• Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?

Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?

 • Autor: Artur Wejkszner
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-440-6
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 384/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  37.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka traktuje o fenomenie współczesnego ruchu dżihadystycznego, którego podstawową emanacją jest właśnie Al-Kaida wraz ze związanymi z nią glokalnymi strukturami operacyjnymi (regionalnymi sieciami komórek czy organizacjami afiliowanymi).

Analizie genezy samego projektu i ideologii leżącej u podstaw jego funkcjonowania towarzyszy refleksja nad różnymi przejawami aktywności dżihadystycznej (medialno-propagandowej, rekrutacyjnej, paramilitarnej czy terrorystycznej). Klamrą zamykającą merytoryczną zawartość publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy realizowany aktualnie projekt restytucji klasycznego państwa islamskiego (kalifatu) ma szansę na ostateczną realizację.

Spis treści:

Słownictwo

Wstęp

Rozdział 1. Zarys historii Al-Kaidy

1.1. Biuro Usług w Pakistanie i narodziny Al-Kaidy (1979–1989)
1.2. Saudyjsko-pakistańskie interludium (1989–1992)
1.3. Przenosiny do Sudanu i rozbudowa struktur terrorystycznych (1992–1996)
1.4. Powrót do Afganistanu i wzrost potęgi Al-Kaidy (1996–2001)
1.5. Globalna ekspansja i rozwój sieci terroru (2001–2011)
1.6. Śmierć Usamy Ibn Ladina i zmiana przywództwa (2011)
1.7. Wojna w Syrii i Iraku oraz podziały w ruchu dżihadystycznym (2011–2017)

Rozdział 2. Oblicza współczesnego islamizmu – od salafizmu do kaidaizmu

2.1. Islamizm
2.2. Salafizm
2.3. Wahhabizm
2.4. Takfiryzm
2.5. Dżihadyzm

Rozdział 3. Ideologia Al-Kaidy. Podstawowe założenia i ideolodzy kaidaizmu

3.1. Istota i strategiczno-taktyczny wymiar ideologii kaidaizmu
3.2. Periodyzacja ewolucji ideologii kaidaistycznej
3.3. Schemat doktrynalny kaidaizmu
3.4. Ideolodzy kaidaizmu – zarys biograficzno-doktrynalny
3.4.1. Azzamizm – odrodzenie i instytucjonalizacja dżihadu
3.4.1.1. Biografia Abd Allaha Jusufa Azzama (1941–1989)
3.4.1.2. Zarys doktryny azzamizmu: instytucjonalizacja dżihadu
3.4.2. Ladinizm – internacjonalizacja dżihadu
3.4.2.1. Biografia Usamy Ibn Ladina (1957–2011)
3.4.2.2. Istota doktryny ladinizmu: globalizacja dżihadu
3.4.3. Zawahirizm – radykalizacja dżihadu
3.4.3.1. Biografia Ajmana az-Zawahiriego (1951–)
3.4.3.2. Zawahirizm – doktryna radykalizacji dżihadu
3.4.3.3. Zawahirizm a zakrawizm: umiarkowany radykalizm kontra hiperradykalizm
3.4.4. Surizm – decentralizacja dżihadu
3.4.4.1. Biografia Abu Musaba al-Suriego (1958–)
3.4.4.2. Doktryna surizmu – istota decentralizacji walki dżihadystycznej
3.4.5. Makdisizm – salafizacja dżihadu
3.4.5.1. Biografia Abu Mohammeda al-Makdisiego (1959–)
3.4.5.2. Makdisizm – doktryna salafizacji dżihadu

Rozdział 4. Struktura Al-Kaidy. Hierarchiczność, sieciowość, „wydmowość” i „glokalność”

4.1. Istota struktury organizacyjnej organizacji terrorystycznych
4.1.1. Uwagi typologiczne
4.1.2. Sieciowość struktury organizacyjnej organizacji terrorystycznych
4.1.3. Istota strukturalnej „glokalności” i „wydmowości”
4.2. Ewolucja struktury organizacyjnej Al-Kaidy
4.2.1. Hierarchiczno-sieciowa struktura organizacyjna „klasycznej” Al-Kaidy
4.2.2. Strukturalna ewolucja na początku XXI wieku – w kierunku globalnej sieci
4.2.2.1. Cechy szczególne sieciowej struktury Al-Kaidy
4.2.2.2. Centralne Dowództwo Al-Kaidy
4.2.2.3. Regionalne sieci komórek
4.2.2.3.1.  Al-Kaida w Jemenie (2002–2009) i Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (2009–)
4.2.2.3.2. Al-Kaida w Iraku (2004–2006)
4.2.2.3.3. Al-Kaida w Islamskim Maghrebie (2006–)
4.2.2.3.4. Al-Kaida na Półwyspie Synaj (2011–)
4.2.2.3.5. Al-Kaida na Subkontynencie Indyjskim (2014–)
4.2.2.4. Sposób funkcjonowania i model organizacji autonomicznych komórek Al-Kaidy
4.2.2.4.1. Istota funkcjonowania i typologia autonomicznych komórek Al-Kaidy
4.2.2.4.2. Model organizacji autonomicznych komórek terrorystycznych Al-Kaidy
4.2.2.5. Organizacje afiliowane przy Al-Kaidzie – zakres i przejawy współpracy

Rozdział 5. E-Dżihad. Propaganda i strategia rekrutacyjna Al-Kaidy

5.1. Aktywność medialno-propagandowa Al-Kaidy
5.1.1. Istota, cele i ewolucja aktywności medialno-propagandowej Al-Kaidy
5.1.2. Najważniejsze przejawy aktywności propagandowej Al-Kaidy
5.1.2.1. Al-Kaida w świecie wirtualnym – dark web i media społecznościowe
5.1.2.1.1. Al-Kaida na Twitterze
5.1.2.1.2. Facebook i Al-Kaida
5.1.2.1.3. Telegram w strategii medialnej Al-Kaidy
5.1.2.1.4. Al-Kaida na Youtube
5.1.2.1.5. Al-Kaida w dark webie
5.1.2.2. Prasa Al-Kaidy
5.1.2.2.1. Prasa arabskojęzyczna
5.1.2.2.1.1. Biuletyn „Al-Naf?r” (2014–)
5.1.2.2.1.2. Magazyn „Al-Huda” (2016–)
5.1.2.2.1.3. Czasopismo dla kobiet – „Al-Szamika” (2011–2012)
5.1.2.2.2. Prasa w języku suahili
5.1.2.2.2.1. Periodyk „Al-Ghurabaa’” (2015–)
5.1.2.2.2.2. Czasopismo „Gaidi Mtaani” (2012–)
5.1.2.2.3. Periodyk w języku bengalskim – „Al-Balagh” (2016–)
5.1.2.2.4. Prasa w języku angielskim
5.1.2.2.4.1. Czasopismo „Inspire” (2010–)
5.1.2.2.4.1.1. Numery regularne czasopisma „Inspire”
5.1.2.2.4.1.2. Numery okazjonalne („Inspire Guide”)
5.1.2.2.4.2. Periodyk „Al-Risalah” (2015–)
5.1.2.2.4.4. Periodyk „Resurgence” (2014–2015)
5.1.2.2.4.5. Czasopismo „Amka” (2015)
5.2. Aktywność rekrutacyjna Al-Kaidy
5.2.1. Istota rekrutacji terrorystycznej i cykl rekrutacyjny
5.2.2. Taktyki rekrutacyjne i dynamika procesu rekrutacyjnego
5.2.3. Zagraniczni bojownicy Al-Kaidy
5.2.3.1. Istota terminu „zagraniczny bojownik”
5.2.3.2. „Zagraniczni bojownicy” Al-Kaidy w Iraku – casus grupy z Sindżar

Rozdział 6. Modus operandi Al-Kaidy. Asymetryczne metody walki dżihadystycznej

6.1. Uwagi w sprawie ewolucji modus operandi Al-Kaidy
6.2. Al-Kaida i wojna partyzancka
6.2.1. Strategia działań paramilitarnych Al-Kaidy
6.2.2. Taktyka działań paramilitarnych Al-Kaidy
6.2.3. Trening paramilitarny Al-Kaidy
6.3. Terroryzm w asymetrycznej taktyce Al-Kaidy
6.3.1. Definiowanie terminu „terroryzm” przez dżihadystów
6.3.2. Terroryzm klasyczny a terroryzm indywidualny
6.3.3. Ewolucja taktyki terrorystycznej Al-Kaidy
6.3.4. „Samotni dżihadyści” jako przejaw atomizacji aktywności operacyjnej Al-Kaidy
6.3.4.1. Istota i typologia fenomenu „samotnych wilków”
6.3.4.2. „Samotni dżihadyści” Al-Kaidy. Popularyzacja taktyki „indywidualnego terroryzmu dżihadystycznego”
6.3.5. Al-Kaida a megaterroryzm
6.3.5.1. Istota i ewolucja zagrożenia megaterrorystycznego
6.3.5.2. Al-Kaida i broń biologiczna
6.3.5.3. Broń chemiczna w arsenale Al-Kaidy?
6.3.5.4. Próby zdobycia broni radiologicznej przez Al-Kaidę
6.3.5.5. Zagrożenie użyciem broni atomowej ze strony Al-Kaidy
6.3.6. Al-Kaida a cyberterroryzm

Rozdział 7. Geografia terroru Al-Kaidy. Lokalne egzemplifikacje globalnej walki

7.1. Periodyzacja aktywności terrorystycznej Al-Kaidy
7.2. Azja jako główny obszar aktywności Al-Kaidy
7.2.1. Zamachy na Bali (Indonezja, 2002, 2005, 2009)
7.2.2. Akcja terrorystyczna w Bombaju (Indie, 2008)
7.3. Afryka – obszar walki z tzw. bliskim wrogiem
7.3.1. Zamach na ambasady amerykańskie w Nairobi i Dar es Salaam (Kenia, Tanzania, 1998)
7.3.2. Zamach w Casablance (Maroko, 2003)
7.3.3. Zamachy w Szarm El-Szejk (Egipt, 2004–2006)
7.3.4. Zamach w Nairobi (Kenia, 2013)
7.4. Europa – centrum walki z tzw. dalekim wrogiem
7.4.1. Zamach w Madrycie (Hiszpania, 2004)
7.4.2. Zamachy w Londynie (Wielka Brytania, 2005)
7.4.3. Zamach w Paryżu (Francja, 2015)
7.5. Ameryka Północna – casus zamachów w Waszyngtonie i Nowym Jorku (Stany Zjednoczone, 2001)

Rozdział 8. Pieniądze Al-Kaidy. Finansowanie globalnej sieci dżihadystycznej

8.1. Finansowanie współczesnego terroryzmu – uwagi wstępne
8.2. Przychody i polityka budżetowa Al-Kaidy
8.2.1. Źródła przychodów
8.2.2. Budżet i wielkość przychodów Al-Kaidy
8.3. Wydatki Al-Kaidy
8.3.1. Wydatki ogólne
8.3.2. Wydatki operacyjne
8.4. Kanały dystrybucji środków finansowych
8.4.1. Rola systemu hawala w finansowaniu aktywności operacyjnej Al-Kaidy
8.4.2. Kryptowaluty – nowe metody finansowania Al-Kaidy

Rozdział 9.  Przyszłość Al-Kaidy. Nowe dżihadystyczne protopaństwo, nowy kalifat?

9.1. Istota islamskiej państwowości – zarys ujęcia klasycznego i współczesnego
9.1.1. Idea państwa islamskiego – istota i atrybuty
9.1.2. Fenomen dżihadystycznego protopaństwa
9.1.3. „Zarządzanie barbarzyństwem” – strategia Abu Bakra al-Nadżiego zarządzania strukturami protopaństwowymi
9.2. Czy przywódcy Al-Kaidy rzeczywiście chcą utworzyć kalifat?
9.3. Jeden kalifat czy dwa kalifaty? Wpływ rywalizacji z Państwem Islamskim na realizację zamierzeń strategicznych Al-Kaidy
9.4. Kiedy powstanie kalifat Al-Kaidy?

Uwagi końcowe
Spis tabel
Spis rysunków
Spis map
Spis zdjęć
Bibliografia

Prof. Przemysław Osiewicz, Georgetown University, USA:

Niniejsza książka, autorstwa prof. Artura Wejksznera, uzupełnia znaczącą lukę na polskim rynku wydawniczym. Dotychczas brakowało na nim publikacji, w której w sposób rzetelny, usystematyzowany i dopracowany pod względem metodologicznym przedstawione zostałyby ideologiczne i strukturalne podstawy funkcjonowania Al-Kaidy. Obszerne opracowanie zawiera szczegółowe analizy takich zagadnień, jak między innymi, modus operandi, strategia rekrutacyjna, ideologia oraz geografia terroru. Co niezwykle istotne, prof. Wejkszner nie przedstawia Al-Kaidy jako jednej z wielu organizacji terrorystycznych, lecz raczej jako globalną sieć terrorystyczną. Język oraz struktura publikacji czynią ją przystępną dla szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko analityków i badaczy tematyki współczesnego terroryzmu.

Dr hab. Radosław Fiedler, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Monografia A. Wejksznera jest pierwszym tak wieloaspektowym ujęciem. Czytelnik znajdzie w  niej odpowiedź, w jaki sposób jest zorganizowana i czym w istocie jest globalna sieć Al-Kaidy. Autor ukazuje tę organizację w nowym świetle, nie tylko w formie supersieci o globalnym zasięgu, ale przede wszystkim struktury noszącej znamiona protopaństwa. W pracy w przekonywający sposób udało się udowodnić, że mamy do czynienia z organizacją, która rzeczywiście tworzy złożony system i wcale nie jest w fazie zaniku, a wręcz przeciwnie – stale rozbudowuje swój potencjał i dostosowuje go do zmieniających się okoliczności. Atutem publikacji jest logiczny układ, jak i język, który jest zrozumiały także dla czytelnika, który nie zajmował się prezentowaną problematyką wcześniej. Monografia będzie także niezmiernie ważna dla badaczy i specjalistów, którzy zajmują się dżihadyzmem, jak i szerzej radykalizmem islamskim. Ze względu na styl i dbałość o komunikatywność przekazu może być ważną lekturą dla osób, które chcą zgłębić wiedzę na temat różnych aspektów terroryzmu.

Artur Wejkszner
dr hab., prof. UAM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki współczesnych stosunków międzynarodowych, międzynarodowego terroryzmu i islamskigo radykalizmu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Państwo Islamskie. Narodziny nowego...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Samotne wilki kalifatu? Państwo Is...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Państwo islamskie ISIS. Nowa twarz ...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Islam. Anatomia strachu

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zderadykalizować radykała

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Europa w obliczu islamskiego terror...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Euroislam contra islamizm. Drogi i ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Europejska armia kalifatu. Tom 1. C...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Między terroryzmem a radykalizacją....

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Europejska armia kalifatu. Tom 2. P...

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Najczęściej kupowane