• Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie

Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie

 • Autor: Dariusz Tadeusz Dziuba
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-968-9
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 36.00 zł

  9.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W pracy zaprezentowano praktyczne obszary zastosowań aukcji (rynków, metod handlu i stosowanych technologii, zwłaszcza informatycznych) w procesie ich ewolucji. Analizom poddano handel aukcyjny z punktu widzenia czterech perspektyw:

– rynków, tj. odpowiedzi na pytanie jakie dobra/usługi są, były czy też mogą być aukcjonowane; jak ten obrót jest realizowany w różnych ośrodkach, na różnych rynkach;
– metod, tzn. jakimi metodami jest realizowany handel aukcyjny;
w szczególności wydzielono modele aukcji, opisujące odrębne zasady ustalania ceny i prowadzenia licytacji; praca jest próbą odpowiedzi na pytania – które z tych modeli wykorzystuje się w praktyce gospodarczej, które z nich są stosowane na poszczególnych rynkach;
– technologii, tj. jakie technologie informatyczne (informacyjne)
są i mogą być dla tych potrzeb wykorzystywane, i w jakim zakresie; jakie skutki powoduje wdrażanie IT;
– a także perspektywy ewolucyjnej, tzn. jak w czasie zmieniał się handel aukcyjny, jego przedmioty obrotu, wykorzystywane metody, a zwłaszcza wspomagane bądź rozwijane dzięki technologiom informacyjnym.
 
Na tym tle uwypuklono rozwój handlu aukcyjnego w perspektywie historycznej – od najstarszych znanych form, do rozwiązań współczesnych, elektronicznych, a zwłaszcza wyszczególniając istniejące systemy w Polsce.
Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Aukcje i ich specyfika
 
Aukcje – istota i definiowanie
Aukcje w perspektywie historycznej
Aukcje na ziemiach polskich
Fazy rozwojowe rynków aukcyjnych
Typologia aukcji
Przedmiot obrotu
Język tradycyjnej licytacji
 
Rozdział 2. Aukcje angielskie na rynku dzieł sztuki i kolekcjonerskim
 
Specyfika rynku dzieł sztuki
Model aukcji angielskiej
„Cykl handlowy” domów aukcyjnych
Sotheby`s i Christie`s jako studia przypadku
Inne domy aukcyjne w handlu dziełami sztuki
Domy aukcyjne w Polsce
Platformy internetowe na rynku sztuki i kolekcjonerskim
 
Rozdział 3. Specjalistyczne aukcje kolekcjonerskie
 
Aukcje angielskie i Vickrey`a na rynku filatelistycznym
Aukcje win – z tradycją „candle auction
Aukcje antykwaryczne
Aukcje antykwaryczne w Polsce
Inne aukcje kolekcjonerskie
 
Rozdział 4. Używki jako przedmiot obrotu aukcyjnego
 
Współczesne aukcje herbaty
Największe centra aukcyjne
Tradycyjne i elektroniczne aukcje kawy
Handel aukcyjny tytoniem
Aukcje tytoniu w kontekście rozwoju technologii informacyjnych
 
Rozdział 5. Aukcje w handlu świeżymi produktami
 
Aukcje kwiatowe, według modelu holenderskiego
Dutch auction w handlu owocami i warzywami
Model aukcji japońskiej – przykład rynku rybnego Tsukiji shijõ
Aukcje „wyszeptywane” na lokalnych rynkach rybnych
Inne modele aukcji w handlu rybami. Systemy mobilne
Aukcja Rybna w Ustce jako studium przypadku
 
Rozdział 6. Specjalistyczne aukcje zwierząt i produktów hodowlanych

Tradycyjne i elektroniczne aukcje wełny owczej
Aukcje skór zwierząt futerkowych
Aukcje koni wierzchowych
Pride of Poland i inne aukcje koni arabskich
Aukcje żywego inwentarza
Wirtualizacja handlu aukcyjnego
 
Rozdział 7. Aukcyjna sprzedaż praw do zasobów, licencji i patentów
 
Handel prawami do złóż surowców naturalnych
Aukcje praw i kwot połowowych w rybołówstwie i rybactwie śródlądowym
Aukcje przywilejów wędkarskich
Handel domenami – prawami do zasobów internetowych
Sprzedaż licencji telekomunikacyjnych
Aukcje patentów
 
Zakończenie 

Bibliografia

Dariusz Tadeusz Dziuba
prof. dr hab. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Absolwent WNE UW, doktorat z metod semiotyki ekonomicznej (1989), habilitacja z zakresu ekonomiki sektora informacyjnego w gospodarce (1999), tytuł profesora nauk ekonomicznych (2012). Poza UW m.in. Dyrektor Departamentu Szkoleń i Współpracy z Zagranicą Głównego Urzędu Statystycznego (1992/1993), profesor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (2005-2006). Autor ponad 250 publikacji naukowych i opracowań, w tym licznych książek oraz artykułów poświęconych ekonomice sektora informacyjnego w gospodarce, informacji ekonomicznej, elektronicznej bankowości i giełd elektronicznych, tworzenia giełd na ziemiach polskich, nowych technologii informacyjnych w zastosowaniach gospodarczych, ekonomiki crowdsourcingu i crowdfundingu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane