• Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

 • Autor: redakcja naukowa Paweł Łabuz Irena Malinowska Mariusz Michalski Tomasz Safjański
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-186-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 442/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.

Spis treści:

Wykaz skrótów
    
Wprowadzenie
    
Rozdział 1. Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne
        
1.1. Polskie przepisy prawne
1.2. Europejskie akty prawne
1.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych
1.4. Międzynarodowa Organizacja Pracy
1.5. Orzecznictwo i komentarz
    
Rozdział 2. Wybrane typy przestępstwa handlu ludźmi
        
2.1. Prostytucja – eksploatacja seksualna
2.2. Systemy prawne regulujące prostytucję
2.2.1. Prostytucja mieszkaniowa
2.2.2. Prostytucja przydrożna
2.2.3. Pornografia dziecięca i dorosłych
2.3. Praca przymusowa
2.4. Żebractwo
2.5. Wyłudzanie świadczeń socjalnych
2.6. Handel dziećmi w polskim systemie prawnym
2.7. Przemyt ludzi i nielegalna migracja
    
Rozdział 3. Metody działania sprawców handlu ludźmi
        
3.1. Profil sprawców handlu ludźmi
3.2. Proces werbowania ofiar oraz struktury grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi
3.3. Mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi
3.4. Szlaki tranzytowe
3.5. Struktury grup przestępczych
3.6. Metody maskowania działalności przestępczej
    
Rozdział 4. Taktyka i metodyka czynności wykrywczych
        
4.1. Identyfikacja przestępstwa handlu ludźmi i ich ofiar
4.2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
4.3. Zakup kontrolowany
4.4. Analiza kryminalna
4.5. Czynności dochodzeniowo-śledcze
4.6. Analiza wypowiedzi w sprawach dotyczących handlu ludźmi
4.7. Śledztwo finansowe
4.8. Pranie pieniędzy w przestępstwie handlu ludźmi. Aspekty ekonomiczne i finansowe handlu ludźmi
    
Rozdział 5. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu handlu ludźmi w świetle wywiadu kryminalnego
        
5.1. Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europol) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.2. Rola Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.3. Rola Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej (Frontex) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.4. Zwalczanie handlu ludźmi przez Grupę Zadaniową ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltcom)
5.5. Rola Europejskiej Centrum Egzekwowania Prawa dla Europy Południowo-Wschodniej (SELEC) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.6. Zwalczanie zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi w ramach programu Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police
5.7. Zwalczanie handlu ludźmi w ramach programu The European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)
5.8. Możliwości identyfikowania i lokalizacji majątku związanego z procederem handlu ludźmi w ramach sieci Carin
    
Rozdział 6. Współpraca instytucjonalna w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi
        
6.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
6.2. Policja
6.3. Straż Graniczna
6.4. Rola Europejskiego Urzędu na rzecz Poszerzenia Współpracy Sądowniczej (Eurojust) w ściganiu przestępstw handlu ludźmi
6.5. Wydanie i wykonanie europejskiego nakazu aresztowania w poszukiwaniach podejrzanych o handel ludźmi
6.6. Wydanie i wykonanie europejskiego nakazu dowodowego
6.7. Wnioski o pomoc prawn
6.8. Powoływanie wspólnych zespołów śledczych w procesie dowodzenia przestępstw handlu ludźmi
6.9. Prowadzenie śledztw lustrzanych o przestępstwa handlu ludźmi
6.10. Współpraca w ramach obszaru Schengen w aspekcie zwalczania handlu ludźmi
6.11. Działania Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w zwalczaniu handlu ludźmi
        
Zakończenie
    
Bibliografia

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń:

(…) jest to ciekawe, interdyscyplinarne studium fenomenu handlu ludźmi. Praca zawiera opis zjawiska, uwypukla jego wielopostaciowość, ma interesującą, choć rozbudowaną warstwę prawnokarną i prawnoprocesową. Jej niewątpliwy walor stanowią liczne i jasne ilustracje dobrze unaoczniające omawiane problemy. Publikacja ma charakter przeglądowy, oparta jest na szerokiej bibliogra?i, także zagranicznej, przez co stanowi – co niezwykle ważne – ukierunkowane także praktycznie źródło wiadomości. Wydaje się więc, zważywszy także na nasilenie się ruchów migracyjnych w Europie, odpowiadać na zapotrzebowanie nie tylko teoretyków, ale także wszystkich, którzy zawodowo zajmują się ściganiem handlu ludźmi – prokuratorów, policjantów, działaczy organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych.

prof. dr hab. Andrzej Chodubski:

(…) Podejmując próbę de?niowania współczesnej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej świata zauważa się, że nośnym wyzwaniem są patologie społeczne. Generują je te zjawiska i procesy, które postrzega się jako postępowe dla ludzkości. Negatywny biegun rozwoju współczesnej cywilizacji generowany jest również przez postęp naukowo-techniczny, rozwiązania prawne. Ujawnia się dehumanizacja stosunków międzyludzkich, a także degradacja intelektualna, które powodują wykluczenie społeczne, a w ślad za tym pogrążenie się szerokich kręgów społeczeństwa w patologii życia kulturowego. Lektura książki przekonuje, że jest to wartościowe studium poznawcze. Wzbogaca wiedzę o patologii współczesnej rzeczywistości kulturowej, a w tym zwłaszcza społecznej (…).

redakcja naukowa

Paweł Łabuz
doktor nauk prawnych, ORCID: 0000-0002-7795-1571. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer w stanie spoczynku Centralnego Biura Śledczego Policji. Zainteresowania naukowe: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, czynności operacyjno-rozpoznawcze, wywiad gospodarczy, kontrwykrywczość, służby policyjne i specjalne oraz nauki o bezpieczeństwie. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Wykładowca akademicki, starszy wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu.

Książki tego autora

Irena Malinowska
doktor nauk społecznych, ORCID: 0000-0002-9194-3121. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: kryminologia, mediacje i negocjacje, szara strefa. Stały mediator sądowy w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Książki tego autora

Mariusz Michalski
doktor nauk prawnych, ORCID: 0000-0002-2268-9537. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: kryminalistyka, prawo karne, prawo policyjne oraz nauki o bezpieczeństwie. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Książki tego autora

Tomasz Safjański
ma za sobą ponad 26 lat doświadczenia, w tym 19 lat w krajowych i międzynarodowych policyjnych strukturach bezpieczeństwa (m.in.: Departament Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Centralne Biuro Śledcze KGP, Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP, Interpol, Europol). Od 2013 r. działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert do spraw bezpieczeństwa i biegły sądowy z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Prezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki. ORCID: 0000-0003-1775-8857.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Psychologia kryminalistyczna. Diagn...

211.50 zł 235.00 zł Cena netto: 201.43 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Najczęściej kupowane