• Hans Gross. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki

 • Autor: Jerzy Kasprzak opracowanie i przekład
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-62-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 562/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 115.00 zł

  103.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Dzieło Hansa Grossa pt. Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki stanowi „pomnik ”prawa. Księga nigdy nie była tłumaczona na język polski. Pomimo upływu około 120 lat od jej napisania jej treści są obecnie jak najbardziej aktualne i zadziwiają właśnie swoją ponadczasowością. Hans Gross był nie tylko „ojcem kryminalistyki”, autorem pierwszego w świecie podręcznika, ale także genialnym wizjonerem. To czyni ową księgę aktualną i dzisiaj.

Książka skierowana jest do prawników zajmujących się szeroko rozumianym prawem karnym, postępowaniem karnym, kryminalistyką i kryminologią; prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców  prawnych, pracowników organów ścigania (Policja, ABW, ŻW, SG i inne), osób interesujących się kryminalistyką i kryminologią, studentów kierunków prawo, administracja, bezpieczeństwo, doktorantów, a także dla pracowników naukowych. Wymienione grupy zawodowe znajdą w niej zasady, którymi powinny się kierować w swojej codziennej pracy zawodowej.

Spis treści:

Wprowadzenie
HANS GROSS – epoka, życie i twórczość
PRZEDMOWA HANSA GROSSA do wydania 3
PRZEDMOWA HANSA GROSSA do wydania 4
Słowo wstępne

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I. O instytucji sędziego śledczego

1. Uwagi ogólne
2. Przygotowanie sędziego śledczego
3. Zadania sędziego śledczego
4. Jak powinien postępować sędzia śledczy w swojej pracy
5. O uprzedzeniach w sprawie
6. O niektórych cechach sędziego śledczego
7. O znajomości ludzi
8. O konieczności orientowania się
9. Sędzia śledczy a sąd przysięgłych
10. „Ekspedycyjny” sędzia śledczy
11. O porządku kancelaryjnym

Rozdział II. O przesłuchaniach

1. Uwagi ogólne
2. Przesłuchanie świadków
3. Przesłuchanie podejrzanego

Rozdział III. O prowadzeniu oględzin i innych czynności na miejscu przestępstwa

1. Czynności przygotowawcze
2. Porządek działań sędziego śledczego na miejscu przestępstwa
3. Sporządzanie protokołu
4. Przeszukanie

Rozdział IV. Działania przygotowawcze przed wyjazdem na miejsce przestępstwa

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział V. O ekspertach i o ich znaczeniu we wstępnym śledztwie


1. Uwagi ogólne
2. O lekarzu sądowym i jego pracy
3. O badaniach mikroskopowych
4. O badaniach chemicznych
5. O badaniach fizycznych
6. O badaniach w zakresie mineralogii, zoologii i botaniki
7. O badaniach broni palnej
8. O ekspertach w zakresie badań dokumentów
9. O ekspertach w zakresie fotografii
10. O antropometrii
11. O daktyloskopii
12. Określenie tożsamości osób metodami geometrycznymi
13. O wynagrodzeniu ekspertów

Rozdział VI. O prasie codziennej

Rozdział VII. O różnych metodach stosowanych przez przestępców


1. Zmiana wyglądu zewnętrznego
2. Podawanie fałszywych nazwisk i imion
3. Symulacja choroby i ułomności fizycznych
4. Tajne znaki w środowisku przestępców

Rozdział VIII. O języku przestępców

Rozdział IX. Cyganie, ich życie i charakterystyka


1. Uwagi ogólne
2. Jak Cyganie dokonują kradzieży
3. O porywaniu dzieci przez Cyganów
4. Religia Cyganów i ich dobre cechy
5. Narzędzia do popełniania przestępstw i trucizny
6. Zachowanie się Cyganów przed sądem
7. Imiona Cyganów
8. O niektórych cechach fizycznych Cyganów
9. Cygańskie powiedzenia

Rozdział X. O przesądach

1. Przesądy dotyczące przedmiotów pozostawionych na miejscu przestępstwa
2. Przesądy dotyczące noszonych przy sobie rzeczy
3. Sztuka wróżenia z kart i inne metody przepowiadania
4. Szukanie skarbów, wyjaśnianie snów i chiromancja
5. Przesądy dotyczące przysięgi

Rozdział XI. Wiadomości o broni

1. Broń palna – uwagi ogólne
2. Rodzaje broni palnej
3. Materiały strzeleckie
4. O przedmiotach rażonych
5. Broń sieczna i kłująca – uwagi ogólne

Rozdział XII. O wykonywaniu szkiców, modelowaniu i innych metodach zabezpieczania śladów

1. Uwagi ogólne
2. O rysowaniu
3. O rysowaniu przy pomocy siatki
4. O modelowaniu
5. O odlewach i odciskach
6. Powielanie rysunków i dokumentów pisanych
7. O zestawianiu porwanych kawałków papieru
8. O dokumentach spalonych

Rozdział XIII. O śladach ludzkich stóp i innych śladach ruchu


1. Uwagi ogólne
2. O odnajdywaniu i oględzinach śladów stóp
3. O powstawaniu śladów stóp
4. Wykonywanie odlewów śladów wgłębionych w podłożu
5. O śladach innego rodzaju

Rozdział XIV. O śladach krwi

1. Odnajdywanie śladów krwi
2. Opisywanie śladów krwi w protokole i szkicowanie tych śladów
3. Zabezpieczanie śladów krwi
4. Odzyskiwanie śladów krwi, które starano się zniszczyć
5. Odbitki linii papilarnych
6. Przechowywanie śladów krwi

Rozdział XV. O czytaniu zaszyfrowanych listów

1. Uwagi ogólne
2. Różne systemy szyfrowania
3. O czytaniu szyfrów

Rozdział XVI. O obrażeniach ciała

1. Uwagi ogólne
2. Obrażenia zadane narzędziem tępym
3. Obrażenia zadane narzędziem ostrym
4. Rany postrzałowe
5. Obrażenia przy uduszeniu i powieszeniu
6. O zwłokach wydobytych z wody
7. O otruciach
8. O uszkodzeniach zwłok
9. Spędzenie płodu

Rozdział XVII. O kradzieży

1. Uwagi ogólne
2. Wywiad złodziejski
3. Inne działania przygotowawcze do kradzieży
4. Przybory złodziejskie
5. Współsprawcy
6. O dokonywaniu kradzieży

Rozdział XVIII. O oszustwach

1. Uwagi ogólne
2. Fałszerstwa dokumentów
3. O podrabianiu pieczęci
4. O oszustwach w handlu końmi
5. O szulerstwie
6. Oszustwa dotyczące starych przedmiotów i dzieł sztuki

Rozdział XIX. O podpaleniach

1. Uwagi ogólne
2. Samozapalenia

Rozdział XX. O nieszczęśliwych wypadkach na kolei, w fabrykach itp.

Rozdział XXI. O prowadzeniu wyceny mienia

Bibliografia dotycząca opracowania

Prof. dr hab. Ewa Gruza:

Nie ulega wątpliwości, że nie ma drugiej pozycji w kryminalistycznej literaturze światowej, którą cytowałoby tak wielu, nigdy nie mając tej pozycji w ręku. Powód niestety oczywisty. Mimo upływu ponad 120 lat od wydania tego dzieła, nigdy nie zostało przetłumaczone na język polski. Dzisiaj stajemy przed szansą, że to, co jest dziełem stulecia dla wszystkich kryminalistyków na świecie, będzie miało polskie wydanie. (…) Mamy do czynienia z fenomenalnym dziełem Hansa Grossa, które wreszcie można przeczytać w rodzimym języku oraz zrozumieć fascynację prof. Jerzego Kasprzaka książką Grossa, która doprowadziła do tego, że coś co było nieosiągalne dla większości, stanie się za chwilę dostępne dla coraz szerszego grona osób zajmujących się kryminalistyką. To wspaniałe dzieło genialnego Hansa Grossa, twórcy i wizjonera kryminalistyki. Zapewne przyszli czytelnicy książki będą zaskoczeni, jak wiele omawianych współcześnie metod, czynności, pomysłów na prowadzenie postępowań, opisał wcześniej Hans Gross. Jego stwierdzenia, podawane zasady, wyciągane wnioski są w pełni aktualne do dzisiaj. Każdy adept nauki kryminalistyki (student, doktorant), pracownik naukowy, prokurator, sędzia, adwokat, radca prawny, policjant powinni to dzieło przeczytać i dokładnie przemyśleć, jak opisane zasady, reguły wdrożyć w swoim codziennym działaniu. Jest to bowiem praca ponadczasowa.

Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW w Bydgoszczy:

Recenzowana książka jest bardzo wartościowa poznawczo, gdyż przedstawia postać i dzieło Hansa Grossa jako ojca kryminalistyki. Czytelnik dzięki lekturze tego dzieła zyska szczególnie cenne informacje o znaczeniu nie tylko historycznym. Zadziwia, ile poglądów tego uczonego jest aktualnych obecnie. Lekturę tego dzieła polecać zatem należy wszystkim w jakimkolwiek wymiarze zajmujących się kryminalistyką i innymi naukami jej bliskimi, w szczególności materialnym i procesowym prawem karnym.

Jerzy Kasprzak opracowanie i przekład
prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Autor ponad 170 publikacji z zakresu kryminalistyki i procesu karnego, teorii opiniowania przez biegłego i prawa dowodowego oraz prawa muzułmańskiego. W ramach kryminalistyki specjalizuje się w metodach identyfikacji człowieka oraz w badaniach broni i balistyce. Biegły sądowy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Uczestnik misji wojskowych i pokojowych ONZ.

Książki tego autora

BIBLIOGRAFIA dotycząca opracowania

Ackerman M.J., Podstawy psychologii sądowej, Gdańsk 2005.
Adamczak S., Hanausek T., Jarosz J., Kryminalistyka. Zagadnienia wybrane, cz. I, Kraków 1971.
Altman H., Atlas trujących roślin i jadowitych zwierząt, Warszawa 2004.
Augustynek A., Sugestia. Manipulacja. Hipnoza, Warszawa 2008.
Bilikiewicz T. (red.), Psychiatria kliniczna, Warszawa 1979.
Black R., Tajne kulty zła, Warszawa 2010.
Borowski P., Pawłowski F., Pożary, przyczyny, przebieg, dochodzenia, Warszawa 1981.
Bożyczko Z., Język i pseudonimy złodziejskie, „Problemy Kryminalistyki”, nr 28/1960.
Bożyczko Z., Wywiad włamywacza, „Problemy Kryminalistyki”, nr 49/1964.
Bożyczko Z., Tatuaż i jego rola w walce z przestępczością, „Służba MO”, nr 3(60), 1967.
Bożyczko Z., Kradzież z włamaniem i jej sprawca, Warszawa 1970.
Bożyczko Z., Bielecki J., Kradzieże kieszonkowe, Warszawa 1962.
Brown G.I., Historia materiałów wybuchowych, Warszawa 2001,
Brzęk W., Próba periodyzacji dziejów polskiej kryminalistyki, „Problemy Kryminalistyki”, nr 150, 1981.
Brzęk W., Pionierzy kryminalistyki polskiej, „Problemy Kryminalistyki”, nr 155, 1982.
Brzęk W., Kilka uwag na temat zakresu czasowego dziejów kryminalistyki, [w:] Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki, Katowice 1983.
Buszko J., Grodziski S., red. Wielka historia świata, Tom 10, Świat od Wiosny Ludów do
I wojny światowej, Warszawa 2006.
Całkiewicz M., Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, „Problemy Kryminalistyki”, nr 259/2008.
Całkiewicz M., Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym, „Problemy Kryminalistyki”, nr 260/2008.
Całkiewicz M., Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Warszawa 2010.
Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011.
Chwalba A. (red.), Wielka historia świata, Tom 9, Świat w latach 1800–1850, Warszawa 2006.
Chodkiewicz K., Technika i taktyka kryminalna. Podręcznik dla organów bezpieczeństwa i sędziów śledczych, Przemyśl 1931.
Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955.
Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1973.
Cieślak M., Spett K., Wolter W., Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1977.
Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001.
Czeczot Z., Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Warszawa 1971.
Czeczot Z., Czubalski M., Zarys Kryminalistyki, Warszawa 1972.
Czeczot Z., Tomaszewski T., Podstawy kryminalistyki ogólnej, Warszawa 1989.
Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996.
Czisnikow W.N., A.A. Lewenstim – pierwyj propagandist trudow Gansa Grossa i nauki kriminalistiki w Rosijskoj Impierii, „Kriminalisticznij wisnik”, nr 1 (21), Kijów 2014.
DiMaio V.J., DiMaio D., Medycyna sądowa, Wrocław 2001.
Dębiński Z., Kozieł T., Niziałek Z., Antropologia kryminalistyczna, Warszawa 1994.
Dienes G.M., Gross-Stadt. Hanss Gross und sein Lebensmittelpunkt Graz, [w:] Ch. Bachhiesl, G. Kocher, T. Mühlbacher (red.), Hans Gross – ein „Vater‟ der Kriminalwissenschaft, Wiedeń 2015.
Escande R., Czarna księga rewolucji francuskiej, Dębogóra 2015.
Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.
François-Eugène Vidocq, Pamiętniki, Warszawa–Kraków 2015.
Gąstał W., Sposoby nielegalnego porozumiewania się aresztowanych, „Służba MO”, nr 4–5/
1971 i nr 6/1971.
Gebhard H., Wolność, równość, morderstwo. Zbrodnie rewolucji francuskiej, Kraków 2017.
Gierasimow M.M., Wostanowlienije lica po czieriepu, Moskwa 1955.
Gierowski J.K., Jaśkiewicz Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2008.
Girdwoyń P., Valjean czy Javert? Eugène Vidocq’a historia prawdziwa, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, Tom VIII, Warszawa 2004.
Girdwoyń P., Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, Warszawa 2001.
Goc M., Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej – wykorzystanie nowych metod
i technik badawczych, Warszawa–Szczecin 2016.
Goc M., Moszczyński J., (red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007.
Gołębiowski J., Profilowanie kryminalne, Warszawa 2008.
Good P.I., Applying statistic in the courtroom, Londyn 2001.
Górski F., Czarna księga, Tom I i II, Warszawa 2016.
Grassberger R., Pioneers in Criminology XIII – Hans Gross (1847–1915), „Journal of Criminal Law and Criminology”, Vol. 47, nr 4, 1957.
Gross H., Rukowodstwo dlia sudiebnych sliedowatieliej kak sistiema kriminalistiki, Petersburg 1908, reprint Moskwa 2002.
Gross H., Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, Monachium 1916.
Gross H., Rukowodstwo k rassliedowaniju priestuplienii, Moskwa 1930.
Gross H., Criminal investigation. A practical textbook for magistrates, [w:] R.L. Jackson (red.) Police officers and lawyers, Londyn 1962.
Gruza E., Przyczynek do zagadnienia dopuszczalności i wykorzystania „dowodów naukowych” w procesie karnym, Przegląd Sądowy, 1995, Nr 7/8.
Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2017.
Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008.
Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Warszawa 2020.
Grzegorczyk T., Kilka refleksji na temat sugestii wprowadzenia instytucji sędziego śledczego, [w:] red. P. Hofmański, Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010.
Grzelak B., Solarz A., (red.), Ślady. Metodyka ujawniania i zabezpieczania śladów oraz pobierania materiału porównawczego, Warszawa 1967.
Grzeszyk C., Daktyloskopia, Warszawa 1992.
Grzywo-Dąbrowski W., Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1957.
Gurgul J., Sprzężenie: biegły – prokurator (policjant). „Problemy Kryminalistyki”, nr 216/
1997.
Gurgul J., Wybrane problemy w kontaktach organu procesowego z biegłym, „Problemy Kryminalistyki”, nr 244/2004.
Gutekunst W., Kryminalistyka, Warszawa 1974.
Hachulski P., Kryminalistyczna problematyka katastrof kolejowych, Warszawa 1975.
Hamerliński-Dzierożyński A., O kartach, karciarzach, grach poczciwych i grach szulerskich, Kraków 1976.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996.
Haring E., (red.), Gerichts Ballistik, Berlin 1979.
Hartink A.E., Encyklopedia pistoletów i rewolwerów, Bielsko-Biała 2002.
Harrington J.F., Opowieść kata. Z pamiętnika mistrza Frantza Schmidta z Norymbergi,
Poznań 2015.
Heard B.J., Handbook of Firearms and Ballistics. Examining and Interpreting Forensic
Evidence, Oxford 2009.
Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Warszawa 1998.
Henneberg M., Skrzydlewska E., Zatrucia roślinami wyższymi i grzybami, Warszawa 1984.
Herman E., Trucizna, czyli jak pozbyć się wrogów po królewsku, Kraków 2019.
Hołyst B., Kryminalistyczna problematyka pożarów, Warszawa 1962.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2016.
Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2018.
Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2018.
Horoszowski P., Chaotyczny intuicjonizm czy wiedza?, Warszawa 1949.
 Horoszowski P., Kryminalistyka, Warszawa 1958.
Horoszowski P., Śledcze oględziny miejsca, Warszawa 1959.
Horoszowski P., Od zbrodni do kary, Warszawa 1963.
Jakliński A., Marek Z., Medycyna sądowa dla prawników, Kraków 1999.
Jusupow W.W., Kriminalistika w Ukraini u XX−XXI stolitiach, Kijów 2018.
Jusupow W.W., Priedmiet kriminalistiki: etapi formuwania ta suczasni pidchodi, „Tieorija ta praktika sudowoj ekspiertizy i kriminalistiki”, nr 18, Kijów 2018.
Juszka K., Wersja kryminalistyczna, Kraków 1997.
Kafka F., Proces, Kraków 2014.
Kanigowski H., Stępniak K., Złodziej kieszonkowy i jego ofiara, Warszawa 1991.
Kasprzak J., Kryminalistyka, podręcznik dla Żandarmerii Wojskowej, cz. I, Technika kryminalistyczna, Warszawa 1995.
Kasprzak J., Kryminalistyka – podręcznik dla Żandarmerii Wojskowej, cz. II, Metodyka badania miejsca zdarzenia, Warszawa 1995.
Kasprzak J., Otoskopia kryminalistyczna. System identyfikacji. Zagadnienia dowodowe, Olsztyn 2003.
Kasprzak J., Błędy w jednej sprawie, czyli jeszcze raz o potrzebie znajomości kryminalistyki przez prawników, [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz (red.), Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki, Toruń 2010,
Kasprzak J., Odontoskopia kryminalistyczna, Olsztyn–Szczecin 2011.
Kasprzak J., Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Szczytno 2013.
Kasprzak J., Niecodzienne możliwości identyfikacji daktyloskopijnej, [w:] J. Moszczyński, D. Sołodow, I. Sołtyszewski (red.), Przestępczość, dowody, prawo. Księga jubileuszowa Prof. Bronisława Młodziejowskiego, Olsztyn 2016.
Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys systemu, Warszawa 2015.
Kędzierski W. (red.), Technika Kryminalistyczna, Szczytno 2002.
Kędzierska G., Kędzierski W. (red.), Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011.
Kocher G., Der Privatmann Hans Gross, [w:], (red.) Ch. Bachhiesl, G. Kocher, T. Mühlbacher, Hans Gross – ein „Vater“ – der Kriminalwissenschaft, Wiedeń 2015.
Konieczny J., Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki?, „Państwo i Prawo”, zeszyt 1(791), Warszawa 2012.
Konieczny J., Kryminalistyczny leksykon śledztwa, Opole 2020.
Konieczny J., Szostak M., Profilowanie kryminalne, Warszawa 2011.
Kozdrowski S., Oględziny miejsca zdarzenia, cz. I i II, Legionowo 1991.
Królikiewicz T., Bagnety, Warszawa 2002.
Krzymuski E., Wykład procesu karnego, Kraków 1922.
Kwaśniewicz W., Leksykon dawnej broni palnej, Warszawa 2004.
Kwaśniewicz W., Dzieje szabli w Polsce, Warszawa 2002.
Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 2011.
Kulicki M., Kryminalistyczne problemy użycia broni palnej. Na przykładzie badań kbk AK, kal. 7,62 mm, Warszawa–Poznań 1972.
Kulicki M., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994.
Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009.
Kustanowicz S., Badania broni palnej, Warszawa 1959.
Leśniewski P., Entomologia medyczno-kryminalna. Identyfikacja i zabezpieczenie śladów entomologicznych, Piła 2018.
Lewenberg B., Schaff L., Kryminalistyka, Warszawa 1949.
Liewi A.A. (red.), Osmotr miesta proisszestwija – sprawocznik sliedowatielia, Moskwa 1982.
Lombroso C., Człowiek zbrodniarz, Warszawa 1891.
Lombroso C., Geniusz i obłąkanie, Warszawa 1987.
Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódź 1937.
Lugs J., Handfeuerwaffen, t. 1 i 2, Berlin 1986.
Luke A., Lang A., Sztuka grafologii, czyli Twój podpis mówi za Ciebie, Wrocław 1993.
Lynn Mc F., Słynne procesy. Sprawy, które tworzyły historię, Warszawa 1996.
Marcinkowski T., Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1993.
Milewski S., Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy, Warszawa 2009.
Milewski S., Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 2009.
Mitura H., Poszukiwanie przestępców spośród wędrownej ludności cygańskiej, „Służba MO”, nr 4(19)/1960.
Moszczyński J., Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki, Warszawa 1997.
Morawski J., Gestowe i mimiczne kody przestępców, „Problemy Kryminalistyki”, nr 58/
1965.
Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992.
Mühlbacher T., Der Staatsdiener Hans Gross, [w:], Ch. Bachhiesl, G. Kocher, T. Mühlbacher (red.), Hans Gross – ein „Vater‟ – der Kriminalwissenschaft, Wiedeń 2015.
Muller H., Kolling H., Europäische Hieb- und Stichwaffen, Berlin 1986.
Nieżurbida S.I., Hans Gross; liudina, wczienij, wczitiel, „Wisnik Akademii Prokuratury Ukrainy”, nr 3, Kijów 2006.
Nieżurbida S.I., Diaczuk M.P, Sabadasz R.W., Zagorodna N.M., Hans Gross – Bibliograficzieskij pokażczik, Czerniowce 2015.
Olbrycht J., Medycyna sądowa w procesie karnym, Warszawa 1957.
Opalska-Kasprzak A., Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Warszawa 2018.
Perrot M. (red.), Historia życia prywatnego, tom 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, Wrocław, Warszawa, Kraków 2006.
Piskorski K., O potrzebie badania żargonu przestępców, „Problemy Kryminalistyki”,
nr 8/1957.
Pochmara-Wysoczyńska Z., Znaczenie tatuaży, „Służba MO”, nr 2(131), 1979.
Podręcznik policyjny prawa karnego, ustawy o postępowaniu karnym, służby śledczej, ustaw i rozporządzeń administracyjnych, do użytku Policji Województwa Śląskiego, Mikołów 1923.
Popielski B., Medycyna i prawo, Warszawa 1963.
Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002.
Probst K., Hans Gross – Osnowopołożnik kriminalistiki, [w:] S.I. Nieżubrida, M.P. Diaczuk, R.W. Sabadasz, N.M. Zagorodna (red.), Hans Gross – Bibliograficzieskij pokażczik, Czerniowce 2015.
Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2006.
Puchalski T., Statystyka. Wykład podstawowych zagadnień, Warszawa 1978.
Puppe G., Gerichtlichen Medizin, Monachium 1908.
Rejman K., Zapomniana historia nauki, czyli fantazje i facecje naszych dziadków, Warszawa 2018.
Rejman K., Zapomniana historia nauki. Panny apteczkowe, znachorzy, kołduny, Warszawa 2019.
Rogoziński Z., Metody statystyczne w prawoznawstwie, Warszawa 1976.
Ryttel P., Ryttel K., Historie kryminalne, wiek XIX, Konin 2017.
Rzewuski P., Grzechy „Paryża Północy”. Mroczne życie przedwojennej Warszawy, Kraków 2019.
Samborski E., Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2008.
Schilling-Siengalewicz S., Zarys toksykologii sądowo lekarskiej, t. I, Część nieorganiczna, Wilno 1933.
Schilling-Siengalewicz S., Zarys toksykologii sądowo lekarskiej, t. II, Część organiczna, Wilno 1935.
Schmidt H., Walka mieczem. Walka długim mieczem według szkoły niemieckiej, Lublin 2011.
Schwartz D.G., Historia hazardu, Warszawa 2009.
 Secher R., Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea – departament zemsty, Warszawa 2003.
Sławik K., O Cyganach i przestępstwach przez nich popełnianych, „Problemy Kryminalistyki”, nr 144, 1980.
Sławik K., Kryminalistyka. Przegląd zagadnień, Warszawa 2002.
Smokowicz L., Trucizny i niewidzialni zabójcy, Białystok 2004.
Sołodow D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Olsztyn–Szczecin 2012.
Stanik J.M., Psychologia sądowa, Warszawa 2013.
Stępniak K., Funkcjonowanie słownictwa magicznego w świecie przestępczym, „Problemy Kryminalistyki”, nr 112/1974.
Stępniak K., Współczesne gwary przestępcze i dewiacyjne w Polsce, „Problemy Kryminalistyki”, nr 121–122/1976.
Stępniak K., Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn 1993.
Stratmann L., Stulecie trucicieli, Warszawa 2016.
Stewart A., Zbrodnie roślin, Warszawa 2018.
Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Poznań 1999.
Sygit B., Pożary w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym, Warszawa–Poznań 1981.
Sygit B., Historia prawa kryminalnego, Toruń 2007.
Szałowski R., Kryminalistyczna ocena postępowania w sprawach o wypadki przy pracy, Warszawa 1982.
Świekatowski B., Samoucy czy naukowcy? Kilka uwag o pionierach kryminalistyki, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Tom XIII, Warszawa 2009.
Thorwald J., Stulecie detektywów, Kraków 1971.
Tomaszewski T., Stary biegły w nowej szacie, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, Tom VII, cz. 1, Warszawa 2003.
Tomaszewski T., Czy biegli powinni płacić podatek VAT, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, tom X, Warszawa 2006.
Uniszewski Z., Przeszukanie. Problematyka kryminalistyczna, Warszawa 2000.
Wachholz L., Medycyna sądowa, Kraków 1920.
Warminster F.M., Ilustrowana Encyklopedia. Broń strzelecka XIX wieku, Espadon 1995 (brak miejsca wydania).
Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1985.
Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2008.
Widacki J., Współczesny zakres nazwy „kryminalistyka”, „Studia prawnicze, Rozprawy i materiały”, Kraków 2013, nr 1 (12).
Widła T., Cechy płci w piśmie ręcznym, Katowice 1986.
Winbierg A.I., Cziornoje dosje ekspiertow falsifikatorow, Moskwa 1990.
Witkowska K., Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne, Warszawa 2013.
Włodarczyk R., Historia, teraźniejszość i perspektywy kryminalistycznych badań włosów ludzkich, Szczytno 2007.
Wnorowski J., Sposób działania jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa, Warszawa 1978.
Wolińska M., Znachorstwo. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2018.
Wójcikiewicz J., Tatuaże nieletnich sprawców czynów zabronionych, „Służba MO”, nr 1(124), 1978.
Wójcikiewicz J., Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Kraków 1989.
Wójcikiewicz J., Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000.
Wrzesiński S., Pomniki bólu i śmierci, Zakrzewo 2009.
Zaremska H., Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV–XVI w., Warszawa 1986.
Zbiór wiadomości z zakresu służby Żandarmerii, Grudziądz 1932.
Żmudziński S., Grypsy i ich procesowe wykorzystanie, „Problemy Kryminalistyki”, nr 46/
1963.
Żołna M., Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola, Warszawa 2011.
Żuk A.B., Encikłopedija striełkowogo orużija, Moskwa 1999.
Żuk A.B., Rewolwery i pistolety. Encyklopedia współczesnej krótkiej broni palnej, Warszawa 2014.
Żylski T. (red.), Antyki. Poradnik kolekcjonera, Warszawa 2011.
Żywucka-Kozłowska E., Podkultura więzienna, Szczecin 2007.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Analiza typologiczna sprawców zabój...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Antykryminalistyka. Taktyka i techn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane