• Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych

 • Autor: Ewa Grudziewska Agnieszka Lewicka-Zelent
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-942-9
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 172/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące normy moralne i ich przestrzeganie.

Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co dzień pracujących z osobami niedostosowanymi społecznie, studentów oraz do kadry naukowo-dydaktycznej, która każdego dnia kształci przyszłych pedagogów. Zaproponowany program ma na celu wzbogacenie tych istniejących już na poziomie kształcenia akademickiego o treści umożliwiające przyszłym pracownikom jeszcze sprawniejsze realizowanie planów zawodowych.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Kształcenie pedagogów – ujęcie teoretyczne
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
1.1. Kształcenie pedagogów resocjalizacyjnych w ujęciu psychologicznym
1.2. Psychospołeczne funkcjonowanie studentów w świetle literatury przedmiotu

Rozdział 2. Kompetencje społeczne – wprowadzenie teoretyczne

Ewa Grudziewska
    
2.1. Kompetencje społeczne – definicja pojęcia
2.2. Wybrane klasyfikacje kompetencji społecznych
2.3. Modele kompetencji społecznych
2.4. Kompetencje społeczne a umiejętności społeczne – zakres pojęć
2.5. Umiejętności społeczne w pracy pedagoga
2.6. Przegląd badań dotyczących kompetencji społecznych

Rozdział 3. Empatia. Podążanie ku drugiemu człowiekowi
Agnieszka Lewicka-Zelant
    
3.1. Definicyjne ujęcie empatii
3.2. W kierunku dojrzałej formy empatii
3.3. Znaczenie empatii w życiu człowieka

Rozdział 4. Złość – podstawy teoretyczne
Ewa Grudziewska
    
4.1. Złość – definicja pojęcia
4.2. Uwarunkowania złości
4.3. Radzenie sobie ze złością

Rozdział 5. Moralność jako komponent funkcjonowania jednostki
Ewa Grudziewska
    
5.1. Pojęcie moralności w ujęciu literatury psychopedagogicznej
5.2. Rozwój moralny – przegląd koncepcji teoretycznych
5.2.1. Teoria rozwoju moralnego w ujęciu J. Piageta
5.2.2. Rozwój moralny według L. Kohlberga

Rozdział 6. Zachowanie jako odzwierciedlenie postaw jednostki
Agnieszka Lewicka-Zelent
    
6.1. Czynniki warunkujące postawy
6.2. Postawa „być” i „mieć”
6.3. Integracja postaw i ich znaczenie w życiu człowieka

Rozdział 7. Założenia metodologiczne
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
7.1. Cel i problematyka badań
7.2. Problem badawczy
7.3. Zmienne i wskaźniki uwzględnione w badaniu
7.4. Metoda, technika i narzędzia badawcze
7.5. Charakterystyka terenu badań i badanych osób
7.6. Metody analizy statystycznej materiału badawczego
7.7. Sposoby rozwijania wybranych sfer funkcjonowania psychospołecznego studentów
7.7.1. Cele rozwijania poszczególnych sfer funkcjonowania studentów
7.7.2. Techniki służące doskonaleniu funkcjonowania psychospołecznego studentów

Rozdział 8. Psychospołeczne funkcjonowanie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
8.1. Kompetencje społeczne studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.2. Poziom empatii studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.3. Złość studentów w grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.4. Poziom rygoryzmu moralnego studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej (pretest)
8.5. Postawy egzystencjalne studentów z grupy eksperymentalnej i kontrolnej w preteście
8.6. Związki zależnościowe pomiędzy badanymi sferami funkcjonowania
psychospołecznego badanych studentów

Rozdział 9. Efektywność rozwijania wybranych sfer funkcjonowania psychospołecznego studentów
Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent
    
9.1. Zmiany w zakresie postaw egzystencjalnych studentów z grupy eksperymentalnej
9.2. Zmiany poziomu empatii studentów z grupy eksperymentalnej
9.3. Zmiany w zakresie typów złości studentów z grupy eksperymentalnej
9.4. Zmiany poziomu rygoryzmu moralnego studentów z grupy eksperymentalnej
9.5. Zmiany w zakresie kompetencji społecznych studentów z grupy eksperymentalnej
    
Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, wykresów i schematów

Aneks
Ewa Grudziewska

Załącznik 1. Inwentarz Typów Złości R.T. Potter-Efron, P.S. Potter-Efron

Załącznik 2. Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi A. Węglińskiego (KRE-II)

Załącznik 3. Kwestionariusz Umiejętności Prospołecznych A. Goldsteina

Załącznik 4. Skala Postaw Być i Mieć B. Grulkowskiego

Załącznik 5. Kwestionariusz Rygoryzmu Moralnego W. Poznaniaka (PRM)

Załącznik 6. Propozycje ćwiczeń wykorzystanych w trakcie zajęć fakultatywnych

dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK:

(…) książka dotyczy istotnych i bardzo interesujących aspektów pedagogiki resocjalizacyjnej, a ujęcie przedmiotowego zagadnienia kształcenia przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych stanowi dziś potrzebę przygotowania specjalistów do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Zaprezentowana w niniejszej pracy autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy rozwijania takich umiejętności społecznych, jak: wrażliwość, empatia, odpowiedzialność czy rozwiązywanie sytuacji problemowych. Dążenie do uwrażliwiania młodego pokolenia w pracy pedagogicznej winno stanowić warunek kształtowania dojrzałości społecznej człowieka. (…)

Publikacja ta ma służyć specjalistom z zakresu pedagogiki, psychologii pracującym z niedostosowanymi społecznie oraz dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej jako materiał poglądowy i wzbogacający warsztat metodologiczny w pedagogice resocjalizacyjnej, co jest szczególnie ważne ze względu na rozwijanie kompetencji poprawnego funkcjonowania u podopiecznych w środowiskach wychowawczych. Tego typu programy zajęć fakultatywnych winny stanowić podstawę planowania i organizowania kształcenia studentów w ośrodkach akademickich.

Ewa Grudziewska
Kierownik Katedry Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej w jednostce Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Książki tego autora


Agnieszka Lewicka-Zelent
dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS w Lublinie, certyfikowany specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, mediator sądowy w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych, trener mediacji rodzinnej, autorka i realizatorka programu reintegracji rodzinnej osób pozbawionych wolności oraz mediacyjnego programu profilaktycznego w szkole gimnazjalnej, współautorka programu profilaktyki przemocy w szkole podstawowej, autorka wielu publikacji na temat przemocy.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polski system penitencjarny. Racjon...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Kierunki zmian organizacyjno-techni...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Resocjalizacja nieurojona. O zawłas...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Współczesne modele i strategie reso...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Technologia w ochronie penitencjarn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarys psychologii penitencjarnej. P...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Następstwa braku bezpieczeństwa w p...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Penitencjarystyka z resocjalizacją ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane