• Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe. Przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe. Przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

 • Autor: Dominik Kopiński Marek Wróblewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-316-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 266/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Postępujący w ostatnich dekadach proces globalizacji wykreował wiele nowych rodzajów wyzwań wykraczających poza granice państw narodowych. Koronawirus, cyberprzestępczość, terroryzm, kryzysy finansowe, pranie brudnych pieniędzy – wszystkie one wywołały zapotrzebowanie na kolektywne działania społeczności międzynarodowej oraz koordynację polityk poszczególnych państw oraz innych aktorów stosunków międzynarodowych, w tym szczególnie organizacji międzynarodowych. Uświadomiły one także potrzebę lepszej integracji i wzajemnego dopasowania działań na poziomie lokalnym, regionalnym i tych podejmowanych w skali globalnej. W takim właśnie kontekście – narastających zagrożeń, nowych wyzwań i rosnącej świadomości kosztów zaniechań wykrystalizowała się koncepcja globalnych dóbr publicznych, których dotyczy niniejsza książka. Jej autorzy analizują problematykę globalnych dóbr publicznych w kontekście działalności dwóch kluczowych dla ładu międzynarodowego organizacji multilateralnych – Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Opracowanie wykorzystuje nie tylko podejście teoretyczne, ale bazuje na materiale empirycznym pozyskanym w trakcie wywiadów z prominentnymi urzędnikami i przedstawicielami różnych organizacji mających swoją siedzibę w Waszyngtonie (w tym Banku Światowego, MFW) oraz innych organizacji multilateralnych (IADB, WTO), a także wywiadami z przedstawicielami amerykańskich think-tanków.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

1. TEORETYCZNE PODSTAWY GLOBALNYCH DÓBR PUBLICZNYCH (GDP)

 
1.1. Dobra publiczne, dobra społeczne a dobra społecznie pożądane
1.2. Cechy dóbr publicznych
1.3. Definicja globalnych dóbr publicznych
1.4. Krytyka i kontrowersje
 
2. PRODUKCJA I FINANSOWANIE GDP

 
2.1. Dlaczego? 
2.2. Kto? 
2.3. Za co? 
2.4. Jakie dobra?
2.5. Jaka produkcja?
 
3. BANK ŚWIATOWY 
 
3.1. Misja, cele statutowe i funkcje  
3.2. Ewolucja działalności 
3.3. Model działania 
3.4. Działalność operacyjna i źródła finansowania
3.5. Kryzys wewnętrzny i krytyka 
3.6. Reforma Banku Światowego 
 
4. BANK ŚWIATOWY I PRODUKCJA GDP 

 
4.1. GDP a działalność Banku Światowego
4.2. Mandat Banku Światowego  
4.3. Biurokracja i kultura pożyczania  
4.4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji
4.5. Kryzys multilateralizmu i „The New Kids on the Block” 
4.6. Agregowanie preferencji i inne kwestie teoretyczne 
4.7. Wnioski końcowe  
 
5. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY 

 
5.1. Misja, cele statutowe i funkcje
5.2. Ewolucja działalności 
5.3. Model działania 
5.4. Działalność operacyjna i źródła finansowania 
5.5. Kryzys wewnętrzny i krytyka
5.6. Reforma Międzynarodowego Funduszu Walutowego
 
6. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY I PRODUKCJA GDP 

 
6.1. MFW i globalna stabilność finansowa  
6.2. Produkty MFW i koncepcja GDP 
6.3. Przewagi komparatywne MFW w produkcji GDP
6.4. Ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne MFW w produkcji GDP 
6.5. Wnioski końcowe
 
Zakończenie
Bibliografia

Dr Agnieszka Nitza-Makowska, ekspert w zakresie współczesnych społeczeństw azjatyckich w Collegium Civitas w Warszawie:

Książka dotyczy uwarunkowań gospodarczych, społecznych i kulturowych Korei południowej, pokazuje rozwój tych trzech obszarów od czasów podziału subkontynentu koreańskiego po druga dekadę XXI w. Autorka wskazuje obszary zmian, dotyczące m.in. pozycji kobiet w rodzinie i w społeczeństwie, relacji między pokoleniami, społeczności LGBT oraz natury społeczeństwa koreańskiego. Autorka odkrywa kraj, który pomimo sukcesów ekonomicznych i politycznych, w percepcji obserwatora z zewnątrz funkcjonuje w cieniu innych potęg azjatyckich. autorka wyprowadza Koreę Południową z cienia.

Daniel Ekiel, prawnik, podróżnik:

Książka o kulturze, obyczajach, życiu codziennym Koreańczyków. Obowiązkowa lektura dla menedżerów, świadomych turystów, kulturoznawców, dla wszystkich tych, którzy chca poznać to odległe azjatyckie społeczeństwo. to barwna naukowa rozprawa - opowieść o Korei napisana z pasją i fascynacją, którą czytelnik odkryje na każdej karcie tej publikacji.

Dominik Kopiński
doktor nauk ekonomicznych (specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze), pracuje jako adiunkt w Insty­tucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem ponad 40 publikacji i artykułów naukowych poświęconych tematyce pomocy rozwojowej, ekonomii rozwoju, międzynarodowych instytucji finansowych i relacji afrykańsko-azjatyckich. Obecnie reali­zuje i koordynuje kilka projektów badawczych dotyczących rozwoju krajów Afryki Subsaharyjskiej. Jest wiceprezesem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, think-tanku propagującego Afrykę w sferze publicznej i dyskursie naukowym w Polsce. Prowadził badania terenowe m.in. w Zambii i Botswanie.

Książki tego autora

Marek Wróblewski
dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książki tego autora

BIBLIOGRAFIA
A Conversation with David Malpass, Council on Foreign Relations, 30 November 2017, https://www.cfr.org/event/conversation-david-malpass (dostęp: 13.08.2019).
African Union, Protocol on the Establishment of the African Monetary Fund, https://au.-
int/en/treaties/protocol-establishment-african-monetary-fund (dostęp: 15.08.2019).
Agenor, Pierre-Richard, The Economics of Adjustment and Growth, Harvard University Press, Cambridge MA 2004.
Ahmed, Masood, Votes and Voice: Reforming Governance at the World Bank, [w:] Nancy Birdsall (red.), Rescuing the World Bank, CGD Working Group Report & Selected Essays, Centre for Global Development, Washington DC 2006.
Anand, Prathivadi, Financing the Provision of Global Public Goods, World Economy 2004, nr 27(2).
Arce, Daniel G., Todd Sandler, Transnational public goods: strategies and institutions,
European Journal of Political Economy 2001, nr 17(3).
Arce Daniel G., Todd Sandler, Regional Public Goods: Typologies, Provision, Financing, and Development Assistance, EDGI, 2002.
Ascher, William, The World Bank and US Control, [w:] Margaret Karns, Karen Mingst (red.), The United States and Multilateral Institutions: Patterns of Changing Instrumentality and Influence, Routledge, London 1992.
Wade, Robert, Showdown at the World Bank, New Left Review, Jan-Feb, 2001.
Asher, Robert E., [w:] John P. Lewis, Ishan Kapur (red.), The World Bank Group, Multilateral Aid, and the 1970s, Heath, Lexington 1973.
Bandow, Doug, Ian Vasquez, Perpetuating poverty: the World Bank, the IMF and the developing world, CATO Institute, Washington DC 1994.
Barrett, Scott, Why Cooperate? The Incentive to Supply Global Public Goods, Oxford University Press, Oxford 2003.
Barrett, Scott, Critical Factors for Providing Transnational Public Goods, Expert Paper Series Seven: Cross-Cutting Issues, Stockholm 2006.
Beazer, Quintin H., Byungwon Woo, IMF Conditionality, Government Partisanship, and the Progress of Economic Reforms, American Journal of Political Science 2016, nr 60(2).
Berkman, Steve, The World Bank and the Gods of Lending, Sterling, Kumarian Press 2008.
Bird, Graham, IMF Programs: Do They Work? Can They be Made to Work Better?, World Development 2001, nr 29(11).
Birdsall, Nancy, Devesh Kapur, The Hardest Job in the World. Five Crucial Tasks for the President of the World Bank, Centre for Global Development, Washington DC 2005.
Birdsall, Nancy, Arvind Subramanian, From World Bank to World Development Cooperative, Center for Global Development Essay, Washington DC 2007.
Birdsall, Nancy, Benjamin Leo, Find Me the Money: Financing Climate and Other Global Public Goods, CGD Working Paper 2011, nr 248.
Birdsall, Nancy, The World Bank and Global Climate Change: Forever a Big Fish in a Small Pond? CGD Policy Paper 007, Center for Global Development, Washington DC 2012.
Birdsall, Nancy, Anna Diofasi, Global Public Goods for Development: How Much and What For, Center for Global Development, Washington DC 2015.
Birdsall, Nancy, Scott Morris, Multilateral Development Banking for this Century's Development Challenges: Five Recommendations to Shareholders of the Old and New Multilateral Development Banks, Center for Global Development, Washington DC 2016.
Birdsall, Nancy, On Global Public Goods: It’s Not Big Money but It’s a Big Breakthrough, Center for Global Development, 2 May 2018.
Birdsall, Nancy, The World Bank of the Future: Victim, Villain, Global Credit Union?, Policy Outlook, Carnegie Endowment, Washington DC 2000.
Bond, Patrick, Against Global Apartheid: South Africa meets the World Bank, IMF and International Finance, Zed Books and University of Cape Town Press, Cape Town 2003.
Bond, Patrick, Neoliberalism in Sub-Saharan Africa: From Structural Adjustment to NEPAD, [w:] Neoliberalism: A Critical Reader, Saad-Filho, Alfredo i Deborah Johnston (red.), Pluto Press, London 2005.
Bordo, Michael, Barry Eichengreen, Daniela Klingebiel, Maria Soledad Martinez-Peria, Andrew K. Rose, Is crisis problem growing more severe?, Economic Policy 2001, nr 16(32).
Bovard, James, The World Bank vs. the World’s Poor, CATO Institute, Policy Analysis No. 92, 28 September 1987.
Bowen, Howard R., The Interpretation of Voting in the Allocation of Economic Resources, The Quarterly Journal of Economics 1943, nr 58(1).
Breeden, Aurelien, Megan Specia, Dispute Over Amazon Gets Personal for Bolsonaro and Macron, The New York Times, 26 August 2019.
Buchanan, James, The Demand and Supply of Public Goods, Rand McNally, Chicago 1968.
Buira, Ariel (red.), Reforming the governance of the IMF and the World Bank, Anthem Press, London and New York 2005.
Boorman, Jack, An Agenda for reform of the International Monetary Fund, Occasional Paper 38, Fredris Ebert Stiftung 2008.
Bulow, Jeremy, Kenneth Rogoff, Grants versus Loans for Development Banks, American Economic Association, Papers and Proceedings, May 2015.
Burda, Michael, Charles Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2013.
Burnell, Peter, Foreign Aid Resurgent. New Spirit or Old Hangover?, Research Paper No. 44, 2004.
Carbone, Maurizio, Supporting or Resisting Global Public Goods? The Policy Dimension of a Contested Concept, Global Governance 13(12), 2007.
Caufield, Catherine, Masters of illusion the world bank and the poverty of nations, Pan Books, London 1998.
Chernor, Charles, Jalloh and Ilias Bantekas, The International Criminal Court and Africa, Oxford University Press, Oxford 2017.
China’s EXIM Lends More to Sub-Sahara Africa than World Bank, Fitch Says, Bloomberg, 28 December 2011, www.bloomberg.com/news/2011-12-28/china-exim-loans-to-sub-sahara-africa-exceed-world-bank-funds-fitch-says.html (dostęp: 11.06.2019).
Claessens, Stijn, Kirsten Forbes (red.), International Financial Contagion, Kluwer Academic, London 2001.
Clemens, Michael A., Michael Kremer, The New Role for the World Bank, The Journal of Economic Perspectives 30(1), 2016.
Clemens, Michael A., World Bank’s US dependency has to end, Politico, 13 September 2016, https://www.politico.eu/article/world-bank-president-elections-us-jim-yong-kim/ (dostęp: 11.06.2019).
Clunies-Ross, Anthony, Alternative ways of paying for global public goods, Journal of International Development 2004, nr 16(7).
Coase, Ronald H., The problem of social cost, The Journal of Law and Economics III, 1960.
Coase, Ronald H., The Lighthouse in Economics, Journal of Law and Economics 1974, nr 17(2).
Collier, Paul, The Failure of Conditionality, [w:] Perspectives on Aid and Development, (red.) Catherine Gwin, Joan Nelson, Overseas Development Council, Washington DC 1997.
Conceição, Pedro, Assessing the Provision Status of Global Public Goods, [w:] Providing Global Public Goods. Managing Globalization, Inge Kaul i in. (red.), Oxford University Press, New York 2003.
Cornes, Richard, Todd Sandler, The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
Cornes, Richard, Todd Sandler, Are Public Goods Myths?, Journal of Theoretical Politics 1994, nr 6(3).
Cornia, Giovanni Andrea, Richard Jolly, Frances Stewart, Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth, Clarendon Press, Oxford 1987.
Coussy, Jean, The Adventures of a Concept: Is Neo-Classical Theory Suitable for Defining Global Public Goods? Review of International Political Economy 2005, nr 12(1).
Creel, Jérôme, Paul Hubert, Fabien Labondance, Financial stability and economic performance, Economic Modelling 48, 2015.
Crockett, Andrew D., Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy? [w:] Managing Financial Stability in a Global Economy, Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City, MO 1997.
Danaher, Kevin, 50 years is enough: the case against the World Bank and the International Monetary Fund, South End Press, Boston 1994.
Deneulin, Severine, Nicholas Townsend, Public Goods, Global Public Goods and the Common Good, International Journal of Social Economics 34(1-2), 2007.
Desai, Menghnad, Public Goods: A Historical Perspective, [w:] Providing Global Public Goods. Managing Globalization, Kaul, Inge i in. (red.), Oxford University Press, New York 2003.
Desai, Raj M., James Raymond Vreeland, Global Governance in a Multipolar World: The Case for Regional Monetary Funds, International Studies Review 13(1), 2011.
Desmarais-Tremblay, Maxime, On the Definition of Public Goods, Assessing Richard A. Musgrave’s Contribution, CES Working Paper 4, Universite Paris 1, 2014.
Di Leva, Charles E., Sustainable Development and the World Bank's Millennium Development Goals, Natural Resources & Environment 19(2), 2004.
Doemeland, Doerte, James Trevino, Which World Bank Reports Are Widely Read?, Policy Research Working Paper No. 6851, Washington DC 2011.
Donnan, Shawn, Jack Lew hails end to US foot-dragging on IMF reforms, Financial Times, 15 December 2015, https://www.ft.com/content/a5e88416-a71b-11e5-955c-1e1d6de94879 (dostęp: 30.09.2019).
Dreher, Alex, Jan-Egbert Sturm, James Raymond Vreeland, Development Aid and International Politics: Does Membership on the UN Security Council Influence World Bank Decisions? Journal of Development Economics 88(1), 2009.
Dyer, Geoff, Jamil Anderlini, Henny Sender, China’s Lending Hits New Heights, Financial Times, 17 January 2011, www.ft.com/intl/cms/s/0/488c60f4-2281-11e0-b6a2-001-
44feab49a.html (dostęp: 11.06.2019).
Easterly, William, The Elusive Quest for Growth, MIT Press, Cambridge 2001.
Easterly, William, The cartel of good intentions: The problem of bureaucracy in foreign aid, The Journal of Policy Reform 5(4), 2002.
Easterly, William, The elusive quest for growth: economists' adventures and misadventures in the tropics, MIT Press, Cambridge 2002.
Easterly, William, Claudia R. Williamson, Rhetoric versus Reality: The Best and Worst of Aid Agency Practices, World Development 39(11), 2011.
Eaton, Johnatan, The HIPC Initiative: The Goals, Additionality, Eligibility, and Debt Sustainability, OED working paper series, World Bank, Washington DC 2002.
Edwards, Robert W., Policy and Statistical Issues Underpinning Financial Stability: The IMF Perspective, [w:] OECD, Statistics, Knowledge and Policy 2007, Measuring and fostering the progress of societies, OECD, Paris 2008.
Edwards, Sophie, As Jim Kim steps down, a tumultuous World Bank presidency comes to an end, Devex, 4 February 2019.
Eichengreen Barry, The Challenge of Financial Instability, [w:] Lomborg, Bjørn (red.), Global Crises, Global Solutions, Cambridge University Press 2004.
Eichengreen, Barry, Ngaire Woods, The IMF's Unmet Challenges, The Journal of Eco-nomic Perspectives 30(1), 2015.
Einhorn, Jessica, Reforming the World Bank, Foreign Affairs 85(1), Jan/Feb 2006.
Enke, Stephen, More on the Misuse of Mathematics in Economics: A Rejoinder, Review of Economics and Statistics 37(2), 1955.
EPG, Making the global financial system work for all, Report of the G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance, 2018, www.globalfinancialgovernance.org
Eurodad, Eurodad Report: World Bank and IMF conditionality: a development injustice, 2006.
European Central Bank, Financial stability and macroprudential policy, https://www.-
ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.en.html (dostęp: 17.04.2018).
Feldstein, Martin S., Refocusing the IMF, Foreign Affairs 77(2), March/April 1998.
Ferguson, Roger W. Jr., Philipp Hartmann, Fabio Panetta, Richard Portes, David Laster, International Financial Stability – Geneva Reports on the World Economy 9, International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva 2008.
Ferroni, Marco, Reforming foreign aid: the role of international public goods. Operations Evaluation Department (OED) working paper series, No. 1. Annual Review of Development Assistance (ARDE) 1999, World Bank, Washington DC 2000.
Ferroni, Marco, Regional Public Goods in Official Development Assistance, Inter-American Development Bank, Washington DC 2001.
Ferroni, Marco, Ashoka Mody, International public goods: incentives, measurement, and financing, World Bank, Washington DC 2002.
Fijor, Jan M., Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne, Studia Ekonomiczne/Economic Studies, nr 1(LXVIII), 2011.
Friedrichs, David O., Jessica Friedrichs, The World Bank and Crimes of Globalization:
A Case Study, Globalization and Environmental Harm 29(2), 2002.
Gadanecz, Blaise, Kaushik Jayaram, Measures of financial stability – a review, [w:] Measuring financial innovation and its impact, Proceedings of the IFC Conference, Basel 26-27 August 2008, IFC Bulletin 31/2008, Bank of International Settlements, Basel 2008.
Galand, Alexandre Skander, A Global Public Goods Perspective on the Legitimacy of the International Criminal Court, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 125.
Gallagher, Kevin, Ruling Capital: Emerging Markets and the Reregulation of Cross-Border Finance, Cornell University Press, Ithaka 2015.
Gąsiorowski, Paweł, Międzynarodowy Fundusz Walutowy w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, Raport prezentowany podczas seminarium w dniu 20 listopada 2012 w cyklu „Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP”, NBP, Warszawa 2012, http://www.nbp.gov.pl/
Gavin, Michael, Dani Rodrik, The World Bank in Historical Perspective, The American Economic Review 85(2), 1995.
Ghinai, Isaac, Chris Willott, Ibrahim Dadari, Heidi J. Larson, Listening to the rumours: what the northern Nigeria polio vaccine boycott can tell us ten years on, Global Public Health 8(10), 2013.
Ghosh, Atish i in., The design of IMF-Supported Programs, IMF Occasional Paper 241, Washington DC 2005.
Gilbert, Christopher, Andrew Powell, David Vines, Positioning the World Bank, The Economic Journal, 109(459), 1999.
Golimowska, Stanisława, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Grayson, Kyle, Human Security in The Global Era, [in:] The Market Or the Public Domain?: Global Governance and the Asymmetry of Power, Drache, Daniel (red.), Routledge, New York 2001.
Griffith-Jones, Stephany, Governance of the World Bank, Report prepared for DFID 2003.
Gulcin Ozkan F., Filiz Unsal D., Global Financial Crisis, Financial Contagion, and Emerging Markets, IMF Working Paper WP/12/293, 2012.
Güven, Ali Burak, Defending Supremacy: How the IMF and the World Bank Navigate the Challenge of Rising Powers, International Affairs 93(5), 2017.
Güven, Ali Burak, The World Bank and Emerging Powers: Beyond the Multipolarity-Multilateralism Conundrum, New Political Economy 22(5), 2017.
Hammond, J. Daniel, Paul Samuelson on Public Goods: The Road to Nihilism, History of Political Economy 47 (annual suppl.), 2015.
Hardin, Garrett, The Tragedy of the Commons, Science 162 (3859), 1968.
Hats off to Ngozi, The Economist, 31st March 2012.
Head, John, W., Losing the global development war: a contemporary critique of the IMF, the World Bank, and the WTO, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Netherlands 2008.
Holcombe, Randall, A Theory of the Theory of Public Goods, Review of Austrian Economics 10(1), 1997.
Hopkings, Raymond F., Political economy of foreign aid, [w:] Foreign Aid and Development, Tarp, Finn (red.), Routledge, London i New York, 2000.
Hoppe, Hans-Hermann, The Economics and Ethics of Private Property Studies in Political Economy and Philosophy, Ludwig von Mises Institute, Alabama 2006.
Hume, David, Traktat o naturze ludzkiej, Fund. Aletheia, Warszawa 2005.
Humphrey, Chris, Annalisa Prizzon, Guarantees for development: a review of multilateral development bank operations, Overseas Development Institute, London 2014.
IBRD Articles of Agreement: Article I, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20049563~pagePK:51123644~piPK:329829~the-
SitePK:29708~isCURL:Y,00.html (dostęp: 25.09.2019).
IBRD, Investors presentation, http://pubdocs.worldbank.org/en/7593015633084398-
78/World-Bank-Investor-Presentation-July-2019-Website.pdf (dostęp: 25.09.2019).
IEG (Independent Evaluation Group), The World Bank Group’s Response to the Global Economic Crisis—Phase II, World Bank, Washington DC 201; Donnan, Shawn, World Bank lending at record since aftermath of financial crisis, Financial Times, 10 April 2016.
IEO, Evaluation report: IMF Response to the Financial and Economic Crisis, Washington DC 2014.
IEO, Evaluation report: Recurring Issues from a Decade of Evaluation. Lessons for the IMF, Washington DC 2014.
IEO, Evaluation report: The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal, Wash-ington DC 2016.
IEO, IMF Financial Surveillance, Evaluation Report, Washington DC 2019.
IEO, The IMF and fragile states, Evaluation Report, Washington DC 2019.
Igoe, Michael, Should the World Bank go all in on 'global public goods?' Devex, 12 October 2016.
IMF, World Economic Outlook 1998 (Chapter IV: Financial crises: characteristics of vulnerability), 1998.
IMF, World Economic Outlook – May 1999 (Chapter III, International Financial Conta-gion), 1999.
IMF Surveillance, http://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Surveillance, 2018, (dostęp: 15.04.2018).
IMF, Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Washington DC 2016.
IMF, Capacity Development, http://www.imf.org/external/np/ins/english/capacity_-
countries.htm (dostęp: 15.05.2018).
IMF, Gold in the IMF, September 19, 2019, www.imf.org    
IMF, Governance and organization, https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/
eds.aspx, (dostęp: 15.10. 2019).
IMF, IMF Annual Report 2016. Finding Solutions Together, Washington DC 2016.
IMF, IMF Annual Report 2017 – Promoting inclusive growth, Washington DC 2017.
IMF, IMF Annual Report 2018 – Building a Shared Future, Washington DC 2018;
IMF, IMF Annual Report 2019, Our Connected World, Washington DC 2019.
IMF, IMF Capacity Development, http://www.imf.org/en/About/Factsheets/imf-capacity-development, 2018 (dostęp: 15.04.2018)
IMF, IMF Lending, http://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Lending, 2018, (dostęp: 15.04.2018).
IMF, IMF Quotas (as of March 8, 2019), https://www.imf.org/en/About/Factsheets/
Sheets/2016/07/14/12/21/IMF-Quotas (dostęp: 15.10. 2019).
IMF, International Financial and Monetary Stability: A Global Public Good? – Remarks by Michel Camdessus, Key Issues in Reform of the International Monetary and Fi-nancial System, IMF/Research Conference, Washington DC, 28 May 1999, https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp052899 (dostęp: 16.10. 2019).
IMF, The IMF in history, https://www.imf.org/en/About/Timeline, (dostęp: 1.09.2019).
IMF, Where the IMF Gets Its Money, September 19, 2019, www.imf.org
International Task Force on Global Public Goods 2006, Stockholm 2006.
Interview with Ngaire Woods, Reforming the International Monetary Fund and the World Bank, Challenge 49 (3), 2006.
Ionescu, Alexandru, The Functionality of IMF Programs in Economics, Procedia – Social and Behavioral Sciences, volume 116, 2014.
Janik, Laura L., A drop to save lives: analysing the Global Polio Eradication Initiative and disease eradication as a public good, Journal of International Relations and Development 2014, 19(1).
Jędrzejowska, Karina., Rola międzynarodowego Funduszu Walutowego w kształtowaniu globalnego zarządzania, [w:] Rewizorski, Marek (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Elipsa, Warszawa 2015.
Jensen, Nathan M., Crisis, Conditions, and Capital: The Effect of International Monetary Fund Agreements on Foreign Direct Investment Inflows, The Journal of Conflict Resolution 48(2), 2004.
Jerven, Morten, Poor Numbers. How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It, Cornell University Press, Ithaca 2013.
Johnson, Keith, Will David, Malpass Run the World Bank or Ruin It?, Foreign Policy, 5 February 2019, https://foreignpolicy.com/2019/02/05/will-david-malpass-run-the-
-world-bank-or-ruin-it/ (dostęp: 10.08.2019).
Joyce, Joseph P., Todd M. Sandler, IMF retrospective and prospective: a public goods viewpoint, The Review of International Organization 3(3), 2018.
Joyce, Joseph P., The IMF and Global Financial Crises: Phoenix Rising?, Cambridge University Press, New York 2013.
Kaminsky, Graciela L., Carmen M. Reinhart, The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems, The American Economic Review 89(3), 1999.
Kanbur, Ravi, Todd Sandler, Kevin Morrison, The Future of Development Assistance: Common Pools and International Public Goods, Policy Essay No. 25, Overseas Development Council, Washington DC 1999.
Kanbur, Ravi, IFI’s and IPG’s: Operational Implications for the World Bank, Paper pre-pared for the G24 Technical Group meeting, Beirut, 1-2 March 2002.
Kanbur, Ravi, Regional versus International Financial Institutions, [in:] Regional Public Goods: From Theory to Practice. Estevadeordal, Antoni, Brian Frantz and Tam Robert Nguyen (red.), Inter-American Development Bank, Washington DC 2004.
Kanbur, Ravi, What is the World Bank Good For? Global Public Goods and Global Institutions, CEPR Discussion Paper No. DP12090, 2017.
Kapur, Devesh J., John P. Lewis and Richard Webb, The World Bank: Its First Half Century, Vol. 1, Brookings Institutions Press, Washington DC 1997.
Kapur, Devesh J., From Shareholders to Stakeholders: The Changing Anatomy of Gov-ernance of the World Bank, [in:] Reinventing the World Bank, Pincus, Jonathan and Jeffrey Winters (red.), Cornell University Press, Ithaca 2002.
Kapur, Devesh, The Common Pool Dilemma of Global Public Goods: Lessons from the World Bank’s Net Income and Reserves, World Development 30 (3), 2002, s. 337-354.
Kaul, Inge (red.), Global Public Goods, The International Library of Critical Writings in Economics series, Edward Elgar Publishing 2016.
Kaul, Inge, Global Public Goods: A concept for framing the Post-2015 Agenda?, German Development Institute, Discussion Paper 2/2013.
Kaul, Inge, Global Public Goods: Explaining their Underprovision, Journal of Interna-tional Economic Law 15 (3), 2012, s. 729-750.
Kaul, Inge, Isabelle Grunberg, and Marc Stern (red.), Global Public Goods, International Cooperation in the 21st Century, Oxford University Press, New York 1999.
Kaul, Inge, Pedro Conceicao, Katell Le Goulven, and Ronald U. Mendoza (red.), Providing Global Public Goods. Managing Globalization, Oxford University Press, New York 2003.
Kaul, Inge and Katell Le Goulven, Financing Global Public Goods: A New Frontier of Public Finance, [in:] Providing Global Public Goods. Managing Globalization, Kaul,Inge i in. (red.), Oxford University Press, New York 2003.
Keane, John, Global Civil Society?, [in:], Global Civil Society, Anheier, Helmut, Marlies Glasius, and Mary Kaldor (red.), Oxford University Press, Oxford 2011, s. 23-47.
Kedar, Claudia, Human Rights and Multilateral Lending: The World Bank, Argentina, and the United States, 1976–1978, The International History Review, 2018. 
Keohane, Robert O. and Craig N. Murphy, International Institutions, [in:] Hawkesworth, Mary and Maurice Kogan (red.), Encyclopedia of Government and Politics, Routledge, London and New York 2004.
Kersting, Erasmus and Christopher Kilby, Do domestic politics shape U.S. influence in the World Bank?, The Review of International Organizations, 2018, s. 1-30.
Kilby, Christopher, The Political Economy of Conditionality: An Empirical Analysis of World Bank Loan Disbursements, Journal of Development Economics 89 (1), 2009, s. 51-61.
Killick, Tony, Aid and Political Economy of Policy Change, Routledge, London/New York 1998.
Kindleberger, Charles P., International Public Good without International Government, American Economic Review 76 (1), 1986, s. 1-13.
Kindleberger, Charles P. and Robert Z Aliber, Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, 5th ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.
Kleer, Jerzy, Globalne dobra publiczne – zarys teorii, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Latoszek, Ewa, Magdalena Proczek i Monika Krukowska (red.), SGH, Warszawa 2016.
Kopiński, Dominik and Qian Sun, New Friends, Old Friends? The World Bank and Africa When the Chinese Are Coming, Global Governance 20 (4), 2014, s. 601-623.
Kopiński, Dominik i Andrzej Polus, Nędza koncepcji globalnych dóbr publicznych, Politeja 60, 2019.
Kozul-Wright, Richard and Kevin Gallagher, A New Multilateralism. Geneva Principles for a Global Green New Deal, UNCTAD and Global Development Policy Center, Bos-ton University 2019.
Kremer, Michael, The Missing Mandate: Global Public Goods, [in:] Rescuing the World Bank, a CGD Working Group and Selected Essay, Center for Global Development, Washington DC 2006.
Krueger, Anne, Whither the World Bank and IMF?, Journal of Economic Literature 36 (4), 1998, s. 1983-2020.
Laïdi, Zaki, Is multilateralism finished?, Project Syndicate, 18 May 2018.
Lindbaek, Jannik, Guy Pfeffermann and Neil Gregory, The Evolving Role of Multilateral Development Banks: History and Prospects, EIB Papers 3 (2), 1998.
Linn, Johannes F., Evaluating the Evaluators: Some Lessons from a Recent World Bank Self-Evaluation, The Brookings Institution, 21 February 2012.
Lipton David, Why a New Multilateralism Now?, Bloomberg Global Regulatory Forum London, 11 December 2018, https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/10/sp121118-why-a-new-multilateralism-now (dostęp: 20.08.2019).
Long, David, Woolley, Frances, Global Public Goods, Critique of an UN Discourse, Global Governance 15 (1), 2009, s. 107-122.
Lowrey, Annie, World Bank, Rooted in Bureaucracy, Proposes a Sweeping Reorganiza-tion, The New York Times, 6 October 2013.
Malkin, Jesse and Aaron Wildavsky, Why the traditional distinction between public and private goods should be abandoned, Journal of Theoretical Politics 3 (4), 1991, s. 355-378.
Margolis, Julius, A Comment on the Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics 37, 1955, s. 347-349.
Mason, Edward S. and Robert E. Asher, The World Bank since Bretton Woods, The Brookings Institution, Washington DC 1973.
Mattoo, Aaditya and Robert W. Staiger, Trade Wars: What do they mean? Why are they happening now? What are the costs?, Policy Research Working Paper 8829, 2019.
Mehari Taddele Maru, What is the future of the International Criminal Court in Africa?, TRT World, 6 February 2019.
Meltzer, Alan H., Report of the International Financial Institutions Advisory Commis-sion, Washington DC 2000, http://www.house.gov/jec/imf/meltzer.pdf (dostęp: 27.07.2006).
Meltzer, Allan H., What Future for the IMF and the World Bank?, Quarterly International Economics Report, Carnegie Mellon Gailliot Center for Public Policy, July 2003.
Mishkin, Frederic S., Anatomy of financial crisis, NBER Working Paper 3934, 1991.
Mishkin, Frederic S., Financial stability and the macroeconomy, Working Papers 9, Central Bank of Iceland, Economic Department 2000.
Mishkin, Frederic S., Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, Journal of Economic Perspectives 13 (4), 1999, s. 3–20.
Morris, Scott and Madeleine Gleave, The World Bank at 75, CGD Policy Paper 58, Center for Global Development, Washington DC 2015.
Morris, Scott, John Bolton Wants to Shut Down the World Bank, Center for Global De-velopment, 23 March 2018.
Morris, Scott, Trump’s Treasury Delivers at the World Bank: More Capital for Climate, Solid Policy Framework, Center for Global Development, 20 April 2018, https://www.cgdev.org/blog/trumps-treasury-delivers-at-the-world-bank (dostęp 3.09.2019)
Morrison, Kevin M., Membership no longer has its privileges: The declining informal influence of Board members on IDA lending, The Review of International Organiza-tions 8 (2), 2013, s. 291–312.
Morrissey, Oliver, Dirk Willem te Velde and Adrian Hewitt, Defining International Public Goods, [in:] International Public Goods, Ferroni, Marco and Ashoka Mody (red.), Springer, Boston 2002.
Morse, Julia C. and Robert O. Keohane, Contested Multilateralism, The Review of Inter-national Organizations 9 (4), 2014, s. 385–412.
Moss, Todd J. and Benjamin Leo, IDA at 65: Heading toward Retirement or a Fragile Lease on Life?, Working Paper 246, Center for Global Development, Washington DC 2011.
Mucha, Joanna, Dobra publiczne i dobra pożądane społecznie, Rocznik Nauk Społecz-nych, Tom XXXIV, Zeszyt 3, 2006, s. 71-92.
Multilateral accent, Information of the Swiss Agency for Development and Cooperation SDC and of the State Secretariat for Economic Affairs SECO, Issue 23/July 2017, https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/publikationen/briefing-papers/multilaterale-akzente-23_EN.PDF (dostęp 17.09.2019)
Musgrave, Richard and Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, McGraw Hill, New York 1973.
Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave, Prologue in Advancing the Concept of Public Goods, [in:] Providing Global Public Goods. Managing Globalization, Inge Kaul i in. (red.), Oxford University Press, New York 2003.
Musgrave, Richard, The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy, McGraw-Hill, New York 1959. Owsiak, Stanisław, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.
Newman, Edward, Ramesh Thakur and John Tirman (red.), Multilateralism Under Challenge? Power, International Order, and Structural Change, UNU Press, Tokyo 2006.
Nordhaus, William D., Paul Samuelson and Global Public Goods. A commemorative essay for Paul Samuelson, [w:] Michael Szenberg, Lall Ramrattan, Aron A. Gottesman (red.), Samuelsonian Economics and the Twenty-First Century, Oxford University Press, Oxford 2006.
Nissan, Sargon, As obituaries are written for the World Bank, the IMF is set to become indispensable, Financial Times, Opinion: Beyondbrics, 11 May 2015.
Noah Smith, The World Bank is searching for meaning, The Bloomberg, 29 January 2018.
Nurkse, Ragnar, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford University Press, New York 1953.
Nye, Joseph S. Jr, The American national interest and global public goods, International Affairs 78 (2), 2002, s. 233-244.
Obstfeld, Maurice and Alan M. Taylor, International Monetary Relations: Taking Finance Seriously, The Journal of Economic Perspectives 31 (3), 2017, s. 3-28.
Olson, Mancur, The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge 1965.
Orastean, Ramona, The IMF Lending Activity – A Survey, Procedia Economics and Finance 16, 2014, s. 410 – 416.
Ötker-Robe, Inci, Global Risks and Collective Action Failures: What Can the International Community Do?, IMF Working Paper WP/14/195, Washington DC 2014.
Paloni, Alberto and Maurizio Zanardi (red.), The IMF, World Bank and policy reform, Routledge, London and New York 2006.
Pande, Rohini, Vestal McIntyre, Lucy Page, A New Home for Extreme Poverty: Middle-Income Countries. Aid doesn’t reach the majority of the poor, Harvard Kennedy School, Evidence for Policy Design, March 14, 2019.
Peet, Richard, Unholy trinity: the IMF, World Bank and WTO, Zed Books, London 2010.
Pickhardt, Michael, Fifty Years after Samuelson's “The Pure Theory of Public Expendi-ture”: What are we Left With? Journal of the History of Economic Thought 28 (4), 2006, s. 439-460.
Polak, Jacques J., Monetary Analysis of Income Formation and Payment Problems, IMF Staff Papers 5 (1), 1957, s. 1-50.
Polak, Jacques J., The changing nature of IMF conditionality, OECD Developing Center Working Papers, No. 41, Paris 1991.
Polak, Jacques J., The IMF Monetary Model – Hardy Perennial, Finance and Develop-ment, December 1997. Polak, Jacques J., The IMF Monetary Model at Forty, IMF Working Papers, No. 49, 1997.
Prebish, Raul, The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, United Nations Economic Commission for Latin America, New York 1950.
Presbitero, Andrea F. and Alberto Zazzaro, IMF Lending in Times of Crisis: Political Influences and Crisis Prevention, World Development 40 (10), 2012, s. 1944–1969.
Radalet, Steven and Jeffrey Sachs, The East Asian financial crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects, Brookings Papers on Economic Activity 28, 1998.
Radelet, Steven, The Role of the Bank in Low-Income Countries, [in:] Rescuing the World Bank, Nancy Birdsall (red.), CGD Working Group Report & Selected Essays, Centre for Global Development, Washington DC 2006.
Raghbendra, Jha, Innovative Sources of Development Finance: Global Cooperation in the Twenty-first Century, World Economy 27 (2), 2004, s. 193–214.
Rao, Ashok, This Soviet spy created the US-led global economic system, Vox, 24 August 2014, https://www.vox.com/2014/8/24/6057119/harry-dexter-white-ben-steil (dostęp: 1.09.2019).
Ravallion, Martin, The World Bank: Why It Is Still Needed and Why It Still Disappoints, Journal of Economic Perspectives 30 (1), 2016, s. 77–94.
Reinhart, Carmen and Kenneth Rogoff, This Time is Different: Eight Centuries of Finan-cial Folly, Princeton University Press, Princeton 2009.
Reinhart, Carmen M. and Christoph Trebesch, The International Monetary Fund: 70 Years of Reinvention, The Journal of Economic Perspectives 30 (1), 2016, s. 3-27.
Repowering the World Bank for the 21st Century, Report of the High Level Commission on Modernization of World Bank Group Governance, October 2009.
Rice, Andrew, Is Jim Kim Destroying the World Bank — or Saving it From Itself?, For-eign Policy, 27 April 2016.
Rich, Bruce, Mortgaging the Earth: World bank, environmental impoverishment and the crisis of development, Routledge, London 2017.
Rinke, Andreas and Paul Carrel, Merkel wants European Monetary Fund with national oversight: sources, Reuters (Berlin), April 2018, https://www.reuters.com/article/us-europe-eurozone-germany/merkel-wants-european-monetary-fund-with-national-oversight-sources-idUSKBN1HP227 (dostęp: 11.09.2019).
Rodrik, Dani, One Economics, Many Recipes Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton 2009.
Rodrik, Dani, and World Bank, Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's ‘Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform’, Journal of Economic Literature 44 (4), 2006, s. 973–987.
Rosati, Dariusz K., Teoria i polityka programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Instytut Koniunktur i Cen w Handlu Zagranicznym, Nr 13, Warszawa 1990.
Rosenstein-Rodan, Paul N., Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe, Economic Journal 53 (210), 1943, s. 202-211.
Rothbard, Murrey N., Ekonomia wolnego rynku, tom III, Fijorr Publishing, Warszawa 2008.
Runde, Dan, United States must preserve the presidency of the World Bank, The Hill, 10 January 2019, https://thehill.com/opinion/finance/424697-united-states-must-preserve-the-presidency-of-the-world-bank (dostęp: 18.03.2019).
Russett, Bruce M. and John D. Sullivan, Collective Goods and International Organization, International Organization 25 (4), 1971, s. 845-865.
Sachs, Jeffrey D., The World Bank Needs to Return to Its Mission, Project Syndicate, 9 February 2018.
Sachs, Jeffrey, A World Bank for a New World, Project Syndicate, 24 February 2012.
Sagasti, Francisco and Keith Bezanson, Financing and Providing Global Public Goods: Expectations and Prospects, Ministry of Foreign Affairs of Sweden, Stockholm 2000.
Samuelson, Paul, The Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics 36, 1954, s. 387–389.
Samuelson, Paul, Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics 37, 1955, s. 350–356.
Sandler Todd, Global and Regional Public Goods: A Prognosis for Collective Action, Fiscal Studies 19 (3), 1998, s. 221–247.
Sandler Todd, Global Challenges: An Approach to Environmental, Political, and Economic Problems, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
Sandler, Todd, Assessing the Optimal Provision of Public Goods, [in:] Providing Global Public Goods. Managing Globalization, Kaul, Inge i in. (red.), Oxford University Press, New York 2003.
Sandler, Todd, Intergenerational Public Goods: Transnational Considerations, Scottish Journal of Political Economy 56 (3), 2009, s. 353-370.
Sandler, Todd, On Financing Global and International Public Goods, World Bank Policy Research Working Paper No. 2638, 2001.
Schinasi, Garry J., Defining financial stability, IMF Working Paper WP/04/187, 2004.
Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods, Meeting global challenges: International cooperation in the National Interest, Towards an action plan for increasing the Provision and Impact of Global Public Goods, 2004.
Seo, S. Niggol, A theory of global public goods and their provisions, Journal of Public Affairs 16 (4), 2016, s. 394-405.
Singer, Hans W., The Distribution of Gains Between Investing and Borrowing Countries, American Economic Review 40 (2), 1950, s. 473-485.
Smith, Adam, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954.
Smith, Richard, Robert Beaglehole, David Woodward and Nick Drager, Global public goods for health. Health economic and public health perspectives, Oxford University Press, Oxford 2003.
Solek, Adrian, Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Nr 8, 2010, s. 21-34.
Steil, Benn, The battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the making of a new world order, Princeton University Press, Princeton 2013.
Stiglitz, Joseph, The Theory of International Public Goods and the Architecture of Inter-national Organisations, United Nations Background Paper No. 7, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, July 1995.
Stiglitz, Joseph, Dogmaty MFW szkodzą całemu światu, Europa (11), Fakt, 16 czerwca 2004.
Stiglitz, Joseph, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
Stiglitz, Joseph, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
Stiglitz, Joseph, Global Public Goods and Global Finance: Does Global Governance Ensure that the Global Public Interest is Served?, [in:] Advancing Public Goods, Touffut, Jean-Philippe (red.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006.
Stiglitz, Joseph, Is there a Post-Washington Consensus Consensus?, [in:] The Washing-ton Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, Serra, Narcís and Joseph E. Stiglitz (red.), Oxford University Press, Oxford 2008, s. 41-56.
Strand, Jonathan R. and Kenneth J. Retzl, Did Recent Voice Reforms Improve Good Governance within the World Bank?, Development and Change 47 (3), 2016, s. 415–445.
The Role of the Multilateral Development Banks in Emerging Market Economies, Findings of the Commission on the Role of the MDBs in Emerging Markets, Carnegie Endowment for International Peace, EMP Financial Advisors, LLC, The Inter-American Dialogue, 2001.
The steam has gone out of globalisation, The Economist, 24 January 2019.
Tuck, Richard, The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant, Oxford University Press, Oxford 1999.
Vaidya, Ashish K. (red.), Globalization. Encyclopedia of Trade, Labor and Politics, Volume 1 – 2, ABC-CLIO, Santa Barbara, Denver, Oxford 2006.
Vestergaard, Jakob and Robert H. Wade, Protecting Power: How Western States Retain The Dominant Voice in The World Bank’s Governance, World Development 46, 2013, s. 153-164.
Vestergaard, Jakob and Robert H. Wade, Still in the Woods: Gridlock in the IMF and the World Bank Puts Multilateralism at Risk, Global Policy, London School of Economics and Political Science 6 (1), 2015, s. 1-12.
Vicary, Simone, Community Size and Public Goods in Hume’s Treatise of Human Nature, [in:] Buchholz, Wolfgang and Dirk Rübbelke (red.), The Theory of Externalities and Public Goods, Springer, Cham 2017.
Villafranca, Antonio, Reforming the global economic governance: “public goods” and balance of power, ISPI Working Paper 54, October 2014.
Wade, Robert H., US Hegemony and the World Bank: The Fight over People and Ideas, Review of International Political Economy 9 (2), 2002, s. 201–229.
Wan, Ming, The Asian Infrastructure Investment Bank: The Construction of Power and the Struggle for the East Asian International Order, Palgrave, London 2016.
Watson, Joel, Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
WEF, The Financial Development Report 2008, World Economic Forum, Geneva 2008.
Weisman, Steven R., World Bank struggles with identity crisis, The New York Times, 22 May 2007.
Weiss, Martin, A., International Monetary Fund: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service, CRS Report for Congress 7-7500, Washington DC 2013.
Wicksell, Knut, A New Principle of Just Taxation, [in:] Musgrave, Richard A. and Peacock, Alan T. (red.), Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London 1958.
Williamson, John, Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for International Economics, Washington 1990.
Wood, Angela, and Matthew Lockwood, The ‘Perestroika of Aid’? New Perspectives on Conditionality, Bretton Woods Project, Washington DC 1997, www.brettonwoodsproject. org/topic/governance/poa2.pdf (dostęp: 17.10.2019).
Woods, Ngaire, How to save the World Bank, Project Syndicate, 31 March 2016.
Woods, Ngaire, The United States and the International Financial Institutions: Power and Influence Within the World Bank and the IMF, [in:] US Hegemony and Interna-tional Organizations, Foot, Rosemary, S. Neil MacFarlane and Michael Mastanduno (red.), Oxford University Press, Oxford 2003.
Woods, Ngaire, The Globalizers. The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, Cornell University Press, Ithaca 2006.
Woodward, Davidm IMF voting reform: Need, opportunity and options, G24 Discussion Paper Series, No. 49, December 2007.
World Bank Board Launches Presidential Selection Process, World Bank, 23 August 2016, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/08/23/world-bank-board-launches-presidential-selection-process (dostęp: 2.09.2019).
World Bank Doubling Aid to Poor Countries Adapting to Climate Change, VOA News, 2 December 2018, https://www.voanews.com/europe/world-bank-doubling-aid-poor-countries-adapting-climate-ch (dostęp: 2.09.2019).
World Bank, 2017 Trust Fund Annual Report, Washington DC 2017.
World Bank, A Stronger, Connected, Solutions, An Overview of the World Bank Group Strategy, Washington DC 2013.
World Bank, Effective implementation: key to development impact (Wapenhans Re-port), World Bank, Washington DC 1992.
World Bank, Effective Use of Development Finance for International Public Goods, [in:] Global Development Finance, Washington DC 2001.
World Bank, Enhancing voice and participation of developing and transition countries; Progress Report by the World Bank, Washington DC 2003.
World Bank, Global Public Goods: A Framework for the role of the World Bank, World Bank, Washington DC 2007.
World Bank, Trust Fund Reform 2018 Spring Meetings, Washington DC 2018.
Wróblewski, Marek, Aktywność pożyczkowa MFW wobec globalnego kryzys finansowego, [w:] Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk (red.), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 315 Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Wróblewski, Marek, MFW wobec globalnego kryzysu finansowego – nowe wymiary pomocy pożyczkowej i programowej, [w:] Budnikowski, Adam i Andżelika Kuźnar (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Wróblewski, Marek, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wobec kryzysów walutowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Wróblewski, Marek, Międzynarodowy Fundusz Walutowy w systemie globalnego zarządzania – ewolucja modelu działania?, [w:] Rewizorski, Marek, (red.), Globalne zarządzanie i jego aktorzy. W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata, Elipsa, Warszawa 2016.
Wróblewski, Marek, Reforming the IMF during the global financial crisis 2008-2013 – transformation of the lending and programing support, Digest of World Politics of the XXI century, Annual Review, Volume 8, Sankt Petersburg State University, School of International Relations, Sankt Petersburg 2015.
Wróblewski, Marek, Wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w czasie kryzysu finansowego w Irlandii, Grecji i Portugalii, [w:] Zając, Czesław (red.), Nauki Ekonomiczne w XXI w. Dylematy, Wyzwania, Perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Wyplosz, Charles, A European Monetary Fund? In-depth analysis, Directorate General for International Policy, European Parliament, May 2017.
Wyplosz, Charles, International Financial Instability, [in:] Global Public Goods, International Cooperation in the 21st Century, Kaul, Inge, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern (red.), Oxford University Press, New York 1999.
Xu, J., IDA Burden-Sharing: The Unresolved Puzzle. In Beyond US Hegemony in Interna-tional Development: The Contest for Influence at the World Bank, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge 2016.
Yahya, Maryam, Polio vaccines – no thank you! Barriers to polio eradication in Northern Nigeria, African Affairs, 106 (423), 2007, s. 185-204.
Zabielski, Kazimierz, Finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 2005.

Lista wywiadów

Wywiad z Punam Chuhan-Pole, lead economist, Office of the Chief Economist of the Africa Region at the World Bank, 24 kwietnia 2013, Washington DC.
Wywiad z Charlesem Collynsem, Director of the Independent Evaluation Office of the IMF, 10 września 2018, Washington DC.
Wywiad z Piotrem Trąbińskim, Executive Direstor of the Republic of Poland, IMF, 10 września 2018 r. Washington DC.
Wywiad z Shanta Devarajanem, Senior Director for Development Economics (DEC) and Acting Chief Economist for the World Bank Group, 11 września 2018, Washington DC.
Wywiad z Aaditya Mattoo, Research Manager, Trade and International Integration, Development Research Group, World Bank, 12 września 2018, Washington DC.
Wywiad z Antoni Estevadeordal, Manager of the Integration and Trade Sector, Inter-American Development Bank, 12 wrzesień 2018, Washington DC.
Wywiad z Katarzyną Zajdel, Alternate Executive Director at the World Bank Group, 14 września 2018, Washington DC.
Wywiad z Alanem Gelbem, Senior Fellow, Centre for Global Development, 19 września 2018, Washington DC.
Wywiad z Nancy Birdsall, President Emeritus and a Senior Fellow at the Center for Global Development, 20 września 2018, Washington DC.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane