• Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem

Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem

 • Autor: Krzysztof Kociubiński Elżbieta Szyszlak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-994-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 72.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Przygotowana w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego publikacja porusza zagadnienia wciąż marginalnie obecne w polskiej literaturze naukowej, a mianowicie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, postrzeganego jednak w szerszej – narodowej i międzynarodowej – perspektywie. Redaktorzy tomu opracowali zbiór studiów przypadku, w których autorzy przybliżają problemy różnych sektorów bezpieczeństwa – społecznego, kulturowego, politycznego, militarnego, ekologicznego i ekonomicznego w perspektywie lokalnej, w warunkach pokoju i stabilności, ale również kryzysu i konfliktu, nie ograniczając się przy tym tylko do naszego kraju. Teksty dotyczą bowiem Polski, jak również innych regionów Europy i świata.

Odbiorcami książki są zarówno naukowcy, specjaliści zajmujący się w swojej pracy problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale także studenci kierunków związanych z bezpieczeństwem (wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym), jak również wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tematyki będącej przedmiotem zainteresowania autorów.

Praca została przygotowana z okazji 10-lecia kierunku studiów w zakresie bezpieczeństwa narodowego w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Grekokatolicy w Donbasie w cieniu prawosławia i separatyzmu. Lokalny wymiar rosyjsko-ukraińskiego konfliktu kulturowego
Tomasz Szyszlak

1.1. Wprowadzenie
1.2. Peryferie i pogranicze
1.3. Specyfika donbaskiej religijności
1.4. Donbascy grekokatolicy – neofici i wychodźcy
1.5. Wspólnoty grekokatolickie w Donbasie
1.6. Donbascy grekokatolicy a rosyjsko-ukraiński konflikt kulturowy
1.7. Zakończenie

ROZDZIAŁ 2. Kosowska Mitrowica jako przykład „zamrożonego” konfliktu etnicznego na poziomie lokalnym
Anna Jagiełło-Szostak

2.1. Wprowadzenie
2.2. Bezpieczeństwo ludzkie (human security), bezpieczeństwo wspólnotowe, bezpieczeństwo miast na tle „konfliktu” etnicznego
2.3. Mitrowica – podziały etniczne
2.4. Geneza podziałów w Mitrowicy
2.5. Podziały w Mitrowicy
2.5.1. Podziały fizyczne: polityczne, społeczno-kulturowe
2.5.2. Most, który łączy i dzieli?
2.6. Podziały symboliczne: (geo)polityka i pamięć historyczna
2.7. Zakończenie

ROZDZIAŁ 3. Wpływ migracji wewnętrznych na bezpieczeństwo społeczne Czarnogóry

Małgorzata Łakota-Micker

3.1. Wprowadzenie
3.2. Zmiany demograficzne na obszarze Czarnogóry
3.3. Migracje
3.4. Powody stagnacji północnego regionu Czarnogóry
3.5. Zakończenie

ROZDZIAŁ 4. Wenecja Euganejska wobec imigrantów. Polityka regionalna i nastroje społeczne

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

4.1. Wprowadzenie
4.2. Włochy państwem migrantów
4.3. Strefy pęknięcia Włoch
4.4. Włoska scena polityczna skręca w prawo
4.5. Polityka migracyjna
4.6. Migranci w Wenecji Euganejskiej oraz percepcja społeczna migracji
4.7. Zakończenie

ROZDZIAŁ 5. Społeczne wykluczenie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Romskie getta w kraju usteckim w Republice Czeskiej
Elżbieta Szyszlak

5.1. Wprowadzenie
5.2. Ekskluzja społeczna – pojęcie, przyczyny, grupy zagrożone
5.3. Problem wykluczenia społecznego w Republice Czeskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kraju usteckiego
5.4. Implikacje istnienia społecznie wykluczonych osiedli dla wybranych sektorów bezpieczeństwa na przykładzie osiedli Chanov i Janov
5.4.1. Przestępczość
5.4.2. Konflikty etniczne i rozwój ekstremizmu na poziomie lokalnym
5.4.3. Program „zerowej tolerancji” jako symbol sekurytyzacji społecznego wykluczenia i mniejszości romskiej
5.5. Zakończenie

ROZDZIAŁ 6. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej na przykładzie szyitów we Wschodniej Prowincji Arabii Saudyjskiej
Jarosław Jarząbek

6.1. Wprowadzenie
6.2. Postrzeganie ludności szyickiej przez władze Arabii Saudyjskiej
6.3. Postrzeganie Arabii Saudyjskiej przez szyicką ludność Wschodniej Prowincji
6.4. Dyskryminacja, marginalizacja, przemoc – działania Arabii Saudyjskiej wobec mniejszości szyickiej
6.5. Zakończenie

ROZDZIAŁ 7. Aktywność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sferze bezpieczeństwa społecznego w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.
Tomasz R. Dębowski

7.1. Wprowadzenie
7.2. Przesłanki zaangażowania społecznego KEA
7.3. Działania w sferze ochrony i umacnianie tożsamości narodowej
7.4. Działania w sferze zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego
7.4.1. Praca z osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi
7.4.2. Praca z rodzinami, młodzieżą i dziećmi
7.5. Zakończenie

ROZDZIAŁ 8. Globalne tendencje, lokalne konsekwencje. Nośniki nowoczesności w świetle analizy handlu wewnątrzgałęziowego Polski w latach 2010–201
9
Bartosz Michalski

8.1. Wprowadzenie
8.2. Rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo ekonomiczne. Uwagi metodologiczne
8.3. Cel i metoda badania 158
8.4. Pułapka średniego dochodu jako współczesne wyzwanie rozwojowe Polski
8.5. Ewolucja struktury polskiego handlu zagranicznego. Wyniki badania i dyskusja
8.6. Perspektywa Dolnego Śląska
8.7. Zakończenie

ROZDZIAŁ 9. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym na przykładzie Dolnego Śląska
Marcin Koczan

9.1. Wprowadzenie
9.2. Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie krajowej
9.3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną na Dolnym Śląsku
9.4. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii na Dolnym Śląsku
9.4.1. Węgiel kamienny
9.4.2. Węgiel brunatny
9.4.3. Gaz ziemny
9.4.4. Odnawialne źródła energii
9.5. Przesył energii elektrycznej
9.6. Zakończenie

ROZDZIAŁ 10. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu – bezpieczeństwo wody

Grzegorz Tokarz

10.1. Wprowadzenie
10.2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
10.3. Funkcje kontrolne WSSE we Wrocławiu
10.4. Zakończenie

ROZDZIAŁ 11. Rola przedsiębiorstw energetycznych w zachowaniu bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla odbiorców końcowych
Marcin Sienkiewicz

11.1. Wprowadzenie
11.2. Definicje przedsiębiorstwa energetycznego i odbiorcy końcowego paliwa gazowego
11.3. Charakterystyka rynku gazu ziemnego w Polsce
11.4. Bezpieczeństwo energetyczne i typologia zagrożeń rynku gazu w Polsce
11.5. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa odbiorcy końcowego
11.5.1. Obowiązki operatorów infrastrukturalnych w zakresie bezpieczeństwa odbiorców końcowych
11.5.1.1. OSP Gaz-System S.A.
11.5.1.2. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych
11.5.2. Obowiązki sprzedawców paliwa gazowego (spółek obrotu) w zakresie bezpieczeństwa odbiorców końcowych
11.6. Obowiązki importerów paliwa gazowego (spółek obrotu) w zakresie bezpieczeństwa odbiorców końcowych
11.7. Zakończenie

ROZDZIAŁ 12. Filipiny po walkach w Marawi – w stronę politycznego rozwiązania problemu terroryzmu?

Łukasz Fijałkowski

12.1. Wprowadzenie
12.2. Filipiny i przemoc polityczna
12.3. Problem terrorystyczny na Filipinach
12.4. Walki w Marawi
12.5. W stronę rozwiązania politycznego
12.6. Zakończenie

ROZDZIAŁ 13. Rada Jeszy – polityczna struktura samorządu żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu
Marcin Szydzisz

13.1. Wprowadzenie
13.2. Osadnictwo żydowskie w liczbach
13.3. Legalność osadnictwa
13.4. Samorząd żydowski na Zachodnim Brzegu
13.5. Rada Jeszy
13.6. Zakończenie

ROZDZIAŁ 14. Formacje obrony terytorialnej w Polsce (1962–2020) – lokalny wymiar polityki obronności państwa
Artur Drzewicki

14.1. Wprowadzenie
14.2. Obrona Terytorialna w ramach systemu Obrony Terytorialnej Kraju (OTK)
14.2.1. Uwarunkowania strategiczne
14.2.2. Struktura Obrony Terytorialnej
14.2.3. Zadania
14.2.4. Proces formowania
14.2.5. Obrona Terytorialna na Dolnym Śląsku
14.3. Obrona Terytorialna w warunkach samowystarczalności obronnej i członkostwa w NATO (1992–2009)
14.3.1. Struktura
14.3.2. Zadania
14.3.3. Proces formowania
14.3.4. Obrona Terytorialna w województwie dolnośląskim
14.4. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)
14.4.1. Struktura
14.4.2. Zadania
14.4.3. Proces formowania
14.4.4. Dolnośląska Brygada WOT
14.5. Zakończenie

ROZDZIAŁ 15. System antyterrorystyczny w Polsce na szczeblu lokalnym

Michał Piekarski

15.1. Wprowadzenie
15.2. System antyterrorystyczny w Polsce
15.3. Próba oceny efektywności systemu antyterrorystycznego na poziomie lokalnym
15.4. Zakończenie

ROZDZIAŁ 16. Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia organów administracji publicznej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych
Marek Kulczycki

16.1. Wprowadzenie
16.2. Rozwiązania i podstawy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych
16.3. Próba generalna przed uruchomieniem nowego resortowego systemu zarządzania kryzysowego
16.4. Rola czynnika ludzkiego we współdziałaniu nowego systemu
16.5. Współdziałanie systemu w obliczu nowych zagrożeń niemilitarnych
16.6. Zakończenie

ROZDZIAŁ 17. Organ wykonawczy w systemie decyzyjnego bezpieczeństwa gminy
Krzysztof Kociubiński

17.1. Wprowadzenie
17.2. Od ustanowienia organu wykonawczego do bezpośredniego wyboru wójta
17.3. Gminny prezydencjalizm
17.4. Zakończenie

ROZDZIAŁ 18. Decentralizacja międzynarodowej współpracy Policji na przykładzie funkcji oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych
Adrian Szumski

18.1. Wprowadzenie
18.2. Miejsce instytucji oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych w systemie międzynarodowej współpracy Policji
18.3. Korzyści wynikające z funkcjonowania instytucji oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych dla systemu międzynarodowej współpracy Policji
18.4. Zakończenie

Bibliografia
Źródła
Akty normatywne prawa międzynarodowego
Akty normatywne prawa polskiego
Akty normatywne innych państw
Dokumenty analityczne i sprawozdawcze
Dokumenty programowe i strategiczne
Dokumenty statystyczne
Inne dokumenty
Opracowania naukowe
Monografie
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach wieloautorskich
Pozostałe
Internet
Prasa
Noty o autorach

Krzysztof Kociubiński
dr hab., prof. UWr, pracuje w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych m.in. samorządowi terytorialnemu w Polsce i Europie, współpracy transgranicznej oraz Unii Europejskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki samorządu terytorialnego, a w szczególności bezpieczeństwa jego instytucji. ORCID: 0000-0001-9027-1434

Książki tego autora

Elżbieta Szyszlak
dr hab., prof. UWr, pracuje w Zakładzie Badań Wschodnich w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim problematyka mniejszości etnicznych i narodowych w Europie Środkowej, zwłaszcza z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, sekurytyzacja jako instrument polityki państwa, problemy bezpieczeństwa państw Europy Środkowej oraz bezpieczeństwo kulturowe. ORCID: 0000-0002-9152-4699.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Źródła
Akty normatywne prawa międzynarodowego
Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października
1985 r. (Dz.U. 1994 Nr 124, poz. 607).
Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genewska),
Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. 1956 Nr 38, poz. 171, załącznik).
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 46, z dnia 17 kwietnia 1948 r.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 2334, z dnia 23 grudnia 2016 r.
Rzymski  Statut  Międzynarodowego  Trybunału  Karnego,  sporządzony  w  Rzymie  dnia  
17 lipca 1998 r. (Dz.U. 2003 Nr 78, poz. 708).
Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjęty w Wiedniu
dnia 13 czerwca 1956 r. (Dz.U. 2015, poz. 1758).
Akty normatywne prawa polskiego
Decyzja nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie powoła-
nia pododdziałów antyterrorystycznych Policji (Dziennik Urzędowy Komendy Głów-
nej Policji 2001, nr 2, poz. 22).
Decyzja nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie
Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej.
Decyzja nr 245/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utwo-
rzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dzien-
nik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2010, nr 14, poz. 183).
Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.  (Dz.U.  1997  Nr  78,  
poz. 483).
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funk-
cjonowania sytemu gazowego (Dz.U. 2018, poz. 1158).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2014, poz. 1059, tekst jedn. ze zm.).330 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013,
poz. 640).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno-
ści w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 Nr 204, poz. 1728).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016, załączniki 1–3).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów
administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu
ich funkcjonowania (Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1810).
Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym
(Dz.U. 1963 Nr 14, poz. 74).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 1992  
Nr 4, poz. 16, ze  zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989
Nr 25, poz. 155).
Ustawa  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  1990  Nr  16,  poz.  95,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 Nr 30, poz. 179, tekst jedn.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409, tekst jedn.  
ze zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348).
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. 1998 Nr 95, poz. 602).
Ustawa  z  dnia  18  kwietnia  2002  r.  o  stanie  klęski  żywiołowej  (Dz.U.  2002  Nr  62,  
poz. 558, ze zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz.U. 2002 Nr 113, poz. 984).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2002 Nr 113, poz. 985,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pali-
wowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2020, poz. 411, tekst jedn.).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2018, poz. 1401).
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.
2016, poz. 961).
Ustawa  z  dnia  10  czerwca  2016  r.  o  działaniach  antyterrorystycznych  (Dz.U.  2016,  
poz. 904).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia party-
cypacji wyborczej obywateli w procesie wybierania niektórych organów publicznych
(Dz.U. 2018, poz. 130).
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019, poz. 15).331 Bibliografia
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2348).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).
Zarządzenie nr 384 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie usta-
nowienia  oficerów  kontaktowych  do  spraw  międzynarodowej  wymiany  informacji
kryminalnych (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2007, nr 10, poz. 79).
Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniające
zarządzenie  w  sprawie  ustanowienia  oficerów  kontaktowych  do  spraw  międzynaro -
dowej  wymiany  informacji  kryminalnych  (Dziennik  Urzędowy  Komendy  Głównej
Policji 2014, poz. 84).
Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie not  
i  dyfuzji  Międzynarodowej  Organizacji  Policji  Kryminalnej  –  Interpol  (Dziennik
Urzędowy Komendy Głównej Policji 2015, poz. 44).
Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie re-
gulaminu Komendy Głównej Policji (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
2016, poz. 13, ze zm.).
Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych (Dziennik Urzędowy Ko-
mendy Głównej Policji 2017, poz. 73).
Zarządzenie Nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie struk-
tury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Po-
licji (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2019, poz. 47).
Zarządzenie Nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie
tymczasowego  regulaminu  organizacyjnego  Centralnego  Pododdziału  Kontrterro-
rystycznego  Policji  „BOA”  (Dziennik  Urzędowy  Komendy  Głównej  Policji  2019,  
poz. 44).
Zarządzenie Nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie me-
tod i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji (Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji 2019, poz. 47).
Akty normatywne innych państw
Constitution of the Republic of Kosovo, 9 kwietnia 2008 r., https://mapl.rks-gov.net/wp-
-content/uploads/2017/10/1.Constitution_of_the_Republic_of_Kosovo.pdf.
Constitution of the Republic of Serbia, 30 września 2006 r., http://www.parlament.gov.rs/
upload/documents/Constitution_ of_Serbia_pdf.pdf.
International  Religious  Freedom  Act  of  1998  r.,  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-
105publ292/pdf/PLAW-105publ292.pdf.
Konstitutsiya  Donetskoy  Narodnoy  Respubliki  [=  Конституция  Донецкой  Народной
Республики], 14 maja 2014 r., https://dnrsovet.su/konstitutsiya/.
Ustawa federalna Federacji Rosyjskiej O wolności sumienia i o zjednoczeniach religijnych  
z 19 września 1997 r. z późniejszymi zmianami (Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.). 332 Bibliografia
Opracowanie i tłumaczenie z j. rosyjskiego: T.J. Szyszlak, [w:] Wybrane problemy badań
wschodnich, Z.J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz (red.),  Wrocław 2007.
Ustawa Ukrainy z dnia 23 kwietnia 1991 r. O wolności sumienia i organizacjach religijnych,
z późniejszymi zmianami (stan prawny na 30 czerwca 2012 r.), [w:] T. Szyszlak, Lwow-
skie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od
pierestrojki do pomarańczowej rewolucji, Warszawa 2012.
Zakon  Donetskoy  Narodnoy  Respubliki  №  224-IHC  „O  vnesenii  izmeniy  v  Zakon
Donetskoy  Narodnoy  Respubliki  ‘O  svobode  veroispovedaniya  i  religioznykh
ob”yedineniyakh’”  [=  Закон  Донецкoй  Народной  Республики  №  224-IHC  
„О  внесении  измений  в  Закон  Донецкoй  Народной  Республики  ‘O  свободе
вероисповедания  и  религиозных  объединениях’”],  13  kwietnia  2018  r.,  https://
dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narod-
noj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-svobo-
de-veroispovedaniya-i-religioznyh-obedineniyah-2/.
Zakon  Donetskoy  Narodnoy  Respubliki  №  140-IHC  „O  svobode  veroispovedaniya  
i  religioznykh  ob”yedineniyakh”  [=  Закон  Донецкoй  Народной  Республики  от  
24  июня  2016  года  №  140-IHC  „O  свободе  вероисповедания  и  религиозных
объединениях”],  24  czerwca  2016  r.,  https://dnr-online.ru/download/o-svobode
-veroispovedaniya-i-religioznyh-obedineniyah-prinyat-postanovleniem-narodnogo-so-
veta-24-06-2016g-razmeshhen-19-07-2016g/.
Zakon Donetskoy Narodnoy Respubliki ot 29 maya 2015 goda № 51-IHC „O protivo-
deystvii ekstremistskoy deyatel’nosti” [=Закон Донецкoй Народной Республики от  
29 мая 2015 года № 51-IHC „О противодействии экстремистской деятельности”],
29  maja  2015  r.,  https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-protivo-
dejstvii-ekstremistskoj-deyatelnosti/.
Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Kosovo, 20 luty 2008 r., https://mapl.rks-gov.net/
sr/legjislacioni-dhe-politikat-sr/ligjet-per-veteqeverisjen-lokale-sr/.
Zakon o Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ 1947–1951.
Zakoni o Petogodišnjim planovima razvitka narodne privrede Narodnih republika, Beograd
1947.
Zakon Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik № 1689-1 „O svobode sovesti i religio-
znykh organizatsiyakh” [= Закон Союза Советских Социалистических Республик от  
1 октября 1990 года № 1689-1 „О свободе совести и религиозных организациях”],  
1 października 1990 r., https://base.garant.ru/6334103/.
Dokumenty analityczne i sprawozdawcze
15 lat Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Warszawa 2019.
Agentura pro sociální začlenování. Vstúpní analýza 2016, https://www.socialni-zaclenovani.
cz/wp-content/uploads/Vstupni_analyza_Most_2016_pripominky.pdf.
Aktualizacja studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w wojewódz-
twie dolnośląskim w 2011 roku, Wrocław 2011.
Analiza broja i strukture poslovnih subjekata u Crnoj Gori po opštinama, Podgorica 2012.
Analiza  wykorzystania  naturalnych  bogactw  regionu  w  kontekście  rozwoju  społeczno-
-gospodarczego z uwzględnieniem przekrojów przestrzennych, w związku z perspektywą  333 Bibliografia
wyczerpywania się złóż naturalnych bogactw. Opracowanie założeń do strategii zrówno-
ważonego rozwoju w tym zakresie, K. Chudy, M. Worsa-Kozak, A. Grafender (red.),
Wrocław 2010.
Analýza možnosti a širších souvislostí prevence kriminality v SVL, Plzeň 2019.
Anthony I., Cities and Security, 25.11.2015, https://www.sipri.org/commentary/essay/2015/
cities-and-security.
Bailie  B.,  Vukovar’s  Divided  Memory.  The  Reification  of  Ethnicity  through  Memo -
rialisation,  „Working  Paper”,  no.  25,  http://www.conflictincities.org/PDFs/
WorkingPaper25(DividedMemory).pdf.
Bezpieczeństwo sieci przesyłowej Gaz-System S.A., Warszawa 2018.
Biszto S., Sprawozdanie z przebiegu zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizo-
wanego w 2018 roku na terenie Dolnego Śląska, http://wsse.wroc.pl/ZP/aktualnosci/
wypoczynek zimowy 2018.pdf.
Budzyńska  I.,  Modele  systemów  policyjnych  oraz  zmiany  w  organizacji  policji  w  wybranych
państwach,  Raport  Wydziału  Analiz  Ekonomicznych  i  Społecznych  Biura  Studiów  
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 185, grudzień 2000.
Bulman D., Eden M., Nguyen H., Transitioning from Low-Income Growth to High-Income
Growth. Is There a Middle-Income Trap?, „World Bank Policy Research Working Paper”
2014, nr 7104.
Charakterystyka  rynku  paliw  gazowych  2018  r.,  https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/
charakterystyka-rynku/8282,2018.html.
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire Palestinien occupé avis con -
sultative du 9 juillet 2004.
Dopke J., Gazowy konflikt Rosja – Ukraina , „Materiały Problemowe CIRE”, 09.01.2009.
Gill I., Kharas H., The Middle-Income Trap Turns Ten , „Policy Research Working Paper”  
2015, nr  7403, The World Bank, Washington DC.
Eichengreen B., Park D., Shin K., Growth Slowdowns Redux. New Evidence on the Middle-
-Income Trap, „NBER Working Paper” 2013, nr 18673.
Eichengreen B., Park D., Shin K., When Fast Growing Economies Slow Down. International
Evidence and Implications for China, „NBER Working Paper” 2011, nr 16919.
Eight Sitting of the Committe on Kosovo-Metohija, 30.03.2018, http://www.parlament.gov.rs/
Eighth_Sitting_of_the_Committe_on_Kosovo-Metohija_.33690.537.html.
Ekonomske migracije iz Crne Gore u EU, Podgorica 2016.
Felipe J., Abdon A., Kumar U., Tracking the Middle-Income Trap. What Is It, Who Is in It, and
Why?, „The Levy Economics Institute Working Paper”, nr 715/2012.
First Sitting Committe on Kosovo-Metohija, 28.06.2016, http://www.parlament.gov.rs/First_
Sitting_of_the_Committee_on_Kosovo-Metohija.29271.537.html.
Fourth Sitting of the Committe on Kosovo–Metohija, 17.02.2017, http://www.parlament.gov.
rs/Fourth_Sitting_of_the_Committee_on_Kosovo-Metohija.30022.537.html.
Giannetto L., Ponzo I., Roman E., National Report on the Governance of the Asylum Reception Sy-
stem in Italy, „Ceaseval. Research on the Common European Asylum System” 2019, nr 21.
Han X., Wei S.-J., Re-Examining the Midlle-Income Trap Hypothesis. What to Reject and to
Revive, „ADB Working Paper” 2015, nr 436.334 Bibliografia
Informacja o wynikach kontroli NIK. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obro-
ny cywilnej, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2018.
Istorija ekonomskog razvoja opštine Rožaje, Gornji Ibar Rožaje, https://gornjiibar-rozaje.webs.
com/istorija.htm.
Italian  Ministry  of  Interior.  Schema  di  Capitolato  di  Appalto  per  la  Gestione  dei  Cen-
tri  di  Accoglienza  per  Immigrati,  http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/
sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_06_20_capitolato_appalto_approva-
to_D.M._21-11-2008.pdf.
Kanchoochat V., Intarakumnerd P., Tigers Ttrapped. Tracing the Middle-Income Trap Through
the East and Southeast Asian Experience, „Berlin 2014 Working Papers on Money, Fi-
nance, eTrade and Development”.
Khronika podiy roku, „Blahovisnyk Verkhovnoho Arkhyyepyskopa Kyyevo-Halytsʹkoho Ukray-
insʹkoyi Hreko-Katolytsʹkoyi Tserkvy Blazhennishoho Lyubomyra Kardynala Huzara”
[= Хроніка подій року, „Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького
Української  Греко-Католицької  Церкви  Блаженнішого  Любомира  Кардинала
Гузара”] 2003, nr 2.
Kulesza M., Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, https://www.nik.gov.pl/
plik/id,1554.pdf.
Lin J.Y., New Structural Economics. A Framework for Rethinking Development and Policy, The
World Bank, Washington DC 2012.
Majidyar A., Saudi Arabia’s Forgotten Shi’ite Spring, American Enterprise Institute for Public
Policy Research, Middle Eastern Outlook 2013, nr 5.
Ohno K., Avoiding the Middle-Income Trap. Renovating Industrial Policy Formulation in Viet-
nam, „ASEAN Economic Bulletin” 2009, nr 26(1).
Osoblyvosti  relihiynoho  i  tserkovno-relihiynoho  samovyznachennya  ukrayinsʹkykh  hromadyan:
tendentsiyi 2010–2018 pp. Informatsiyni materialy pidhotovleni do cherhovoho zasidan-
nya postiyno diyuchoho Kruhloho stolu „Relihiya i vlada v Ukrayini: problemy vzayemov-
idnosyn” 26 kvitnya 2018 r. za spryyannya Predstavnytstva Fondu Konrada Adenauera
v Ukrayini, Kyyiv 2018 [= Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення
українських громадян: тенденції 2010–2018 pp. Iнформаційні матеріали підготовлені до
чергового засідання постійно діючого Круглого столу „Релігія і влада в Україні: проблеми
взаємовідносин” 26 квітня 2018 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера  
в Україні, Київ 2018].
Radosevic, S., Upgrading Technology in Central and Eastern European Economies, „IZA World
of Labor” 2017, nr 338.
Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2018, lipiec 2018.
Second Sitting of the Commitee on Kosovo – Metohija, 18.10.2016, http://www.parlament.
gov.rs/Second_Sitting_of_the_Committee_on_Kosovo-Metohija.30022.537.html.
Situačni analýza sociálňé vyloučených lokalit na území mésta Litvínova se zaměřenim na sídlište
Janov, Praha 2009.
Soubor siuačních analýz lokalit realizace projektu Společně proti rasismu, https://mkc.cz/doc/
situacni_analyzy_lokalit_v1.pdf.
Sprawozdania z działalności parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu za rok 2016, „Głos
Parafialny” 2017, nr 1(115).335 Bibliografia
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
rok 2018 dla działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrz-
ne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od
dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Warszawa 2018.
Sustainable  Development  Goals,  2015,  https://www.undp.org/content/undp/en/home/sus-
tainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html.
Svoboda virospovidannya pid prytsilom. Rosiysʹkyy teror na okupovanykh terytoriyakh Skhidnoyi
Ukrayiny, Instytut relihiynoyi svobody, Kyyiv 2018 [= Свобода віросповідання під прицілом.
Російський терор на окупованих територіях Східної України, Інститут релігійної свободи,
Київ 2018].
Szkolenie dla oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminal-
nych,  http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/106764,Szkolenie-dla-oficerow-kontak -
towych-do-spraw-miedzynarodowej-wymiany-informacji-.html.
Teitelbaum J., Domestic and Regional Implications of Escalated Saudi-Iran Conflict, „ BESA
Center Perspectives Paper” 2016, nr 324.
Tenth  Sitting  of  the  Committe  on  Kosovo-Metohija,  7.11.2018,  http://www.parlament.gov.
rs/10th_Sitting_of_the_Committee_on_Kosovo-Metohija_.35196.537.html.
The Twenty Fith Italian Report on Migrations, V. Cesareo (red.), https://www.ismu.org/en/
the-twenty-fifth-italian-report-on-migrations-2019/.
Transformacja energetyczna w Polsce. Edycja 2020, Forum Energii, Warszawa 2020.
Trlifajová L., Pospíšil F., Kučera P., Matysová B., Kissová B., Anazlýza politik nulové tolerance
v Livínově a Duchcově, Praha 2015.
United States Commission on International Religious Freedom. Annual Report 2020, Washing-
ton 2020.
Vivarelli M., Structural Change and Innovation as Exit Strategies from the Middle Income Trap,
„IZA Discussion Paper Series” 2014, hr 8148.
Voice for the Voiceless. Religious and Cultural Discrimination in Saudi Arabia, Americans for
Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) and the Bahrain Institute for
Rights and Democracy (BIRD), Washington 2017.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. Ocena stanu bezpieczeństwa
sanitarnego województwa dolnośląskiego w 2017 r., Wrocław 2018.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. Ocena stanu bezpieczeństwa
sanitarnego województwa dolnośląskiego w 2018 r., Wrocław 2019.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. Stan bezpieczeństwa sanitarne-
go województwa dolnośląskiego w 2013 r., Wrocław 2014.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. Stan bezpieczeństwa sanitarne-
go województwa dolnośląskiego w roku 2009, Wrocław 2010.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. Stan bezpieczeństwa sanitarne-
go województwa dolnośląskiego w roku 2010, Wrocław 2011.
XXVII Rapporto Immigrazione 2018-2019 Caritas E Migrantes Non Si Tratta Solo Di Migranti
– Sintesi, http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/dossier_immigrazione/Sintesi_XXVI-
II_Rapporto Immigrazione_2018-2019.pdf.
Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013, Praha 2014.336 Bibliografia
Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2017, Praha 2018.
Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018, Praha 2019.
Dokumenty programowe i strategiczne
Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej, Uchwała Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 lutego
1990 r. w sprawie doktryny obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, maszynopis powielany.
Gill I., Kharas H., An East Asian Renaissance. Ideas for Economic Growth, The World Bank,
Washington DC 2007.
Krajowy dziesięcioletni plan rozwoju systemu przesyłowego. Plan rozwoju w zakresie zaspokoje-
nia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020–2029. Wyciąg
do konsultacji, Gaz-System S.A., Warszawa, styczeń 2019.
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2017.
National  Security  Policy  2017–2022,  http://www.nsc.gov.ph/index.php/national-securi-
ty-policy-2011-2016.
Plan budowy WOT, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/plan-budowy-wot.
Plan Działań Zapobiegawczych, Minister Energii, Warszawa 2019.
Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną
na lata 2018–2027, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Konstancin-Jeziorna 2018.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, Instytut Rozwoju Teryto-
rialnego, Wrocław 2020.
Polityka energetyczna Polski do 2030 r. z dnia 10 listopada 2009 r. Załącznik nr 2. Prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki.
Polityka energetyczna Polski do 2040 r., projekt.
Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce, opracowany przez Ministerstwo
Energii, Warszawa 2018.
Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, opracowany przez Ministerstwo
Energii i przyjęty przez Radę Ministrów 23 stycznia 2018.
Program nauczania kościelnego – religii ewangelickiej w szkole podstawowej RE-SP-1/2017.
Program nauczania religii ewangelickiej w szkołach ponadpodstawowych nr RE – SPP – 2/2018.
Program „Prawa i Sprawiedliwości”, Warszawa 2014.
Program  razvoja  poljoprivrede  i  ruralnih  podrucja  Crne  Gore  u  okviru  IPARD  II  2014–
–2020, Podgorica 2019.
Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godini, sa strukturnom analizom stanovništva Crne
Gore, Podgorica 2014.
Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine, Podgorica 2008.
Regionalna  Strategia  Innowacji  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2011–2020,  do-
kument  opracowany  przez  konsorcjum  w  składzie:  Politechnika  Wrocławska  
– Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Zachodniopomorska Grupa Dorad-
cza Sp. z o.o., Wrocław 2011.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Wrocław 2018.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.337 Bibliografia
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.
Strategija Nacionalne Bezbjednosti Crne Gore, Podgorica 2018.
Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej 2000, Ministerstwo Obrony Narodowej, War-
szawa 2000, maszynopis powielany.
Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej 2009. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeń-
stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa
2009, maszynopis powielany.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Mini-
sterstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
Strategický plán sociálního začleňování. Litvínov 2016–2018, https://www.socialni-zaclenova-
ni.cz/wp-content/uploads/SPSZ_Litvinov_2016-2018.pdf.
Strategický  plán  sociálního  začleňování  statutárního  města  Mostu  na  období  2017  –  2019,
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SPSZ_Most_2017-2019.
pdf.
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015, Praha 2011.
Tematický  akční  plán  pro  Janov  2019–2020,  https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-con-
tent/uploads/TAP-Janov-bydleni-bezpecnost.pdf.
Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa oraz Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rze-
czypospolitej Polskiej, przyjęte uchwałą Komitetu Obrony Kraju w dniu 2 listopada 1992 r.,  
maszynopis powielany.
Dokumenty statystyczne
Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl.
Crna Gora u brojkama 2015, Podgorica 2016.
Chyselʹnistʹ  naselennya  Lʹvivsʹkoyi  oblasti  stanom  na  1  bereznya  2014  roku  ta  serednya  za
sichenʹ–lyutyy  2014  roku,  [=  Чисельність  населення  Львівської  області  станом  на  
1 березня 2014 року та середня за січень–лютий 2014 року], https://www.lv.ukrstat.gov.
ua/ukr/si/oper/2014/t180214_1.pdf.
Chyselʹnistʹ naselennya na 1 bereznya 2014 roku ta serednya chyselʹnistʹ za sichenʹ-lyutyy 2014
roku, [= Чисельність населення на 1 березня 2014 року та середня чисельність за січень-
лютий  2014  року],  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/ds/kn/kn_u/
kn0314_u.html.
Kosovo Population by Municipality (Estimation) 2011–2012, https://askdata.rks-gov.net/PX-
Web/pxweb/en/askdata/askdata__14 Census population__Census 2011__3 By Mu-
nicipalities/census32.px/table/tableViewLayout1/?rxid=6c75a9aa-627c-48c6-ae74-9e
1b95a9c47d.
Migracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, http://www.monstat.org/userfiles/
file/demografija/migracije/Metodloško%20uputstvo%20-%20statistika%20migraci -
ja.pdf.
Migracje wewnętrzne ludności, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tema-
tyczne/ludnosc/migracje-wewnetrzne-ludnosci/.
Migracioni saldo po opštinama, 2011. godina, Monstat, Podgorica 2012.338 Bibliografia
Migracioni saldo po opštinama, 2012. godina, Monstat, Podgorica 2013.
Migracioni saldo po opštinama, 2013. godina, Monstat, Podgorica 2014.
Migracije unutar Crne Gore u 2014. godini, Zavod za statistiku, Vlada Crne Gore, Podgorica
2015.
Migracije unutar Crne Gore u 2015. godini, Zavod za statistiku, Vlada Crne Gore, Podgorica
2016.
Migracije unutar Crne Gore u 2016. godini, Zavod za statistiku, Vlada Crne Gore, Podgorica
2017.
Migracje  wewnętrzne  ludności  w  województwie  warmińsko-mazurskim  w  latach  2010–
–2015,  Główny  Urząd  Statystyczny,  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/
migracje-wewnetrzne-ludnosci/migracje-wewnetrzne-ludnosci-w-wojewodztwie-war-
minsko-mazurskim-w-latach-2010-2015,4,1.html.
Montenegro, World Population Review, 11.03.2020, https://worldpopulationreview.com.
Number of immigrants in reception centers in Italy as of April 2020, by region, 16.04.2020,
https://www.statista.com/statistics/874728/number-of-immigrants-by-region-italy/.
Out of Every 100 people in Italy, about How Many do you Think are Immigrants (i.e. not born in
Italy)?,  https://www.statista.com/statistics/951632/perceived-size-of-immigrant-pop-
ulation-in-italy/.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny,
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/7/13/1/
powierzchnia_i_ludnosc_w_przekroju_terytorialnym_w_2016_r.pdf .
Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2009. godini, Zavod
za statistiku Crne Gore, broj 72, Podgorica 27.07.2010.
Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2010. godini, Zavod
za statistiku Crne Gore, broj 98, Podgorica 29.07.2011.
Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2011. godini, Zavod
za statistiku Crne Gore, broj 101, Podgorica 30.04.2012.
Prirodno  kretanje  stanovništva  u  Crnoj  Gori,  Zavod  za  statistiku,  broj  102,  Podgorica
30.04.2012.
Procjene  stanovništva  i  osnovni  demografski  pokazatelji  2016.  godine,  Zavod  za  statistiku,  
Saopštenje broj 98, Podgorica 31.05.2017.
Procjene  stanovništva  i  osnovni  demografski  pokazatelji  2017.  godine,  Zavod  za  statistiku,  
Saopštenje broj 101, Podgorica 31.05.2018.
Procjene  stanovništva  i  osnovni  demografski  pokazatelji  2018.  godine,  Zavod  za  statistiku,  
Saopštenje broj 98, Podgorica 31.05.2019.
Procjene stanovništva, Podaci, Monstat, http://monstat.org/cg/page.php?id=273&pageid=48.
Stan ewidencyjny żołnierzy niezawodowych wg wykształcenia, 29.01.2020, https://dane.gov.
pl/dataset/1421,dane-statystyczne-dot-zonierzy-wojsk-obrony-terytorialnej/resour-
ce/21462/table?page=1&per_page=20&q=&sort=.
Stan  ewidencyjny  żołnierzy  niezawodowych  wg  płci,  29.01.2020,  https://dane.gov.pl/
dataset/1421,dane-statystyczne-dot-zonierzy-wojsk-obrony-terytorialnej/resour-
ce/21467/table?page=1&per_page=20&q=&sort=.339 Bibliografia
Stan  ewidencyjny  żołnierzy  WOT  na  29.01.2020,  https://dane.gov.pl/dataset/1421,dane-
-statystyczne-dot-zonierzy-wojsk-obrony-terytorialnej/resource/21469/table?page
=1&per_page=20&q=&sort=.
Zavod  za  zapošljavanje  Crne  Gore,  styczeń  2020,  http://www.zzzcg.me/wp-content/
uploads/2020/03/1-Januar-BILTEN-01.2020.g.pdf.  
Zvit pro merezhu tserkov i relihiynykh orhanizatsiy v Ukrayini stanom na 1 sichnya 2014 roku [= Звіт
про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2014 року], http://
mincult.kmu.gov.ua/document/244950650/Form1_MCU_Nakaz167-19032014.xls.
Zvit pro zabezpechenist’tserkov i relihiynykh orhanizatsiy Ukrayiny kul’tovymy budivlyamy ta prymish-
chennyamy, prystosovanymy pid molytovni stanom na 1 sichnya 2014 roku (forma № 2) [= Звіт
про  забезпеченість  церков  і  релігійних  організацій  України  культовими  будівлями
та  приміщеннями,  пристосованими  під  молитовні  станом  на  1  січня  2014  року
(форма № 2)], http://mincult.kmu.gov.ua/document/244950657/Form2_MCU_Na-
kaz167-19032014.xls.
Inne dokumenty
Cennik  WSSE  we  Wrocławiu,  https://wssewroclaw.pis.gov.pl/plikijednostki/wssewroclaw/
userfiles/file/cennik/cennik 2012-08-02(1).pdf.
Certyfikat  Akredytacji  Laboratorium  Badawczego ,  http://www.wsse.wroc.pl/pliki/Certyfikat
akredytacji AB 492.pdf.
Dodatkowa działalność, https://wsse.ibip.wroc.pl/public/popup.php?id_menu_item=
38748.
Dział laboratoryjny, http://www.wsse.wroc.pl/page.php?gID=DL.
Działy oraz oddziały WSSE we Wrocławiu, http://www.wsse.wroc.pl/p,struktura.
Ewangelickie  prawo  kościelne  1918–2018.  Zbiór  tekstów  prawnych  Kościołów  ewangelickich  
w Polsce, M. Hintz, M. Hucuła (red.), Warszawa 2018.
Full Text  of  Pompeo’s  Statement  on  Settlements,  https://www.timesofisrael.com/full-text-of-
pompeos-statement-on-settlements/.
Hramota  pro  stvorennya  Donetsʹko-Kharkivsʹkoho  Ekzarkhatu,  „Blahovisnyk  Verkhov-
noho  Arkhyyepyskopa  Kyyevo-Halytsʹkoho  Ukrayinsʹkoyi  Hreko-Katolytsʹkoyi
Tserkvy  Blazhennishoho  Lyubomyra  Kardynala  Huzara”,  [=  Грамота  про  cтворення
Донецько-Харківського Екзархату, „Благовісник Верховного Архиєпископа Києво
-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира
Кардинала Гузара”] 2003, nr 2.
Informacja  o  Spółce,  https://www.psgaz.pl/documents/21201/329214/Prezentacja+PSG.
pdf/1e6c7a3e-5943-4746-bad9-e28efdc975fe.
Informacja w sprawie awarii gazociągu w rejonie Jankowa Przygrodzkiego, 14.11.2013, https://
www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/201756/.
Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namio-
tami, Warszawa czerwiec 2016, http://wsse.wroc.pl/dla_klienta/instrukcja obozy.pdf.
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Veneto, https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/veneto.
Lista stacji wojewódzkich, http://wsse.szczecin.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-Stacji-
-Wojewódzkich-akt.05.07.19.pdf.340 Bibliografia
Memorandum khrystyyans‘kykh konfesiy Ukrayiny pro nespryynyattya sylovykh diy u mezhkonfesiynykh
vzayemovidnosynakh,  „Lyudyna  i  svit”  1997,  serpenʹ  [=  Меморандум  християнських
конфесій  України  про  несприйняття  силових  дій  у  межкон-фесійних  взаємовідносинах,
„Людина і світ” 1997, серпень].
Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie
województwa dolnośląskiego w 2019 r., http://wsse.wroc.pl/ZP/aktualnosci/ocena wy-
poczynku letniego 2019.pdf.
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Macieja Górskiego na py-
tanie posła Andrzeja Gałażewskiego, 10.04.2003, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.ns
f/3f5a7893a6296630c125745f00379385/cb15e9b2df4c9d91c12574750031438b?O
penDocument.
Parafiya Pokrovy Presvyatoyi Bohorodytsi. Ukrayina, Donetsʹk, [w:] Do 1025-littya Khreshchen-
nya  Rusi-Ukrayiny.  Ukrayinsʹka  Hreko-Katolytsʹka Tserkva.  Pershi  kroky  –  ispovidnyt-
stvo – vidrodzhennya, Kyyiv 2013, [= Парафія Покрови Пресвятої Богородиці. Україна,
Донецьк,  [w:]  До  1025-ліття  Хрещення  Русі-України:  Українська  Греко-Кaтолицька
Церква. Перші кроки – ісповідництво – відродження, Київ 2013].
Podstawy prawne działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, https://wsse.ibip.wroc.pl/pub-
lic/popup.php?id_menu_item=38794.
Poradnik dla organizatorów innych form wychowania przedszkolnego (lipiec 2008 r.), wsse.
wroc.pl/dla_klienta/Poradnik dla organizatorów.pdf.
Postanovy dvadtsyat‘ chetvertoyi sesiyi Synodu Yepyskopiv Kyyevo-Halyts‘koyi Mytropoliyi Ukrayins‘koyi
Hreko-Katolytskoyi  Tserkvy,  „Blahovisnyk  Verkhovnoho  Arkhyyepyskopa  Kyyevo-
Halytsʹkoho  Ukrayinsʹkoyi  Hreko-Katolytsʹkoyi  Tserkvy  Blazhennishoho  Lyu-
bomyra  Kardynala  Huzara”,  [=  Постaнови  двадцять  четвертої  сесії  Синоду  Єпископів
Києво-Галицької  Митрополії  Української  Греко-Католицкої  Церкви,  „Благовісник
Верховного  Архиєпископа  Києво-Галицького  Української  Греко-Католицької
Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара”] 2004, nr 3.
Postanovy  ta  rishennya  Synodu  Yepyskopiv  Ukrayinsʹkoyi  Hreko-Katolytskoyi  Tserkvy,  shcho
prokhodyv  u  Lʹvovi-Krekhovi  1–10  veresnya  1998  roku,  „Blahovisnyk  Verkhovno-
ho  Arkhyyepyskopa  Kyyevo-Halytsʹkoho  Ukrayinsʹkoyi  Hreko-Katolytsʹkoyi
Tserkvy  Blazhennishoho  Lyubomyra  Kardynala  Huzara”,  [=  Постaнови  та
рішення  Синоду  Єпископів  Української  Греко-Католицкої  Церкви,  що  проходив  
у Львові-Крехові 1–10 вересня 1998 року, „Благовісник Верховного Архиєпископа
Києво-Галицького  Української  Греко-Католицької  Церкви  Блаженнішого
Любомира Кардинала Гузара”] 2002, nr 1.
Propovid‘  Blazhennishoho  Patriyarkha  Lyubomyra  pid  chas  Bozhestvennoyi  Liturhiyi    z  naho-
dy  posvyachennya  v  Donets‘ku  Tserkvy  Pokrovy  Presvyatoyi  Bohorodytsi,  [w:]  Sotsiyal‘no
zoriyentovani  dokumenty  Ukrayins‘koyi  Hreko-Katolyts‘koyi  Tserkvy  (1989–2008),
t.  1,  Dzherela  khrystyyanʹkoho  suspilʹnoho  vchennya  ta  sluzhinnya,  L.  Kovalen-
ko  (red.),  Lʹviv  2008  [=  Проповідь  Блаженнішого  Патріярха  Любомира  під  час
Божественної  Літургії  з  нагоди  посвячення  в  Донецьку  Церкви  Покрови  Пресвятої
Богородиці,  [w:]  Соціяльно  зорієнтовані  документи  Української  Греко-Католицької
Церкви  (1989–2008).  Том  1:  Джерела  християнького  суспільного  вчення  та  
служіння, ред. Л. Коваленко, Львів 2008].
PSSE województwa dolnośląskiego, http://www.wsse.wroc.pl/p,psse.341 Bibliografia
Reskrypt pro zasnuvannya Mariysʹkoho vidpustovoho mistsya u parafiyi Preobrazhennya HNIKH
s. Zvanivka Donetsʹkoho ekzarkhatu, [= Рескрипт про заснування Марійського відпустового
місця  у  парафії  Преображення  ГНІХ  с.  Званівка  Донецького  екзархату],  2.08.2017,
http://news.ugcc.ua/documents/reskript_pro_zasnuvannya_mariyskogo_vidpu-
stovogo_mistsya_u_parafii_preobrazhennya_gnih_s_zvanivka_donetskogo_ekzarha -
tu_80146.html.
Statut Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, https://diako-
nia.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/statut-Diakonii-Polskiej.pdf.
Wykaz badań wykonywanych w dziale laboratoryjnym WSSE we Wrocławiu, dla których speł-
nione są wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018 – 2, stan na 02.01.2020 r.,
http://www.wsse.wroc.pl/dopobrania/WYKAZ BADAN WSSE Wrocław.pdf.
Wykaz laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej działających na ternie województwa dol-
nośląskiego  2019  r.,  http://wsse.wroc.pl/komunalna2/WYKAZ  LABORATORIÓW
PIS WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO.pdf.
Wykaz  laboratoriów  zewnętrznych  wykonujących  badania  wody  do  spożycia,  zatwierdzonych  
i zgłoszonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. dolnośląskie-
go (stan na dzień 08.07.2019 r.), http://wsse.wroc.pl/komunalna2/WYKAZ LABO-
RATORIÓW ZEW.WOJ.DOLNOŚLĄSKIEGO.pdf.
Zlecenie  pobrania  próbki  wody  do  badań  laboratoryjnych,  http://www.wsse.wroc.pl/
p,dopobrania.
Zvernennya Hlavy UHKTS Blazhennishoho Svyatoslava do svitovoyi hromadsʹkosti z pryvodu
sytuatsiyi v Ukrayini, [= Звернення Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава до світової
громадськості з приводу ситуації в Україні], 24.08.2014, http://olha-church.org.ua/web/
page/zvernennja-glavi-ugkc-blazhennishogo-svjatoslava-do-svitovoyi-gromadskosti-z-
-privodu-situaciyi-v-ukrayini.
Opracowania naukowe
Monografie
Andrić I., Most na Drinie, Warszawa 1985.
Balcerowicz B., Obrona państwa średniego, Warszawa 1996.
Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.
Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, Warszawa 2016.
Behr J., Blicharz J., Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym, Wrocław 2018.
Bodziany  M.,  Wewnętrzne  uwarunkowania  bezpieczeństwa  kulturowego  Polski,  Wrocław
2019.
Bunton M., Konflikt palestyńsko-izraelski, Łódź 2017.
Buzan B., People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold
War Era, London 1991.
Cemović M., Samoupravni socijalistički razvoj Crne Gore, Titograd 1981.
Cieślik J., Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2019.
Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Warszawa 2002.342 Bibliografia
Diamanti I., La Lega. Geografia, storia e sociologia di un soggetto politico , Roma 1995.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999.
Ewangelicy w Niepodległej, E. Jóźwiak, M. Karski (red.), Warszawa 2018.
Forum bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona infrastruktury krytycznej, t. I,  
G. Krasnodębski (red.), Gdynia 2012.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2012.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego,
Warszawa 2013.
Grodzicki M., Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej. Grupa Wyszehradzka w glo-
balnych łańcuchach wartości, Kraków 2018.
Hareuveni E., By Hook and Crook. Israeli Settlement Policy in the West Bank, Jerusalem 2010.
Holes C., Dialect, Culture, and Society in Eastern Arabia. Glossary, Leiden 2001.
Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
Instytucje bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności – prawne uwarunkowania a działalność
praktyczna, G. Wilk-Jakubowski, R. Herabin (red.), Kielce–Tarnobrzeg 2018.
Jagiełło-Szostak A., Sienko N., Szyszlak T., Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości
etniczne – ludy tubylcze – uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej, Wrocław 2018.
Jakubczak R., Gąsiorek K., Królikowski H.M., Marczak J., Działania nieregularne. Element
strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011.
Jakubczak R., Współczesne wojska obrony terytorialnej, Warszawa 2016.
Kajetanowicz J., Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945–2010, Częstochowa
2013.
Korzeniewska-Wiszniewska M., Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycz-
nej w państwach byłej Jugosławii 1995–2016, Kraków 2017.
Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w II połowie
XX wieku, Toruń 2007.
Krebs B., Państwo, Naród, Kościół. Biskup Juliusz Bursche a spory o protestantyzm w Polsce  
w latach 1917–1939, Bielsko-Biała 1998.
Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: struktu-
ralne i makroekonomiczne uwarunkowania, Warszawa 2009.
Kulʹchytsʹkyy  S.,  Yakubova  L.,  Trysta  rokiv  samotnosti.  Ukrayinsʹkyy  Donbas  u  poshukakh
smysliv i Batʹkivshchyny, Kyyiv 2016 [= Кульчицький С., Якубова Л., Триста років
самотності. Український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини, Київ 2016].
Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.
Lorencka M., Włoski system partyjny: studium politologiczne. Praca doktorska, Katowice 2007.
Łakota-Micker M., Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, Londyn 2015.
Maciulewicz M., Divided Cities. A Case Study of Mitrovica. Rozprawa doktorska, Warszawa
2019.
Marczak J., Jakubczak R., Gąsiorek K., Obrona terytorialna w obronie powszechnej RP, War-
szawa 2003.
Marović B., Društveno-ekonomski razvoj Crne Gore 1945–1953, Titograd 1981.
Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005.343 Bibliografia
Matyja R., Wyjście awaryjne, Kraków 2018.
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospo-
darczego i po jego wystąpieniu, M. Gorynia, M. Dzikowska (red.), Warszawa 2016.
Misiuda W., Regionalizm i mniejszości językowe we Włoszech, Lublin 1997.
Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych, T. Panecki, J. Smo-
liński (red.), Warszawa 2019.
Nadaždin D., Niedźwiecki M., Czarnogóra – Fiord na Adriatyku, Kraków 2011.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2015.
Nowak J.M., Od hegemonii do agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa,
Warszawa 2011.
Parteka A., Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy, Warszawa 2015.
Piekarski M., Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989–2013. Wybrane aspekty, War-
szawa 2013.
Pluciński E., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Euro-
pejskiej, Warszawa 2005.
Polska  i  Polacy  1918–2018.  Przemiany  polityczne,  społeczne,  ekonomiczne  i  kulturowe,  
T. Astramowicz-Leyk, Y. Turchyn, W. Tomaszewski, K. Żęgota (red.), Olsztyn 2018.
Regulski J., Samorządna Polska, Warszawa 2005.
Riabczuk M., Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.
Robinson N., Islam. A Concise Introduction, Abingdon 1999.
Safjański T., Europejskie Biuro Policji Europol: geneza, główne aspekty działania, perspektywy
rozwoju, Warszawa 2009.
Security Community Practice in the Western Balkans, S.S. Gajić, F. Ejdus (red.), London 2018.
Shindler C., A History of Modern Israel, Cambridge 2009.
Skobel W., Gąsiorek K., Obrona terytorialna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1993.
Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
Slonim S., Jerusalem in America’s Foreign Policy: 1947–1997, The Haque–London–Boston
1998.
Staniszkis J., Władza globalizacji, Warszawa 2003.
Szewior  K.,  Bezpieczeństwo  społeczne  jednostki.  Założenia  i  polska  rzeczywistość, Warszawa
2016.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
Szyszlak E., Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa. Mniejszość romska w Republice Czeskiej,
Wrocław 2015.
Taleb N.N., The Black Swan: the Impact of the Highly Improbable, Random House, New York
2010.
Trznadel W., Przestrzenne dysproporcje gospodarczo-społeczne we Włoszech XIX i XX w. i drogi
ich przezwyciężania, Wrocław 1988.
Vademecum żołnierza Kosowo, M. Rozmus, W. Marchwica, W. Sanowski, J. Mazur (opr.),
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności,
Warszawa–Kosowo 2005.344 Bibliografia
Voynalovych  V.,  Kochan  N.,  Relihiynyy  chynnyk  etnopolitychnykh  protsesiv  na  Donbasi.
Istoriya  i  suchasnistʹ,  Kyyiv  2014  [=  Войналович  В.,  Кочан  Н.,  Релігійний  чинник
етнополітичних процесів на Донбасі. Історія і сучасність, Київ 2014].
Weber M., Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984.
Weinerová R., Romové a stereotypy. Výzkum streotypizace Romů v Ústeckém kraji, Praha 2014.
Wkład ewangelików w obronę polskości w Katowicach i na Górnym Śląsku w latach 1919–
–1939, J. Szturc (red.), Katowice 2009.
Wojtasik K., Anatomia zamachu. O strategii i taktyce terrorystów, Warszawa 2019.
Zadania  i  kompetencje  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  porządku  publicznego  i  bezpie-
czeństwa  obywateli,  obronności  oraz  ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwpowodziowej,  
M. Karpiuk, M. Mazuryk (red.), I. Wieczorek, Łódź 2017.
Zalewski J., Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989–2001, Warszawa 2002.
Załęski K., Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.
Zarycki T., Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2009.
Artykuły naukowe
Al-Rasheed M., The Shia of Saudi Arabia. A Minority in Search of Cultural Authenticity, „Bri-
tish Journal of Middle Eastern Studies” 1998, nr 1.
Ambroziak Ł., Polish Foreign Trade. An Analysis Using Value Added Statistics, „International
Business and Global Economy” 2016, nr 1.
Ambroziak Ł., The CEECs in Global Value Chains. The Role of Germany , „Acta Oeconomica”
2018, nr 1.
Andrijašević  Ž.,  Stanje  industrije  u  Crnoj  Gori  poslije  drugog  svjetskog  rata  (1945–1947),
„Matica Crnogorska” 2018, ljeto.
Andrukhovych Y., Shukayuchy Dreamland, „Krytyka” 2005, nr 1-2, [= Андрухович Ю.,
Шукаючи Dreamland, „Критика” 2005, nr 1–2].
Balcerowicz B., Filozofia obrony Polski, „Myśl Wojskowa” 1994, nr 1.
Banaszek T., Obrona Terytorialna Kraju w województwie kieleckim (1963–1975): organizacja
i działalność, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 2.
Billing M., The Jewish Settlements in Judea and Samaria (1967–2008): Historical Overview ,
„Israel Affair” 2015, nr 3.
Bloom N., Reenen J. van, Williams H., A Toolkit of Policies to Promote Innovation, „Journal
of Economic Perspectives” 2019, nr 3.
Brodzicki T., Śledziewska K., The Role of Technology Gap in the Trade of Poland. Panel Estima -
tion in the Gravity Framework, „International Business and Global Economy” 2016,
nr 1.
Bujwid-Kurek E., Status instytucjonalny i polityczny mniejszości serbskiej w Kosowie, „Wschod-
nioznawstwo” 2015.
Carabelli G., Djurasovic A., Summa R., Challenging the Representation of Ethnically Divided
Cities. Perspectives from Mostar, „Space and Polity” 2019, nr 2.345 Bibliografia
Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków
zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 2.
Colombo M., Discourse and Politics of Migration in Italy. The Production and Reproduction of
Ethnic Dominance and Exclusion, „Journal of Language and Politics” 2013, nr 2.
Cook M., On the Origins of Wahhābism, „Journal of the Royal Asiatic Society. Third Series”
1992, nr 2.
Dębowski T.R., Praca socjalna Kościołów protestanckich w Polsce na przykładzie Zboru „Chrześ-
cijańska Społeczność” w Ząbkowicach Śląskich, „Theologica Wratislaviensia” 2017.
Doderović M., Ivanović Z., Stanovništvo Crne Gore, „Matica Crnogorska” 2018, ljeto.
Dołęga W., Wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej, „Przegląd
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2017, nr 1.
Dołęga W., Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej, „Rynek Energii” 2018, nr 5.
Doner R.F., Schneider B.R., Technical Education in the Middle Income Trap. Building Coali-
tions for Skill Formation, „The Journal of Development Studies” 2020, nr 4.
Doner R.F., Schneider B.R., The Middle-Income Trap. More Politics than Economics, „World
Politics” 2016, nr 4.
Drahokoupil J., The Rise of the Comprador Service Sector. The Politics of State Transformation
in Central and Eastern Europe, „Polish Sociological Review” 2008, nr 2.
Drzewicki A., Ukraina w polityce bezpieczeństwa Polski. Przegląd uwarunkowań po 2014 r.,
„Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2017/2018, nr 1.
Elekdag S., Muir D., Wu Y., Trade Linkages, Balance Sheets, and Spillovers. The Germany-Cen -
tral European Supply Chain, „Journal of Policy Modelling” 2015, nr 2.
Finnbogason D., Svensson I., The Missing Jihad. Why Have There Been No Jihadist Civil Wars
in Southeast Asia?, „The Pacific Review” 2018, nr 1.
Fylypovych L., Sahan O., Relihiyna sytuatsiya v Ukrayini: stan i holovni problemy pershoho
pivrichchya 2004 r., „Lyudyna i Svit” 2004, veresenʹ [= Филипович Л., Саган O.,
Релігійна ситуація в Україні: стан і головні проблеми першого півріччя 2004 р., „Людина
і Cвіт” 2004, вересень].
Gabrielczak P., Serwach T., Złożoność koszyków eksportowych krajów. Zarys problematyki, „Op-
timum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 2.
Gereffi G., Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World, „Review of Interna-
tional Political Economy” 2014, nr 1.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, „Historia
i Polityka” 2018, nr 23.
Glawe L., Wagner H., The Middle-Income Trap – Definitions, Theories and Countries Con -
cerned. A literature Survey, „Comparative Economic Studies” 2016, nr 4.
Greenaway D., Hine R., Milner C., Country Specific Factors and the Pattern of Horizontal
and Vertical Intra-Industry Trade in the UK, „Weltwirtschaftliches Archiv” 1994, nr 1.
Grodzicki M., Geodecki T., New Dimensions of Core-Periphery Relations in an Economically
Integrated Europe, The Role of Global Value Chains, „Eastern European Economics”
2016, nr 5.
Gryz J., Wspólnota bezpieczeństwa, „Humanities and Social Sciences” 2015, nr 1.346 Bibliografia
Gudzyak  B.,  Relihiyne  zhyttya  v  Ukrayini  u  pershi  pʺyatʹ  rokiv  nezalezhnosti,  „Ukrayina
Khrystyansʹka” 2000, nr 4 [= Ґудзяк Б., Релігійне життя в Україні у перші п’ять років
незалежності, „Україна Христянська” 2000, nr 4].
Gugnin A., Pliszka T., Instytucje wspomagające kapitał ludzki w Polsce – ujęcie historyczne,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2009, z.15.
Ha J., Lee S.-H., Population Aging and the Possibility of a Middle-Income Trap, „Emerging
Markets Finance and Trade” 2018, nr 6.
Hauptmann J., Ewangelicyzm a polska kultura polityczna, „Słowo i Myśl” 1994, nr 11.
Hausmann  R.,  Hwang  J.,  Rodrik  D.,  What You  Export  Matters,  „Journal  of  Economic
Growth” 2007, nr 1.
Jankowski M., Generacja wiatrowa w KSE – diagnoza funkcjonowania w latach 2010-2018,
„Elektroenergetyka – współczesność i rozwój” 2019, nr 1.
Jarząbek J., Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu, „Wschodnioznawstwo” 2007.
Kajetanowicz J., Koncepcje i plany rozwoju wojsk obrony terytorialnej w Polsce po 1945 roku,
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 2.
Kajetanowicz J., Strategie bezpieczeństwa Polski w drugiej połowie XX wieku, „Zeszyty Nauko-
we WSOWL” 2011, nr 3.
Kajetanowicz  J.,  Wojska  lądowe  Obrony Terytorialnej  Kraju  w  systemie  bezpieczeństwa  we-
wnętrznego Polski w latach 1959-1989, „Zeszyty Naukowe AON” 2008, nr 4.
Kajetanowicz J., Wojska Obrony Terytorialnej Kraju, „Poligon” 2013, nr 2.
Kajetanowicz  J.,  Wojsko  Polskie  w  koncepcjach  bezpieczeństwa  militarnego  państwa  
w latach 1945–1989, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 2.
Kang N., Paus E., The Political Economy of the Middle Income Trap. The Challenges of Ad -
vancing Innovation Capabilities in Latin America, Asia and Beyond, „The Journal of
Development Studies” 2020, nr 4.
Kharas H., Kohli H., What Is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into It, and
How Can It Be Avoided?, „Global Journal of Emerging Market Economies” 2011, nr 3.
Kim J., Park J., The Role of Total Factor Productivity Growth in Middle Income Countries,
„Emerging Markets Finance and Trade” 2018, nr 6.
Kołdys B., BMWP KGP – Krajowe Biuro Interpolu, „Kwartalnik Policyjny” 2014, nr 4.
Koziej S., Obronność Polski w warunkach samodzielności strategicznej lat 90. XX wieku, „Bez-
pieczeństwo Narodowe” 2012, nr 2.
Krindatch A.D., Religion in Postsoviet Ukraine as a Factor in Regional, Ethno-Cultural and
Political Diversity, „Religion, State & Society” 2003, nr 1.
Krugman P., Intraindustry Specialization and the Gains from Trade, „Journal of Political Eco-
nomy” 1991, nr 5.
Kruszka  R.,  Wykluczenie  społeczne  –  rys  interpretacyjny  i  użyteczność  badawcza,  „Kultura  
i Edukacja” 2008, nr 1.
Kupka P., Walach V., Prostosrové vyloučení po česku? Od sociálně vyloučených lokalit dál, „Era
21” 2016, nr 4.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, „Zeszyty Naukowe Akade-
mii Marynarki Wojennej” 2011, nr 2.347 Bibliografia
Liow J.Ch., Arosoaie A., The Sound of Silence. Nuancing Religiopolitical Legitimacy and Con -
ceptualizing the Appeal of ISIS in Malaysia, „Contemporary Southeast Asia” 2019, nr 1.
Longo M., Italy’s Lega Nord. Changing Poses in a Shifting National and European landscape,
„Australia and New Zealand Journal of European Studies” 2016, nr 8.
Łastawski K., Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej, „Słupskie Stu-
dia Historyczne” 2007, nr 13.
Łukasiewicz M., BMWP KGP – Jednostka Krajowa Europolu, „Kwartalnik Policyjny” 2014,
nr 4.
Marcinkowski A., Rola Polski w Układzie Warszawskim w latach 1955–1981, cz. II, „Zeszyty
Naukowe. Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema” 1997, nr 11.
Michalak A., Cele, zadania, struktura i funkcje wojsk obrony terytorialnej w XXI wieku, „Bez-
pieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 3.
Michalski B., Struktura polskiego salda bilansu handlowego w świetle problematyki bezpieczeń-
stwa ekonomicznego, „Ekonomia XXI wieku” 2016, nr 3.
Misiuda-Rewera W., Republikańska i regionalna wzajemność funkcji państwa we Włoszech,
„Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2011.
Murat B., Specyfika funkcjonowania polskiej Policji w relacji z oceną zachowań organizacyjnych
w niej istniejących, „Zeszyty Naukowe ZPSB. Firma i Rynek” 2018, nr 2.
Musioł M., Znaczenie sekurytyzacji i sektorów bezpieczeństwa w ramach krytycznych studiów
nad bezpieczeństwem, „Historia i Polityka” 2018, nr 23.
Nassalska E., Kościół katolicki a bezpieczeństwo społeczne w Polsce, „Nauki Społeczne” 2011,
nr 2.
Nedavnya  O.,  Osoblyvosti  instytualizatsiyi  relihiynosti  viruyuchykh  parafiy  Ukrayinsʹkoyi
Hreko-Katolytsʹkoyi Tserkvy „Velykoyi” Ukrayiny ta yikhniy vplyv na rozvytok hrekoka-
tolytsyzmu, „Istoriya Relihiy v Ukrayini” 2013, knyha II [= Недавня O., Особливості
інституaлізації  релігійності  віруючих  парафій  Української  Греко-Католицької  Церкви
„Великої”  України  тa  їхній  вплив  на  розвиток  грекокатолицизму,  „Історія  Релігій  
в Україні” 2013, книга II].
Nogowski J.M., Wykluczenie społeczne w kontekście ubóstwa i bezdomności, „Civitas et Lex”
2015, nr 1.
Nölke A., Vliegenthart A., Enlarging the Varieties of Capitalism. The Emergence of Dependent
Market Economies in East Central Europe, „World Politics” 2009, nr 4.
Noviello M., Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich,
„Przegląd Geopolityczny” 2016, t. 17.
Olczyk M., Kordalska A., Gross Exports Versus Value-Added Exports. Determinants and Policy
Implications for Manufacturing Sectors in Selected CEE Countries, „Eastern European
Economics” 2017, nr 1.
Paus E., Confronting the Middle Income Trap. Insights from Small Latecomers, „Studies in
Comparative International Development” 2012, nr 2.
Pejsak  Z.,  Truszczyński  M.,  Najnowsze  analizy  epidemiologiczne  dotyczące  sytuacji  
i zasad zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików, „Życie Weterynaryj-
ne” 2018, nr 2.
Perrino S., Narrating Migration Politics in Veneto, Northern Italy, „Narrative Culture” 2019,
nr 1.348 Bibliografia
Pettrachin  A.,  When  Asylum  Policies  Go  Local.  the  Case  of  Socially  Useful Works  for  Asy-
lum-Seekers, „Italian Political Science” 2019, nr 1.
Piotrowicz E., Geller A., Leś-Beksa A., System Informacyjny Schengen i polskie biuro SIRENE,
„Kwartalnik Policyjny” 2014, nr 4.
Pluciński E., Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty
dla  kraju  członkowskiego  UE  w  globalnej  gospodarce  światowej  na  przykładzie  Polski,
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 2.
Pokrzywiński P., Rada Jesza jako przykład instytucjonalizacji ruchu osadniczego w Izraelu, „An-
nales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” 2020, s. 89.
Razafimandimby Andrianjaka R., Rougier E., What Difference Does it Make (to be in the
Middle Income Trap)? An Empirical Exploration of the Drivers of Growth Slowdowns,
„Structural Change and Economic Dynamics” 2019, nr 51.
Robinson N. (red.), Sunni-Shia Relations. An Historical Perspective, https://www.academia.
edu/36260911/Sunni-Shia_Relations_An_Historical_Perspective.
Rodrik D., Premature Deindustrialization, „Journal of Economic Growth” 2016, nr 1.
Rosłon-Żmuda J., Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demo-
graficznego , „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1.
Rugraff E., Are the FDI Policies of the Central European Countries Efficient?, „Post-Commu-
nist Economies” 2008, nr 3.
Safjański  T.,  Administracyjne  modele  wymiany  informacji  kryminalnych  z  zagranicą  na
przykładzie  polskiej  Policji,  21.02.2018,  https://www.researchgate.net/publica-
tion/326539662_Administracyjne_modele_wymiany_informacji_kryminalnych_z_
zagranica_na_przykladzie_polskiej_Policji_eng_Administrative_models_of_crimi-
nal_information_exchange_with_foreign_partners_on_the_example_of_th.
Safjański T., Efektywność działań operacyjnych Europolu w zwalczaniu terroryzmu międzynaro-
dowego – próba oceny, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8.
Safjański T., Zasada specjalizacji w wykorzystaniu wsparcia operacyjnego Europolu przez Po-
licję, 1.01.2012, https://www.researchgate.net/publication/323725940_THE_PRIN-
CIPLE_OF_SPECIALIZATION_IN_THE_USE_OF_EUROPOL’S_OPERATIO-
NAL_SUPPORT_EUROPOLU_BY_NATIONAL_POLICE_FORCES.
Schulze K.E., Chernov Hwang J., Militant Islam in Southeast Asia. New Insights into Jihad
in Indonesia, Malaysia and the Philippines, „Contemporary Southeast Asia” 2019, nr 1.
Schulze K.E., From Ambon to Poso. Comparative and Evolutionary Aspects of Local Jihad in
Indonesia, „Contemporary Southeast Asia” 2019, nr 1.
Sienkiewicz M., Rosyjsko-ukraińskie konflikty gazowe, „Racja Stanu” 2010, nr 2.
Sieroń A., Czy Polska wpadła w pułapkę średniego dochodu?, „Optmimum. Economic Studies”
2019, nr 2.
Smolik B., Współczesny nacjonalizm w Europie – próba charakterystyki wybranych aspektów,
„Wrocławskie Studia Politologiczne” 2015, nr 19.
Soyyiğit S., The Relationship Between Middle Income Trap and Structural Transformation. The
Case  of  Selected  Countries,  „Central  European  Journal  of  Economic  Modelling  and
Econometrics” 2019, nr 4.
Szpak A., Cities and Human Security, „Torun International Studies” 2015, nr 1.
Szymaniuk R., Istota sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego, „Myśl Wojskowa” 2006, nr 1.349 Bibliografia
Szyszlak E., Rola czeskiej policji w kreowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych w kontekście
mniejszości romskiej, „Wschodnioznawstwo” 2014.
Szyszlak T., Ukraińskie formacje policyjne i służby specjalne wobec konfliktów religijnych na
przełomie XX i XXI wieku, „Colloquium” 2015, nr 3.
Temby Q., Cells, Factions and Suicide Operatives. The Fragmentation of Militant Islamism in
the Philippines Post-Marawi, „Contemporary Southeast Asia” 2019, nr 1.
Uliasz A., Czasopisma wyznaniowe na straży polskości. Z przeszłości prasy luterańskiej i kalwiń-
skiej do 1939 roku, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, nr 13.
Wang Y., The Political Economy of the Middle-Income Trap. Implications for Potential Growth,
„Asian Development Review” 2016, nr 2.
Wojtasik K., Pozorowana sytuacja zakładnicza i jej konsekwencje. Zamach w Orlando (USA,
Floryda), „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 11.
Yusuf S., Middle-Income Countries. Trapped or Merely Slowing?, „Asian-Pacific Economic Lit-
erature” 2017, nr 2.
Zapołowski A., Koncepcja budowy obrony terytorialnej w programie Akcji Wyborczej Solidar-
ność a koncepcja obrony terytorialnej rządu Prawa i Sprawiedliwości, „Ante Portas – Stu-
dia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 2.
Zoubková V.T., Sídliště Janov. Pět let procesu revitalizace, „Urbanismus a Územní Rozvoj”
2014, nr 2.
Rozdziały w monografiach wieloautorskich
Adler E., Barnett M., Security Communities in Theoretical Perspective, [w:] Security Commu-
nities, E. Adler, M. Barnett (red.), Cambridge 1998.
Cook  M., The  Philippines  in  2017. Turbulent  Consolidation ,  [w:]  Southeast  Asian  Affairs,  
M. Cook, D. Singh (red.), Singapore 2018.
Czapiński J., Pojęcie wykluczenia społecznego, [w:] Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kon-
tekście  percepcji  Polaków.  Diagnoza  2013.  Raport  tematyczny,  I.E.  Kotowska  (red.),
Warszawa 2014.
Czech F., Dryfujący barangay. Konfiguracja kultury politycznej Filipin , [w:] Teoretyczne i prak-
tyczne problemy kultury politycznej, M. Banaś (red.), Kraków 2013.
Czech F., Separatyzm islamski na Filipinach po 11 września 2001 roku, [w:] Współczesne trans-
formacje, M. Banaś, J. Dziadowiec (red.), Kraków 2013.
Czech F., Separatyzm w państwach postkolonialnych. Przypadek Filipin i próba generalizacji,
[w:] Kultury narodowe i lokalne a polityka, J. Kurczewska, Z. Mach (red.), Warszawa
2019.
Fijałkowski  Ł.,  Jarząbek  J.,  „Plague-bearers”  –  Foreign  Fighters  in  the  Ranks  of  ISIS  as  
a Threat for Theirs Home Countries. Selected Cases of Asian States, [w:] Arab and Muslim
World in International Relations, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Warszawa 2016.
Gattinara P.S., Europeans-Shut the Borders!  Anit-Refugee Mobilization in Italy and France,
[w:] Solidarity Mobilizations in the ‘Refugee Crisis’. Contentious Moves, D. della Porta
(red.), Cham 2018.350 Bibliografia
Jałoszyński K., Wydział Zabezpieczenia KSMO – pierwsza polska policyjna formacja kontr-
terrorystyczna,  [w:]  Policyjne  siły  specjalne  w  Polsce,  K.  Jałoszyński,  W.  Zubrzycki,  
A. Babiński (red.), Szczytno 2015.
Kobieracki A., Problematyka rozbrojeniowa w polskiej polityce bezpieczeństwa w latach 1989-
2000, [w:] Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000, R. Kuźniar (red.), Warszawa
2001.
Kuromiya  H.,  The  Donbas  –  the  Last  Frontier  of  Europe?,  [w:]  Europe’s  Last  Fron-
tier?  Belarus,  Moldova,  and  Ukraine  between  Russia  and  the  European  Union,  
O. Schmidtke, S. Yekelchyk (red.), Basingstoke 2008.
Kuźniar R., Polityka bezpieczeństwa w polityce zagranicznej, [w:] Polska polityka bezpieczeń-
stwa 1989-2000, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2001.
Leszczyński  M.,  Bezpieczeństwo  socjalne  jako  obszar  zainteresowania  badawczego  
i składnik bezpieczeństwa państwa, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI
wieku, M. Lisiecki (red.), Warszawa 2008.
Lutrzykowski  A.,  Samorząd  terytorialny  –  wyzwanie  ustrojowe.  Osiem  trudnych  lat  1990–
–1997, [w:] Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, G. Radomski (red.), Toruń
2006.
Mareš M., Antycyganizm prawicowych ekstremistów – propaganda partii politycznych i przemoc,
[w:] Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, E. Szyszlak, T. Szyszlak
(red.), Wrocław 2013.
McDonald M., Konstruktywizm, [w:] Studia Bezpieczeństwa, P.D. Williams (red.), Kraków
2012.
Pałka-Szyszlak E., Kwestia romska na Słowacji, [w:] Kwestia romska w polityce państw Europy
Środkowej i Wschodniej, T. Szyszlak (red.), Wrocław 2011.
Parfent’yev  P.,  O.  Potapiy  Yemel’yanov,  [w:]  Zerno  iz  etoy  zemli...  Mucheniki  Katolicheskoy
Tserkvi v Rossii XX veka, B. Chaplitskiy (red.), Sankt-Peterburg 2002 [= Парфентьев П.,  
О.  Потапий  Емельянов,  [w:]  Зерно  из  этой  земли...  Мученики  Католической  Церкви  
в России XX века, ред. Б. Чаплицкий, Санкт-Петербург 2002].
Piekarski M., Marauding Terrorism Firearms Attack jako wyzwanie dla bezpieczeństwa prze-
strzeni publicznej, [w:] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicz-
nej, B. Wiśniewska-Paź, J. Stelmach (red.), Toruń 2019.
Pinos J.C., Mitrovica. A City (Re)Shaped by Division, [w:] Politics of Identity in Post-Conflict
States. The Bosnian and Irish Experience, É.Ó Ciardha, G. Vojvoda (red.), London–
–New York 2016.
Qeheja F., Bekaj A., The Police Profession in Kosovo. Caught in the Quagmire Between Politics
and a Regional Security Community, [w:] Security Community Practice in the Western
Balkans, S.S. Gajić, F. Ejdus (red.), Abington–New York 2018.
Quilala D., Narratives and Counter-Narratives. Responding to Political Violence in the Philip-
pines, [w:] Southeast Asian Affairs, M. Cook, D. Singh (red.), Singapore 2018.
Raczkowski  K.,  Percepcja  bezpieczeństwa  ekonomicznego  i  wyzwania  dla  zarządzania  nim  
w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem,
K. Raczkowski (red.), Warszawa 2012.
Sadowski A., Konflikty międzyetniczne na pograniczu polsko-białoruskim , [w:] Konflikty etnicz -
ne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz (red.),
Warszawa 1996.351 Bibliografia
Semprebon M., Pelacani G., Dispersal and Reception in Northern Italy. Comparing Systems
Along the Brenner Route, [w:] Geographies of Asylum in Europe and the Role of European
Localities, B. Glorius, J. Doomernik (red.), Chemnitz–Amsterdam 2020.
Skrabacz  A.,  Bezpieczeństwo  społeczne,  [w:]  Bezpieczeństwo  narodowe  Polski  w  XXI  wieku,  
R. Jakubczak, J. Flis Warszawa 2006.
Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne – panorama językowo-teoretyczna, [w:]
Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, R. Szarfenberg, C. Żółędow-
ski, M. Theiss (red.), Warszawa 2010.
Szydzisz  M.,  Status  prawny  osad  żydowskich  na  Zachodnim  Brzegu  Jordanu,  [w:]  Historia  
– polityka – dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa
dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
M. Mróz, E. Stadtmüller (red.), Toruń 2010.
Szydzisz  M.,  Tę  ziemię  dał  nam  Bóg:  wpływ  czynnika  religijnego  na  postępowanie  Izra-
ela  na  terytoriach  okupowanych  (działalność  ruchu  Gusz  Emunim),  [w:]  Religia  
w stosunkach międzynarodowych, A. Solarz, H. Schreiber (red.), Warszawa 2012.
Szyszlak  E.,  Sekurytyzacja  granic  i  pograniczy,  [w:]  Studia  nad  granicami  i  pograniczami.
Leksykon,  E.  Opiłowska,  M.  Dębicki,  K.  Dolińska,  J.  Kajta,  Z.  Kurcz,  J.  Makaro,  
N. Niedźwiecka-Iwańczak (red.), Warszawa 2020.
Szyszlak E., Sekurytyzacja problematyki romskiej w perspektywie lokalnej. Studium przypadku,
[w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodo -
wego, E. Szyszlak, T. Szyszlak (red.), Kraków 2015.
Teitelbaum J., The Shiites of Saudi Arabia. Riyadh’s Ultimate Other, [w:] Saudi Arabia, the
Gulf, and the New Regional Landscape, J. Teitelbaum (red.), Ramat Gan–Hajfa 2017.
Wilson I., Testing the Boundaries of the State. Gangs, Militias, Vigilantes and Violent Entrepre-
neurs in Southeast Asia, [w:] Routledge Handbook of Southeast Asian Politics, R. Robison,
London–New York 2014.
Wróbel A., Analiza dyskursu politycznego Ligi Północnej, [w:] Między socjologią polityki a an-
tropologią polityki, J. Wódz (red.), Katowice 2009.
Zielonka Z., Atak jądrowy NATO na wojska operacyjne i terytorium PRL w ocenach Sztabu Ge-
neralnego WP, [w:] „Polska Ludowa” 1944–1989 – wybrane problemy historii politycznej  
i społecznej, R. Litwin-Lewandowska, K. Bałękowski (red.), Lublin 2016.352 Bibliografia
Pozostałe
Internet
https://amp.censor.net.ua
https://bik.luteranie.pl
https://biznesalert.pl
https://censor.net.ua
https://corporateeurope.org
http://diakonia.org.pl
https://ec.europa.eu
https://ekai.pl
https://gis.gov.pl
http://goryizerskie.pl
http://historiareformacji.pl
https://investitor.me
https://jfp.org.ua
https://joinfo.ua
https://klodzko.naszemiasto.pl
https://kodex.me
https://kresy24.pl
http://luter2017.pl
http://mateusz.pl
https://militarium.net
http://news.ugcc.ua
https://nowahistoria.interia.pl
https://obronanarodowa.pl
http://old.luteranie.pl
https://oneisraelfund.org
https://osbm.in.ua
https://prawodlasamorzadu.pl
https://radiopoznan.fm
https://rcb.gov.pl
https://risu.org.ua
https://thediplomat.com
http://theconflictarchives.com
https://tulegnica.pl
https://www.thelocal.it
https://tvn24bis.pl353 Bibliografia
http://ugcc.lviv.ua
http://unctadstat.unctad.org
http://unscr.com/en
https://wiadomosci.onet.pl
http://wsse.wroc.pl
https://www.aljazeera.com
https://www.bankar.me
https://www.bbn.gov.pl
https://www.bloomberg.com
https://www.btselem.org
https://www.britannica.com
http://www.catholic-hierarchy.org
https://www.defence24.pl
https://www.duw.pl
http://www.demografia.uni.lodz.pl
http://www.ecmikosovo.org
https://www.energetyka24.com
https://www.euractiv.pl
https://www.gaz-system.pl
https://www.gov.pl
https://www.hrw.org
https://www.icc-cpi.int
https://www.icj-cij.org
https://www.idnes.cz
https://www.infomigrants.net
https://www.infosecurity24.pl
http://www.israelnationalnews.com
https://www.jednostki-wojskowe.pl
https://www.jewishvirtuallibrary.org
https://www.knesset.gov.il
https://www.legal-tools.org
https://www.luxuryhotelsguides.com
https://www.middleeasteye.net
http://www.mikolajki.luteranie.pl
http://www.misjabieszczady.org.pl
http://www.myesha.org.il
https://www.ochaopt.org/
http://www.ock.gov.pl 354 Bibliografia
https://www.osce.org
http://www.pewglobal.org
http://www.policja.pl
https://www.portalsamorzadowy.pl
https://www.radiomaryja.pl
https://www.radiosvoboda.org
http://www.religare.ru
http://www.romea.cz
https://www.reuters.com
https://www.rmf24.pl
https://www.sipri.org
http://www.thenewhumanitarian.org
https://www.topagrar.pl
http://www.ugcc.dn.ua
https://www.un.org
http://www.vijesti.me
http://www.yesha-israel.com
https://www.youtube.com
https://wysokienapiecie.pl
Prasa
„Denʹ” [=„День”] 1999
„Dziennik Gazeta Prawna” 2020
„Gazeta Sąsiedzka” 2020
„Gazeta Wrocławska” 2019
„Gazeta Wyborcza” 2014
„Nashe Slovo” [= „Наше слово”] 2016
„New York Times” 2017
„Polska Zbrojna” 2017
„Rzeczpospolita” 2018
„The Economic Journal” 1995
„The Guardian” 2019
„The Independent” 2018
„Ukrayinsʹkyy Tyzhdenʹ” [=„Український тиждень”] 2015

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Komunikacja a rozwój społeczności l...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym....

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Najczęściej kupowane