• Finansowanie działalności innowacyjnej

Finansowanie działalności innowacyjnej

 • Autor: Joanna Prystrom Katarzyna Wierzbicka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-941-2
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 216/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 41.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem publikacji jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwości finansowania działalności innowacyjnej, która może być realizowana indywidualnie przez pracowników określonych sektorów gospodarki, ale i także – na co kładzie się wyraźny nacisk – w podejściu nowej perspektywy finansowania – w ramach współpracy między różnymi płaszczyznami. Na to wszystko przygotowano specjalną ofertę różnorodnych możliwości wsparcia finansowego aktywności innowacyjnej.

Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie dostępnych możliwych sposobów finansowania omawianej działalności. Autorki dokonały podziału na dwie podstawowe grupy: finansowania własnego i finansowania zewnętrznego, obcego, które opisały w kolejnych rozdziałach. Ze względu na wszechobecność innowacji we współczesnym świecie, autorki pokusiły się o zaprezentowanie jak największej liczby wybranych możliwości finansowania aktywności innowacyjnej.

W związku z tym zakres odbiorców publikacji może być niezwykle szeroki. Jej adresatem są bowiem studenci zarówno I i II stopnia studiów wyższych, jak również studiów doktoranckich i podyplomowych, takich kierunków kształcenia, które w swoim programie zakładają poruszenie kwestii innowacyjności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Adresatami książki są także przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin naukowych, a także praktycy zarządzania, przedstawiciele polityki i administracji.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce – praktyka polskich przedsiębiorstw

Rozdział 2. Środki pochodzące od inwestorów prywatnych, czyli źródła wewnętrzne


2.1. Samofinansowanie
2.2. Finansowanie własne zewnętrzne
2.2.1. Private equity
2.2.2. Fundusze venture capital
2.2.3. Fundusze seed capital
2.2.4. Anioły biznesu
2.2.5. Emisja akcji, czyli rozpoczęcie działalności na giełdzie papierów wartościowych
2.2.6. Alternatywny system obrotu  – NewConnect, czyli rynek nieregulowany
2.2.7. Crowdfunding

Rozdział 3. Finansowanie dłużne

3.1. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
3.2. Fundusze kapitału zalążkowego
3.3. Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3.3.1. Pożyczka na innowacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3.3.2. Fundusz pożyczkowy dla kobiet
3.3.3. Fundusze pożyczkowe
3.3.4. Fundusze poręczeniowe
3.3.5. Bon na innowacje
3.4. Kredyt bankowy
3.5. Franchising
3.6. Leasing
3.7. Faktoring
3.8. Kredyt technologiczny
3.9. Emisja obligacji i papierów wartościowych
 
Rozdział 4. Źródła o charakterze mieszanym


4.1. Europejski Fundusz Inwestycyjny
4.2. Fundusze norweskie i EOG
4.3. Finansowanie innowacji przez konsorcja naukowo-przemysłowe
4.4. Projekt rozwojowy (PR)
 
Rozdział 5. Unijne możliwości finansowana działalności innowacyjnej – Horyzont 2020

5.1. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
5.1.1. Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) – Sieci Szkoleń Innowacyjnych
5.1.2. Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – Wymiana pracowników  zajmujących się badaniami i innowacjami (Research and Innovation Staff Exchange – IRSES)
5.1.3. Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)
5.1.4. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
5.1.5. Granty integracyjne (CIG) – Działania „Marie Curie”
5.1.6. Partnerstwa i ścieżki rozwoju współpracy między  przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP)
5.1.7. Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery
(IOF) – Działania „Marie Curie”
5.2. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC)
5.3. Przyszłe i powstające technologie  (Future and Emerging Technologies – FET)
5.4. Oferta programu Horyzont 2020 dla małych  i średnich przedsiębiorstw
5.4.1. Eurostars-2
5.4.2. Działania Marii Skłodowskiej-Curie – projekty badawczo-szkoleniowe oraz innowacyjno-szkoleniowe
5.4.3. Fast Track to Innovation (FTI)
5.4.4. Projekty badawcze i innowacyjne
5.4.5. Instrument MŚP
5.4.6. Preferencyjne instrumenty finansowe
5.4.7. Przedkomercyjne zamówienia publiczne na B+R oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania
5.4.8. Infrastruktury badawcze

Rozdział 6. Fundusze unijne w Polsce w świetle perspektywy 2014–2020

6.1. Program Operacyjny Infrastrukrura i Środowisko
6.2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
6.3. Program Operacjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
6.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa
6.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia
6.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
6.7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
6.8. PO Ryby 2014–2020
6.9. Programy regionalne

Rozdział 7. Unia Europejska i pozostałe  możliwości wsparcia innowacji
 
7.1. Euratom
7.2. COSME
7.3. Unijne wsparcie innowacji społecznych
7.4. Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020

Rozdział 8. Oferta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

8.1. Programy krajowe
8.2. Programy sektorowe
8.2.1. Innolot
8.2.2. Innomed
8.2.3. Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Wsparcie rozwoju  technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego
8.2.4. BRIdge Classic
8.2.5. BRIdge Alfa  
8.2.6. BRIdge Mentor
8.2.7. BroTech
8.2.8. CuBR
8.2.9. GO_GLOBAL.PL
8.2.10. Graf-Tech – Program wsparcia prac B+R  nad zastosowaniem grafenu
8.2.11. Inicjatywa technologiczna 1
8.2.12. Innotech
8.2.13. Innowacje Społeczne
8.2.14. KadTech
8.2.15. Kreator Innowacyjności
8.2.16. Lider
8.2.17. Patent Plus
8.2.18. Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”  – III etap, okres realizacji 1.01.2014 – 31.12.2016
8.2.19. Program Badań Stosowanych
8.2.20. Rozwój Innowacji Drogowych
8.2.21. Spin-Tech
8.2.22. Tango
8.3. Aktywność Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8.3.1. Akademickie Centrum Kreatywności
8.3.2. Brokerzy Innowacji
8.3.3. Diamentowy Grant
8.3.4. Generacja Przyszłości  
8.3.5. Granty na granty
8.3.6. Inkubatory Innowacyjności
8.3.7. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące
8.3.8. Programy Plus
8.3.9. Top 500 Innovators
8.3.10. Uniwersytet Młodych Wynalazców   
8.3.11. Wsparcie udziału w inicjatywie EIT – KIC InnoEnergy

Rozdział 9. Oferta krajowa dla wspierania aktywności innowacyjnej

9.1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
9.2. FNP – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
9.3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)  
9.4. Fundacja im. Stefana Batorego  
9.5. Wschód – Wschód Partnerstwo Ponad Granicami

Rozdział 10. Oferta międzynarodowa wspierania działalności innowacyjnej

10.1. Fundacja Kościuszkowska
10.2. Stypendia francuskie
10.3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
10.4. DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
10.5. KAAD
10.6. British Council
10.7. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
10.8. GFPS
10.9. Fundacja im. Alexandra von Humboldta
10.10. Fundacja Andrew W. Mellona
10.11. Fundacja im. Friedricha Eberta
10.12. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
10.13. Fundacja Heinricha Bolla
10.14. Stypendia Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności
10.15. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
10.16. Smithsonian Fellowships
10.17. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Rozdział 11. Recykling
 
Zakończenie

Bibliografia

Wykaz rysunków, tabel i wykresów
 

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB:

(…) Temat pracy jest interesujący nie tylko ze względu na walory poznawcze, ale także ze względu na możliwość oceny i sformułowania ewentualnych wniosków, które mogą posłużyć podmiotom gospodarczym oraz władzom regionalnym do oceny i wykorzystania działań proinnowacyjnych czy skierowanych na wsparcie rozwoju technologicznego.

 

Joanna Prystrom
dr hab. Katedra Ekonomii Politycznej, Zakład Teorii Ekonomii, Uniwersytet w Białymstoku.

Książki tego autora

Katarzyna Wierzbicka

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane