• Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

 • Autor: Barbara Galińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-340-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 176/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Tematyka pracy mieści się w obszarze dyscypliny naukowej "nauki o zarządzaniu" i ma silny związek ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące studium, poruszające problematykę magazynu i magazynowania, które to aspekty występują niemal w każdym przedsiębiorstwie, zarówno produkcyjnym, jak i handlowym.

W opracowaniu zostały zawarte głównie aspekty teoretyczne związane z gospodarką magazynową. Zebrano w niej wszystkie najważniejsze definicje z tego etapu łańcucha logistycznego, całość uzupełniono o czytelne rysunki i schematy.

W pracy opisano także zagadnienia stosunkowo nowe, które coraz powszechniej i silniej kojarzą się z magazynem. Scharakteryzowano w niej m.in. podstawowe technologie wspomagające gospodarkę magazynową czy systemy informatyczne, dedykowane tej fazie łańcucha dostaw.

Ciekawą część pracy stanowi rozdział zatytułowany Bezpieczeństwo pracy w procesach magazynowych, w którym poruszono kwestie związane nie tylko z podstawowymi przepisami i normami bezpieczeństwa w magazynowaniu, ale również wskazano najistotniejsze zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi. Ta część pracy została napisana na podstawie najnowszych przepisów prawa i przedstawiona potencjalnemu czytelnikowi w przejrzysty sposób - głównie w formie tabelarycznej.

W monografii nawiązano także do zagadnień pokrewnych, takich jak lokalizacja magazynu w sieci dostaw czy jego współzależność z transportem.

Zebrana w opracowaniu teoria dostępna jest w innych opracowaniach z tej dziedziny, jednakże jest ona rozdrobniona na wiele, różnych pozycji literaturowych. W niniejszym dziele została ona zebrana w całość i odpowiednio zestawiona, tworząc logiczny ciąg rozważań dotyczących magazynowania. Ponadto niektóre zawarte w niej informacje zostały zaktualizowane o najnowsze przepisy czy raporty, zatem użytkownik uzyska dane bieżące - odnoszące się do niemal rzeczywistego czasu.

W ostatnim rozdziale pokazano praktyczne przykłady, odnoszące się do usprawnień w obszarze magazynu. Zaprezentowano trzy case study, dzięki którym czytelnik dowie się, w jaki sposób można uzyskać swoistą racjonalizację w magazynie i jego infrastrukturze.

Monografia ma charakter uniwersalny i może być z powodzeniem wykorzystana przez badaczy różnych specjalności związanych z logistyką i studentów na wielu kierunkach studiów. Jest też bardzo użytecznym kompendium wiedzy dla praktyków, ponieważ zebrano w niej wszystkie podstawowe rozważania teoretyczne z obszaru magazynowania, a całość przedstawiono w przyjaznej formie, stosując liczne rysunki i tabele.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki magazynowej

1.1. Istota gospodarki magazynowej
1.2. Lokalizacja magazynu w sieci dostaw
1.3.  Współzależność logistyki magazynowej i organizacji transportu
1.4. Koszty magazynowania
1.5. Koszty utrzymania zapasów – przykład praktyczny

2. Infrastruktura techniczna gospodarki magazynowej

2.1. Budowle magazynowe
2.2. Urządzenia do składowania
2.3. Środki transportu wewnętrznego
2.4. Urządzenia techniki obliczeniowej i informatycznej
2.5. Wybór regałów do składowania – przykład praktyczny

3. Jednostka ładunkowa w gospodarce magazynowej

3.1. Definicja, rola i rodzaje jednostek ładunkowych
3.2. Paletowa jednostka ładunkowa
3.3. Projektowanie paletowej jednostki ładunkowej – przykład praktyczny

4. Organizacja przestrzeni magazynowej

4.1. Fazy procesu magazynowania
4.2. Układy technologiczne magazynu
4.3. Układ rzędowy i blokowy w magazynie
4.4. Moduł magazynowy
4.5. Oznakowanie regałów

5. Klasyczne metody alokacji zapasów w przestrzeni magazynowej

5.1. Metoda stałych miejsc składowania i metoda wolnych miejsc składowania
5.2. Analiza ABC
5.3. Analiza XYZ
5.4. Metoda dwukryterialna ABC/XYZ
5.5.  Wykorzystanie analizy ABC w magazynie – przykład praktyczny

6. Technologie wspomagające gospodarkę magazynową

6.1. System kodów kreskowych
6.2. Technologia RFID
6.3. Systemy typu „pick-by”

7. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem

7.1. Definicja i elementy systemu informatycznego
7.2. System ERP
7.3. System SCM
7.4. System WMS

8. Dokumentacja magazynowa

8.1. Dokumentacja organizacyjna
8.2. Dokumentacja obrotu magazynowego

9. Bezpieczeństwo pracy w procesach magazynowych

9.1. Przepisy i normy w magazynowaniu
9.2. Zagrożenia w procesach magazynowych
9.3. Bezpieczne składowanie zapasów magazynowych

10. Magazyn w przyszłości

10.1. Znaczenie kluczowych kompetencji
10.2. Inteligentny magazyn
10.3. Cechy magazynu przyszłości

Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik:

Magazyny nawet w okresie e-biznesu nabierają szczególnego znaczenia w zabezpieczeniu produkcji, usług, właściwej obsłudze klienta, łącznie z obsługą posprzedażową i dlatego uważam, że tematyka pracy jest aktualna, a przedstawione zagadnienia odpowiadają potrzebom nowoczesnego spojrzenia na zarządzanie gospodarką magazynową.

prof. UO dr hab. Sabina Kauf:

Prezentowana problematyka jest aktualna i ważna, wzbogaca również współczesną literaturę logistyczną, w szczególności w zakresie gospodarki magazynowej.

Barbara Galińska
dr inż. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka dwóch wyższych uczelni technicznych: Politechniki Łódzkiej oraz Fachhochschule Kiel w Niemczech. Obecnie pracuje na etacie adiunkta w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie, organizacji transportu oraz planowania i optymalizacji kosztów, w tym kosztów wytwarzania. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane