• Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym

Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym

 • Autor: Carlos Jorge Lenczewski Martins
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-496-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 401/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi całkowicie nową pozycję bibliograficzną na polskim rynku. Autor omawia nowoczesne cechy rynku walutowego (które rzadko kiedy występują w polskiej literaturze), jak również istotę handlu o wysokiej częstotliwości (HFT) będącej częścią handlu algorytmicznego.

Handel HFT polegający na składania zleceń w milisekundach, czy też nanosekundach wymaga całkowicie nowych metod oceny efektywności i ryzyka stosowanych strategii.Dostosowane muszą być również same strategie, ponieważ często są one bardzo agresywne, wymagające dostępu do informacji znacznie wcześniej, niż każdy inny podmiot występujący na rynku. Podobnie są stosowane strategie drapieżne, które mają na celu odkrywać potencjalne zlecenia składane przez innych uczestników rynku. Ostatecznie oznacza to, że podstawy do zawierania transakcji HFT są inne, niż te występujące w tradycyjnym handlu. Z jednej strony, znacznie mniej istotne są na przykład teorie makroekonomiczne, które mogą się sprawdzać w inwestycjach długoterminowych, natomiast nie mają większego zastosowania w transakcjach przeprowadzonych w milisekundach. Z drugiej strony, istotne stają się takie czynniki jak prędkość składania zleceń, odpowiedni dostęp do informacji oraz bardzo istotny wpływ jaki można wywierać na cenę w wyniku przeprowadzonych transakcji, ze względu na ich duże wartości nominalne.

W związku z powyższym, monografia omawia również takie zagadnienia jak teoria mikrostruktury rynku, asymetria informacji, metody oceny efektywności rynku, rodzaje strategii podmiotów HFT, optymalizacja składanie zleceń, ocena efektywności strategii HFT, czy też ocena ryzyka tych strategii.

W książce są także zaproponowane innowatorskie wskaźniki efektywności transakcyjnej i ryzyka transakcji handlu o wysokiej częstotliwości.

Spis treści:

Wstęp
Wykaz skrótów
        
Rozdział 1. Istota i ukształtowanie rynku walutowego – wybrane aspekty
        
1.1. Istota rynku walutowego
1.2. Uwarunkowania handlu na rynku walutowym – wybrane zagadnienia
1.2.1. Transakcje rynku walutowego
1.2.2. Waluty i standardy kwotowania kursów walutowych
1.2.2.1. Kursy walutowe
1.2.3. Istota i podział zleceń na rynku walutowym
1.2.3.1. Istota zleceń natychmiastowych
1.2.3.2. Istota i wybrane rodzaje zlecenia limit
1.2.4. Rynek walutowy jako rynek aukcyjny
1.2.5. Platformy transakcyjne
1.2.6. Spread walutowy
1.2.7. Zmienność kursów walutowych a płynność na rynku walutowym
1.3. Rozmiar i struktura rynku walutowego
1.3.1. Dark pools
1.4. Kategoryzacja uczestników rynku walutowego
1.4.1. Kategoryzacja uczestników rynku walutowego występująca w literaturze
1.4.2. Kategoryzacja podmiotowa
1.4.2.1. Banki centralne
1.4.2.2. Dealerzy banków komercyjnych i inwestycyjnych
1.4.2.3. Fundusze hedgingowe
1.4.2.4. Prime broker
1.4.2.5. Broker walutowy
1.4.2.6. Pozostałe instytucje finansowe
1.4.2.7. Podmioty korporacyjne
1.4.2.8. Podmioty detaliczne
1.4.3. Kategoryzacja według pełnionej funkcji na rynku walutowym
1.4.3.1. Dostawcy płynności (liquidity providers)
1.4.3.2. Market maker
1.4.3.3. Pośrednicy rynku
1.4.4. Kategoryzacja według kryteriów spekulacyjnych
1.4.4.1. Noise trader
1.4.4.2. Positive feedback trader
1.4.4.3. Momentum trader
1.4.4.4. News watcher
1.4.4.5. Carry trader
1.4.4.6. Arbitrażyści
1.4.5. Kategoryzacja według okresu transakcyjnego
1.4.5.1. Arbitrażyści
1.4.5.2. Inwestor typu hedge
1.4.5.3. Podmioty pozycyjne (position trader)
1.4.5.4. Swing trader
1.4.5.5. Podmiot jednodniowy (day trader) i intraday (intraday tra-der)
1.4.5.6. Skalperzy lub skubacze (scalpers)
1.4.5.7. Handel algorytmiczny i high frequency trader
        
Rozdział 2. Teorie kursów walutowych
        
2.1. Istota wybranych teorii kursów walutowych
2.1.1. Parytet siły nabywczej (PPP)
2.1.2. Parytet stóp procentowych (PSP)
2.1.2.1. Niezabezpieczony parytet stóp procentowych
2.1.2.2. Zabezpieczony parytet stóp procentowych
2.1.3. Monetarystyczny model giętkich cen (Flex-Price Monetary Model)
2.1.4. Monetarystyczny model lepkich cen (Sticky-Price Monetary Model)
2.1.5. Model zbilansowanego portfela papierów wartościowych
2.2. Osadzenie teorii mikrostruktury rynku w teoriach kursów walutowych
        
Rozdział 3. Teorie mikrostruktury rynku walutowego
        
3.1. Fundamenty teorii mikrostruktury rynku
3.1.1. Podłoże determinujące kurs walutowy w ujęciu mikrostruktury rynku
3.2. Nurty teorii mikrostruktury rynku
3.3. Nurt informacyjny
3.3.1. Przepływ zleceń jako źródło informacji
3.4. Nurt zasobowy
3.5. Wybrane modele mikrostruktury rynku
3.5.1. Modele nurtu zasobowego
3.5.1.1. Model Demsetza
3.5.1.2. Model Garmana
3.5.1.3. Model Amihuda i Mendelsona
3.5.1.4. Model Ho i Stolla
3.5.1.5. Model O’Hary i Oldfielda
3.5.2. Modele nurtu informacyjnego
3.5.2.1. Model Copelanda i Galaia
3.5.2.2. Model Kyle’a
3.5.3. Model Glostena–Milgroma
3.5.4. Model Easleya i O’Hary
3.6. Determinanty spreadu walutowego a płynność walutowa
        
Rozdział 4. Podstawy teoretyczne spekulacji na rynku walutowym
        
4.1. Próba zdefiniowania pojęcia spekulacji
4.2. Cechy spekulacji i jej wpływ na poziom kursów walutowych – ujęcie literatury
4.2.1. Racjonalność spekulacji a stabilność kursów walutowych
4.3. Wybrane teorie decyzyjności w warunkach niepewności
4.3.1. Teoria oczekiwanej użyteczności według J. von Neumanna i O. Morgensterna
4.3.2. Teoria perspektyw Kahnemana i Tversky’ego
4.3.3. Model hipotezy znaczenia (salience theory model)
4.3.4. Model miejscowego myślenia („local thinking” model)
4.4. Istota informacji
4.4.1. Asymetria informacji na rynku walutowym
4.4.1.1. Asymetria informacji a podmioty handlu o wysokiej częstotliwości
4.4.1.2. Empiryczne dowody występowania asymetrii informacji na rynku walutowym
4.4.2. Pojęcie prywatnych informacji
4.5. Efektywność rynku walutowego
4.5.1. Wybrane metody badania hipotezy efektywności rynku
4.5.1.1. Test nieparametryczny
4.5.1.2. Model ilorazu wariancji jako test błądzenia losowego
4.5.1.3. Modele autoregresji
4.5.1.4. Proces martyngałowy
4.5.1.5. Testy kointegracyjne
4.6. Spekulacja a pojęcie manipulacji na rynku walutowym    
4.6.1. Aksjomatyzacja i anatomia działań manipulacyjnych na rynku walutowym
4.6.1.1. Churning
4.6.1.2. Zmowa (collusion)
4.6.1.3. Sztuczny obrót (wash trade)
4.6.1.4. „Grube palce” (fat fingers)
4.6.1.5. „Ostatni podgląd” (last look)
4.6.1.6. Hype and dump
4.6.1.7. Transakcja wyprzedzająca (frontrunning)
4.6.1.8. Markowanie zleceń (quote stuffing)
4.6.1.9. Składanie fałszywych zleceń (spoofing)
4.6.1.10. Banging the close
4.6.1.11. Inicjowanie tendencji (momentum ignition)
        
Rozdział 5. Istota handlu o wysokiej częstotliwości
        
5.1. Ewolucja handlu elektronicznego
5.2. Osadzenie handlu o wysokiej częstotliwości w handlu algorytmicznym
5.2.1. Lokalizacja i uwarunkowania handlu o wysokiej częstotliwości
5.3. Modele biznesowe handlu o wysokiej częstotliwości
5.4. Modele spekulacji handlu o wysokiej częstotliwości
5.4.1. Wybrane modele spekulacji oparte na teoriach mikrostruktury rynku
5.4.1.1. Spekulacja oparta na nurcie zasobowym
5.4.1.2. Spekulacja oparta na nurcie informacyjnym
5.4.2. Strategie spekulacji handlu o wysokiej częstotliwości
5.4.2.1. Stealth trading
5.4.2.2. Volume-Weighted Average Price (VWAP) a Flow-Weighted Average Price    
5.4.2.3. Time-Weighted Average Price (TWAP)
5.4.2.4. Percent of Volume (POV)
5.4.2.5. Opportunistic Algorithms
5.4.2.6. Istota arkusza zleceń i zleceń limit przy budowie strategii spekulacyjnych
5.4.2.7. Strategie „drapieżne”
5.4.3. Taktyki związane z wykonywaniem zleceń
5.4.3.1. Impact-driven tactics (taktyki cenowe)
5.4.3.2. Price risk driven tactics (taktyki spreadowe)
5.4.3.3. Opportunistic tactics (taktyki oportunistyczne)
5.5. Optymalizacja wielkości pozycji walutowej
5.5.1. Kryterium Kelly’ego (Kelly’s criterium)
5.5.2. Wskaźnik Vince’a (Vince’s optimal f)
5.6. Optymalizacja wykonania zleceń
5.6.1. Wpływ na rynek (market impact)
5.6.1.1. Instantaneous Impact Equation (I-Star)
5.6.1.2. Wskaźnik wpływu na rynek
5.6.2. Strategie cenowo dynamiczne (price adaptive strategies)
5.6.3. Model Bertsimasa i Lo a zasada optymalności Bellmana
5.6.4. Istota Implementation Shortfall przy optymalizacji wykonania zleceń
        
Rozdział 6. Ocena efektywności i ryzyko handlu o wysokiej częstotliwości
        
6.1. Analiza efektywności handlu o wysokiej częstotliwości
6.1.1. Wskaźniki dynamiczne
6.1.1.1. Implementation Shortfall
6.1.1.2. Przypadek niepełnego wykonania zlecenia II
6.1.1.3. Trading Strategy Accuracy (TSA)
6.1.2. Wybrane wskaźniki porównawcze
6.1.2.1. Wskaźnik Sharpe’a
6.1.2.2. Alfa Jensena
6.1.2.3. Wskaźnik Treynora
6.1.2.4. Indeks Kappa a współczynniki Omega i Sortino
6.1.2.5. Calmar ratio i Sterling ratio
6.1.2.6. Risk efficiency ratio
6.2. Ocena ryzyka handlu o wysokiej częstotliwości – wybrane zagadnienia
6.2.1. Wariancja
6.2.2. Odchylenie standardowe a zmienność
6.2.3. Kowariancja
6.2.4. Korelacja
6.2.5. Istota Value at Risk (VaR)
6.2.6. Zastosowania VaR w handlu o wysokiej częstotliwości
6.2.6.1. Istota intraday VaR (IVaR)
6.2.6.2. Istota VaR o nieregularnych odstępach czasowych intraday (ISIVaR)
6.2.6.3. Istota Time at Risk (TaR)
6.3. Nowe rodzaje wskaźników jako potencjalne determinanty pomiaru efektywności i ryzyka transakcji handlu HFT
6.3.1. Założenia związane z zaproponowanymi wskaźnikami efektywności i ryzyka transakcyjnego handlu HFT
6.3.2. Prosty wskaźnik efektywności transakcyjnej
6.3.2.1. Istota miary Czebyszewa jako podstawa do budowy zaawansowanych wskaźników efektywności transakcyjnej w handlu HFT
6.3.3. Złożony wskaźnik efektywności transakcyjnej
6.3.4. Dynamiczny wskaźnik efektywności transakcyjnej
6.3.5. Dynamiczny wskaźnik efektywności czasowo-transakcyjny jako potencjalny miernik ryzyka transakcyjnego handlu HFT
        
Wnioski końcowe    
Aneks    
Bibliografia

Carlos Jorge Lenczewski Martins
ukończył studia magisterskie w 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych w 2006 r. Od ponad 10-ciu lat związany jest z rynkiem kapitałowym i nadzorem nad rynkiem finansowym, w których pracował jako dyrektora audytu wewnętrznego domu maklerskiego oraz jako specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj objął m.in. stanowisko wiceprzewodniczącego międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego ds. stabilności sektora finansowego komitetu ds. wprowadzenia Euro w Rzeczpospolitej Polskiej. Brał też udział w licznych spotkaniach z międzynarodowymi instytucjami jak EBC, IMF czy Bank Światowy. Od wielu lat skupia się w zagadnieniach handlu algorytmicznego i o wysokiej częstotliwości, wynikiem czego jest pierwsza w Polsce książka na temat handlu o wysokiej częstotliwości - nominowana jako publikacja roku w FxCuffs 2018. Autor licznych publikacji m.in. w Europejskim Uniwersytecie Skt. Petersburgu, Journal of Trading, Bank i Kredyt czy zeszytach Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane