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym oraz empirycznym dotyczące uwarunkowań i form ekosystemu przedsiębiorczości oraz roli przedsiębiorczości i innowacyjności w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac badawczych są efektem pogłębionych studiów literaturowych oraz badań ilościowych i jakościowych, które zostały zaprezentowane w dziesięciu rozdziałach, obejmujących rolę i formy ekosystemu przedsiębiorczości, uwarunkowania ..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie

Misselling na polskim rynku finanso...

Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapob...

W monografii dokonano analizy ryzyka związanego z transakcjami zawieranymi na polskim rynku finansowym, określanymi mianem chybionej sprzedaży. Pokazano, że przyczyny występowania tego zjawiska leżą zarówno po stronie sprzedawców, jak i konsumentów. Odbiorcami publikacji są studenci studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, pracownicy naukowi, uczestnicy rynków finansowych (sprzedawcy produktów finansowych i ich nabywcy oraz ich przełożeni i osoby zarządzające i..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorz...

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

Monografia stanowi pierwszy tom cyklu monografii pod wspólnym tytułem Bankructwa. Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne, zatem wymagają dalszej eksploracji naukowej. Problematyka długu i bankructwa państw oraz jednostek samorządowych jest szeroko opisywana w literaturze z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa, niemniej jej złożoność oraz nieprzewidywalne zdarzenia wpływające na sta..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pokazuje 1 do 15 z 220 (15 Stron)