• Glokalizacja

Glokalizacja

 • Autor: redakcja naukowa Kazimierz Kuciński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-427-0
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 320/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 53.00 zł

  26.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 26.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi próbę pokazania wynikających z lokalizacji i mających wpływ na lokalizację podmiotów gospodarczych jej lokalnych uwarunkowań i implikacji. Pokazano, jak przebiega zderzenie globalnych inwestorów z realiami lokalnych gospodarek i społeczności.

Autorzy opisują, jak lokalne uwarunkowania kulturowe stają się same w sobie czynnikami lokalizacji przedsiębiorstw, jak transformują pozostałe czynniki lokalizacji, jak wpływają na percepcję wynikających z nich korzyści przez odmiennych kulturowo inwestorów oraz jak ewoluują pod wpływem kontaktów z zagranicznymi inwestorami i podążającymi za nimi ekspatami. Nawiązują do formowania się globalnego rynku lokalizacji, na którym zgłaszany przez globalne firmy popyt na lokalne miejsca lokalizacji zderza się z podażą oferowanych przez lokalne społeczności miejsc lokalizacji traktowanych jako swoiste produkty lokalizacyjne, którymi stają się kraje, ich regiony różnej skali geograficznej, miasta i sektory narodowych gospodarek. Zwracają przy tym szczególną uwagę na kwestię atrakcyjności tych produktów lokalizacyjnych determinującą ich konkurencyjność. Analizują źródła przewagi konkurencyjnej lokalnych produktów lokalizacyjnych i proces jej dyskontowania przez interesariuszy procesu lokalizacji przedsiębiorstw dokonywanej w warunkach globalizacji oraz presji na zrównoważony ekologicznie i społecznie rozwój lokalny.
 

Spis treści:

Wstęp
Kazimierz Kuciński

Rozdział 1. Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej
Kazimierz Kuciński

1.1. Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
1.2. Istota globalnego zarządzania lokalizacją przedsiębiorstw
1.3. Analiza globalnego zarządzania lokalizacją przedsiębiorstw
1.4. Polska na globalnym rynku lokalizacji
1.4.1. Uwarunkowania kulturowe
1.4.2. Korporacje transnarodowe w Polsce
1.4.3. Sektorowe implikacje lokalizacyjne globalizacji
1.4.4. Regionalne implikacje lokalizacyjne globalizacji

Rozdział 2. Lokalne uwarunkowania kulturowe lokalizacji przedsiębiorstw
Jacek Brdulak

2.1. Kulturowe czynniki lokalizacji przedsiębiorstw
2.2. Czynnik kulturowy w teorii lokalizacji przedsiębiorstw
2.2.1. Klasyczne teorie lokalizacji
2.2.2. Behawioralne teorie lokalizacji
2.3. Kulturowe aspekty lokalizacji w perspektywie teorii ekonomii
2.4. Kwestia lokalizacji w perspektywie antropologii kultury
2.5. Kultura w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych
2.5.1. Pojmowanie kultury
2.5.2. Przedsiębiorstwo jako wytwór i składowa kultury
2.5.3. Implikacje różnorodności kulturowej

Rozdział 3. Lokalne produkty lokalizacyjne

3.1. Kraje jako produkty lokalizacyjne
Ewa Taylor
3.1.1. Atrakcyjność lokalizacyjna krajów w globalnej gospodarce
3.1.2. Kwantyfikacja atrakcyjności lokalizacyjnej krajów
3.1.3. Jakościowe miary atrakcyjności lokalizacyjnej krajów
3.1.4. Polska jako produkt lokalizacyjny
3.1.5. Atrakcyjność lokalizacyjna regionów
3.2. Miasta jako produkty lokalizacyjne
Anna Rutkowska-Gurak
3.2.1. Konkurencja miast i regionów
3.2.2. Miasta w nowym paradygmacie rozwoju
3.2.3. Globalizacja a rozwój miast
3.2.4. Atrakcyjność lokalizacyjna miast
3.3. Atrakcyjność inwestycyjna lokalnych sektorów
Dorota Niedziółka
3.3.1. Sektory gospodarek lokalnych jako produkty lokalizacyjne
3.3.2. Lokalizacyjne implikacje globalizacji
3.3.3. Korporacje transnarodowe jako aktorzy globalnej lokalizacji
3.3.4. Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji
3.3.5. Glokalizacja polskiej elektroenergetyki

Rozdział 4. Wrastanie korporacji transnarodowych w gospodarki lokalne

4.1. Uwarunkowania lokalnego zakorzenienia korporacji transnarodowych
Teresa Pakulska
4.1.1. Redefinicja lokalizacji w warunkach globalizacji
4.1.2. Lokalizacja a internacjonalizacja działalności gospodarczej
4.1.3. Formy relokacji działalności gospodarczej korporacji transnarodowych
4.1.4. Specyfika działalności gospodarczej a jej podatność na relokację
4.2. Lokalizacyjne ukierunkowanie inwestycyjne korporacji transnarodowych
Teresa Pakulska, Magdalena Szczepaniak-Rochowska
4.2.1. Czynniki lokalizacji a fragmentaryzacja działalności gospodarczej korporacji transnarodowych
4.2.2. Ukierunkowanie inwestycyjne korporacji transnarodowych i jego przejawy
4.2.3. Kreowanie wartości poprzez relokację działalności gospodarczej
4.2.4. Polska jako kraj goszczący korporacje transnarodowe
4.3. Lokalne powiązania korporacji transnarodowych
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
4.3.1. Globalne uwarunkowania powiązań lokalnych
4.3.2. Współczesne sposoby wchodzenia na rynki lokalne
4.3.3. Optymalizowanie lokalizacji jako przewaga konkurencyjna

Rozdział 5. Lokalne implikacje globalizacji

5.1. Wpływ globalizacji na rozwój regionalny i lokalny
Monika Niedziółka
5.1.1. Globalizacja a glokalizacja
5.1.2. Lokalizacja przedsiębiorstw a globalizacja
5.1.3. Regiony peryferyjne w dobie globalizacji
5.2. Lokalne uwarunkowania lokalizacji przedsiębiorstw
Michał Adam Leśniewski
5.2.1. Lokalna perspektywa lokalizacji
5.2.2. Delokalizacja a rozwój lokalny
5.2.3. Lokalizacja a konkurencyjność
5.3. Glokalizacja a lokalny ekorozwój
Kazimierz Kuciński

Aneks. Studium przypadku. Region siedlecko-bialski

1. Region peryferyjny w dobie globalizacji
2. Przesłanki lokalizacji przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych
3. Zdolność konkurowania regionów peryferyjnych w procesie globalizacji
4. Zakończenie

Bibliografia

redakcja naukowa

Kazimierz Kuciński
profesor zwyczajny w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Zajmuje się teorią geografii ekonomicznej, geografią przemysłu i geografią ludności, rozwojem regionalnym i lokalnym, lokalizacją przedsiębiorstw oraz organizacją przestrzenną gospodarki, metodologią oraz metodyką naukowego badania gospodarki i gospodarowania. Opublikował 220 prac z tego zakresu, w tym 12 autorskich książek. Pod jego redakcją naukową ukazało się 20 książek i kilkanaście tomów Materiałów i Prac Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, którego był dyrektorem w latach 1994-2006.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane