• Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

 • Autor: Stanisław Wydymus Agnieszka Głodowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-857-5
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedstawiona Czytelnikowi książka ujmuje teoretyczne i praktyczne aspekty wymiany międzynarodowej jako niezbędnego ogniwa transmisji efektów gospodarki opartej na wiedzy we wszelkich jej postaciach. Wyrażamy nadzieję, że książka stanowić będzie interesującą i pożyteczną lekturę dla pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych, a także innych osób, które zainteresowane są procesami gospodarczymi zachodzącymi w skali międzynarodowej i z uwagą obserwują współczesne trendy i zmieniające się uwarunkowania handlu międzynarodowego. Cokolwiek nowego ludzkość odkryje i dostosuje do swoich nowych potrzeb, to ekonomiczny charakter wszystkiego, co nas otacza, spowoduje, iż efekty tych odkryć staną się domeną handlu międzynarodowego, który rozprzestrzeni je na całym świecie. To niedające się przecenić zadanie handlu międzynarodowego czyni z niego niezbędne ogniwo postępu i wszechstronnego rozwoju współczesnych społeczeństw, zwłaszcza w dobie gospodarki opartej na wiedzy.

ERRATA do rozdziału 10 - prawidłowe treści wzorów

Spis treści:

Wstęp

1. Wiedza i innowacje w teoriach handlu międzynarodowego
Agnieszka Głodowska, Stanisław Wydymus

Wprowadzenie
1.1. Wiedza, innowacje, technologie i teorie handlu międzynarodowego – systematyzacja problemu
1.2. Wiedza w tradycyjnych teoriach handlu międzynarodowego
1.3. Wiedza we współczesnych teoriach handlu międzynarodowego
Podsumowanie
Bibliografia

2. Rozwój technologiczny kraju a rodzaj eksportowanych i importowanych dóbr
Agnieszka Głodowska

Wprowadzenie
2.1. Istota i pomiar poziomu rozwoju technologicznego kraju
2.2. Podział dóbr w handlu międzynarodowym
2.3. Poziom rozwoju technologicznego kraju i rodzaj eksportowanych/ importowanych dóbr ze szczególnym uwzględnieniem dóbr high-tech
Podsumowanie
Bibliografia

3. Handel międzynarodowy towarami zaawansowanymi technologicznie
Bożena Pera

Wprowadzenie
3.1. Istota i pojęcie towarów zaawansowanych technologicznie
3.2. Światowy handel wyrobami high-tech w latach 2001–2011
3.3. Główni eksporterzy i importerzy towarów high-tech
3.4. Liberalizacja handlu technologiami informatycznymi na forum WTO i jej skutki dla wymiany handlowej
Podsumowanie
Bibliografia

4. Pozycja konkurencyjna Polski w handlu towarami wysokiej techniki
Marek Maciejewski

Wprowadzenie
4.1. Wyroby wysokiej techniki w polskim eksporcie na tle państw Unii Europejskiej
4.2. Główne rynki zbytu polskich wyrobów wysokiej techniki
4.3. Pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie towarów wysokiej techniki na rynek niemiecki
Podsumowanie
Bibliografia

5. Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy
Wojciech Zysk

Wprowadzenie
5.1. Istota i klasyfikacja usług w obrocie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem usług wysokiej techniki
5.1.1. Klasyfikacja usług w handlu międzynarodowym
5.1.2. Istota i klasyfikacja usług wysokiej techniki
5.2. Światowy handel usługami wysokiej techniki w latach 2000–2010
5.3. Główni eksporterzy usług wysokiej techniki
5.4. Pozycja Polski w międzynarodowym handlu usługami opartymi na wiedzy  
Podsumowanie
Bibliografia

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy – przypadek gospodarki Polski
Elżbieta Bombińska

Wprowadzenie
6.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako kanał międzynarodowego transferu technologii – aspekty teoretyczne
6.2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych  w przemyśle przetwórczym w Polsce według stopnia zaawansowania technologicznego
6.3. Obroty handlu zagranicznego przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na tle przedsiębiorstw z kapitałem polskim
Podsumowanie
Bibliografia

7. Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego
Agnieszka Hajdukiewicz

Wprowadzenie
7.1. Rozwój zielonej biotechnologii i powstanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych
7.2. Wielkość areału upraw i główni producenci żywności genetycznie zmodyfikowanej
7.3. Korzyści i obawy związane z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi
7.4. Wielkość światowego handlu produktami GM
7.5. Akty prawa międzynarodowego regulujące kwestię GMO
7.6. System regulacji prawnych dotyczących GMO w Unii Europejskiej
7.7. Konflikty handlowe wokół GMO
7.8. Polityka polskiego rządu w kwestii GMO
Podsumowanie
Bibliografia

8. Nowe technologie w sektorze usług finansowych
Henryk Czubek

Wprowadzenie
8.1. Charakterystyka IT w sektorze międzynarodowych usług finansowych
8.2. Struktura wydatków na nowe technologie w sektorze bankowym
8.3. Zarządzanie personelem, projektami i procesami w obszarze IT w sektorze bankowym
Podsumowanie
Bibliografia

9. Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne
Stanisława Klima

Wprowadzenie
9.1. Początki rozwoju zrównoważonego w teoriach gospodarowania
9.2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego w strategii działalności przedsiębiorstw
9.3. Innowacje ekologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie
9.4. Międzynarodowy wymiar rozwoju ekologicznego
9.4.1 Wielkość produkcji ekologicznej wybranych państw
9.4.2. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju ekologicznego
9.5. Innowacje ekologiczne w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

10. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – ujęcie teoretyczne
Krzysztof Kosiec

Bibliografia

Zakończenie

Stanisław Wydymus

profesor zwyczajny. W latach 1991-2016 kierownik Katedry Handlu Zagranicznego. Z Uniwersytetem Ekonomicznym (wcześniej Akademią Ekonomiczną) w Krakowie związany od 1972 r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Prognoz. Pracę doktorską pt. "Ekonometryczne prognozy rozwoju przemysłu w Polsce" obronił w 1977 r. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 1985 r. (tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego"). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1993 r., a w 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1999-2007 kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rzeszowie, współzałożyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PTE.

Książki tego autora

Agnieszka Głodowska redakcja naukowa


Tytuł zawodowy magistra w zakresie zarządzania uzyskała w 2003 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: i ?Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a warunki życia ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej ? analiza wielowymiarowa?.

 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od 2011r.
 • Członek Wydziałowego Zespołu Programowo - Dydaktycznego ds. Kierunku MSG, od 2016r.
 • Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Entrepreneurial Business and Economics Review" (EBER) od 2016r. - pełniona funkcja: Sekretarz Redakcji
 • Członek kolegium redakcyjnego półrocznika "Przedsiębiorczość Międzynarodowa" (PM) od 2015r.
 • Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika "International Journal of Managerial Studies and Research" od 2016r.
 • Recenzent artykułów dla czasopism krajowych i zagranicznych: "Entrepreneurial Business and Economics Review", "China - USA Business Review", "Chinese Business Review", " Horizon Research", "Our Economy", "Progress in Economic Science", "South Eastern Europe Journal of Economics", "Oeconomica Posnaniensia", "Przedsiębiorczość Międzynarodowa", "Problemy Zarządzania", Horyzonty Wychowania".
Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane