• Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych

Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych

 • Autor: Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-119-4
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 568/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  81.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 81.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji autorzy określili, jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu organizacji w aspekcie społecznym, co jest szczególnie istotne z tego względu, że organizacje są systemami społecznymi. Oznacza to, że tworzą je ludzie i od nich zależy upadek, trwanie, czy ich przyszły rozwój. Zatem zasadne jest udzielnie odpowiedzi na pytania: jak funkcjonuje pracownik w organizacji? Czy globalizacja wpłynęła na zmianę jego roli? Czy kapitał ludzki jest traktowany przez menedżerów jako najważniejszy czynnik rozwoju organizacji? Takich pytań nasuwa się oczywiście więcej. W książce zaprezentowano poglądy na te kwestie zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania.

Pierwszy fragment książki zawiera rozważania o nowych rolach menedżerskich, o ich odpowiedzialności finansowej, ale również społecznej. Podnoszone są relacje menedżer – pracownik na tle internacjonalizacji działalności firm, w tym małych i średnich.

Globalizacja doprowadziła do powstania tzw. gospodarki opartej na wiedzy, której w funkcjonowaniu organizacji odpowiada koncepcja zarządzania opartego na wiedzy. Eksponuje ona nie tylko znaczenie wiedzy posiadanej przez pracowników, ale i wiedzy skodyfikowanej w postaci patentów, licencji, nowych rozwiązań organizacyjnych, techniczno-technologicznych. Istotnymi są tu zagadnienia oceny i efektywności wykorzystania potencjału wiedzy w przedsiębiorstwie. Zwraca się coraz częściej uwagę na upadającą w naszych przedsiębiorstwach działalność badawczo-rozwojową.
 
Globalizacja opiera się m.in. na swobodzie przepływu kapitałów finansowych, dóbr, informacji, siły roboczej i możliwości przenoszenia miejsca funkcjonowania organizacji. Konsekwencją tego jest korzystanie z kultury narodowej zatrudnionych, ale i powstawanie nowych wyzwań (w tym barier) dla zarządzania w warunkach wielokulturowości.
 
Owe wyzwania dotyczą także komunikowania się. Proces ten wspomagany jest nowoczesną techniką informatyczną, co z jednej strony pozwala na porozumiewanie się pracowników w różnych częściach świata, na tworzenie wirtualnych zespołów wiedzy, a z drugiej rodzi problemy z ochroną informacji wykorzystywanych w procesie funkcjonowania organizacji.

Powyższe problemy zostały szczegółowo omówione w kolejnych częściach  publikacji.
Spis treści:

Wprowadzenie
Arkadiusz Potocki
 
Rozdział 1. Doskonalenie przywództwa i zarządzania kapitałem ludzkim
 
1. Organizacja w perspektywie psychoanalitycznej – wybrane zagadnienia
Adela Barabasz
 
2. Motywacyjne aspekty podejścia kompetencyjnego do zarządzania zasobami ludzkimi
Maria Białasiewicz
 
3. Pomiar i ocena skuteczności oraz efektywności przywództwa. Analiza teorii i praktyki
Ewa Czarnecka-Wójcik, Marian Wójcik
 
4. Ocena przez podwładnych jako narzędzie zmiany postaw pracowników
Małgorzata Grabus
 
5. Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji
Marek Jabłoński
 
6. Pracownik w nowych warunkach techniczno-technologicznych przedsiębiorstwa
Zdzisław Jasiński
 
7. Diagnoza czynników motywacyjnych w podlaskich mikroprzedsiębiorstwach
Joanna Jończyk
 
8. Kultura organizacyjna w siłach zbrojnych RP a oczekiwania przyszłej kadry oficerskie
Joanna Kacała
 
9. Pracownik w czasach nowej gospodarki
Tomasz Kawka
 
10. Przedsiębiorca jako agent zmiany
Andrzej Kozina, Jolanta Walas-Trębacz
 
11. Nowoczesne systemy wynagrodzeń jako przejaw zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Anna Kwiecień
 
12. Zmiany w sferze pracy menedżerskiej w warunkach nowych form organizacji przedsiębiorstw
Stefan Lachiewicz
 
13. Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach
Tadeusz Listwan
 
14. Audyt menedżerski jako instrument zarządzania i rozwijania kadr kierowniczych na przykładzie Sitech Sp. z o.o.
Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Ewa Korwek
 
15. Kompetencje menedżerów w procesie internacjonalizacji małych i średnich firm technologicznych
Marek Matejun
 
16. Wyłanianie elity w aspekcie zmian zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Mieczysław Morawski
 
17. Charakter postaw i zachowań pracowniczych w warunkach turbulencji otoczenia
Katarzyna Piórkowska
 
18. Zmiany aktywności zawodowej kobiet w obliczu nowych wyzwań zarządzania przedsiębiorstwem
Estera Piwoni-Krzeszowska, Agnieszka Łakoma, Anna Kozłowska
 
19. Deficyt problematyki etyki biznesu w ofertach firm szkoleniowych
Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
 
20. Zachowania pracowników w fazie post merger
Magdalena Maria Stuss
 
21. Zachowania menedżerów w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie
Anna Walecka
 
22. Zastosowanie controllingu personalnego w praktyce gospodarczej
Piotr Zając
 
Rozdział 2. Zarządzanie oparte na wiedzy
 
1. Zarządzanie innowacjami i jego wspomaganie wiedzą
Jerzy Baruk
 
2. Zarządzanie talentami jako koncepcja budowania lojalności i ograniczania odejść z organizacji kluczowych pracowników
Mariusz Cielemęcki
 
3. Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi
Halina Czubasiewicz
 
4. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego
Bernadetta Dziura
 
5. Podnoszenie sprawności systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie poprzez instytucjonalne wspomaganie organizacji procesów poznawczych
Grzegorz Kobyłko
 
6. Współczesne systemy pomiaru efektywności organizacyjnej
Marcin Kowalewski
 
7. Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy
Leszek Kozioł
 
8. Wiedza akademicka w kreowaniu przedsięwzięć nowej technologii
Anna Kwiotkowska
 
9. Ochrona wiedzy w polskich organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej
Piotr Lachowicz
 
10. Doskonalenie relacji uniwersytetu z otoczeniem na przykładzie wybranych uczelni technicznych
Krzysztof Leja
 
11. Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Paweł Łukasik
 
12. Przesłanki eventowego coachingu agenta wiedzy
Kazimierz Perechuda, Wojciech Idzikowski
 
13. Wokół pomiaru innowacyjności organizacji – zalety i wady działalności patentowej
Magdalena Pichlak
 
14. Pracownicy w gospodarce opartej na wiedzy
Anna Pietruszka-Ortyl
 
15. Metodyka oceny potencjału wiedzy w przedsiębiorstwie
Adam Stabryła
 
16. System zarządzania wiedzą na przykładzie TETA SA
Edyta Tabaszewska
 
17. Założenia modelu oceny efektywności organizacji uczącej się
Bernard Ziębicki
 
Rozdział 3. Zarządzanie w warunkach wielokulturowości
 
1. Postrzeganie procesów wielokulturowych w organizacji przez jej menedżerów
Katarzyna Gajek
 
2. Specyfika kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw z perspektywy zarządzania wiedzą
Aldona Glińska-Neweś
 
3. Mariaże organizacyjne – konsekwencje kulturowe
Rafał Krupski, Sylwia Stańczyk
 
4. Kultura organizacji jako determinanta sprawności zmian
Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska
 
5. Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach
Renata Winkler
 
Rozdział 4. Komunikacja we współczesnych organizacjach
 
1. Komunikacja pomiędzy grupami międzynarodowymi. Wyniki eksperymentu
Jolanta Bernais, Olaf Flak
 
2. Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy
Marek Makowiec
 
3. Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji
Marek Makowiec, Wojciech Matusiński
 
4. Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP
Marek Makowiec, Jacek Słowik
 
5. Skuteczność procesów komunikacji – prezentacja wyników badań empirycznych
Bogusz Mikuła
 
6. Telepraca jako sposób zwiększania elastyczności organizacji
Mirosław Moroz
 
7. Technologia sieci semantycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Grażyna Paliwoda-Pękosz
 
8. Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji
Arkadiusz Potocki
 
9. Wybrane problemy wdrażania systemów informatycznych w obszarze łańcucha dostaw dla potrzeb konsolidacji przedsiębiorstw
Jacek Słowik
 
10. Skuteczność pracy zespołu wirtualnego
Tomasz Stefaniuk

Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Strategiczne szanse polskiej gospod...

11.20 zł 28.00 zł Cena netto: 10.67 zł

Globalizacja a zróżnicowanie społec...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Gospodarka światowa w warunkach glo...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Globalizacja więcej niż podręcznik....

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Kto kieruje globalizacją? Think Tan...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Młodzi dorośli w dobie globalizacji...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Globalizacja Berlina, Pragi i Warsz...

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Międzynarodowa ekspansja przedsiębi...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Najczęściej kupowane