• Gospodarka oparta na wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej

Gospodarka oparta na wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Autor: Joanna Szarek-Orlecka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-133-3
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka stanowi wieloaspektowe studium badawcze z solidnym warsztatem metodycznym i bogatym materiałem empirycznym, w którym autorka podejmuje tematykę regionalnej gospodarki opartej na wiedzy z perspektywy ekonomii rozwoju z uwzględnieniem współczesnych determinant wzrostu gospodarczego i rozwoju ekonomiczno-społecznego, makroekonomii, teorii innowacji i kapitału ludzkiego, ekonomii regionalnej, polityki i integracji europejskiej. Obszarem badań szczegółowych są regiony transgraniczne, czterech państw Grupy Wyszehradzkiej o zbliżonych uwarunkowaniach geograficzno-historycznych i celach gospodarczo-społecznych. Większość regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości kreacji gospodarki opartej na wiedzy. Dlaczego tak się dzieje i jakie są tego przyczyny? Jaką ścieżką rozwoju gospodarki opartej na wiedzy będą podążać regiony V4? Jak efektywnie gospodarować zasobem wiedzy? Na te i inne pytania odpowiedzi można szukać na łamach tej książki.

Jest to obowiązkowa lektura dla osób zainteresowanych transformacją gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, a także studentów ekonomii, zarządzania, politologii i wykładowców kierunków związanych z ekonomią, rozwojem regionów i zasobami wiedzy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty gospodarki opartej na wiedzy i jej miejsce w teorii ekonomii

1.1. Geneza zmian paradygmatu gospodarki w kontekście zasobu wiedzy
1.2. Istota gospodarki opartej na wiedzy
1.3. Pomiar i klasyfikacje mierników zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy

Rozdział 2. Gospodarka oparta na wiedzy jako fundament rozwoju regionalnego

2.1. Region w kontekście procesów postępu technologicznego – podejście teoretyczne
2.2. Zjawisko rozwoju regionalnego w świetle zasobów wiedzy i innowacji
2.3. Gospodarka regionalna a rozwój społeczeństwa wiedzy

Rozdział 3. Diagnoza sytuacji gospodarczo-społecznej na tle rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Grupie Wyszehradzkiej

3.1. Geneza współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i ogólna analiza gospodarcza regionów Grupy Wyszehradzkiej
3.2. Nowa jakość życia społecznego w modelu gospodarki opartej na wiedzy
3.3. Poziom gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech

Rozdział 4. Makroekonometryczne modelowanie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i jej analiza empiryczna w Grupie Wyszehradzkiej

4.1. Charakterystyki produkcyjne poszczególnych regionów państw Grupy Wyszehradzkiej i stochastyczne modele graniczne w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
4.2. Metody pomiaru i dekompozycji łącznej produktywności czynników produkcji wraz z wynikami dla regionów V4
4.3. Pojęcie konwergencji gospodarczej i metody jej pomiaru na podstawie danych panelowych – wyniki estymacji

Wnioski
Bibliografia
Spis map
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Wykaz skrótów
Streszczenie
Summary

Joanna Szarek-Orlecka
doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, absolwentka Studium Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, obecnie poszerza zasób wiedzy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim, w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, gospodarki regionalnej, gospodarki opartej na wiedzy, etyki gospodarczej. Specjalizuje się w tematyce rozwoju regionalnego, gospodarki opartej na wiedzy i etyce gospodarczej. Autorka wielu publikacji naukowych w kraju i zagranicą, poświęconych regionalnej gospodarce opartej na wiedzy i konkurencyjności regionów. Uczestniczka konferencji naukowych, prestiżowej szkoły letniej: Visegrad Summer School Rethinking Past and Design Future, wyjazdów studyjnych, programów wymiany międzynarodowej CEEPUS i Erazmus, wykonawca merytoryczny w projektach międzynarodowych, m.in. Horyzont 2020, Erazmus+ oraz krajowych projektach badawczych m.in. GROWiD.

Książki tego autora

Adamczyk P. (2018), Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach Grupy Wy-
szehradzkiej na tle średniej unijnej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 39, nr 3.
Afzal M., Manni U. (2013), An empirical productivity analysis of ASEAN economies intran-
sition towards Knowledge – Based Economy, „Asian Research Policy”, vol. 4, iss. 1.
Aghion Ph., Howitt P. (1992), A Model of Growth through Creative Destruction, „Econome-
trica”, no. 60/2.
Ahn S., Schmidt P. (1995), Efficient estimation of models for dynamic panel data , „Journal
of Econometrics”, no. 68.
Aigner D., Lovell C.A.K., Schmidt P. (1977), Formulation and Estimation of Stochastic Frontier
Production Function Models, „Journal of Econometrics”, vol. 6.
Albino V., Berardi U., Dangelico R.M. (2015), Smart cities: Definitions, dimensions, perfor-
mance, and initiatives, „Journal of Urban Technology”, vol. 22(1).
Alonso-Borrego C., Arellano M. (1999), Symmetrically normalized intrumental-variable
estimation using panel data, Journal of Busines and Economic Studies, no 17(1).
Anderski S. (1992), Maxa Webera olśnienia i pomyłki, PWN.
Anselin L. (1988), Spatial econometrics: Methods and models, Dordrecht, Kluwer Academic
Publishers.
Anselin L., Bera A. (1998), Spatial dependence in linear regression models with an introduction
to spatial econometrics, [w:] Giles D., Ullah A., Handbook of applied economic statistics,
New York: Marcel Dekker.
Anselin L., Florax J. (1995), New directions in spatial econometrics: Introduction, [w:] New
directions in spatial econometrics, L. Anselin, J. Florax Berlin–Heidelberg–New York,
Springer.
APEC (2000), Towards Knowledge-based Economics in APEC, APEC Economic Committee
Arab Human Development Report, (2003), Towards Establishing a Knowledge-Society. The
UN Programme, the Arab Fund for Socio-economic Development, Oman.Bibliografia 222
Arbia G., Piras G. (2005), Convergence in per-capita GDP across European regions using panel
data models extended to spatial autocorrelation effects, Working paper nr. 51, Institute
for Studies and Economic Analyses, Roma.
Arellano M., Bond S. (1991), Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence
and an application to employment equation, Review of Economic Studies, no. 58.
Arellano M., Bover S. (1995), Another look at the instrumental variable estimation of error-
component models, Journal of Econometrics, 68.
Armstrong H. (1995), Convergence among regions of the European Union 1950–1990, „Papers
in Regional Science”, vol. 74(2).
Arvanitidis P., Petrakos G. (2010), Defining Knowledge-Driven Economic Dynamism in the
World Economy: A Methodological Perspective, Innovation, Growth and Competitiveness.
Asheim B. (2007), Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems,
[w:] Innovation, „The European Journal of Social Sciences”, vol. 20, I. 3.
Asheim B.T., Boschma R, Cooke P. (2007), Constructing Regional Advantage: Platform
Policies based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases, Submitted to
Regional Studies.
Avriel M., Diewert W., Schaible S., Zang I. (1988), Generalized Concavity, Plenum Press,
New York.
Badinger H. , Müller W., Tondl G. (2002), Regional Convergence in the European Union
(1985–1999): A Spatial Dynamic Panel Analysis, HWWA Discussion Paper 210, Ham-
burgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) Hamburg Institute of International
Economics.
Bal-Domańska B. (2011), Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji regionów szczebla
NUTS 2 Państw Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
no. 253/2011.
Baltagi B. (1995), Econometric analysis of panel data, John Wiley&Sons Ltd., Chichester.
Barney J.B., Wright M., Ketchen D.J. (2001), The resource-based view of the firm: ten years
after 1991 , „Journal of Management”, vol. 27.
Barro R.J. (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, NBER Working Paper
3120, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Barro R., Sala-i- Martin X. (1995), Economic growth, McGraw–Hill, Nowy Jork.
Barro R., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, „Journal of Political Economy”, vol. 100(2).
Bartkowiak R. (2003), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Battese G., Coelli T. (1988), Prediction of Firm – Level Technical Efficiencies with a Genera -
lised Frontier Production Function and Panel Data, „Journal of Econometrics”, vol. 38.
Battese G., Coelli T. (1995), A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier
production function for panel data, „Empirial Economics”, vol. 20.
Baumol W. (1986), Productivity growth, convergence and welfare: What the long run data
show, American Economic Review, no. 76.Bibliografia 223
Baumont C., Ertur C., Le Gallo, J. (2002), The European Regional Convergence Process.
1980–1995: Do Spatial Regimes and Spatial Dependence Matter?, University of Bur-
gundy, http://cournot2.u-strasbg.fr/users/j-econometres02/papers/SR1101.Pdf, dostęp:
21.07.2021
Beck U. (2005), How not to Became a Museum Peace, „The British Journal of Sociology”,
vol. 56, no. 3.
Behr T., Jokela J. (2011), Regionalism & Global Governance, The Emerging Agenda.
Beijerse R.P. (1999), Questions in knowledge management: defining and conceptualising
a phenomenon, „Journal of Knowledge Management”, no. 2.
Bell D. (1973), The Doming of Post-Industrial Society , Basic Books, Nowy Jork.
Berlemann M., Wesselhöft J-E. (2014), Estimating Aggregate Capital Stocks Using the Perpetual
Inventory Method-A Survey of Previous Implementations and New Empirical Evidence
for 103 Countries, Review of Economics, 65.
Będzik B. (2013), Ewolucja podstawowych czynników wzrostu gospodarczego – w kierunku
nowego paradygmatu, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu”, t. XV, z. 4.
Bisciari P., Essers D., Vincen E. (2020), Does the EU convergence machine still work? NBB
Economic Review.
Blundell R., Bond S. (1998), GMM estimation with persistent panel data: anapplication to
production functions, The Institute for Fiscal Studies, Working Paper, series no. W99/4.
Blundell R., Bond S. (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data
models, Journal of Econometrics, 87(1).
Blundell R., Bond S., Windmeijer F. (2000), Estimation in dynamic panel data models: im-
proving on the performance of the standard GMM estimator, [w:] Nonstationary Panels,
Panel Cointegration and Dynamic Panels, B. Baltagi, Elsevier Science.
Bode E., Villar L.P. (2014), Creativity, Education or What? On the Measurement of Regional
Human Capital, Kiel Working Paper No. 1958, Kiel Institute for the World Economy, Kiel.
Böhme G. (1997), The structures and prospects of knowledge society . Social Science Infor-
mation, 36(3).
Bond S., Hoeffler A., Temple J. (2001), GMM estimation of empirical growth models, CEPR
discussion paper no. 3048, Centre for Economic Policy Research, London.
Boschma R.A. (2004), Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective, „Regional
Studies”, vol. 38.9.
Boschma R.A. (2005), Proximity and innovation: a critical assessment, „Regional Studies”,
vol. 39.1.
Braithwaite J. (2005), For Public Social Science, „The British Journal of Sociology”, vol. 56,
no. 3.
Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa.Bibliografia 224
Brinkley I. (2006), Defining the knowledge economy , Londyn, The Work Foundation.
Brunetti A., Kisunko G., Weder B. (1998), Credibility of rules and economic growth: evidence
from a worldwide survey of the private sector, World Bank Econ Rev, 12(3).
Bylicki A. (2003), Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opar-
tej na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego,
A. Kukliński, Warszawa.
Cairncross F. (1997), The Death of Distance – How the Communications Revolution will
Change our Lives, Orion Publishing Group, Londyn.
Calling Across the Divide, „The Economist”, 10.03.2005 r.
Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. (2011), Smart cities in Europe, „Journal of Urban Tech-
nology”, vol. 18(2).
Carter A.P. (2007), Measurement of the clustering and dispersion of innovation, [w:] The
Economic Geography of Innovation, K. Polenske (red.), Cambridge University Press,
Cambridge.
Caselli F., Esquivel G., Lefort F. (1996), Reopening the convergence debate: a new look at
cross-country growth empirics, „Journal of Economic Growth”, no. 1.
Caselli S. (2010), Governance and strategy within the financial system: tradition and innova -
tion. Journal of Management & Governance, 14(3).
Castells M. (2000), The Rise of the Network Society , „The Information Age: Economy, Society
and Culture”, vol. I.
Castells M. (2001), La ciudad de la Nueva Economia, „Papeles de Población”, enero-marzo,
no. 27, Toluca.
Castells M. (2004), Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, „Przegląd Polityczny”, nr 64.
Caves D., Christensen L., Diewert W. (1982), Multilateral comparisons of output, input and
productivity using superlative index numbers, The Economic Journal, 92.
Chaffey D., White G. (2011), Business Information Management, Prentice Hall, Londyn–
Nowy Jork.
Checherita C., Nickel C., Rother P. (2009), The role of fiscal transfers for regional economic
convergence in Europe, Working Paper Series, no. 1029, European Central Bank.
Christensen L.R., Jorgenson D.W., Lau L.J. (1973), Trancendental Logarithmic Production
Frontiers, The Review of Economics and Statistics 55(1).
Cichy K., Malaga K. (2005), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne.
Cincera M., Pottelsberghe de la Potterie B. Van (2001), International R+D Spillovers: A Survey,
„Brussels Economic Review/Cahiers Economiques de Bruxelles”, vol. 169, s. 3–31,
Department of Applied Economics, Free University of Brussels.
Ciołek D. (2004), Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych,
[w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Czwarte warsztaty doktorskie z zakresu
ekonometrii i statystyki, A. Welfe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.Bibliografia 225
Clarke Th. (2001), The knowledge economy , „Education + Training” 2001, no. 4/5.
Cocchia A. (2014), Smart and Digital City: A Systematic Literature Review, [w:] Smart
City. How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space,  
R. Dameri, C. Rosenthal-Sabroux, Springer International Publishing, Switzerland.
Coelli T.J, Prasada Rao D.S., O’Donnel C.J., Battese G.E. (2005), An introduction to efficiency
and productivity analysis, NY Springer.
Cohen D., Soto M. (2001), Growth and Human Capital: Good Data, Good Results, CEPR
Discussion Papers 3025, Centre for Economic Policy Research, Londyn.
Cook Ph. (2008), Origins of the concept, [w:] Regional Innovation Systems. The Role of Gover-
nances in a Globalized World, H. Braczyk, M. Heidenreich (red.), Cook Ph., Londyn.
Cooke P. (1996), The New Wave of Regional Innovation Networks: Analysis, Characteristics
and Strategy, „Small Business Economics”, no. 8.
Cornwell C., Schmidt P., Sickles R. (1990), Production Frontiers with Cross-Sectional ad
Time – Series Variation in Efficiency Levels, Journal of Economstrics 46
Coyle D., Quah D. (2002), Getting the Measure of the New Economy, The Work Foundation,
iSociety.
Cuadrado-Roura J., Garcia-Greciano B., Raymond J.(1999), Regional convergence in pro-
ductivity and productive structure: The Spanish case , International Regional Science
Review, 22(1).
Cyrek M. (2007), Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy, „Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 10.
Cyrek M., Ślusarz G. (2011), Wyzwania edukacyjne wynikające z rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy, [w:] Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekono-
micznych, G. Ślusarz, Uniwersytet Rzeszowski, MITEL.
Czajka Z. (2011), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Białystok.
Czerniachowicz B., Marek S. (2004), Wybrane elementy teorii kapitału ludzkiego, [w:] Wy-
brane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, „Rozprawy i Studia”, t. DCXXI, vol. 547,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Czyż A. (2018), Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i per-
spektywy, Uniwersytet Śląski.
Dahlman C., Anderson T. (red.) (2000), Korea and the Knowledge-Based Economy, Making
the Transition. Information Society, OECD, World Bank Institute.
Dameri R.P. (2013), Searching for smart city definition: a comprehensive proposal, „Interna-
tional Journal of Computers & Technology”, vol. 11(5).
Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working Knowledge, Harvard Business School Press,
Boston.
David P. A., Foray D. (2002), Economic Fundamentals of the Knowledge Society, SIEPR
Discussion Paper No. 01–14.Bibliografia 226
David P.A., Foray D. (2002), Economic Fundaments of Knowledge-based Economy, „Comercio
Exterior, La economia del conocimiento”, t. 52, no. 6.
de la Fuente A. (1996), On the sources of convergence: A close look at the Spanish regions,
CEPR discussion paper no. 1543, Centre for Economic Policy Research, London.
Deininger K., Olinto P. (2000), Asset distribution, inequality, and growth, World Bank working
paper no. 2375, The World Bank, Waszyngton.
Deklaracja w sprawie współpracy między Republiką Federalną Czech i Słowacji, Rzeczą-
pospolitą Polską i Republiką Węgierską w dążeniu do integracji europejskiej z dnia
15 lutego 1991.
Derek H., Chen C., Dahlman C. (2006), The knowledge economy , The KAM methodology
and World Bank operations, Waszyngton.
Diewert W., Avriel M., Zang I. (1981), Nine kinds ofquasiconcavity and concavity, Journal
of Economic Theory, v. 25(3).
Domański B., Dej M., Dziadek J., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A. (2011), Znaczenie przemysłu
dla inteligentnego i trwałego rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych
działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. Ekspertyza przygotowana przez
zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Kraków.
Domański R. (2002), Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
Drucker P. (2004), Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość, EMKA, Warszawa.
Drucker P.F. (1993), Post-Capitalist Society, Harper Business, Nowy Jork.
Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania – nowe horyzonty,
Czytelnik, Kraków.
Drucker P.F. (1978), The Age of Discontinuity – Guidelines to our Chainging Society , Haper
Colophon Books, Nowy Jork.
Drucker P.F.(2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
Dz.U. L 309 z 25.11.2005, Rozporządzenie (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego
I Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003
w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Staty -
stycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy,
Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.
Ergazakis M., Metaxiotis M., Psarras J. (2004), Towards knowledge cities: conceptual analysis
and success stories, „Journal of Knowledge Management”, vol. 8(5).
Ericsson R. (2005), Publicizing Sociology, „The British Journal of Sociology”, vol. 56, no. 3.
European Commision (2015), Monitoring the Digital Economy & Society 2016–2021.
European Commision (2019), DESI 2019. Digital Economy and Society Index. Methodo-
logical note.
European Commision (2019), Regional Innovation Scoreboard 2019.Bibliografia 227
European Commission, Directorate General Information Society, Eurostat, Statistical Office
of the European Communities (2000), SINE. Statistical Indicators for the New Economy.
Fagerberg J. (1987), A technology gap approach to why growth rates differ, Res Policy, 16.
Fajferek A. (1996), Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa.
Färe R., Grosskopf S., Norris M., Zhang Z. (1994), Productivity growth, technical progress and
efficiency change in industrialized countries , American Economic Review, 84.
Fare R., Grosskopf S., Norris M., Zhang Z. (1994), Productivity Growth, Technical Progress,
and Efficiency Change in Industrialized Countries , „American Economic Review”, vol. 84.
Fazlagić J. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy, „Edukacja i Dialog”.
Feltynowski M., Nowakowska A. (2009), Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów,
[w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, A. Nowakowska, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź.
Fingleton B. (1999), Estimates of time to economic convergence: An analysis of regions of the
European Union, International Regional Science Review, 22.
Fiszer J.M. (2018), Pozytywne i negatywne aspekty działalności państw Grupy Wyszehradzkiej
w latach 1991–2018, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4(63).
Fiszer J.M. (2019), Polska w Unii Europejskiej – sukcesy, porażki, zagrożenia i perspektywy,
Myśl Ekonomiczna i Polityczna 1(64).
Florczak W. (2009), Koncepcja wzrostu endogenicznego i gospodarki opartej na wiedzy w na-
ukach ekonomicznych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXX.
Florida R. (1995), Toward the learning region, „Futures”, vol. 27, no. 5.
Förster M., Smeeding T. (2005), Regional Poverty and Income Inequality in Central and
Eastern Europe: Evidence from the Luxembourg Income Study, [w:] Spatial Inequality
and Development, R. Kanbur, A.J. Venables (eds), Oxford University Press.
Gałązka A. (2017), Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki
i bariery rozwoju regionalnego, „Studia BAS”, nr 1(49).
Giddens A. (2012), Socjologia, PWN.
Gill I., Kharas H. (2015), The middle – income trap turns ten , „Policy Research Working
Paper”, no. WPS 7403, Waszyngton.
Godin B. (2006), The knowledge-based economy: conceptual framework or buzzword?,
„The Journal of Technology Transfer”, vol. 31(1).
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. (2008), Wprowadzenie do
ekonometrii, PWN.
Górna J., Górna K. (2013), Analiza konwergencji gospodarczej wybranych regionów Europy
w latach 1995–2009, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 30, Oficyna Wy -
dawnicza SGH.
Greene W. (2005), Fixed and Random Effects in Stochastic Frontier Models, Journal of Pro-
ductivity Analysis 23.Bibliografia 228
Greene W.H. (1980), Maximum Likelihood Functions for Generalized Stochastic Frontier
Estimation, Journal of Economestrics 13.
Grosse T.G. (2007), Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa.
Grzybowska B. (2013), Wiedza i innowacje jako współczesne czynniki wzrostu gospodarczego,
„Ekonomista”, nr 4.
Gurstein M. (2014), Smart cities vs. smart communities: Empowering citizens not market
economics, „The Journal of Community Informatics”, vol. 10(3).
Hadad S. (2017), Knowledge Economy: Characteristics and Dimensions, „Management Dy-
namics in the Knowledge Economy”, vol. 5, no. 2.
Hansen L. (1982), Large sampe properties of generalized method of moments estimator,
Econometrica, no. 56.
Hanusch H., Pyka, A. (2007a), Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Edward
Elgar, Cheltenham.
Hanushek E.A., Kimko D. (2000), Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations,
„American Economic Review”, vol. 90(5).
Harman A. (1971), The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advan -
tage, Harvard University Press, Cambridge.
Holtz-Eakin D., Newey W., Rosen H. (1988), Estimating vector autoregressions with panel
data, Econometrica, no. 56.
Hsiao C. (1999), Analysis of Panel Data, Econometric Society Monographs, no. 11, Cam-
bridge University Press.
Huang C., Liu J. (1994), Estimation of Non-Neutral Stochastic Frontier Production Function,
Journal of Productivity Analysis 5(2).
Huggins R., Izushi H., Prokop D., Thompson P. (2014), Regional competitiveness, economic
growth and stages of development, „Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci”,
vol. 32(2).
Hułas M. (2011), Public Sociology jako nowa subdyscyplina naukowa według Michaela Bu-
rawoya, Roczniki Nauk Społecznych, t. 3(39).
Inada K. (1963), On a Two-Sector Model of Economic Growth: Comments and a Generaliza-
tion, „Review of Economic Studies”, vol. 30(2).
Isaksen A., Asheim B.T. (2000), Localised Knowledge, Interactive Learning and Innovation:
Beetween Regional Networks and Global Corporations, [w:] The Networked Firm in a Glo -
bal World. Small, Firms in New Environment, E. Vante, M. Taylor, Ashgate, Aldershot.
Islam N. (1995), Growth empirics: A panel data approach, „Quarterly Journal of Economics”,
vol. 110(4).
Jaźwiński I. (2004), Kierunki polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej,
Europa Regionum, 7.Bibliografia 229
Jaźwiński I. (2017), Kapitał ludzki w polityce regionalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego.
Jaźwiński I. (2018), Kapitał kreatywny w gospodarce regionalne, „Ekonomiczne Problemy
Usług”, nr 4(133), t. 1.
Jaźwiński I., Kiernożycka-Sobejko A. (2006), Kooperacja i konkurencja w rozwoju społecz-
no-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów, Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 8.
Jewtuchowicz A. (2008), Region uczący się, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik
pojęć, K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
Jondrow J., Lovell C., Materov I., Schmidt P. (1982), On the estimation of technical Inefficiency
in the stochastic frontier production function model, Journal of Economestrics, v. 19(2–3).
Kałuszyńska E. (2005), Wiedza i informacja, [w:] Informacja a rozumienie, M. Heller,  
J. Mączka (red.), Polska Akademia Umiejętności, Materiały VIII Krakowskiej Konfe-
rencji Metodologicznej, „Biblios”, Kraków 2005.
Karlsson C., Börje J., Stough R. (2009), Human capital, talent and regional growth, CESIS
Electronic Working Paper Series Paper, no. 191, JIBS and CESIS, School of Public Policy.
Kasprzyk S. (1980), Innowacje, od koncepcji do produkcji, Warszawa.
Kelejian H., Prucha I. (1998), A generalized spatial two-stage least squares procedure for
estimating a spatial autoregressive model with autoregressive disturbances, Journal  
of Real Estate Finance and Economics.
Kenawy E.M., Fathy Abd-El Ghany M. (2012), Knowledge-based economy versus traditional
economy: competition or integration, „Ozean Journal of Applied Sciences”, vol. 5(1).
Kim Y., Schmidt P. (2000), A review and empirical comparison of Bayesian and Classical
Approaches to inference on efficiency levels in stochastic frontier models with panel data ,
Journal of Productivity Analysis 14.
Klasik A., Kuźnik F. (2008), Region uczący się w teorii i praktyce polityki rozwoju regionalnego,
[w:] Przestrzeń w polityce gospodarczej, J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Poznań.
Kleer J. (2003), Czym jest G.O.W.?, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku,
A. Kukliński,.
Kleer J. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe czy przyczynowe,
referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
Klóska R. (2013), Gospodarka regionalna oparta na wiedzy i innowacjach, „Problemy
Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 30, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego”, nr 775.
Knight M., Loayza N., Villanueva D. (1993), Testing the neoclassical theory of economic
growth: A panel data approach, IMF Staff Papers no. 40, International Monetary Fund,
Waszyngton.Bibliografia 230
Kochetkov D.M., Vlasov M.V. (2016), Theoretical and methodological approaches to the
analysis of the knowledge economy at the regional level, „Russian Journal of Economic
Theory”, vol. 4.
Komninos N. (2006), The architecture of intelligent cities: integrating human , collective and
artificial intelligence to enhance knowledge and innovation , IEEE 2nd IET International
Conference on Intelligent Environments.
Koop G., Osiewalski J., Steel M.J.F. (1999), The Components of Output Growth: a Stochastic
Frontier Analysis, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, vol. 61(4).
Korenik S. (2011), Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, War-
szawa.
Kormendi R., Mequire P. (1985), Macroeconomic determinants of growth: cross-country
evidence, Journal of Monetary Economics, no 16(2).
Kosiec K. (2013), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – ujęcie teoretyczne, [w:] Handel
międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, S. Wydymus, A. Głodowska,
Difin, Warszawa 2013.
Kozyr-Kowalski S. (1967), Max Weber a Karol Marks: socjologia Maxa Webera jako pozytywna
krytyka materializmu historycznego, „Książka i Wiedza”.
Koźmiński A. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Strategia rozwoju
Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000
Plus, PAN, Warszawa.
Krasnodębski Z. (1986), Rozumienie ludzkiego zachowania, PWN, Warszawa.
Kuciński K. (1990), Podstawy teorii rozwoju ekonomicznego, PWN, Warszawa.
Kukliński A. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwa-
łego rozwoju, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa.
Kulesza M. (2014), Rozważania na temat regionu geograficzno-historycznego , „Studia z Geo-
grafii Politycznej i Historycznej”, t. 3.
Kumbhakar S.C. (1987), The Specification of Technical and Allocative Inefficiency in Stochastic
Production and Profit Frontiers, „Journal of Econometrics”, vol. 34.
Kumbhakar S.C., Lovell C. (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press,
Cambridge.
Kwaśnicki W. (1996), Ekonomia ewolucyjna – alternatywne spojrzenie na proces rozwoju
gospodarczego, cz. I, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.
Lawrey L., Afzal M. (2012), Investigating World Bank Knowledge Assessment Methodology
(KAM) using Data, Envelopment Analysis (DEA): A study in ASEAN region, „Research
Journal of Science & Management”, vol. 01, no. 12.
Lederman D., Maloney W. (2003), R+D and Development, World Bank Policy Research
Working Paper 3024, Waszyngton.Bibliografia 231
Levine R., Renelt D. (1992), A sensitivity analysis of cross-country growth regressions, „Ame-
rican Economic Review”, no 82(4).
Lin C.B. (2006), A sustainable perspective on the knowledge economy: A critique of Austrian
and mainstream views, „Ecological Economics”, vol. 60(1).
Lundvall B.A. (1992), National Systems of Innovation, Towards a Theory of Innovation and
Interactive Learning, Printer Publisher, Londyn.
Lüthi S., Thierstein A., Bentlage M. (2011), Interlocking firm networks in the German knowled -
ge economy: on local networks and global connectivity, „Raumforschung und Raumord-
nung”, vol. 69(3).
Madej Z. (2006), Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, [w:] Teoria
i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, E. Frejtag-Mika (red.), Difin,
Warszawa.
Madrak-Grochowska M. (2013), Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja
pomiaru, „Ekonomia i Prawo”, B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), t. XII, nr 3/2013.
Madrak-Grochowska M. (2015), The Knowledge-based Economy as a Stage in the Development
of the Economy, „Oeconomia Copernicana”, vol. 6(2).
Maillat D. (1997), Interactions Between Urban System and Localized Productive System: An
Approach to Endogenous Regional Development in Terms of Innovative Milieu, IRER
working Papers.
Makieła K., Marzec J., Pisulewski A. (2017), Productivity change analysis in dairy farms fol-
lowing Polish accession to the EU-An output growth decomposition approach, Outlook
on Agriculture, vol. 46 (4).
Makulska D. (2014), Rola nowoczesnych czynników rozwoju w świetle nowego paradygmatu
polityki regionalnej, SGH, Warszawa.
Maleković S., Puljiz J., Tišma S. (2011), New Opportunities for Regional and Local Actors in
Croatia in Supporting SocioEconomic Development Source: Southeastern Europe, 35(2).
Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic
Growth, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 107.
Mannheim K. (1961), Socjologia wiedzy, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa.
Martin R. (1999), Regional convergence in the EU: Determinants for catching-up or staying
behind, „Jahrbuch – für Regionalwissenschaft”, vol. 19(2).
Marzec J., Pisulewski A. (2019), The Measurement of Time-Varying Technical Efficiency and
Productivity Change of Polish Crop Farm, German Journal of Agricultural Economics,
vol. 1.
Marzec J., Pisulewski A., Prędki A. (2019), Efektywność techniczna i produktywność polskich
gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych, „Gospodarka Narodowa”,
vol. 2(298).
Matur V. (1999), Human capital-based strategy for regional economic development, „Economic
Development Quarterly”.Bibliografia 232
McCann Ph., Shefer D. (2004), Location, agglomeration, infrastructure, „Papers in Regional
Science”, vol. 83.
Meeusen W., van den Broeck, J. (1977), Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production
Functions with Composed Error, „International Economic Review”, vol. 18.
Melchior A. (2009), Regional Inequality and Convergence in Europe 1995–2005, Norwegian
Institute of International Affairs, CASE Network Studies and Analyses, no. 374.
Mikulić D., Lovrinčević Ž., Galić Nagyszombaty A. (2013), Regional convergence in the
European Union, New Member States and Croatia, South East European Journal of
Economics and Business, vol. 8(1) 2013, DOI: 10.2478/jeb–2013–0001.
Modranka E. (2012), Zastosowanie modeli panelowych w analizie warunkowej konwergencji
typu β z uwzględnieniem zależności przestrzennych, Collegium of Economic Analysis
Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, i. 26.
Monfort P. (2008), Convergence of EU regions Measures and evolution, Working Papers A se-
ries of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate
– General for Regional Policy, European Commision.
Morgan K. (2007), The learning region: institutions, innovation and regional renewal, „Re-
gional Studies”, no. 41.
Muszyńska J. (2006), Modelowanie danych panelowych, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Ekonomia i Zarządzanie, t. 1.
Nazarczuk J. (2013), Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregio-
nów Polski, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Nelson R.R., Winter S.G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change , Harvard
University Press, Cambridge.
Nerlove M. (1971), A note on error components model, Econometrica 39(2).
Neven D.J., Gouyette C. (1994), Regional convergence in the European Community, CEPR
Discussion Paper Series 914.
Nicolescu O. (2006), Economia, firma şi managementul bazat pe cunoștințe , Bukareszt,
Economica.
Niedzielski P., Jaźwiński I. (2002), Absorpcja i dyfuzja innowacji jako czynnik intensyfikujący
rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe WSZ „Oeconomicus” PTE w Szczecinie, Gospo-
darka – rozwój i zmiany (2).
Niżnik J. (1989), Socjologia wiedzy. Zarys historii i problematyki, Książka i Wiedza, Warszawa.
Nonaka I. (1994), A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization
Science, 5.
Nonneman W., Vanhoudt P. (1996), A Further Augmentation of the Solow Model and the
Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, „Quarterly Journal of Economics”.
Nowakowska A. (2008), Regionalny system innowacji, [w:] Innowacje i transfer technologii.
Słownik pojęć, K. Matusiak, Warszawa.
OECD (1996), The knowledge-based economy , Paris.Bibliografia 233
OECD (1999), The knowledge-based economy: A set of facts and figures , Paris.
OECD (2001), Measuring capital. Measurement of capital stocks, consumption of fixed capital
and capital services, OECD Manual.
OECD (2011), M-Government. Mobile technologies for responsive government and connected
societies. Technical report, OECD Publishing.
OECD, Komisja Europejska (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji
danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie.
Orea L. (2002), Parametric Decomposition of a Generalized Malmquist Productivity Index,
„Journal of Productivity Analysis”, vol. 18, no. 1.
Ossowski S. (2001), O osobliwościach nauk społecznych, PWN.
Paas T., Schlitte P. (2007), Regional Income Inequality and Convergence Processes in the EU25,
HWWI_Research_Paper.
Panne G. (2004), Agglomeration externalities: Marshall versus Jacobs, Journal of Evolutionary
Economics”, vol. 14.
Pérez-Bustamante G. (1999), Knowledge management in agile innovative organisations,
„Journal of Knowledge Management” 1999, no. 1.
Piątkowski M. (2002), Infrastruktura instytucjonalna „nowej gospodarki” a rozwój krajów
postsocjalistycznych, [w:] Kołodko G., Piątkowski M. (2002), „Nowa gospodarka” i sta-
re problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, WSPiZ,
Warszawa.
Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, „E-mentor”, nr 4(6),
Warszawa.
Piecuch J. (2005), Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej, Zeszyty
Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 8.
Piecuch J. (2006), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospo-
darczej regionów UE, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 8.
Piecuch J. (2008), Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego?
Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych, „Ekonomiczne Problemy
Usług”, vol. 22, no. 501.
Piecuch J. (2010), Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii w okresie członkostwa w Unii Euro-
pejskiej – wnioski dla Polski, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Pietrowicz K. (2004), O opisywaniu rzeczywistości społecznej, „Przegląd Polityczny”, nr 64.
Pitt M., Lee L. (1981), The measurement and sources of technical inefficiency in the indonesian
weaving industry, „Journal of Development Economics”, vol. 9.
Polanyi M. (1950), Scientific beliefs. Ethics, 61(1)
Polanyi M. (1962), Personal knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, Londyn.
Pompei F. (2013), Efficiency and productivity growth across the italian regions: the regional
divide revisited, Munich Personal RePEc Archive Paper, no. 52052.Bibliografia 234
Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa–Łódź.
Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, Londyn.
Prędki A. (2015), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych,
wyd. Mfiles.pl Kraków.
Przygrodzki Z., Nowakowska A., Sokołowicz M. (2011), Region w gospodarce opartej na
wiedzy, Warszawa.
Puhle H.J. (1999), Regions, Regionalism and Regionalization in 20th Century Europe, www.
uni-de/fb03/hjpuhle, dostęp: 21.07.2021
Quah D. (1996), Regional convergence clusters across Europe. European Economic Review, 40.
Quatraro F. (2009), Diffusion of Regional Innovation Capabilities: Evidence from Italia Patent
Data, „Regional Studies”, vol. 10.
Rey S., Montouri B. (1999), US regional income convergence: A spatial econometric perspec-
tive, Regional Studies, 33.
Rifkin J. (2001), Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Rodriguez R., et al. (2010), The Lisbon Strategy 2000–2010 An analysis and evaluation of the
methods used and results achieved, The final report.
Rogers E.M. (2003), Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
Romer P. (1990), Endogenous Technical Change, Journal of Political Economy.
Rothwell R. (1994), Towards the Fifth-Generation Innovation Process, „International Mar-
keting Review”, vol. 11(1).
Rullani E. (2005), Valori d’impresa e conoscenza in un contesto ambientale a complessità
crescente, Sinergie, 23(67).
Sagiyeva R., Zhuparova A., Ruzanov R., Doszhan R., Askerov A. (2018), Input of development
by knowledge-based economy: problems of measuring in countries with developing mar-
kets, The International Journal Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 6, no. 2.
Sala i Martin X. (1996), The classical approach to convergence analysis, The Economic Jo -
urnal, no. 106.
Sameulson P., Dorfman N., Solow R. (1986), Linear Programming and Economic Analysis,
Nowy Jork.
Scheller M. (1980), Problemy socjologii wiedzy, PWN.
Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
Senge P., Kim D.H. (2013), From fragmentation to integration: building learning communities,
„Reflections”, vol. 12(4).
Simon C., Blume L. (1994), Mathematics forEconomists, Norton&Company Inc.
Skrodzka I. (2016), Knowledge-based economy in the European Union-Crosscountry analysis,
„Statistics in Transition New Series”, vol. 17(2).Bibliografia 235
Słaboń A., Pacholski M. (2010), Słownik Pojęć Socjologicznych, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie.
Solow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth , The Quarterly Journal
of Economics, vol. 70, no. 1.
Solow R. (1957), Technological Change and the Aggregate Production Function, „Review  
of Economics and Statistic”, vol. 39(3).
Soszyńska E. (2008), Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy, „Nauka i Szkol-
nictwo Wyższe”, nr 1/31/2008.
Stevenson R.E. (1980), Likelihood Functions for Generalized Stochastic Frontier Estimation,
„Journal of Economestrics”, vol. 13.
Stiglitz J. (1989), Markets, market failures and development, „American Economic Review”,
vol. 79, no. 2.
Storper M. (1997), The Regional World. Territorial Development in a Global Economy ,  
The Guilford Press, Nowy Jork.
Szacki J. (2006), Historia myśli socjologicznej, PWN.
Sztaudynger J. (2003), Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Szymla Z. (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław.
Ślusarz G. (2017), Podkarpacie wobec wyzwań demograficznych , [w:] Sytuacja demograficz -
na Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada
Ludności, t. I, Warszawa.
Ślusarz G. (red.) (2012), Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globa-
lizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 28, Uniwersytet Rzeszowski.
Tapscott D. (2014), The digital economy , Anniversary Edition: Rethinking promise and peril
in the age of networked intelligence, Nowy Jork, McGraw–Hill.
Thomas V., Jain S., Sharma S. (2009), Analyzing R+D efficiency in Asia and the OECD:  
An application of the Malmquist Productivity Index, Atlanta Conference on Science and
Innovation Policy, Atlanta.
Tokarski T (2009), Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne),
Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Tokarski T. (1997), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wiadomości Statystyczne.
Tondl G. (1999), The changing pattern of regional convergence in Europe , Jahrbuch für  
Regionalwissenschaft, 19(1).
Tuziak A. (2019), Społeczny wymiar dyfuzji innowacji i wiedzy jako czynników zmiany i roz-
woju gospodarczego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 57.
Tvrdonova J., Piecuch J., Konvalina P., Stratan A., Stratan D. (2018), Development of local
action groups in visegrad countries – the best practices and success stories, Chisinau.Bibliografia 236
Ulku H. (2004), R+D innovation and economic growth: an empirical analysis, IMF Working
Paper, no. 185.
Verspagen B., Fagerberg J. (1996), Heading for divergence? Regional growth in Europe recon-
sidered, „Journal of Common Market Studies”, vol. 34(3).
Vertova G. (2006), The Changing Economic Geography of Globalization , Routledge, Lon-
dyn–Nowy Jork.
Virilio P. (2006), Bomba informacyjna, Sic!, Warszawa.
Wann-Yih W., Hsin-Ju T., Kuei-Yang Ch., Mengkuan L. (2006), Assessment of intellectual
capital management in Taiwanese IC design companies: using DEA and the Malmquist
productivity index, R+D Management 36, 5.
Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN.
Weggeman M.C. (1999), Kennismangement. Inrichting en besturing van kennisintensieve,
organisaties, Schiedam 1997.
Welfe W. (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Welfe W. (2012), Modelowanie inwestycji a gospodarka oparta na wiedzy, „Acta Universitatis
Lodziensis”, „Folia Oeconomica”, vol. 268.
Welfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
Welfe W., Florczak W. (2009), Założenia i struktura makroekonometrycznego modelu gospo-
darki opartej na wiedzy W8D-2007, „Folia Oeconomica”, vol. 229.
White D.S., Gunasekaran A., Ariguzo, G. (2012), The structural components of a knowledge
-based economy, „International Journal of Business Innovation and Research”, vol. 7(4).
World Bank (2005), World Development Report: A Better Investment Climate for Everyone,
Waszyngton.
World Bank (2018), Human development indices and indicators: 2018 statistical update,
Technical notes.
World Bank (2019), Global Economic Prospects, June 2019: Heightened Tensions, Subdued
Investment. Waszyngton, DC: World Bank.
World Bank (2019), A World Bank Flagship Report. Doing Business 2019. Training for Reform,
Economy Profile: Poland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary.
Wronowska G. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej go-
spodarki, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia , A. Manikowski,  
A. Psyk, WWZ, Warszawa.
Yudong Y. and Weeks M. (2000), Provicial income convergence in China, 1953–1997: A panel
data approach, DAE working paper 0010, University of Cambridge.
Zaliwski A. (2000), Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa.
Zienkowski L. (2003), Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość? [w:] Wiedza
a wzrost gospodarczy, L. Zienkowski (red.), Scholar, Warszawa.
Zienkowski L. (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa.Znaniecki F. (2001), Socjologia wychowania, PWN.
Żelarny R. (2006), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce – diagnoza stanu według Know-
legde i Assessment Methodology (2006), [w:] Unia Europejska w kontekście Strategii
Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, E. Oko, A. Horodyńska,
K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Żelichowski R. (2018), Czwórka z Wyszehradu. Duchy czy demony?, „Myśl Ekonomiczna
i Polityczna”, nr 2(61).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Gospodarka rynkowa. Podstawowe kate...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Ekonomia społeczna. Między rynkiem,...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Gospodarka regionalna w obliczu kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane